Databáze znalostí

How Do I Connect My Dell W5300n Printer Directly to a Network Server? - KB Article - 172078


Connect the W5300n Printer to the Network

 1. Verify that the printer is turned off and is unplugged from any power sources.

 2. Connect the printer to the server using a USB or parallel cable (Figure 1).

NOTE

NOTE: You can use only one of the cable connections, either USB or parallel cable—NOT both.

Cable Connections
Figure 1 - Cable Connections

NOTE

NOTE: If you are using a parallel cable it must be IEEE-1284 compliant.

 1. Connect the power cable to the printer and to a grounded outlet.

 2. Ensure that the server is turned on.

 3. Turn the printer on.
  The operator lights cycle while the printer warms up.
  The Microsoft Plug and Play Wizard appears.

 4. Complete the Microsoft Plug and Play Wizard.Install the W5300n Printer Drivers

 1. Insert the Drivers and Utilities CD into the server.
  The Wizard automatically searches for an appropriate driver.

 2. Scroll through the list of drivers until X:\drivers\win-2000\dkaaalda.inf is selected in the location column, where X is the letter of your CD drive.

 3. Click the Next button.

 4. Click the Finish button.Configure the Print Queue for the W5300n Printer

 1. Click the Start button.

 2. Click the Run button.
  The Run window appears.

 3. In the Open: box, type the following text:
  X:\setup.exe
  where X is the letter of your CD drive.

 4. Click Install the printer on the network.
  The Dell W5300n Laser Printer Installation window appears.

 5. Click the Next button.

 6. Click the server or system name that will share the printer with other computers.

 7. Click the Next button.

 8. Click to select Install the software and Install the User's Guide on the server.

 9. Click the Next button.

 10. Click to select Share the printer on this server.

 11. Create a share name you want to use for the PCL driver and PostScript driver.

NOTE

NOTE: Make the share name obvious so the clients can easily find the printer when browsing for shared printers.

 1. Click the Next button.

 2. Verify that Choose an existing port for the printer connection is selected.

 3. Select the port that corresponds to the hardware port selected when the printer was connected to the server.

 4. Specify a port name.

 5. Type in the printer IP address.

 6. Click the Finish button.

 7. Print a test page to ensure that the software is correctly installed.

 8. Click the Finish button to exit.Install the W5300n Drivers for Each Client

 1. Click the Start button.

 2. Click the Run button.
  The Run window appears.

 3. Click the OK button.

 4. Click Install the printer on the network.

 5. Click the Next button.

 6. Click One or More Client computers that will share the printer.

 7. Click the Next button.

 8. Type the Administrator user name and password.

 9. Specify which client systems are allowed to print to the Dell W5300n printer.

NOTE

NOTE: Browse or type in each client's computer name or IP address. You can specify as many clients as necessary.

 1. Click the Next button.

 2. Click to select the software or documentation you want your users to have access to.

 3. Select the Universal Network Connection (UNC) port.

 4. Type in the port name \\Computer Name\PrinterShareName.

NOTE

NOTE: To find out the computer name:
 • Right-click the My Computer icon.

 • Left-click Properties.

 • Click the Network Identification tab for Windows 2000, or the Computer Name tab for Windows XP.

 1. Click the Finish button.

 2. Click the Finish button.

 3. Print a test page to ensure that the software is correctly installed.Další informace o tiskárně Dell™

Další pomoc nad rámec informací poskytnutých v tomto článku můžete získat prostřednictvím e-mailu nebo konverzace se zástupcem technické podpory na webu podpory společnosti Dell. 


Obsah Rychlé nápovědy je publikován odborníky z oddělení podpory společnosti Dell, kteří denně řeší problémy. Protože publikace by měla být vytvořena co nejrychleji, může Rychlá nápověda představovat pouze částečné nebo zástupné řešení, které je stále ve vývoji nebo u kterého se stále testuje správnost řešení problému. Vzhledem k tomu nebyla Rychlá nápověda zkontrolována, ověřena ani schválena společností Dell a měla by být používána s odpovídající opatrností. Společnost Dell není zodpovědná za žádnou ztrátu, například ztrátu dat, zisku nebo příjmu, která zákazníkům vznikla v důsledku používání postupů nebo pokynů uvedených v Rychlé nápovědě.

ID článku: SLN85797

Datum poslední změny: 16.12.2010 00:00


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.