Videnbase

Liste over fejlmeddelelser for RAID og fysiske harddiske på Dell PowerEdge-servere samt deres betydning


Denne artikel indeholder en liste over fejlmeddelelser relateret til RAID (Redundant Array of Independent Disks) og fysiske harddiske (HDD) samt deres betydning.

 

Fremgangsmåden for at afhjælpe PowerEdge RAID-controllerfejl forklares i denne artikel.

 

Meddelelse Betydning
Der er X kabinetter forbundet til stik Y, men der kan maksimalt forbindes 4 kabinetter til et enkelt SAS-stik. Fjern de ekstra kabinetter, og genstart systemet. Når BIOS registrerer, at der er forbundet mere end 4 kabinetter til et enkelt SAS-stik, vises denne meddelelse. Du skal fjerne alle øvrige kabinetter og genstarte systemet.
Cachedata gik tabt, men controlleren er gendannet. Det kan skyldes, at din controller havde beskyttet cache efter en uventet strømafbrydelse, og dit system var uden strøm i længere tid end batteriets backup-tid. Tryk på en tilfældig tast for at fortsætte eller på "C" for at indlæse konfigurationsværktøjet. Denne meddelelse vises under følgende betingelser:
• Adapteren registrerer, at cachen i controlleren ikke er blevet skrevet til diskundersystemet endnu.
• Controlleren registrerer en ECC-fejl (fejlkorrigerende kode) under cachekontrol ved opstart.
• Controlleren sletter cachen fremfor at sende den til diskundersystemet, da der ikke er garanti for dataintegriteten. Lad batteriet lade fuldt op for at løse dette problem. Hvis problemet fortsætter, kan det være, at der er fejl på batteriet eller adapter-DIMM.
Følgende virtuelle diske har manglende diske: (x). Hvis du går videre (eller indlæser konfigurationsfunktionen), markeres disse virtuelle diske som OFFLINE, og du kan ikke få adgang til dem. Kontroller kablerne, og sørg for, at alle diske er til stede. Tryk på en tilfældig tast for at fortsætte eller på "C" for at indlæse konfigurationsværktøjet. Meddelelsen indikerer, at der blev fjernet nogle konfigurerede diske. Hvis diskene ikke blev fjernet, er de ikke længere tilgængelige. SAS-kablerne til dit system er muligvis ikke korrekt tilsluttet. Kontroller kabeltilslutningerne, og løs eventuelle problemer. Genstart systemet. Hvis der ikke er kabelproblemer, skal du trykke på en tilfældig tast for at fortsætte.
Alle diskene fra din tidligere konfiguration er væk. Hvis dette er en uventet meddelelse, så sluk for systemet, og kontroller dine kabler for at sikre, at diskene er til stede. Tryk på en tilfældig tast for at fortsætte eller på "C" for at indlæse konfigurationsværktøjet. Meddelelsen indikerer, at alle konfigurerede diske blev fjernet. Hvis diskene ikke blev fjernet, er de ikke længere tilgængelige. SAS-kablerne til dit system er muligvis ikke korrekt tilsluttet. Kontroller kabeltilslutningerne, og løs eventuelle problemer. Genstart systemet. Hvis der ikke er kabelproblemer, skal du trykke på en tilfældig tast eller på for at fortsætte.
Følgende virtuelle diske mangler: (x) Hvis du går videre (eller indlæser konfigurationsfunktionen), fjernes disse virtuelle diske fra din konfiguration. Hvis du gerne vil bruge dem på et senere tidspunkt, skal de importeres. Hvis du mener, at disse virtuelle diske bør være til stede, så sluk for systemet, og kontroller dine kabler for at sikre, at diskene er til stede. Tryk på en tilfældig tast for at fortsætte eller på "C" for at indlæse konfigurationsværktøjet. Meddelelsen indikerer, at der blev fjernet nogle konfigurerede diske. Hvis diskene ikke blev fjernet, er de ikke længere tilgængelige. SAS-kablerne til dit system er muligvis ikke korrekt tilsluttet. Kontroller kabeltilslutningerne, og løs eventuelle problemer. Genstart systemet. Hvis der ikke er kabelproblemer, skal du trykke på en tilfældig tast eller på for at fortsætte.
Cachen indeholder urensede data, men nogle virtuelle diske mangler eller vil gå offline, så data fra cachen ikke kan skrives til en disk. Hvis dette er en uventet fejl, så sluk for systemet, og kontroller dine kabler for at sikre, at alle diskene er til stede. Hvis du fortsætter, vil dataene i cachen blive permanent slettet. Tryk på "X" for at acceptere og ødelægge dataene i cachen permanent. Controlleren bevarer den urensede cache fra en virtuel disk, hvis disken går offline eller slettes pga. manglende fysiske diske. Denne meddelelse indikerer, at der blev fjernet nogle konfigurerede diske. Hvis diskene ikke blev fjernet, er de ikke længere tilgængelige. SAS-kablerne til dit system er muligvis ikke korrekt tilsluttet. Kontroller kabeltilslutningerne, og løs eventuelle problemer. Genstart systemet. Brug Ctrl+R funktionen til at importere den virtuelle disk, eller slet den bevarede cache.
Der forekom en registreringsfejl. Sluk og tænd for systemet og alle kabinetter knyttet til dette system. Denne meddelelse indikerer, at registreringen ikke blev fuldført inden for 120 sekunder. SAS-kablerne til dit system er muligvis ikke korrekt tilsluttet. Kontroller kabeltilslutningerne, og løs eventuelle problemer. Genstart systemet.
