Databáze znalostí

Příručka k použití a odstraňování problémů s notebooky Dell Inspiron 15 (7560)


Inspiron 15 7560

Rychlé odkazy

Začínáme s počítačem Dell Nastavení, technické údaje a servisní příručka notebooku Inspiron 7560 Vyhledání výrobního čísla a kódu Express Service Code Ovladače a soubory ke stažení pro notebook Inspiron 7560 Záruční služby a služby podpory

V níže uvedené části naleznete mimo jiné pomoc s následujícími problémy: pevné a bezdrátové sítě, systém Windows, myš, dotyková podložka, klávesnice, displej LCD, webová kamera a stahování ovladačů.


Technické údaje naleznete na stránce online příručky notebooku Inspiron 7560, kde klikněte na položku Nastavení a technické údaje notebooku Inspiron 15 7000 (vyhledejte část Technické údaje).


Informace o umístění portů naleznete na stránce online příručky notebooku Inspiron 7560, kde klikněte na položku Nastavení a technické údaje notebooku Inspiron 15 7000 (vyhledejte část Zobrazení).


Pro informace o vyhledání výrobního čísla a kódu Express Service Code navštivte stránku Where is the Service Tag located? (Kde se nachází výrobní číslo?).

Návody a pokyny pro odstraňování problémů s pevnými a bezdrátovými sítěmi naleznete na stránce Dell Networking and Wireless Support Center (Centrum podpory Dell pro sítě a bezdrátové připojení).
 


Pro vypnutí nebo zapnutí bezdrátové antény stiskněte a podržte klávesu Fn a poté stiskněte klávesu PrtScr (opakovaným stiskem těchto kláves můžete zapínat a vypínat bezdrátovou anténu).

Více informací o zapínání a vypínání bezdrátové antény v počítačích Dell naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base How to Turn the Wireless Antenna On and Off on a Dell Computer (Jak zapnout a vypnout bezdrátovou anténu u počítačů značky Dell).

 • Pokud budete používat aplikaci SupportAssist, zajistíte tím automatické aktualizace počítače a detekci problémů, které lze vyřešit. Pomůžeme vám zbavit se námahy při údržbě počítačů nebo tabletů Dell. Další informace o nástroji SupportAssist naleznete na stránce SupportAssist for PCs and tablets (SupportAssist pro počítače a tablety).
   
 • Informace o spuštění online diagnostiky hardwaru za účelem ověření správné funkce hardwaru naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base How to use the Dell PC Diagnostics (Jak používat nástroj Dell PC Diagnostics). Článek vysvětluje postup pro přístup k diagnostice hardwaru a různé druhy testů dostupných pro počítače a tablety Dell.  
  Poznámka: Diagnostika buď problém odstraní automaticky nebo vás provede kroky pro vyřešení problému. Jakmile diagnostika odhalí vadný díl, v závislosti na konkrétním typu dílu pro vás ihned začneme zajišťovat jeho bezplatnou záruční výměnu.
   
 • Pokud se počítač nemůže připojit k internetu, můžete spustit vestavěnou diagnostiku (ePSA). Více informací naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Resolve Hardware Issues With Built-in and Online Diagnostics (ePSA or PSA Error Codes) (Řešení problémů s hardwarem pomocí vestavěné a online diagnostiky (chybové kódy ePSA nebo PSA)).

Tato část se týká operačního systému Microsoft Windows instalovaného ve vašem počítači – výběrem níže uvedených karet získáte další informace.


Pro pomoc s používáním systému Microsoft Windows navštivte Centrum podpory Dell pro systém Windows. Musíte vybrat operační systém, se kterým potřebujete pomoci.


Pokud počítač přestane reagovat nebo máte problémy s nízkým výkonem, postupujte následovně:

 1. Stiskněte tlačítko napájení alespoň na 15 sekund, aby se počítač vypnul.
 2. Odpojte všechna externí periferní zařízení, včetně klávesnice, myši a externího monitoru. Mezi periferní zařízení patří také externí úložná zařízení, např. jednotky flash, dále zařízení USB, tiskárny, karty atd.
 3. Stiskněte tlačítko napájení a vyzkoušejte, zda se počítač správně zapne a spustí. Pokud ne, přečtěte si článek znalostní báze Dell Knowledge Base Computer Does Not Turn on, or is Stuck on the Dell Logo Screen (Počítač se nezapne nebo zatuhne na obrazovce s logem společnosti Dell).
 4. Pokud se počítač spustí správně, stáhněte a nainstalujte nástroj SupportAssist. Další informace o získání a instalaci nástroje SupportAssist naleznete na stránce SupportAssist pro počítače a tablety.
 5. Proveďte údržbu systému. Více informací naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Optimization and Maintenance of Microsoft Windows (Optimalizace a údržba systému Microsoft Windows) nebo Troubleshooting Slow Performance Issues (Odstraňování problémů s nízkým výkonem).
 6. Začněte postupně připojovat externí periferní zařízení a kontrolujte, zda počítač stále reaguje.


