Databáze znalostí

Servery PowerEdge – často kladené dotazy


Zde najdete odpovědi na nejfrekventovanější často kladené dotazy na technickou podporu společnosti Dell v souvislosti se servery PowerEdge. Poskytujeme vám informace o službách a vzorových postupech a také odkazy na podrobné popisy řešení a zástupných řešení.

Pokud vám schází obsah, nechte komentář níže.

 
 
 
 

Prémiový výběr obsahuje články poskytující informace se speciální hodnotou.

 
 
Interní chyba procesoru (CPU IErr) nebo chyba kontroly procesoru počítače nejsou obvykle chybami samotného procesoru, ale známkou toho, že procesor zjistil chybu v systému nebo přijal chybnou instrukci ze součásti systému. To může být teoreticky způsobeno libovolnou součástí systému, nejčastěji jde ale o chybu paměti.

Podrobné informace o chybě CPU IERR je k dispozici v samostatném článku Troubleshooting CPU Internal Error (CPU IErr) on PowerEdge Servers) (Odstraňování potíží s interní chybou procesoru (CPU IErr) na serverech PowerEdge)
Vašemu serveru PowerEdge skončila záruka, ale nyní vykazuje problémy? Nebo prostě jen chcete systém upgradovat o další hardware?  

Možnosti kontaktu a zdroje týkající se odstraňování problémů u serverů PowerEdge bez platné smlouvy o podpoře se nacházejí v samostatném článku Server po záruce.

Někdy je nezbytné zaslat technické podpoře Dell doplňující data kvůli pokročilejšímu řešení problému. Pokud nám chcete zaslat systémové zprávy, obrázky nebo jiné soubory, použijte funkci nahrávání souborů Dell TechDirect. Použití nevyžaduje žádnou předchozí registraci.

Použijte funkci Dell TechDirect k nahrání souborů, pokud:

 • Související systém nebo jeho nástroj správy (např. SupportAssist) nemá přístup k internetu.

 • Technická podpora Dell vás požádala, abyste dodali soubory větší než 8 MB (limit pro e-mailové přílohy).

 • Jiné způsoby dodání se nezdařily.

Podrobný postup pro nahrávání najdete v článku Jak ručně nahrát soubory Technické podpory.

Chcete-li odstranit chybu „neznámá konfigurace“ řadiče SAS PERC, postupujte následovně:

 1. Ověřte, zda byly rozpoznány všechny řadiče nainstalované v systému.
 2. Zkontrolujte, zda jsou veškeré kabely SAS správně vedeny a řádně připojeny.
 3. Restartujte systém a přejděte do systému SAS PERC BIOS.
 4. Naimportujte neznámou konfiguraci řadiče SAS PERC do systému BIOS.
 5. Restartujte systém a přejděte do systému SAS PERC BIOS.
 6. Vyberte správný spouštěcí virtuální disk v zobrazení správy řadiče systému SAS PERC BIOS.
 7. Zkontrolujte nastavení pořadí spouštění v systému BIOS daného systému.
 8. Spusťte v systému SAS PERC BIOS kontrolu konzistence virtuálního disku.
Zprávu je také možné vymazat pomocí nástroje OpenManage Server Administrator (OMSA). Kdykoli řadič zjistí konfiguraci RAID, která neodpovídá zbytku pole nebo s ním není synchronizovaná, označí ji jako neznámou.  K této situaci nejčastěji dochází po přesunutí jednotky do jiného počítače, ale může k tomu dojít i po přechodu jednotky do režimu offline. Jednotka se mohla dostat do režimu offline z důvodu poruchy nebo nastávající poruchy, nebo se může jednat o vlastnost firmwaru.

Podrobné informace o krocích při odstraňování problémů u HDD a pole RAID najdete v následujícím článku:
Stránky postupů pro servery: pole RAID a fyzické disky

Aby bylo možné u vašeho systému Dell zaručit optimální výkon a stabilitu, je důležité sledovat nejnovější aktualizace pro ovladače a firmware.

Oznámení technických aktualizací Dell představují skvělý způsob, jak získat informace o nových verzích ihned, když se zveřejní.