Hvis du går ind i konfigurationsfunktionen i denne tilstand, medfører det ændringer i drevkonfigurationen. Tryk på "Y" for at fortsætte med at indlæse konfigurationsværktøjet, eller sluk for systemet, og kontrollér dine kabler for at sikre, at alle diske er til stede og genstarter. Meddelelsen vises efter endnu en BIOS-advarsel, der indikerer, at der er et problem med tidligere konfigurerede diske, og at du har valgt at acceptere eventuelle ændringer og fortsætte. SAS-kablerne til dit system er muligvis ikke korrekt tilsluttet. Kontroller kabeltilslutningerne, og løs eventuelle problemer. Genstart systemet. Hvis der ikke er nogen kabelproblemer, skal du trykke på en tilfældig tast eller på for at fortsætte.
BIOS deaktiveret. Ingen logiske drev er håndteret af BIOS. Denne advarselsmeddelelse vises, når du deaktiverer ROM-indstillingen i konfigurationsfunktionen. Når ROM-indstillingen er deaktiveret, kan BIOS ikke starte til INT 13h og kan ikke give adgang til at starte fra den virtuelle disk. Int 13h er et afbrydersignal, der understøtter utallige kommandoer, som sendes til BIOS og derefter til den fysiske disk. Kommandoerne omfatter handlinger, du kan udføre med en fysisk disk, som f.eks. læse, skrive og formatere.
Adapter ved Baseport xxxx svarer ikke, hvor xxxx er baseporten for controlleren. Kontakt Dells tekniske support.
Der er offline og manglende virtuelle drev med bevaret cache. Kontroller kablerne, og sørg for, at alle drev er til stede. Tryk på en tilfældig tast for at få adgang til konfigurationsfunktionen. Controlleren bevarer den urensede cache fra en virtuel disk, hvis disken går offline eller slettes pga. manglende fysiske diske. Denne bevarede urensede cache kaldes pinned cache, og den bevares, indtil du importerer den virtuelle disk eller sletter cachen. Brug Ctrl+R funktionen til at importere den virtuelle disk, eller slet den bevarede cache. Vedrørende trin til håndtering af bevaret cache.
x Virtuel(le) disk(e) offline, hvor x er antallet af virtuelle diske med fejl. Når BIOS registrerer virtuelle diske i offline-tilstand, viser BIOS denne advarsel. Du skal kontrollere for at afgøre, om de virtuelle diske har fejl, og udbedre problemet. BIOS foretager sig ikke noget.
x Virtuel(le) disk(e) forringet, hvor x er antallet af forringede virtuelle diske. Når BIOS registrerer virtuelle diske i en forringet tilstand, viser BIOS denne advarsel. Løs problemet, så de virtuelle diske fungerer optimalt. BIOS foretager sig ikke noget.
x Virtuel(le) disk(e) delvist forringet. Når BIOS registrerer en fejl i en enkelt disk i en RAID 6- eller RAID 60-konfiguration, vises denne advarsel. Du skal kontrollere, hvorfor medlemsdisken ikke er til stede for at korrigere problemet. BIOS foretager sig ikke noget.
Der forekom en registreringsfejl. Sluk og tænd for systemet og alle kabinetter knyttet til dette system. Denne meddelelse indikerer, at registreringen ikke blev fuldført inden for 120 sekunder. SAS-kablerne til dit system er muligvis ikke korrekt tilsluttet. Kontroller kabeltilslutningerne, og løs eventuelle problemer. Genstart systemet.
Der blev fundet hukommelses-/batteriproblemer. Adapteren er gendannet, men de cachelagrede data gik tabt. Tryk på en tast for at fortsætte. Denne meddelelse forekommer under følgende betingelser:
• Adapteren registrerer data i controllerens cache, der ikke er blevet skrevet til diskens undersystem endnu.
• Controlleren registrerer en ECC-fejl (fejlkorrigerende kode) under cachekontrol ved opstart.
• Controlleren sletter cachen fremfor at sende den til diskundersystemet, da der ikke er garanti for dataintegriteten.
• Batteriet kan være for lidt opladet. Lad batteriet lade helt op for at løse dette problem. Hvis problemet fortsætter, kan det være, at der er fejl på batteriet eller adapter DIMM. Kontakt Dells tekniske support.
Der er fundet fremmed(e) konfiguration(er) på adapter. Tryk på en tilfældig tast for at fortsætte eller på "C" for at indlæse konfigurationsfunktionen eller på "F" for at importere ekstern(e) konfiguration(er) og fortsætte. Når en controllers firmware registrerer en fysisk disk med eksisterende eksterne metadata, markerer denne den fysiske disk som ekstern og genererer en advarsel, som indikerer, at en ekstern disk blev registreret. Tryk på ved denne prompt for at importere konfigurationen (hvis alle medlemsdrev for den virtuelle disk er til stede) uden at indlæse BIOS-konfigurationsværktøjet. Eller tryk på for at åbne BIOS-konfigurationsværktøjet, og importér eller fjern den eksterne konfiguration.
Meddelelsen vedrørende den eksterne konfiguration er til stede under POST, men ingen eksterne konfigurationer er til stede på den eksterne visningsside i CTRL+R. Alle virtuelle diske er i en tilstanden Optimal. Sørg for, at alle dine PD'er er til stede, og at alle VD'er er i optimal tilstand. Fjern den eksterne konfiguration ved hjælp af CTRL+R eller Dell OpenManage™ Server Administrator Storage Management.
