Databáze znalostí

Odstraňování problémů s chybou STOP (modrou obrazovkou) v systému Windows 8 a Windows 8.1


Tento článek je určen pro systém Microsoft Windows 8.
Operační systém změníte kliknutím níže.

Obsah:

 1. Co je chybové hlášení na modré obrazovce?
 2. Nalezení potíží a řešení v Centru akcí
 3. Spuštění online diagnostiky
 4. Odstraňování problémů s běžnými chybovými hlášeními na modré obrazovce
  1. UNMOUNTABLE BOOT VOLUME a INACCESSIBLE BOOT DEVICE
  2. NTFS FILE SYSTEM
  3. SYSTEM THREAD EXEPTION NOT HANDLED a KERNEL MODE EXCEPTION NOT HANDLED
  4. PAGE FAULT IN NON PAGED AREA
  5. DRIVER IRQL NOT LESS THAN OR EQUAL TO
  6. THREAD STUCK IN DEVICE DRIVER


Co je chybové hlášení na modré obrazovce?


Když se systém Windows setká s určitými situacemi, zastaví se a na modré obrazovce se objeví bílý text výsledné diagnostické informace. Na základě zobrazení těchto chyb se vžil pojem „modrá obrazovka" nebo „modrá obrazovka smrti". Pro systém Windows 8 se modrá obrazovka výrazně změnila a nyní zobrazuje smutnou emotikonu ve znacích ASCII a zprávu „Your PC ran into a problem that it couldn't handle, and now it needs to restart" (Váš počítač zaznamenal potíže, které není schopen vyřešit, a je nutné jej restartovat), za kterou následuje typ chyby. Známé chybové kódy „OxXXXXXXXX" byly odstraněny.
K chybovým hlášením na modré obrazovce dochází v těchto situacích:
 • Systém Windows zjistí chybu, kterou nelze odstranit bez ztráty dat
 • Systém Windows zjistí, že jsou poškozena kritická data operačního systému
 • Systém Windows zjistí neobnovitelné selhání hardwaru
 • Přesné znění zobrazeného textu se během let změnilo z hustě popsané obrazovky s informacemi v systému Windows NT 4.0 po poměrně strohou zprávu moderních verzí systému Windows. (Obrázek 1)


:(
Your PC ran into a problem that it couldn't handle, and now it needs to restart.

You can search for the error online: KERNEL DATA INPAGE ERROR


Obrázek 1: Příklad chybového hlášení na modré obrazovce


Krok 1: Nalezení potíží a řešení v Centru akcí


Chyby z havárií systému Windows 8 se ukládají v Centru akcí a jsou porovnávány s daty z dalších havárií, která jsou dostupná online. Centrum akcí zobrazíte podle následujících pokynů:
 1. Na úvodní obrazovce napište „Hlášení a řešení problémů" a kliknutím na položku Zobrazit všechna hlášení problémů zobrazte seznam chyb, ke kterým došlo ve vašem počítači, a jejich možných řešení, jako jsou aktualizace ovladačů, aktualizace systému BIOS nebo kontrola dostupných aktualizací softwaru.
 2. Alternativní pokyny:
  1. Zobrazte panel ovládacích tlačítek tak, že přejedete prstem přes pravou stranu obrazovky (pokud používáte myš, umístěte kurzor do pravého horního rohu obrazovky a přesunutím ukazatele dolů otevřete panel ovládacích tlačítek), a zvolte možnost Nastavení. Ovládací tlačítko Nastavení můžete zobrazit také pomocí klávesové zkratky Windows + I.
  2. Vyberte položku Ovládací panely.
  3. Vyberte položku Systém a údržba.
  4. Vyberte položku Hlášení a řešení problémů.


Krok 2: Spuštění online diagnostiky


Společnost Dell vytvořila sadu online diagnostických nástrojů umožňujících identifikaci problémů s hardwarem či konfigurací vašeho počítače, které mohou být příčinou daného problému. Další informace získáte na webu online diagnostiky Dell, kde lze i spustit zjišťování problémů počítače.

Krok 3: Odstraňování problémů s běžnými chybovými hlášeními na modré obrazovceUNMOUNTABLE BOOT VOLUME

INACCESSIBLE BOOT DEVICE


Tyto dvě chyby mají podobné příčiny a lze je vyřešit pomocí stejného postupu odstraňování problémů. Tyto kódy chyby Stop se vždy objevují při procesu spuštění. Pokud se setkáte s jedním z těchto chybových kódů Stop, došlo k této situaci:

1 Systém dokončil test POST (Power-On Self-Test).


2 Systém načetl soubor NTLDR a řízení procesu spuštění přenesl na soubor NTOSKRNL (jádro).


3 Soubor NTOSKRNL není v pořádku. Buď nemůže najít zbývající části souboru, nebo nemůže načíst systém souborů v umístění, kde má být uložen.
Při odstraňování této chyby je vaším úkolem zjistit, proč je jádro systému Windows zmatené, a jeho zmatení napravit.
Zkontrolujte:

