Videnbase

Fejlfinding i forbindelse med faxproblemer på AIO-inkjetprinterne Dell V525w og V725w


Artikeloversigt: Denne artikel indeholder gode råd til brugen af faxfunktionerne på All-in-One-inkjetprinterne Dell V525w og V725w.

Indholdsfortegnelse:

 1. Tjekliste ved fejlfinding for fax
 2. Kan ikke sende fax
 3. Kan ikke modtage fax
 4. Kan ikke køre faxsoftwaren
 5. Fejlmeddelelser for faxProblem 1: Tjekliste ved fejlfinding for fax

Hvis der opstår problemer med at sende og modtage fax, skal du først kontrollere forbindelsen:
 1. Kontroller, at der er en klartone på telefonlinjen, ved at slutte en analog telefon til vægstikket, DSL-filteret, VoIP-enheden eller kabelmodemmet, hvor printeren er tilsluttet. Sørg for at tilslutte telefonen til den samme port. Hvis du ikke hører en klartone, skal du kontakte din telefonudbyder.

 2. Mens printeren er sluttet til telefonlinjen, skal du kontrollere, om der er en klartone, ved at slutte en analog telefon til porten på printeren. Hvis du ikke hører en klartone, skal du bruge forbindelsestjeklisten nedenfor. Lyt efter en klartone, hver gang du har tjekket et punkt. Hvis du hører en klartone, men stadig har problemer med at sende og modtage fax, skal du se de andre emner, som er anført herunder.Forbindelsestjekliste
 • Sørg for, at printeren og andre enheder på linjen (hvis disse er til stede) er tilsluttet og konfigureret korrekt i overensstemmelse med dit opsætningsscenarie.

 • Kontroller, at kablerne er sluttet til de korrekte porte.

 • Sørg for, at kablerne sidder godt fast i stikkene. Kontroller kabeltilslutningerne for følgende hardware (hvis relevant):
  • Strømforsyning
  • Telefonsvarer
  • Kabelmodem
  • Splitter
  • Telefon
  • VoIP-adapter
  • DSL-filter
  • RJ-11-adapter


 • Hvis printeren er sluttet til DSL (Digital Subscriber Line), skal du sikre dig, at du bruger et DSL-filter til printeren.

 • Hvis printeren er sluttet til en VoIP-adapter eller et kabelmodem, skal du sørge for, at printeren er sluttet til den første telefonport.

 • Hvis du bruger en splitter, skal du sørge for, at du bruger en telefonsplitter. Brug ikke en linjesplitter.

Tilbage til toppen

Problem 2: Kan ikke sende fax

 • Sørg for, at du har registreret dine brugeroplysninger på printeren. Hvis du ikke indtastede dine brugeroplysninger under den indledende opsætning, skal du indtaste faxnavnet og faxnummeret. I nogle lande kan du ikke sende en fax uden at angive et faxnavn eller et firmanavn. Nogle faxmaskiner blokerer indgående fax uden afsenderoplysninger.

 • Reducer modemmets overførselshastighed. Den modtagende maskines hastighed må ikke være lavere end den hastighed, du sender faxen med:


  1. I printerens kontrolpanel skal du navigere til , Setup (Opsætning), ,Fax Setup (Faxopsætning), , Dialing and Sending (Opkald og afsendelse), , Max Send Speed (Maksimal afsendelseshastighed) og .

  2. Vælg en afsendelseshastighed, og tryk derefter på .


 • Aktiver fejlrettelse. Denne indstilling gør det muligt for printeren at sende defekte datablokke, som muligvis forhindrer faxen i at sende:


  1. I printerens kontrolpanel skal du navigere til , Setup (Opsætning), ,Fax Setup (Faxopsætning), , Dialing and Sending (Opkald og afsendelse), , Error Correction (Fejlrettelse) og .

  2. Kontroller, om fejlrettelse er indstillet til On (Til). Hvis ikke, skal du trykke på pileknapperne for at vælge On (Til) og derefter trykke på .


 • Aktiver automatisk faxkonvertering. Hvis den modtagende maskine ikke understøtter fax i farver, konverterer denne indstilling automatisk den udgående fax til sort/hvid og reducerer den også automatisk til den opløsning, som den modtagende maskine understøtter:


  1. I printerens kontrolpanel skal du navigere til , Setup (Opsætning), ,Fax Setup (Faxopsætning), , Dialing and Sending (Opkald og afsendelse), , Auto Fax Convert (Automatisk faxkonvertering) og .

