Databáze znalostí

Připojení počítače Dell k zařízení Bluetooth v systému Windows 7


Cílem tohoto článku je kromě poskytnutí pomoci s odstraňováním základních problémů také projít s vámi spárování počítače Dell podporujícího technologii Bluetooth® s externím zařízením Bluetooth.Problém 1: Spárování se zařízením Bluetooth (nové a opětovné)

 1. V pravém dolním rohu obrazovky vyhledejte ikonu Bluetooth .

  Pokud je ikona Bluetooth skrytá, kliknutím na šipku Zobrazit skryté ikony zobrazte všechny skryté ikony.

  Porovnejte stav s Tabulkou 1.
  Ikona Bluetooth Stav
  Povoleno – adaptér Bluetooth je připraven ke spárování s dalším zařízením Bluetooth.

  Připojeno – adaptér Bluetooth je již připojen k zařízení Bluetooth (pokud nejde o požadované zařízení, bude nutné jej znovu spárovat).
  Zakázáno – bezdrátový přepínač je vypnutý. Informace o zapojení bezdrátového přepínače naleznete v
  uživatelské příručce online.
  Žádné Pokud se nezobrazuje žádná ikona, je nutné nainstalovat ovladač Bluetooth. Informace jsou uvedeny v článku znalostní báze Dell Knowledge Base:
  „Postup při stažení a instalaci ovladače"
  Tabulka 1: stav Bluetooth


 2. Zkontrolujte, zda jsou splněny následující podmínky:
  • V párovaném zařízení Bluetooth jsou čerstvé baterie.
  • V počítači je nainstalován bezdrátový adaptér Dell Bluetooth.
  • Je nainstalován nejaktuálnější ovladač adaptéru Bluetooth. Pokud si nejste jisti, prostudujte článek znalostní báze Dell Knowledge Base:
   „Postup při stažení a instalaci ovladače"
  • Zařízení Bluetooth, které chcete spárovat, se nachází ve vzdálenosti maximálně 10 metrů od počítače.


 3. V pravém dolním rohu obrazovky klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Bluetooth .


 4. Klikněte na položku Add a Device (Přidat zařízení).


 5. Přepněte zařízení Bluetooth do režimu zjišťování. Režim zjišťování umožňuje počítači dané zařízení nalézt. Obvykle je signalizován blikáním modrého indikátoru LED na zařízení, není to ale vždy podmínkou (další pokyny naleznete v příručce vlastníka zařízení Bluetooth).

  Kliknutím na následující odkazy se dozvíte jak přepnout do režimu zjišťování zařízení Bluetooth značky Dell. Pak pokračujte krokem 6.
  Informace o tom, jak přepnout vaše zařízení jiného výrobce do režimu zjišťování, hledejte v příručce příslušného zařízení.

  Přepněte klávesnici Dell Bluetooth do režimu zjišťování
  1. Pokud je zařízení Bluetooth vypnuté, stiskněte vypínač umístěný na spodní straně klávesnice.
  2. Vyhledejte a stiskněte tlačítko, které se nachází vlevo nahoře pod klávesnicí.
   Indikátor LED režimu Bluetooth na horní straně klávesnice bliká, je-li klávesnice v režimu zjišťování. Jinak zůstává indikátor vypnutý.

  Přepněte myš Bluetooth společnosti Dell do režimu zjišťování
  1. Pokud je zařízení Bluetooth vypnuté, stiskněte vypínač umístěný na spodní straně myši.
  2. Vyhledejte a stiskněte tlačítko, které se nachází vpravo nahoře na spodní straně myši.
   Indikátor LED režimu Bluetooth na horní straně myši bliká, je-li myš v režimu zjišťování. Jinak zůstává indikátor vypnutý.

  Přepněte myš Travel společnosti Dell do režimu zjišťování
  1. Pokud je zařízení Bluetooth vypnuté, stiskněte vypínač umístěný na spodní straně myši.
  2. Vyhledejte a stiskněte tlačítko pro připojení, které se nachází vpravo dole na myši.
   Indikátor LED režimu Bluetooth na horní straně myši bliká, je-li myš v režimu zjišťování. Jinak zůstává indikátor vypnutý.

  Přepněte stereofonní sluchátka BH200 Bluetooth do režimu zjišťování
  1. Pokud je zařízení Bluetooth vypnuté, stiskněte vypínač na sluchátkách.
  2. Stiskněte středové tlačítko pro přehrávání/pozastavení na pravém krytu sluchátka a podržte je, dokud nezačne blikat modrý indikátor LED. Potrvá to přibližně 8 sekund.

  Přepněte bezdrátovou dotykovou myš Dell WM713 do režimu zjišťování
  1. Na dvě sekundy stiskněte tlačítko napájení.
   Když je zařízení v režimu zjišťování, kontrolka napájení modře bliká.


 6. Kliknutím označte požadované zařízení a potom klikněte na tlačítko Next (Další).


 7. Pravděpodobně budete vyzvání k zadání přístupového klíče uvedeného v dokumentaci k zařízení Bluetooth. Pokud ano, zadejte přístupový klíč a pak klikněte na tlačítko Next (Další).


 8. Průvodce spáruje obě zařízení a ukončí se. Klikněte na tlačítko Close (Zavřít).

Zpět na začátek

ID článku: SLN129493

Datum poslední změny: 25.07.2016 15:42


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.