Databáze znalostí

Jak nastavit a spravovat nástroje iDRAC 6 a Lifecycle Controller u serverů Dell PowerEdge 11G


 

Shrnutí článku: Tento článek uvádí informace o tom, jak nastavit a spravovat nástroje iDRAC6 a Lifecycle Controller u serverů 11G PowerEdge.


 

1: Nastavení a správa nástroje iDRAC

 

Výchozí přihlašovací údaje pro nástroj iDRAC:

Uživatelské jméno = root

Heslo = calvin


Začínáme s Integrovaným nástrojem Dell Remote Access Controller 6 (iDRAC6)

 

Nástroj iDRAC6 umožňuje vzdálené sledování, odstraňování potíží a opravování systému Dell i tehdy, když je systém mimo provoz.

Nástroj iDRAC6 poskytuje bohatou sadu funkcí jako přesměrování konzole, virtuální média, virtuální KVM, ověřování čipové karty a jednotné přihlašování.

Management Station je systém, pomocí něhož administrátor vzdáleně spravuje systém Dell vybavený nástrojem iDRAC6.

Systémy, které jsou tímto způsobem sledovány, se nazývají spravované systémy.
 

Případně můžete do systému Management Station nainstalovat software Dell™ OpenManage™ i spravovaný systém.

Bez softwaru pro správu systému nelze lokálně používat RACADM a nástroj iDRAC6 nepořídí záznam obrazovky před havárií.Máte-li zájem o podrobnější úvodní informace o nástroji iDRAC6, navštivte následující odkazy:
 

Mám nainstalovaný nástroj iDRAC?

S nástrojem iDRAC jsou standardně dodávány následující systémy: R710, T610, R610, R810, R910

Systémy T110, R210, R310, T310, R410, T410, R510 jsou dodávány s následujícími možnostmi:

 • kompatibilní s BMC a IPMI2.0 (řadič Baseboard Management Controller)

 • Dell™ OpenManage™

 • Nástroj Unified Server Configurator

 • Nástroj LifeCycle Controller je k dispozici ve volitelných verzích: iDRAC6 Express, iDRAC6 Enterprise a vFlash

 

Chcete-li zjistit, zda máte nástroj iDRAC nainstalovaný, podívejte se na následující položku (Obrázek 1 (pouze v angličtině)).  Objeví se před koncem procesu POST.

DRAC 2 
Obrázek 1: Zjistěte, zda je nástroj iDRAC nainstalovaný

 

 


 

Konfigurace systému pro použití nástroje iDRAC6

Pro nakonfigurování systému k použití nástroje iDRAC6 použijte nástroj iDRAC6 Configuration Utility (Konfigurační nástroj iDRAC6).
 

Chcete-li spustit Konfigurační nástroj iDRAC6 (před zahájením je vždy vhodné aktualizovat systémový firmware – podívejte se na „Krok 6: Instalujte nejnovější verzi nástroje iDRAC“),

 1. zapněte nebo restartujte systém.

 2. Po zobrazení výzvy během testu POST stiskněte <Ctrl>. Pokud se operační systém začne načítat dříve, než stihnete stisknout , nechte systém dokončit spouštění, poté jej znovu restartujte a pokus opakujte.

 3. Konfigurujte místní síť LAN na základní desce (síťová karta). Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost LAN Parameters (Parametry LAN) a stiskněte klávesu . Zobrazí se NIC Selection (Výběr NIC). Pomocí kláves se šipkami vyberte jeden z následujících režimů NIC:

   

  Dedicated (Vyhrazený) – Tuto možnost vyberte v případě, že chcete povolit, aby zařízení se vzdáleným přístupem využívalo rozhraní vyhrazené sítě dostupné v nástroji iDRAC6 Enterprise. Toto rozhraní není sdíleno s hostitelským operačním systémem a směruje přenos správy na samostatnou fyzickou síť, čímž dochází k oddělení od přenosu aplikace. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je v systému nainstalován nástroj iDRAC6 Enterprise. Po instalaci karty iDRAC6 Enterprise je potřeba změnit NIC Selection (Výběr NIC) na možnost Dedicated (Vyhrazený). To lze provést buď pomocí iDRAC6 Configuration Utility (Konfiguračního nástroje iDRAC6), webového rozhraní iDRAC6 nebo RACADM.