FORSIGTIG:
Hvis du indsætter en fysisk disk, der tidligere var medlem af en virtuel disk i systemet, og denne disks tidligere placering er blevet overtaget af en erstatningsdisk via en genopbygning, skal du manuelt fjerne markeringen for den eksterne konfiguration af den nyligt indsatte disk.
Tidligere konfiguration(er) fjernet eller mangler. Importeret konfiguration oprettet den XX/XX XX.XX. Tryk på en tilfældig tast for at fortsætte eller på "C" for at indlæse konfigurationsværktøjet. Meddelelsen indikerer, at controlleren og de fysiske diske har forskellige konfigurationer. Du kan bruge BIOS-konfigurationsfunktionen til at fjerne den eksterne konfiguration.
Ugyldig SAS-topologi registreret. Kontroller dine kabelkonfigurationer, udbedr problemet, og genstart systemet. SAS-kablerne til dit system er forkert tilsluttet. Kontroller kabeltilslutningerne, og løs eventuelle problemer. Genstart systemet.
Der blev registreret multi-bit ECC-fejl på RAID-controlleren. Hvis du fortsætter, kan der forekomme beskadigelse af data. Kontakt teknisk support for at løse dette problem. Tryk på "X" for at fortsætte, eller sluk systemet, udskift controlleren, og genstart. Denne fejl er specifik for PERC H700-controlleren. Multi-bit ECC-fejl (MBE) forekommer i hukommelsen og kan beskadige data i cachen og slette dem.
FORSIGTIG:
MBE-fejl er alvorlige, da de kan forårsage beskadigelse eller tab af data. Hvis der forekommer MBE-fejl, skal du kontakte Dells tekniske support.
BEMÆRK: 
En lignende meddelelse vises, når flere enkelt-bit ECC-fejl registreres på controlleren under opstart.
Der blev registreret multi-bit ECC-fejl på RAID-controlleren. DIMM på controlleren skal udskiftes. Hvis du fortsætter, kan der forekomme beskadigelse af data. Tryk på "X" for at fortsætte, eller sluk systemet, udskift DIMM-modulet, og genstart. Hvis du har udskiftet DIMM, skal du trykke på "X" for at fortsætte. Multi-bit ECC-fejl (MBE) forekommer i hukommelsen og kan beskadige data i cachen og slette dem.
FORSIGTIG:
MBE-fejl er alvorlige, da de kan forårsage beskadigelse eller tab af data. Hvis der forekommer MBE-fejl, skal du kontakte Dells tekniske support.
Nogle konfigurerede diske er blevet fjernet fra dit system eller er ikke længere tilgængelige. Kontroller kablerne, og sørg for, at alle diske er til stede. Tryk på en tilfældig tast eller på "C" for at fortsætte. Meddelelsen indikerer, at der blev fjernet nogle konfigurerede diske. Hvis diskene ikke blev fjernet, er de ikke længere tilgængelige. SAS-kablerne til dit system er muligvis ikke korrekt tilsluttet. Kontroller kabeltilslutningerne, og løs eventuelle problemer. Genstart systemet. Hvis der ikke er kabelproblemer, skal du trykke på en tilfældig tast eller på for at fortsætte.
Batteriet er lige nu afladet eller frakoblet. Kontroller forbindelsen, og oplad i 30 minutter. Hvis batteriet ikke er korrekt tilsluttet og ikke er vendt tilbage til driftstilstand efter 30 minutters opladning, skal du kontakte teknisk support for at få yderligere hjælp. BEMÆRK:
Denne meddelelse vises muligvis for controlleren uden batteri afhængigt af politikkerne for de virtuelle diske.
• Controllerens batteri mangler eller er ikke tilgængeligt lige nu. Kontakt Dells support, hvis problemet stadig fortsætter efter 30 minutter.
• Controllerens batteri er fuldstændig afladet og skal oplades for at blive aktivt. Du skal først oplade batteriet og vente i et par minutter på, at systemet registrerer det.
Problem Foreslået løsning
Controlleren vises i Enhedshåndtering, men har et gult udråbstegn. Geninstaller driveren. Se "Driverinstallation" for at få yderligere oplysninger om geninstallation af drivere.
Meddelelsen No Hard Drives Found (Harddiske blev ikke fundet) vises under en mediebaseret installation af Microsoft® Windows Server® 2003 eller Microsoft Windows® XP af følgende årsager:
1. Driveren er ikke integreret i operativsystemet.
2. De virtuelle diske er ikke konfigureret korrekt. Controllerens BIOS er deaktiveret.
De tilsvarende løsninger er:
1. Tryk på for at installere RAID-enhedsdriveren under installation.
2. Åbn BIOS-konfigurationsværktøjet for at konfigurere de virtuelle diske. Gå ind i BIOS-konfigurationsfunktionen for at aktivere BIOS'en. For oplysninger om konfiguration af virtuelle diske.
Problem Foreslået løsning
En af de fysiske diske i disk array'en er i fejltilstand. Gør følgende for at løse dette problem:
1. Kontrollér, om backplane er beskadiget.
2. Kontroller SAS-kablerne.
3. Genindsæt den fysiske disk.
4. Kontakt Dells tekniske support, hvis problemet fortsætter.
Kan ikke genopbygge en fejltolerant virtuel disk. Erstatningsdisken er for lille eller ikke kompatibel med den virtuelle disk. Erstat den fejlbehæftede disk med en kompatibel god fysisk disk med lige så stor eller større kapacitet.
En eller flere fysiske diske angives som blokeret og kan ikke konfigureres. PERC H700- og PERC H800-controllere understøtter kun Dell-certificerede SAS- og SATA-harddiskdrev (HDD) og solid-state-drev (SSD). Hvis du bruger et Dell-certificeret drev, men stadig oplever dette problem, skal du gøre følgende:
