Databáze znalostí

Jak v počítači Dell™ XPS™ 420 obnovím poškozené pole RAID? - KB Article - 340894


Počítač Dell™ XPS™ 420 nelze spustit, protože selhalo pole RAID

Při spouštění stolního počítače Dell XPS 420 se počítač zastaví na obrazovce nástroje Intel(R) Matrix Storage Manager. Stav svazku RAID je uveden jako Poškozený a v počítači nelze spustit systém Microsoft® Windows®. Pokud nedošlo k selhání hardwaru, je možné svazek RAID obnovit pomocí nástroje Intel(R) Matrix Storage Manager.Obnovení poškozeného pole RAID pomocí nástroje Intel Matrix Storage Manager

  1. Restartujte počítač.

  2. Až se zobrazí obrazovka nástroje Intel® Matrix Storage Manager, na které je zobrazen stav svazku RAID jako Poškozený, stiskněte současně klávesy <Ctrl> a <i>. Přejdete na možnost ROM nástroje Intel(R) Matrix Storage Manager.

  3. Až se zobrazí obrazovka nástroje Intel® Matrix Storage Manager, vyberte položku 1. Vytvořte svazek RAID a stiskněte klávesu <Enter>.

  4. Až se zobrazí zpráva Byl zjištěn poškozený svazek RAID, stiskněte klávesu <y> na klávesnici. Svazek se vytvoří znovu.

  5. Až bude svazek vytvořen, počítač se restartuje. Stav svazku RAID by měl být Normální a v počítači by měl být spuštěn systém Microsoft® Windows®. 


Obsah Rychlé nápovědy je publikován odborníky z oddělení podpory společnosti Dell, kteří denně řeší problémy. Protože publikace by měla být vytvořena co nejrychleji, může Rychlá nápověda představovat pouze částečné nebo zástupné řešení, které je stále ve vývoji nebo u kterého se stále testuje správnost řešení problému. Vzhledem k tomu nebyla Rychlá nápověda zkontrolována, ověřena ani schválena společností Dell a měla by být používána s odpovídající opatrností. Společnost Dell není zodpovědná za žádnou ztrátu, například ztrátu dat, zisku nebo příjmu, která zákazníkům vznikla v důsledku používání postupů nebo pokynů uvedených v Rychlé nápovědě.

ID článku: SLN52267

Datum poslední změny: 16.12.2010 00:00


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.