Kliknutím na odkaz zobrazte článek znalostní báze Dell Knowledge Base Microsoft Windows Locks Up or an Error Occurs (Počítač se systémem Microsoft Windows zamrzne nebo se vyskytne chyba).


Informace o dostupných ovladačích naleznete na stránce s ovladači pro notebook Inspiron 7560.

Tento článek poskytuje v části Postup stažení a instalace ovladače návod ke stažení ovladačů pro počítače Dell.

Tato část se týká hardwaru instalovaného ve vašem počítači – výběrem níže uvedených karet získáte další informace.


Informace o použití a odstraňování potíží s myší, klávesnicí a dotykovou podložkou naleznete v následujících článcích znalostní báze Dell Knowledge Base.


Informace o zakázání nebo povolení dotykové podložky naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Disabling or Enabling the Touchpad on a Dell Laptop (Zakázání nebo povolení dotykové podložky na notebooku Dell).


Informace o odstraňování potíží s LCD displejem notebooku naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Troubleshooting a Laptop LCD Screen That is Black, Blank or Hard to See (Odstraňování potíží s černým, prázdným nebo špatně viditelným LCD displejem notebooku).


Pomoc s řešením problémů s portem USB naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base How to resolve USB port issues (Jak řešit problémy s portem USB).


Informace a pomoc při řešení potíží s pevným diskem naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Understanding and Troubleshooting Your Hard Drive (Vysvětlení účelu pevného disku a odstraňování potíží).


Pokud se stane, že se počítač vůbec nespustí nebo se zapne (rozsvítí se kontrolky a roztočí ventilátor), avšak nezobrazí se žádný obraz, podívejte se, zda indikátor LED baterie nebliká žlutě nebo bíle, což by umožnilo stanovit závady podle Tabulky 1.

Poznámka:

Sekvenci blikání indikátoru tvoří 2 sady čísel, které představuje skupina žlutých bliknutí a poté skupina bílých bliknutí.

První skupina: Indikátor LED bliká žlutě jednou až devětkrát. Poté následuje krátká přestávka, kdy je indikátor LED 1,5 sekundy zhasnutý.

Druhá skupina: Indikátor LED bliká bíle jednou až devětkrát. Poté následuje delší přestávka před zahájením dalšího cyklu, kdy je indikátor LED 3 sekundy zhasnutý.

Příklad: nebyl zjištěn paměťový modul (2,3). Indikátor LED baterie blikne dvakrát žlutě, následuje přestávka a poté blikne třikrát bíle. Indikátor LED baterie na 3 sekundy zhasne a poté se celý cyklus opakuje.

 

Sekvence blikání

Komponenta Popis
Oranžová Bílá
2
1
Procesor Selhání procesoru
2
2
Chyba paměti ROM systému BIOS Chyba základní desky (zahrnuje také poškození systému BIOS nebo chybu paměti ROM)
2
3
Paměť Není detekována paměť / paměť RAM
2
4
Paměť Chyba paměti / RAM
2
5
Paměť Instalována neplatná paměť
2
6
Čipová sada Chyba systémové desky / čipové sady
2
7
LCD Selhání LCD
3
1
Chyba napájení RTC Selhání baterie paměti CMOS
3
2
PCI / Video Selhání PCI nebo grafické karty / čipu
3
3
Obnovení systému BIOS 1 Nebyl nalezen obraz pro obnovení
3
4
Obnovení systému BIOS 2 Obraz pro obnovení byl nalezen, ale není platný
Tabulka 1: Opakované kódy indikátoru LED baterie

Pokud potřebujete další pomoc s počítačem, obraťte se na technickou podporu.