  2. Kontroller, om automatisk faxkonvertering er indstillet til On (Til). Hvis ikke, skal du trykke på pileknapperne for at vælge On (Til) og derefter trykke på .


 • Sørg for, at indstillingen for opkaldskode er korrekt. Opkaldskoden er et talsæt, som skal indtastes, før du kan ringe op til det egentlige udgående faxnummer:


  1. I printerens kontrolpanel skal du navigere til , Setup (Opsætning), ,Fax Setup (Faxopsætning), , Dialing and Sending (Opkald og afsendelse), , Dial Prefix (Opkaldskode) og .

  2. Tryk på pileknapperne for at oprette eller redigere opkaldskoden, og tryk derefter på .Tilbage til toppen

Problem 3: Kan ikke modtage fax

 • Sørg for, at du har konfigureret de rigtige indstillinger i din opsætning. Faxindstillingerne afhænger af, om printeren er sluttet til sin egen fax eller deler linjen med andre enheder.


  • Hvis printeren deler telefonlinjen med en telefonsvarer, skal du sørge for, at følgende er indstillet:


   • Auto Answer (Automatisk svar) er sat til ON (TIL).

   • Printeren opfanger flere ringetoner end telefonsvareren.

   • Printeren opfanger den rigtige specifikke ringetone (hvis du abonnerer på en tjeneste med specifik ringetone).


  • Hvis printeren deler telefonlinjen med en telefon, som abonnerer på voicemail, skal du sørge for, at følgende er indstillet:


   • Auto Answer (Automatisk svar) er OFF (FRA) (hvis du kun har ét telefonnummer på telefonlinjen).

   • Printeren opfanger den rigtige specifikke ringetone (hvis du abonnerer på en tjeneste med specifik ringetone).


 • Sørg for, at printeren er sluttet til en analog port. Printeren er en analog enhed. Hvis du bruger et PBX-system, skal du sørge for, at printeren er sluttet til en analog port på PBX'en. Du skal muligvis bruge en digital konverter, som konverterer digitale signaler til analoge signaler.

 • Sørg for, at printerens hukommelse ikke er fuld. Printeren gemmer en indgående fax i hukommelsen, inden den udskriver faxen. Hvis printeren løber tør for papir, mens den modtager faxen, gemmer printeren faxen, så den kan udskrives senere. Hvis printerens hukommelse bliver fuld, kan den muligvis ikke modtage en ny fax.

 • Sørg for, at videresendelse af fax er deaktiveret:


  1. I printerens kontrolpanel skal du navigere til , Setup (Opsætning), ,Fax Setup (Faxopsætning), , Ringing and Answering (Opkald og svar), , Fax Forward (Viderestilling af fax) og .

  2. Tryk på pileknapperne for at vælge Off (Fra), og tryk derefter på .


 • Øg ringelydstyrken. Hvis du indstiller printeren til at modtage fax manuelt, (Auto Answer Off (Automatisk besvarelse slået fra), skal du øge ringelydstyrken.

 • Sørg for, at du har den rigtige manuelle svarkode. Hvis du indstiller printeren til at modtage fax manuelt, (Auto Answer Off (Automatisk besvarelse slået fra), skal du taste den rigtige kode, når der kommer en fax, så printeren kan modtage den:


  1. I printerens kontrolpanel skal du navigere til , Setup (Opsætning), ,Fax Setup (Faxopsætning), , Ringing and Answering (Opkald og svar), , Manual Pickup Code (Manuel svarkode) og .

  2. Kopier den manuelle svarkode, som vises på displayet. Du kan ændre den manuelle svarkode til et tal, som kun du kender.Tilbage til toppen

Problem 4: Kan ikke køre faxsoftwaren

Printeren skal være sluttet til en telefon, DSL, VoIP eller en kabeltjeneste, inden du kan konfigurere faxindstillingerne i faxsoftwaren. Sørg for, at printeren er sluttet til telefonlinjen via et standardvægstik, et DSL-filter, en VoIP-adapter eller et kabelmodem.

