Databáze znalostí

Postup povolení a správy protokolu LLDP (Link Layer Discovery Protocol) na přepínačích Dell Networking Force10


Tento článek obsahuje pokyny k povolení a správě protokolu LLDP (Link Layer Discovery Protocol) na přepínačích Dell Networking Force10


 

Cíle

 

  1. Co je důležité si pamatovat
  2. Konfigurace protokolu LLDP
  3. Zobrazení konfigurace protokolu LLDP
  4. Zobrazení informací vysílaných sousedními agenty LLDP

 

Co je důležité si pamatovat

 

  • Protokol LLDP je ve výchozím nastavení povolen, a to od vydání firmwaru verze 9.2.0.2.  Předchozí verze protokolu LLDP jsou ve výchozím nastavení zakázány.
  • Systémy sítí Dell podporují až osm sousedních entit na jedno rozhraní.
  • Systémy sítí Dell podporují maximálně celkem 8 000 sousedních entit na jeden systém.  Pokud počet rozhraní vynásobený osmi přesáhne maximální hodnotu, systém jich nenakonfiguruje více než 8 000.
  • Konfigurace úrovní rozhraní přepisují všechny konfigurace úrovní konfigurací.

 

Konfigurace protokolu LLDP

 

 

Příkaz

Účel

FTOS# configure

Konfigurační režim.

FTOS(config)# protocol LLDP

Zadání režimu LLDP.

FTOS(config-lldp)# no disable

Zákaz způsobí vypnutí protokolu LLDP.  Pokud zákaz neplatí, dojde ke globálnímu zapnutí protokolu LLDP.  Jelikož byl protokol zaveden jako „zakázaný“, pak negace tohoto tvrzení protokol zapne.

FTOS(conf-if-te-0/10)#protocol lldp

Stejný režim protokolu LLDP se nachází na úrovni rozhraní.  Všechny specifické příkazy úrovně rozhraní protokolu LLDP přepisují globálně nakonfigurované parametry protokolu LLDP.

 

 

Zobrazení konfigurace protokolu LLDP

 

 

Dell(conf)#protocol lldp

Dell(conf-lldp)#show config

!

protocol lldp

advertise dot1-tlv port-protocol-vlan-id port-vlan-id

advertise dot3-tlv max-frame-size

advertise management-tlv system-capabilities system-description hello 10

no disable

Dell(conf-lldp)#

Dell(conf-lldp)#exit

Dell(conf)#interface gigabitethernet 1/31

Dell(conf-if-gi-1/31)#show config

!

interface GigabitEthernet 1/31

no ip address

switchport

no shutdown

Dell(conf-if-gi-1/31)#protocol lldp

Dell(conf-if-gi-1/31-lldp)#show config

!

protocol lldp

 

Dell(conf-if-gi-1/31-lldp)#

 

 

Zobrazení informací vysílaných sousedními agenty LLDP

 

 

• Zobrazení stručných informací o sousedních zařízeních.

 

     show lldp neighbors.

 

•Zobrazení všech informací, které vysílají sousední entity.

 

     show lldp neighbors detail

 

 

Příklad zobrazení stručných informací, které vysílají sousední entity

 

Dell(conf-if-te-0/3-lldp)#end

Dell (conf-if-te-0/3)#do show lldp neighbors

Loc    PortID    Rem Host Name     Rem Port Id         Rem Chassis Id

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Te 0/1            -            TenGigabitEthernet 0/5    00:01:e8:05:40:46

Te 0/2            -            TenGigabitEthernet 0/6    00:01:e8:05:40:46

Dell (conf-if-te-0/3)#

 

 

Příklad zobrazení podrobných informací, které vysílají sousední entity

 

Dell#show lldp neighbors detail

========================================================================

Local Interface Te 0/4 has 1 neighbor (Místní rozhraní má 1 souseda)

Total Frames Out: 6547 (Odchozí rámce celkem: 6547)

Total Frames In: 4136 (Příchozí rámce celkem: 4136)

Total Neighbor information Age outs: 0 (Celkové výstupy informací sousední entity)

Total Frames Discarded: 0 (Znehodnocené rámce celkem: 0)

Total In Error Frames: 0 (Chybové rámce celkem: 0)

Total Unrecognized TLVs: 0 (Celkem nerozpoznáno prvků TLV :0)

Total TLVs Discarded: 0 (Celkem znehodnoceno prvků TLV :0)

Next packet will be sent after 7 seconds (Další paket se odešle za 7 sekund)

The neighbors are given below: (Níže jsou uvedeny sousední entity:)

-----------------------------------------------------------------------

Remote Chassis ID Subtype: Mac address (4) (Subtyp ID vzdáleného šasi: adresa Mac (4))

Remote Chassis ID: 00:01:e8:06:95:3e (ID vzdáleného šasi: 00:01:e8:06:95:3e)

Remote Port Subtype: Interface name (5) (Subtyp vzdáleného portu: název rozhraní (5))

Remote Port ID: TeGigabitEthernet 2/11 (ID vzdáleného portu: TeGigabitEthernet 2/11)

Local Port ID: TenGigabitEthernet 1/21 (ID místního portu: TenGigabitEthernet 1/21)

Locally assigned remote Neighbor Index: 4 (Index místně přiřazených vzdálených sousedních entit: 4)

Remote TTL: 120 (Vzdálená TTL: 120)

Information valid for next 120 seconds (Informace budou platit příštích 120 sekund)

Time since last information change of this neighbor: 01:50:16 (Čas od poslední změny informací této sousední entity: 01:50:16)

Remote MTU: 1554 (Vzdálená MTU: 1554)

Remote System Desc: Dell Networks Real Time Operating System Software (Popis vzdáleného systému: Dell Networks Real Time Operating System Software)

Dell Operating System Version: 1.0. (Verze operačního systému Dell: 1.0)

Dell Application Software Version: 9.4.0.0. (Verze aplikačního softwaru Dell: 9.4.0.0.) Copyright (c) 1999-2014

Build Time: Thu Aug 9 01:05:51 PDT 1999-2014 (Čas sestavy: Čt Srp 9 01:05:51 PDT 1999-2014)

Existing System Capabilities: Repeater Bridge Router (Možnosti stávajícího systému: směrovač propojení zesilovače)

Enabled System Capabilities: Repeater Bridge Router (Povolit možnosti systému: směrovač propojení zesilovače)

Remote Port Vlan ID: 1 (ID vzdáleného portu VLAN: 1)

Port and Protocol Vlan ID: 1, Capability: Supported, Status: Enabled (ID portu a protokolu VLAN: 1, možnost: podporována, stav: povolen)

---------------------------------------------------------------------------


ID článku: HOW10596

Datum poslední změny: 21.12.2017 11:05


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.