1. Kontrollér, om backplane er beskadiget.
2. Kontroller SAS-kablerne.
3. Genindsæt den fysiske disk.
Problem Betydning/løsning
Der opstod en fejl under læsning af ikke-flygtige indstillinger. Fejl ved aflæsning af en af et antal indstillinger fra firmwaren. Genindsæt controlleren, og genstart.
Der opstod en fejl ved læsning af aktuelle controller-indstillinger. Controller-opsætning og -opstart mislykkedes. Genstart systemet.
Indstillingerne for avancerede enhedsegenskaber blev ikke fundet. Kunne ikke læse afgørende konfigurationsside fra firmware. Genindlæs firmwaren, og genstart.
Fejl ved hentning af oplysninger om konfiguration af PHY-egenskaber. Kunne ikke læse afgørende konfigurationsside fra firmware. Genindlæs firmwaren, og genstart.
Kontrolsumfejl for billede af konfigurationsprogramindstillinger. Kunne ikke læse konfigurationsprogramindstillinger fra flash. Genstart, og prøv igen. Hvis problemet fortsætter, skal du genindlæse firmwaren på controlleren.
Kan ikke indlæse standardindstillinger for konfigurationsværktøjet. Kunne ikke tildele hukommelse til strukturen for konfigurationsfunktionens indstillinger.
Der opstod en fejl under skrivning af ikke-flygtige indstillinger. Der opstod en fejl under skrivning af en eller flere indstillinger til firmwaren.
Problem Foreslået løsning
Genopbygning af de fysiske diske, efter at flere diske er blevet utilgængelige samtidigt. Flere fejl for fysiske diske i et enkelt array indikerer typisk en fejl i kabelføringen eller forbindelsen og kan indebære tab af data. Du kan gendanne den virtuelle disk, når flere fysiske diske bliver utilgængelige samtidigt. Udfør følgende trin for at gendanne den virtuelle disk.
FORSIGTIG:
Følg sikkerhedsforanstaltningerne for at forebygge elektrostatisk afladning.
1. Sluk for systemet, kontrollér kabeltilslutningerne, og genindsæt de fysiske diske.
2. Sørg for, at alle drevene er til stede i kabinettet.
3. Tænd systemet, åbn værktøjet CTRL+R, og importér den eksterne konfiguration. Tryk på <"F"> ved prompten for at importere konfigurationen, eller tryk på <"C"> for at åbne BIOS-konfigurationsværktøjet, og importér eller fjern den eksterne konfiguration. Hvis den virtuelle disk er redundant og overgået til tilstanden Degraded (Forringet), før den går Offline, starter en genopbygning automatisk, efter at konfigurationen er importeret. Hvis den virtuelle disk er gået direkte til tilstanden Offline pga. træk i kablet eller strømtab, importeres den virtuelle disk i sin Optimal (Optimale) tilstand, uden at der forekommer en genopbygning. Du kan bruge BIOS-konfigurationsværktøjet eller Dell OpenManage-programmet til administration af lagermedier for at udføre en manuel genopbygning af flere fysiske diske.
Genopbygning af en fysisk disk, når en af dem er i fejlbehæftet tilstand. Hvis du har konfigureret hot-spares, prøver PERC H700- eller PERC H800-controlleren automatisk at bruge en af dem til at genopbygge en fysisk disk, der er i fejltilstand. Manuel genopbygning er nødvendig, hvis der ikke er nogen hot-spares med tilstrækkelig kapacitet til at genopbygge de fejlbehæftede fysiske diske. Du kan indsætte en fysisk disk med tilstrækkelig lagerplads i undersystemet, før du genopbygger den fysiske disk. Du kan bruge BIOS-konfigurationsfunktionen eller Dell OpenManage-programmet til administration af lagerplads til at udføre en manuel genopbygning af en individuel fysisk disk.
Fejl i en virtuel disk under genopbygning med en global hot-spare. Den globale hot-spare går tilbage til tilstanden Hotspare, og den virtuelle disk går tilbage til tilstanden Failed (Fejlbehæftet).
En virtuel disk har fejl under genopbygning og brug af en dedikeret hot-spare. Den dedikerede hot-spare går til tilstanden Ready (Klar), og den virtuelle disk går til tilstanden Failed (Fejlbehæftet).
En fysisk disk fejler under en genskabelsesproces på en redundant virtuel disk, der har en hot-spare. Genopbygningen for den utilgængelige fysiske disk starter automatisk, efter at genskabelsen er fuldført.
En fysisk disk tager længere tid end forventet om at genopbygges. En fysisk disk tager længere tid om at genopbygges under høj belastning. Der er f.eks. én genopbygnings-I/O-handling for hver fem værts-I/O-handlinger.
Du kan ikke tilføje en ekstra virtuel disk til en diskgruppe, mens den virtuelle disk i den pågældende diskgruppe gennemgår en genopbygning. Firmware tillader ikke, at du opretter en virtuel disk vha. den ledige diskplads i en diskgruppe, hvis den fysiske disk i en virtuel diskgruppe er ved at gennemgå en genopbygning.
Problem Foreslået løsning
En SMART-fejl er registreret på en fysisk disk i en redundant virtuel disk. Udfør følgende trin:
1. Tving den fysiske disk offline.
BEMÆRK: 
Hvis der er en hot-spare til stede, starter genopbygningen med hot-sparen, når drevet er blevet tvunget offline.