  Shared (Sdílený) – Tuto možnost vyberte v případě, že chcete s hostitelským operačním systémem sdílet síťové rozhraní. Síťové rozhraní zařízení se vzdáleným přístupem je plně funkční, když je hostitelský operační systém nakonfigurován pro funkci NIC Teaming. Zařízení se vzdáleným přístupem přijímá data prostřednictvím adaptérů NIC 1 a NIC 2, ale odesílá data pouze prostřednictvím NIC 1. Pokud selže NIC 1, nebude přístup k zařízení se vzdáleným přístupem možný. Základní instalace nástroje iDRAC6 35

  Shared with Failover LOM2 (Sdílený s převzetím při selhání LOM2) – Tuto možnost vyberte v případě, že chcete s hostitelským operačním systémem sdílet síťové rozhraní. Síťové rozhraní zařízení se vzdáleným přístupem je plně funkční, když je hostitelský operační systém nakonfigurován pro funkci NIC Teaming. Zařízení se vzdáleným přístupem přijímá data prostřednictvím adaptérů NIC 1 a NIC 2, ale odesílá data pouze prostřednictvím NIC 1. Pokud selže NIC 1, přenos veškerých dat pro zařízení se vzdáleným přístupem převezme NIC 2. Zařízení se vzdáleným přístupem bude využívat NIC 2 pro datový
  přenos. Pokud selže NIC 2, přenos veškerých dat pro zařízení se vzdáleným přístupem zpět převezme NIC 1, pokud již došlo k jeho nápravě.

  Shared with Failover All LOMs (Sdílený s převzetím při selhání všech LOM) – Tuto možnost vyberte v případě, že chcete s hostitelským operačním systémem sdílet síťové rozhraní. Síťové rozhraní zařízení se vzdáleným přístupem je plně funkční, když je hostitelský operační systém nakonfigurován pro funkci NIC Teaming. Zařízení se vzdáleným přístupem přijímá data prostřednictvím NIC 1, NIC 2, NIC 3 a NIC 4, ale odesílá data pouze prostřednictvím NIC 1. Pokud selže NIC 1, přenos veškerých dat pro zařízení se vzdáleným přístupem převezme NIC 2. Pokud selže NIC 2, přenos veškerých dat pro zařízení se vzdáleným přístupem převezme NIC 3. Pokud selže NIC 3, přenos veškerých dat pro zařízení se vzdáleným přístupem převezme NIC 4. Pokud selže NIC 4, přenos veškerých dat pro zařízení se vzdáleným přístupem převezme zpět adaptér NIC 1, pokud již došlo k jeho nápravě.

  Nastavte parametry LAN síťového adaptéru pro použití protokolu DHCP nebo zdroje statické IP adresy.

  1. Pomocí klávesy se šipkou dolů vyberte možnost LAN Parameters (Parametry LAN) a stiskněte klávesu .

  2. Pomocí klávesy se šipkou nahoru vyberte možnost IP Address Source (Zdroj IP adresy).

  3. Pomocí kláves se šipkou vpravo a šipkou vlevo vyberte možnost DHCP, Auto Config (Automatická konfigurace) nebo Static (Statický).

  4. Pokud jste vybrali možnost Static (Statický), proveďte konfiguraci nastavení IP Address (IP adresa), Subnet mask (Maska podsítě) a Default Gateway (Výchozí brána).

  5. Stiskněte klávesu .

 4. Stiskněte klávesu .

 5. Vyberte možnost Save Changes and Exit (Uložit změny a ukončit).

  Ukázka průvodce nástrojem Dell iDRAC6


 

Přístup do webového rozhraní

 1. Přístup do webového rozhraní. Pro přístup do webového rozhraní iDRAC6 postupujte podle následujících kroků: Otevřete okno podporovaného internetového prohlížeče. Pro přístup do webového rozhraní s použitím adresy IPv4 přejděte na krok 2. Pro přístup do webového rozhraní s použitím adresy IPv6 přejděte na krok 3.

 2. Pro přístup do webového rozhraní s použitím adresy IPv4 musí být adresa IPv4 povolena. Do adresního řádku v prohlížeči zadejte: https:// a poté stiskněte klávesu .

 3. Pro přístup do webového rozhraní s použitím adresy IPv6 musí být adresa IPv6 povolena. Do adresního řádku v prohlížeči zadejte: https://[ a poté stiskněte klávesu .

 4. Pokud došlo ke změně čísla portu výchozího protokolu HTTPS (port 443), zadejte: https://:, přičemž iDRAC-IP-address je IP adresa nástroje iDRAC6 a port-number je číslo portu protokolu HTTPS.