Pokud indikátor LED baterie nebliká v sekvenci žlutě / bíle, proveďte tyto kroky:
 1. Stiskněte tlačítko napájení alespoň na 15 sekund, aby se počítač vypnul.
 2. Odpojte všechna externí periferní zařízení včetně klávesnice, myši a externího monitoru. Mezi periferní zařízení patří také externí úložná zařízení, např. jednotky flash, dále zařízení USB, tiskárny, karty atd.
 3. Odpojte napájecí adaptér od počítače a od elektrické zásuvky.
 4. Ujistěte se, zda je síťový kabel řádně připojen k napájecímu adaptéru.
 5. Připojte napájecí adaptér k počítači a k funkční elektrické zásuvce (ne k přepěťové ochraně nebo napájecímu rozbočovači).
 6. Stiskněte tlačítko napájení a vyzkoušejte, zda se počítač správně zapne a spustí. Pokud ne, přečtěte si článek znalostní báze Dell Knowledge Base Computer Does Not Turn on, or is Stuck on the Dell Logo Screen (Počítač se nezapne nebo zatuhne na obrazovce s logem společnosti Dell).
 7. Začněte připojovat jedno periferní zařízení po druhém a vždy vyzkoušejte, zda se zapne počítač.


V některých případech mohou změny nastavení systému (v systému BIOS) způsobit problémy se spouštěním systému Windows. Vrácení nastavení systému BIOS na výchozí hodnoty může umožnit spuštění počítače.
 

 1. Restartujte počítač.
 2. Jakmile se během testu při spuštění počítače (POST) zobrazí logo společnosti Dell, přejděte stisknutím klávesy F2 na obrazovku nastavení.
 3. Na obrazovce System Setup (Nastavení systému) klikněte na možnost Restore Settings (Obnovit nastavení).
 4. Zkontrolujte, zda je vybrána možnost Výchozí nastavení systému BIOS a klikněte na tlačítko OK.
 5. Klikněte na tlačítko Konec.
 6. Až budete vyzváni, potvrďte ukončení.

Tato část se týká softwaru, který může být nainstalován ve vašem počítači – výběrem níže uvedených karet získáte další informace.


Na stránce Média pro obnovení Dell pro systém Windows a možnosti obnovení jsou uvedeny informace o zálohování operačního systému Windows a také o možnostech obnovení, když operační systém Windows nelze spustit nebo se nespustí správně.


Centrum stahování Dell obsahuje informace o softwaru, který jste si mohli zakoupit, a softwaru, který je již nainstalován ve vašem počítači, například o řešení Dell Backup a nástroji Dell SupportAssist pro počítače a tablety.


Některý software prodávaný v době nákupu počítače je nutné stáhnout až po doručení počítače. Tyto programy můžete stáhnout a nainstalovat pomocí služby Dell Digital Delivery. Více informací získáte po kliknutí na následující odkazy:


Bezplatný prohlížeč souborů PDF (Acrobat Reader DC) je k dispozici zdarma od společnosti Adobe. Tento program budete potřebovat pro zobrazení souborů PDF, jako jsou stručné úvodní příručky a uživatelské příručky. Externí odkaz


Tento článek obsahuje pomoc s programy ze sady Microsoft Office – A Guide to the various Microsoft Office programs available on your Dell PC (Příručka k různým programům ze sady Microsoft Office v počítačích Dell).


 • Software Skype je možné stáhnout z webových stránek programu Skype. Tyto stránky také nabízejí instruktážní videa o používání programu Skype.

 • Pro odinstalaci aplikace Skype postupujte následovně:
  1. Ukončete aplikaci Skype a ujistěte se, že není spuštěna v pozadí.
  2. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz appwiz.cpl
  3. Pro spuštění aplikace Programy a funkce klikněte nebo klepněte na položku appwiz.cpl (položka panelu nástrojů).
  4. Klepněte a přidržte nebo klikněte pravým tlačítkem na položku Skype v seznamu a vyberte možnost Odebrat nebo Odinstalovat.
  5. Restartujte počítač a ujistěte se, že se aplikace úspěšně odinstalovala.


Pro přístup na stránku podpory zabezpečení a antivirových opatření Dell klikněte na následující odkaz:


Váš počítač bude dodán s předinstalovanou antivirovou ochranou. Další informace naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Useful Information about the Third Party Anti-virus programs that ship with a Dell PC (Užitečné informace o antivirových programech třetích stran dodávaných s počítačem Dell).


Další informace o virech, spywaru a malwaru získáte kliknutím na následující odkazy:
ID článku: SLN303048

Datum poslední změny: 12.10.2017 05:39


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.