2. Udskift den med en ny fysisk disk med samme eller højere kapacitet. Udfør handlingen til erstatning af medlem. Handlingen til erstatning af medlem giver dig mulighed for at kopiere data fra en fysisk kildedisk på en virtuel disk til en fysisk måldisk, der ikke er en del af den virtuelle disk.
Der er registreret en SMART-fejl på en fysisk disk i en ikke-redundant virtuel disk. Udfør følgende trin:
1. Opret en sikkerhedskopi af dine data.
2. Brug erstatning af medlem, eller opsæt en global hot-spare for at udskifte disken automatisk.
3. Udskift den berørte fysiske disk med en ny fysisk disk med samme eller højere kapacitet.
4. Gendan fra sikkerhedskopien.
Der opstår en SMART-fejl under en kontrol for konsistens (CC) Angiv, hvordan CC-handlingen skal foregå, når der opstår en SMART-fejl.
Der er to indstillinger, Yes (Ja) og No (Nej). No (Nej) er standardindstillingen og giver CC mulighed for at fortsætte, når den første fejl opstår. Indstillingen Yes (Ja) stopper CC, når den første fejl opstår. Hændelser genereres i hændelsesloggen, når der opstår fejl under CC.

 

Bemærk: Du finder en forklaring af, hvordan en fysisk disk sættes offline vha. OMSA,i denne artikel.