 5. Do adresního řádku v prohlížeči zadejte: https:// a stiskněte klávesu . Pokud došlo ke změně čísla portu výchozího protokolu HTTPS (port 443), zadejte: https://:, kde část iDRAC-IP-address je IP adresa nástroje iDRAC6 a port-number je číslo portu protokolu HTTPS. Zobrazí se okno Login (Přihlášení) nástroje iDRAC6. Konfigurací nástroje iDRAC6 s použitím přihlášení přes webové rozhraní 47 se můžete přihlásit jako uživatel nástroje iDRAC6 nebo uživatel služby Microsoft Active Directory. Výchozí uživatelské jméno pro uživatele nástroje iDRAC6 je root a heslo calvin. Abyste se mohli přihlásit k nástroji iDRAC6, musí vám administrátor udělit oprávnění Login to iDRAC (Přihlášení k nástroji iDRAC).


 

Přihlášení k nástroji iDRAC

 1. Do pole Username (Uživatelské jméno) zadejte některý z těchto údajů:

  Vaše uživatelské jméno pro nástroj iDRAC6. U místních uživatelů se v uživatelském jménu rozlišují velká a malá písmena. Příklady: root, it_user nebo john_doe.

  Vaše uživatelské jméno pro službu Active Directory. Uživatelské jméno pro službu Active Directory lze zadat v jakékoli z následujících podob: , \, / nebo
  @. Nerozlišují se velká a malá písmena. Příklady: dell.com\john_doe, nebo JOHN_DOE@DELL.COM.

  Do pole Password (Heslo) zadejte své uživatelské heslo k nástroji iDRAC6 nebo uživatelské heslo pro službu Active Directory. V hesle se rozlišují velká a malá písmena.

 2. Chcete-li se přihlásit jako uživatel nástroje iDRAC6, vyberte z rozevíracího seznamu Domain (Doména) možnost This iDRAC (Tento iDRAC), nebo se vybráním libovolné domény přihlaste jako uživatel služby Active Directory.

  Poznámka: Pro uživatele služby Active Directory – pokud jste název domény zadali jako část pole Username (Uživatelské jméno), vyberte z rozevírací nabídky možnost This iDRAC (Tento iDRAC)
 3. Klikněte na OK nebo stiskněte klávesu .

 

Použití paměťové karty vFlash

Paměťová karta Dell vFlash nabízí doplňkové funkce zákazníkům, kteří již vlastní kartu iDRAC6 Enterprise. Paměťová karta Dell vFlash je karta Secure Digital (SD) značky Dell, která se vkládá do dceřiné karty iDRAC6 Enterprise. Tento dokument White paper popisuje, jak nastavit a používat paměťovou kartu vFlash. Použití paměťové karty Dell™ vFlash


 

 

Zpět na začátek


 

2: Vysvětlení a konfigurace nástroje Lifecycle Controller

 

Nástroj Dell Lifecycle Controller zjednodušuje správu životního cyklu serveru – od zřízení, nasazení, oprav a aktualizace až po servis a přizpůsobení uživatelům – u místních i vzdálených serverů.

Počínaje servery Dell PowerEdge 11G se dodává jako součást nástroje Dell Remote Access Controller neboli iDRAC (Express, Enterprise a vFlash).

Další informace o nástroji Dell Lifecycle Controller naleznete zde: Nástroj Lifecycle Controller.

 

Nástroj Lifecycle Controller zkracuje dobu a počet kroků, které je potřeba provést k provedení úloh, snižuje se potenciál pro chybu, zlepšuje se doba funkčnosti a zabezpečení systému a aplikací, a to vše vede k efektivnější správě IT.

Nástroj Lifecycle Controller je vyvinutý na platformě Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) a rozhraních Web Services for Management (WSMan), která představují oborový standard a poskytují otevřené prostředí pro integraci konzole, které také umožňuje vytváření vlastních skriptů pro nástroj Lifecycle Controller.

 

Nástroj Dell Lifecycle Controller je integrovaný do předních konzolí správy systémů (např. Microsoft® System Center Configuration Manager, BMC Software BladeLogic® Operations Manager, Symantec™ Deployment Solution, Dell™ Management Console), a nabízí tak tam, kde jsou tyto konzole nainstalované, své funkce a schopnosti stávajícím infrastrukturám. 

Zpět na začátek

 Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


ID článku: SLN85572

Datum poslední změny: 06.11.2017 10:59


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.