Podrobné informace o vytváření oznámení nabízí následující článek:
Přihlášení k odběru oznámení o aktualizacích ovladačů a firmwaru Dell

 

Tento výběr pochází od Thila Roberga (Dell EMC – Německo)
Thilo_Enterprise_Support
........................................

Ahoj,

toto je mých 5 nejoblíbenějších článků o serverech PowerEdge pro tento měsíc – dobrý mix zabývající se hardwarem, softwarem a návrhy na konfigurace, které zlepší spokojenost vašich uživatelů.

Pokud máte zpětnou vazbu k tomuto seznamu, použijte formulář níže. Vaše návrhy zvážím při tvorbě další verze.

 
 

Klasika jsou články, ve kterých jsou odpovědi na časté dotazy nesouvisející s generací serveru.

 
 
Výrobní číslo Dell je identifikátor o délce sedmi znaků jedinečný pro každý produkt Dell. Kromě výrobního čísla existuje ještě kód Express Service Code, což je 10místná číselná verze výrobního čísla.
K identifikaci vašeho systému na straně společnosti Dell je třeba alespoň jeden z těchto údajů, aby bylo možné otevřít požadavek na servisní službu u technické podpory společnosti Dell.

Podrobné informace o vyhledání výrobního čísla najdete v následujícím článku:
Jak najít výrobní číslo/kód Express Service Code na serveru nebo úložném systému Dell
Aktualizace jsou softwarové soubory používané k rozšíření sady funkcí, životnosti nebo výkonnosti a také k odstranění zásadních chyb. Kromě toho je provádění aktualizací systému jedním z prvních kroků při odstraňování problémů.

Podrobné informace o různých způsobech aktualizace serverů Dell PowerEdge najdete v následujícím článku:
Ruční údržba: aktualizace a další úkony u serverů Dell PowerEdge
K dispozici je celá řada možností, jak kontaktovat technickou podporu společnosti Dell a otevřít žádost o podporu. Například nástroj Dell SupportAssist  informuje náš tým podpory automaticky v případě, že dojde k problému na některém ze sledovaných systémů. Zejména u systémů bez platné servisní smlouvy nebo u dotazů, které se netýkají poruch hardwaru, doporučujeme kontaktovat nás prostřednictvím služby Twitter nebo naší komunity.

Podrobné informace o otevírání požadavků na servisní službu u technické podpory společnosti Dell najdete v následujících článcích:
Jak otevřít problém: online 
Jak otevřít problém: telefonicky

Existují dva hlavní důvody pro změnu původně zaregistrovaných informací o vlastnictví:

 • Změnil se vlastník – v nedávné době jste si zakoupili nebo získali použitý produkt Dell
 • Systém byl trvale přemístěn nebo přestěhován do jiné země

U trvale přemístěných systémů (na dobu 6 a více měsíců) platí servisní smlouva zakoupená pro daný systém na prodejním místě (POS) v zemi, ve které byl tento systém zakoupen.

Společnost Dell přenese servisní smlouvu za předpokladu, že bude o přemístění informována a že je tato služba v cílovém místě dostupná. Smlouvy na služby Return to Depot, Complete Care, Same Day a Parts Only nemusí být možné přenést mimo region, ve kterém byly zakoupeny. Přečtěte si smlouvu o nákupu, kde získáte další informace.

 1. Na webu podpory klikněte v horním reklamním proužku na odkaz Support (Podpora). Potom vyberte možnost Warranty (Záruka) a pak v nabídce možnost Ownership Transfer (Přenos vlastnictví).

 2. V dolní části stránky použijte tlačítko Detect Your Product (Rozpoznat produkt) nebo ručně zadejte výrobní číslo. Chcete-li přidat až 5 výrobních čísel, stiskněte položku Add Another Product (Přidat další produkt). Až budete připraveni, stiskněte položku Pokračovat. Pro 10 a více servisních čísel použijte odkaz U.S. Bulk Transfer (Hromadný přenos USA) pro USA nebo International Bulk Transfer (Mezinárodní hromadný přenos) na stránce přenosu vlastnictví.