 

Problem Foreslået løsning
Der opstår fejl i et kildedrev under handlingen til erstatning af medlem. Hvis kildedataene er tilgængelige fra andre drev i den virtuelle disk, påbegyndes genopbygningen automatisk på måldrevet vha. dataene fra de andre drev.
Fejl i måldrev. Hvis der er fejl i måldrevet, afbrydes handlingen til erstatning af medlem.
Fejl i andre drev. Hvis der er fejl i måldrevet, og handlingen til erstatning af medlem afbrydes, men kildedataene stadig er tilgængelige, så fortsætter handlingen til erstatning af medlem som erstatning af medlem.
Fejlmeddelelse Foreslået løsning

kernel: sdb: asking for
cache data failed

kernel: sdb: assuming
drive cache: write
through (Dato:Tid Værtsnavn kerne: sdb: anmodning om cachedata mislykkedes Dato:Tid Værtsnavn kerne: sdb: antager drevcache: skriv via)
Denne fejlmeddelelse vises, når Linux' Small Computer System Interface (SCSI) midterlag beder om cacheindstillinger for den fysiske disk. Controllerens firmware administrerer indstillingerne for cachen til den virtuelle disk for hver enkelt controller og for hver enkelt virtuel disk, så firmwaren ikke reagerer på denne kommando. Linux SCSI-midterlaget antager, at den virtuelle disks cache-politik er Write-Through. SDB er en enhedsnode for en virtuel disk. Denne værdi ændres for hver virtuel disk.

