Databáze znalostí

Nabíjení a zapnutí tabletu Dell Venue 8 Pro (5855)


Poznámka: Protože během dopravy tabletu mohlo dojít k vybití baterie, může být nutné před zapnutím tabletu nabít baterii.

Konektor USB-C na tabletu Venue Pro 8 (5855) může podporovat přenos dat nebo síťové napájení, ale ne obojí zároveň. Po připojení k portu USB na počítači se automaticky přepne do režimu přenosu dat a nebude dobíjet baterii. Pokud chcete zařízení nabíjet, vždy použijte síťový adaptér s kabelem s konektory USB a USB-C, který se dodává se zařízením. Konektor USB-C se nachází na spodním okraji tabletu Dell Venue 8 Pro (5855) (když tablet držíte ve svislé poloze s webovou kamerou v pravém horním rohu).

Stav LED Význam
Svítí bíle Baterie se nabíjí.
Svítí žlutě Baterie je téměř vybitá, přičemž tablet je zapnutý nebo v zapojeném pohotovostním stavu – obrazovka je vypnutá, ale tablet je pořád zapnutý.
Nesvítí Baterie se nenabíjí nebo je plně nabitá.
Bliká žlutě Baterie je na kritické úrovni a nemá dostatek výkonu pro napájení tabletu. Pokud v tomto stavu stisknete vypínač, indikátor LED se na 3 sekundy rozsvítí a potom zhasne. Pokračujte tak, že nabijete baterii.

Plné nabití baterie obvykle trvá asi 4 hodiny. Stav nabíjení je možné ověřit z operačního systému.

Pokud chcete tablet zapnout, podržte ho svisle s webovou kamerou v pravém horním rohu a poté na tři až pět sekund stiskněte a podržte tlačítko napájení, nacházející se úplně vpravo na horním okraji.

Upozornění: Baterii nabíjejte v prostředí s teplotou mezi 0 a 35 °C. Pro nabíjení baterie tabletu používejte pouze dodaný síťový adaptér. Pokud použijete jiné síťové adaptéry nebo kabely s konektorem micro USB, může dojít k poškození tabletu.ID článku: SLN299516

Datum poslední změny: 22.01.2016 15:20


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.