 3. Vyplňte co nejvíce údajů v části Previous Owner Details (Informace o předchozím vlastníkovi). Pokud požadované informace nemáte k dispozici a pole není označeno jako volitelné slovem (Optional), zadejte text „Unknown“ (Není známo), abyste mohli pokračovat. Je možné, že vás bude kontaktovat pracovník s žádostí o vyjasnění informací, které jste zadali

POZNÁMKA: Neúplné nebo nesprávné informace mají za následek zpoždění zpracování vašeho požadavku a mohou způsobit zamítnutí přenosu vlastnictví.
 1. Vyplňte část New Owner Details (Informace o novém vlastníkovi). Potom stiskněte tlačítko Continue (Pokračovat)

 2. Stránka Review (Kontrola) vám umožňuje zkontrolovat zadané informace a upravit případné chyby, než stisknete tlačítko Submit (Odeslat)

 3. Na další stránce je smlouva s koncovým uživatelem o přenosu vlastnictví – Ownership Transfer End User Agreement. Pokud se smluvními podmínkami souhlasíte, stiskněte možnost Ano, souhlasím

 4. Poslední stránka je potvrzovací. Můžete stisknout tlačítko Transfer Another Product (Přenést další produkt) a přenést další systémy.

Další kontakty pro dotazy v souvislosti s procesem přenosu najdete v následujícím článku:
Jak změnit vlastnictví serveru Dell 
Ne, nejsou. Jak je uvedeno v omezené záruce společnosti Dell na hardware, mají pouze roční omezenou záruku na hardware:

Pro pevné disky s rozhraním Serial ATA (SATA) v systémech PowerEdge a PowerVault platí omezená záruka na hardware v délce 1 roku, bez ohledu na záruku na systém. Za příplatek mohou být k dispozici nabídky služeb, jako je Dell ProSupport, Dell ProSupport Plus a Dell ProSupport Flex, které umožňují zajistit delší období servisu pevných disků SATA.
Poznámka: Toto omezení se nepočítá pro systémy se službou KYHD (Keep Your Hard Drive, Nechte si svůj pevný disk).
 
 

Aktuální témata jsou články, které nabízejí odpovědi na aktuálně nejčastější dotazy.

 
 
13. generace modelů serverů PowerEdge od společnosti Dell (R/T/M/FX) 430 a vyšších se dodává jak s rozhraním USB 2.0, tak USB 3.0. Pomocí přepínače v systému BIOS si uživatel může nastavit, zda chce používat rozhraní USB 2.0 nebo USB 3.0 (výchozí nastavení z výroby je 2.0).

Modely serverů PowerEdge (R/T) 330 a nižší disponují pouze rozhraním USB 3.0.

Podrobné informace o nastaveních systému BIOS a přípravě kroků pro instalaci dřívějších verzí systému Windows najdete v následujícím článku:
Jak doplnit ovladače rozhraní USB 3.0 do systému Windows Server 2008 R2SP1 pro použití na serverech Dell R230, R330, T130, T330

Nejnovější verze firmwaru integrovaných nástrojů Dell Remote Access Controller (iDRAC) a Chassis Management Controller (CMC) podporují jako výchozí komunikační protokol TLS 1.1. Pokud je software OpenManage Essentials (OME) nainstalovaný v prohlížeči nebo operačním systému, potom protokol TLS 1.1 nepodporuje a u zařízení se zobrazí stav „neznámý“.

Podrobné informace o náhradním řešení tohoto problému se nacházejí v následujících článcích:
OME – iDRAC or CMC displays an “unknown” status after upgrading to 2.40.40.40 or later (OME – u nástrojů iDRAC nebo CMC se zobrazuje po upgradu na verzi 2.40.40.40 nebo novější stav „neznámý“, pouze v angličtině)
Zákaz protokolu TLS 1.0 vede u konzolí Dell Management Consoles na systému Windows Server 2008 R2 a 2012 k problémům s konektivitou
Aplikace SupportAssist Enterprise by měla být schopná na vzdálené zařízení SNMP nakonfigurovat automaticky. V některých případech tato funkce nefunguje a je potřeba provést konfiguraci ručně.