Bortset fra denne meddelelse påvirker denne adfærd ikke den normale drift. Cache-politik
for den virtuelle disk og I/O-overførselshastigheden berøres ikke af denne meddelelse. Cache-politik
-indstillinger for PERC H700- og PERC H800 SAS RAID-systemet forbliver uændrede.
Driveren genopbygger ikke automatisk til ny kerne efter kundeopdateringer. Denne fejl er et generisk problem for Dynamic Kernel Module Support (DKMS) og gælder for alle DKMS-aktiverede driverpakker. Dette problem opstår, når du udfører følgende trin:
1. Installer en DKMS-aktiveret driverpakke.
2. Kør up2date eller et lignende værktøj for at opgradere kernen til den nyeste version.
3. Genstart til den nye kerne.
Den driver, der kører i den nye kerne, er den integrerede driver for den nye kerne. Den driverpakke, du installerede tidligere i den nye kerne, træder ikke i kraft i den nye kerne. Udfør følgende procedure for at få driveren til at genopbygges automatisk i den nye kerne:
1. Skriv: dkms build -m -v -k
2. Skriv: dkms install -m – v -k
Skriv følgende for at kontrollere, om driveren er blevet installeret i den nye kerne: DKMS
Følgende oplysninger vises: , , : installed
smartd[smartd[2338] Device: /dev/sda, Bad IEC (SMART) mode page, err=-5, skip device (smartd[smartd[2338] Enhed: /dev/sda, Dårlig IEC (SMART) tilstandsside, err=-5, spring over enhed) Dette er et kendt problem. Der angives en ikke-understøttet kommando via brugerprogrammet. Brugerprogrammet forsøger at dirigere kommandobeskrivelsesblokke til RAID-volumener.
Fejlmeddelelen berører ikke funktionens funktionalitet.
smartd[2338] Unable to register SCSI device /dev/sda at line 1 of file /etc/smartd.conf (smartd[2338] Kunne ikke registrere SCSI-enhed /dev/sda ved linje 1 for fil /etc/smartd.conf) Kommandoen Mode Sense/Select (Registrer/vælg tilstand) understøttes af firmwaren på controlleren. Men
Linux-kernens daemon udsender kommandoen til den virtuelle disk i stedet for til driverens IOCTL-node. Denne handling understøttes ikke.
LED-indikatoren på den fysiske drevbærer indikerer tilstanden for hver fysisk disk. Hver drevbærer i kabinettet har to LED-indikatorer: en LED-indikator for aktivitet (grøn) og en LED-indikator for status (tofarvet, grøn/gul), som vist herunder. LED-indikatoren for aktivitet blinker, hver gang der tages adgang til drevet.
LED-indikator Beskrivelse
Slukket Slottet er tomt, drevet er endnu ikke blevet opdaget af systemet.
Konstant grøn Drevet er online.
Blinker grønt (250 millisekunder [ms]) Drevet er ved at blive identificeret eller gjort klar til afmontering.
Blinker grønt (Til 400 ms, Fra 100 ms) Drevet genopbygger eller undergår en handling for erstatning af medlem.
Blinker gult (125 ms) Fejl i drev.
Blinker grønt/gult (Grønt Til 500 ms/gult Til 500 ms, Fra 1000 ms) Forudsagt fejl rapporteret af drev.
Blinker grønt (Grøn Til 3000 ms, Fra 3000 ms, gul Til 3000 ms, Fra 3000 ms) Drev gennemgår spin-down efter anmodning fra bruger eller anden ikke-fejlbehæftet betingelse.


Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


Artikelnummer: SLN129432

Sidste ændringsdato: 24.04.2018 19.46


Bedøm denne artikel

Nøjagtig
Nyttig
Nemt at forstå
Var denne artikel nyttig?
Ja Nej
Send os feedback
Kommentarer må ikke indeholde følgende specialtegn: <>()\
Vi beklager, men feedbacksystemet er nede i øjeblikket. Prøv igen senere.

Mange tak for din feedback.