Tilbage til toppen

Problem 5: Fejlmeddelelse for fax
Fejlmeddelelse: Hvad den betyder: Mulige løsninger:
Remote Fax Error (Fejl på fjernforbundet fax) Den modtagende faxmaskine kan ikke modtage faxen. Fejlen hos modtageren kan skyldes flere faktorer.
 • Send faxen igen. Der kan være et problem med forbindelseskvaliteten.
 • Reducer faxmodemmets overførselshastighed.
 • Registrer dine brugeroplysninger. I nogle lande kan du ikke sende en fax uden at gemme afsenderoplysninger.
Fax Mode Unsupported (Faxtilstand understøttes ikke) Den modtagende faxmaskine understøtter ikke fax i farver eller scanningsopløsningen i det dokument, som du sender.
 • Aktiver automatisk faxkonvertering.
 • Reducer faxkvaliteten.
 • Omformater dokumentet til papir i brevpapirstørrelse.
Unsupported Compression (Komprimering understøttes ikke) Faxmodemmet ved den modtagende faxmaskine understøtter ikke datakomprimering. Faxmodemmer komprimerer data for at gøre overførslen hurtigere, men det modtagende faxmodem skal have den samme komprimeringskode.
 • Reducer faxmodemmets overførselshastighed.
 • Aktiver den automatiske faxkonvertering.
Unsupported Resolution (Opløsning understøttes ikke) Den modtagende faxmaskine understøtter ikke scanningsopløsningen i det dokument, som du sender.
 • Reducer faxkvaliteten.
 • Aktiver automatisk faxkonvertering.
Unrecoverable Fax Error (Uoprettelig fejl på fax) Faxmodemmet fandt flere kritiske fejl. Sluk for printeren, tænd den igen, og send derefter faxen igen.
Fax Modem Error (Faxmodemfejl) Printerens faxmodem er muligvis optaget, eller muligvis har faxmodemmet fundet problemer under overførslen. Sluk for printeren, tænd den igen, og send derefter faxen igen.
Telefonlinjen er forbundet til det forkerte stik på bagsiden af maskinen. Telefonkablet er forbundet til den forkerte port på bagsiden af printeren. Tilslut telefonkablet til porten  på bagsiden af printeren.
Digital line detected (Digital linje registreret) Printeren er sluttet til en digital linje. Printeren er en analog enhed og skal sluttes til en analog linje. Hvis du vil slutte printeren til en digital linje, skal du bruge en digital linjekonverter eller et filter.
Failed to Connect (Kunne ikke oprette forbindelse)
Phone Line Error (Telefonlinjefejl)
Phone Line Not Connected (Telefonlinje ikke tilsluttet)
Printeren kan ikke registrere en klartone. Se tjeklisten til fejlfinding for fax øverst i denne artikel.
Phone Line Busy (Telefonlinjen er optaget) Din telefonlinje eller den modtagende faxmaskines telefonlinje er optaget. Dette sker, hvis printeren deler linjen med andre enheder.
 • Indstil printeren til at gentage opkaldet.
 • Øg tiden mellem de gentagne opkaldsforsøg.
 • Foretag en testopringning til det nummer, du vil sende en fax til, for at sikre dig, at det virker, som det skal.
 • Hvis telefonlinjen bruges af en anden enhed, skal du vente, til den anden enhed er færdig, inden du sender faxen.
 • Planlæg at sende faxen på et senere tidspunkt.
 • Indstil printeren til at scanne, inden den ringer op. Det scannede dokument gemmes i printerens hukommelse. Derefter kan printeren finde det frem og automatisk ringe op til nummeret igen.
No Answer (Intet svar) Den automatisk svarfunktion kan være deaktiveret på den modtagende faxmaskine.
 • Bekræft nummeret, og send derefter faxen igen.
 • Indstil printeren til at gentage opkaldet. I nogle lande er der en fastsat grænse for antallet af gentagne opkaldsforsøg, uanset hvilke indstillinger du har.
 • Planlæg at sende faxen på et senere tidspunkt.
No Caller ID (Intet opkalds-id)
Call Stopped (Opkald stoppet)
Printeren stoppede opkaldet, fordi den indgående fax ikke har afsenderoplysninger. Du har muligvis valgt at blokere fax uden opkalds-id, eller også er fax uden opkalds-id ikke tilladt i dit land eller din region. Deaktiver blokering af opkald uden id.

Tilbage til toppen
 


Artikelnummer: SLN129388

Sidste ændringsdato: 14.01.2014 00.00


Bedøm denne artikel

Nøjagtig
Nyttig
Nemt at forstå
Var denne artikel nyttig?
Ja Nej
Send os feedback
Kommentarer må ikke indeholde følgende specialtegn: <>()\
Vi beklager, men feedbacksystemet er nede i øjeblikket. Prøv igen senere.

Mange tak for din feedback.