 • Konfiguraci řadiče SATA v systému BIOS Dojde-li k přepnutí řadiče SATA z režimu ATA do režimu AHCI (nebo naopak), systém Windows nemůže s řadičem SATA komunikovat, protože různé režimy vyžadují různé ovladače. Zkuste přepnout režim řadiče SATA v systému BIOS.
 • Nastavení RAID K této chybě může docházet, pokud jste se pokoušeli změnit nastavení řadiče RAID. Zkuste vrátit nastavení RAID zpět na hodnotu Autodetect (obvykle je správná).
 • Nesprávně nebo málo upevněné kabely Zkuste znovu upevnit oba konce kabelů spojujících jednotku s ovladačem.
 • Selhání pevného disku Spusťte vestavěnou diagnostiku pevného disku. Nezapomeňte: Kód 7 označuje opravitelné poškození dat, nikoli selhání disku.
 • Poškození systému souborů Spusťte konzolu pro zotavení z instalačního disku systému Windows a poté příkaz chkdsk /f /r.
 • Nesprávně nakonfigurovaný soubor BOOT.INI (Windows Vista) Pokud jste nedopatřením smazali nebo pozměnili soubor boot.ini, při procesu spuštění se může zobrazovat kód chyby Stop 0x7B. Spusťte konzolu pro zotavení z instalačního disku systému Windows a příkaz BOOTCFG /REBUILD


NTFS_FILE_SYSTEMTento kód chyby Stop znamená, že ovladač systému souborů NTFS se setkal se situací, kterou nemohl zvládnout. Příčinou jsou nejčastěji tyto 3 věci:
 • Poškození dat na disku
 • Poškození dat v paměti
 • Systém má naprostý nedostatek paměti (k tomu obvykle dochází u vytížených serverů)

Zkontrolujte:

1 Znovu upevněte paměť a všechny datové kabely jednotky, a eliminujte tak poškození dat způsobené málo nebo nesprávně upevněným hardwarem.


2 Spusťte úplnou diagnostiku paměti a pevného disku. Rychlý test v tomto případě nestačí. Bude nutné provést kompletní diagnostiku systému.


3 Pokud diagnostika proběhne úspěšně, spuštěním kontroly celého systému souborů z Konzoly pro zotavení (chkdsk /f /r) zjistíte a (případně) opravíte poškozená data.


4 Pokud ani jeden z výše uvedených postupů problém nevyřeší, přeinstalujte systém Windows.


5 Pokud tím problém nevyřešíte, vyměňte pevný disk.


SYSTEM THREAD EXEPTION NOT HANDLED

KERNEL MODE EXCEPTION NOT HANDLEDTato dvě chybová hlášení oznamují, že program spuštěný v jádru paměti se setkal s nečekanými podmínkami, ze kterých se neumí zotavit. Odstraňují se pomocí stejných kroků pro odstraňování a řešení problémů a ke zjištění příčiny chyby budete zřejmě potřebovat ladicí program systému Windows (Windows Debugger).
Zkontrolujte:
 • Je-li v chybovém hlášení na modré obrazovce zmíněn soubor ovladače nebo knihovny, zjistěte, ke kterému ovladači nebo aplikaci soubor patří, a aktualizujte jej nebo zakažte.
 • Aktualizujte systém BIOS na nejnovější dostupnou revizi.
 • Odinstalujte nedávno nainstalované programy a obnovte všechny nedávno nainstalované ovladače.
 • Spusťte diagnostiku paměti počítače.

PAGE FAULT IN NON PAGED AREATento chybový kód Stop znamená, že se systém pokusil o přístup k neexistující části paměti. Příčinou je nejčastěji:
 • Snaha ovladače o přístup k neexistující stránce paměti
 • Neobvyklé selhání systémové služby (např.antivirového programu)
 • Vadná nebo nesprávně upevněná paměť
 • Poškození dat na pevném disku

Ke zjištění přesné příčiny těchto chyb použijte ladicí program systému Windows.
Zkontrolujte:

1 Je-li v chybovém hlášení na modré obrazovce zmíněn soubor ovladače nebo knihovny, zjistěte, ke kterému ovladači nebo programu patří, a buď je aktualizujte na nejnovější verzi, nebo ovladač či program odinstalujte.


2 Dojde-li k chybě při procesu spuštění, pokuste se spustit poslední konfiguraci považovanou za funkční.


3 Pokud se chyba začala zobrazovat po instalaci programu nebo ovladače, program nebo ovladač odinstalujte.


4 Po upevnění datových kabelů paměti a pevného disku zkuste spustit kompletní diagnostiku pevného disku a paměti.


DRIVER IRQL NOT LESS THAN OR EQUAL TOTento chybový kód Stop znamená, že ovladač se pokusil o přístup k určité oblasti paměti v nesprávný okamžik, což znamená, že v samotném ovladači je chyba. Cílem odstraňování problémů je najít tento ovladač a buď jej zakázat, nebo vyměnit. K odstranění této chyby použijte ladicí program systému Windows.
Bez něj lze ovladač obsahující soubor ovladače zmíněný na modré obrazovce pouze odinstalovat/aktualizovat/obnovit.

THREAD STUCK IN DEVICE DRIVERToto chybové hlášení na modré obrazovce oznamuje, že ovladač zařízení – nejčastěji ovladač grafické karty – je zablokován, protože na něco čeká (obvykle na hardwarovou operaci). Většina z vás v souvislosti s touto modrou obrazovkou nejspíše viděla soubor nv4_disp.sys.
Zkontrolujte:

1 Zkontrolujte, zda jsou ovladače grafické karty aktualizovány na nejnovější verzi společnosti Dell.


2 Systém BIOS je plně aktualizován.


3 Je-li ovladač grafické karty i systém BIOS plně aktualizován, požádejte výrobce o nejnovější aktualizace ovladače.


4 Poslední možností je výměna grafické karty.


Přeinstalace systému Windows tuto chybu pravděpodobně neodstraní.
ID článku: SLN129813

Datum poslední změny: 29.07.2015 01:03


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.