Podrobné informace o různých způsobech konfigurace protokolu SNMP se nacházejí v následujícím článku:
SupportAssist Enterprise – V aplikaci SAE „se nepodařilo nakonfigurovat protokol SNMP“

Nástroj Dell System E-Support Tool (DSET) býval běžně používaným nástrojem od společnosti Dell, který fungoval několik let na minulých generacích serverů Dell PowerEdge. Protože nové technologie nyní nabízejí jiné způsoby, jak příslušné informace o systému získat, nastal čas pro nový nástroj, který poskytuje víc, než co byl schopen dokázat nástroj DSET.

Tímto novým nástrojem je SupportAssist Enterprise, který dokáže současně sledovat až 300 zařízení Enterprise (servery, úložiště a přepínače) a automaticky otevírá požadavky na podporu u technické podpory společnosti Dell.

Podrobné informace o změnách se nacházejí v následujícím článku:
Proč byl diagnostický nástroj Dell System E-Support Tool (DSET) nahrazen aplikací SupportAssist Enterprise (SAE)?

Se zavedením 14. generace serverů DellEMC PowerEdge je výchozí tovární heslo předinstalovaného operačního systému VMWare ESXi nastaveno na dané výrobní číslo systému. Starší systémy nemají nastaveno výchozí heslo.

Podrobné informace o změnách se nacházejí v následujícím článku:
Servery PowerEdge 14G: Kořenové heslo a konfigurace BOSS-S1 na tovární instalaci systému VMWare ESXi

 
 

Skladiště obsahuje 25 nejčastěji požadovaných článků za poslední měsíce.

 
 
 1. Jak nastavit a spravovat nástroje iDRAC 6 a Lifecycle Controller u serverů Dell PowerEdge 11G
 2. Instalace operačního systému na serverech Dell PowerEdge
 3. Jak zkontrolovat konfiguraci systému?
 4. Náprava chyb řadiče PowerEdge RAID (závady PERC)
 5. Export zprávy technické podpory (TSR) a protokolu řadiče RAID prostřednictvím nástroje iDRAC 7+8
 6. Jak opravit chybu modré obrazovky systému Windows „STOP 0x00000019: BAD_POOL_HEADER“ (server)
 7. OpenManage Server Administrator – Instalace (krok za krokem)
 8. Vysvětlení typů pevných disků, polí RAID a řadičů polí RAID na serverech Dell PowerEdge a serverech blade šasi
 9. Použití funkce virtuálních médií v nástroji iDRAC 6, 7 a 8
 10. Jak rozpoznat, ke které generaci váš server Dell PowerEdge patří
 11. Jak změnit vlastnictví serveru Dell
 12. Stav baterie CMOS serveru PowerEdge se zobrazuje v nástroji OMSA 7.x jako "unknown" (není známo)
 13. Aktualizace serverů Dell PowerEdge prostřednictvím spouštěcích médií / ISO
 14. Jak doplnit ovladače USB 3.0 do systému Windows Server 2008 R2SP1
 15. Jak otevřít problém: telefonicky
 16. Jak otevřít problém: online
 17. Stránky postupů pro servery: paměť
 18. Stránky postupů pro servery: pole RAID a fyzické disky
 19. Instalace operačního systému na serverech Dell PowerEdge
 20. Windows Server: Pomalý výkon sítě na virtuálních počítačích Hyper-V s povolenou frontou virtuálních počítačů
 21. Ovladač čipové sady systému Windows Server 2012 R2 nelze nainstalovat na servery PowerEdge 12. generace
 22. Ukazatele stavu šasi a kontrolky LED nosiče pevného disku
 23. Windows Server: Jak správně vypnout bránu firewall systému Windows v systému Windows Server 2008 a novějších
 24. Jak spustit diagnostiku hardwaru na serveru PowerEdge
 25. Odstraňování potíží s interní chybou procesoru (CPU IErr) na serverech PowerEdge
 
 
Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request
ID článku: QNA43856

Datum poslední změny: 07.11.2017 03:45


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.