Videnbase

Fejlfinding for blækpatroner i inkjetprinterne Dell V525w og V725w


Indholdsfortegnelse:

 1. Sådan installeres printerhovedet og blækpatronerne
 2. Sådan kontrolleres blækniveauerne
 3. Sådan justeres printerhovedet
 4. Sådan renses printerhovedets dyser
 5. Fejlmeddelelser for blækpatroner
 6. Fejlmeddelelser for printerhoved
 7. Video om installation af blækpatroner
Bemærk: FØR DU FORETAGER FEJLFINDING: Kontroller, at din printer har den nyeste Dell-firmware installeret. Gå til Start, Programmer, Dell-printere, og vælg din printermodel. Klik på Produktopdatering, og klik på Kontroller nu. Du kan indstille softwaren til jævnligt at søge efter opdateringer.


Artikeloversigt: Denne artikel forklarer installation, vedligeholdelse og fejlfinding for printerhovedet og blækpatronsystemet på inkjetprinterne Dell V525w og V725w.


Problem 1: Installation af printerhovedet og blækpatronerne

Sådan installeres printerhovedet og blækpatronerne i printeren:
 1. Tilslut strømledningen til printeren, og tænd den.
 2. Åbn printeren ved at løfte låget (Figur 1) (under scannerdækslet).


  Figur 1: Åbn printerens låg (V525w er vist).
 3. Sørg for at fjerne dækslet til afhjælpning af papirstop.
 4. Tryk på udløsertappen, og åbn holderen til printerhovedet.
 5. Fjern blækpatronerne fra pakken, og drej derefter beskyttelseshætten for at fjerne den fra blækpatronerne (Figur 2).
  Hvis du vil se en video om, hvordan du installerer blækpatronerne, skal du se afsnittet Video om installation af blækpatroner .  Figur 2: Drej patronernes hætter af, og kasser dem, inden du installerer blækpatronerne.
 6. Start med de tre farvepatroner. Indsæt hver enkelt patron, og tryk med fast hånd på enden længst væk, indtil patronen klikker på plads (Figur 3).


  Figur 3: Indsæt hver farveblækpatron i printerhovedet.

 7. Luk udløseren til printerhovedet, sæt dækslet til afhjælpning af papirstop på plads, og luk derefter printeren.

Tilbage til toppen


Problem 2: Kontrol af blækniveauerne

Sådan kontrollerer du blækniveauerne:
 1. I printermenuen skal du vælge Setup (Opsætning), Maintenance (Vedligeholdelse) og derefter Check Ink Levels (Kontroller blækniveauer).
  ELLER
 2. I Windows-operativsystemet skal du klikke på Start, Alle programmer eller Programmer og navigere til printerstartsiden. Vælg din printer, og klik på fanen Vedligeholdelse og Status for forbrugsstoffer.
 3. I Macintosh-operativsystemet skal du navigere til Systempræferencer, Print & Fax og derefter vælge printeren. Klik på Indstillinger & forbrugsstoffer eller Udskriftskø , og klik derefter på Blækniveauer.

Tilbage til toppen


Problem 3: Justering af printerhovedet

Hvis tegnene eller linjerne på den udskrevne side virker ujævne eller bølgende, skal du muligvis justere printerhovedet.
 1. Læg almindeligt papir i printeren.
 2. I printerens kontrolpanel skal du navigere til Setup (Opsætning), Maintenance (Vedligeholdelse), Align Printer (Juster printer). Printeren udskriver en justeringsside.
  Bemærk: Fjern ikke justeringssiden, før udskrivningen er fuldført. Siden kan blive ført ind og ud af printeren flere gange under udskrivningen.
 3. Udskriv dokumentet igen. Hvis problemet ikke er løst, skal du muligvis rense printerhovedets dyser.

Tilbage til toppen


Problem 4: Rensning af printerhovedets dyser

Hvis du ikke har brugt printeren i lang tid, kan det være nødvendigt at rense printerhovedets dyser for at forbedre udskriftskvaliteten. Printeren skal forblive tilsluttet til en forsvarligt jordet stikkontakt, for at den kan udføre automatiske vedligeholdelsesprocesser.

Bemærk: Når printerhovedets dyser renses, bruger printeren blæk, så de bør kun renses, når det er nødvendigt.
Bemærk: En grundig rensning bruger mere blæk, så prøv først muligheden Clean Printhead (Rengør printerhoved) for at spare blæk.
Bemærk: Hvis blækniveauerne er for lave, skal du udskifte blækpatronerne, før du kan rense printerhovedets dyser.
 1. Læg almindeligt papir i printeren.
 2. I printerens kontrolpanel skal du navigere til Setup (Opsætning) og derefter til Maintenance (Vedligeholdelse).
 3. Tryk på knappen med pil op eller pil ned for at rulle til Clean Printhead (Rengør printerhoved) eller Deep Clean Printhead (Grundig rengøring af printerhoved), og tryk derefter på OK.
 4. Printeren udskriver en renseside.

Tilbage til toppen


Problem 5: Fejlmeddelelser for blækpatroner

Følgende fejl er knyttet til de fire blækpatroner i printeren:
 • Ink Cartridge Error (Blækpatronfejl): Printeren kan ikke godkende én eller flere af de installerede blækpatroner.
 1. Tryk på for at annullere det aktuelle udskriftsjob.
 2. Sørg for, at den angivne blækpatron fjernes og installeres korrekt.
 3. Sluk printeren, vent i ca. 10 sekunder, og tænd derefter printeren igen.
Bemærk: Sørg for, at printeren ikke er i dvaletilstand. Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i tre sekunder for at slukke for printeren.
 • Ink Cartridge Missing (Manglende blækpatron): Printeren kan ikke finde én eller flere af blækpatronerne.
 1. Installer den/de angivne manglende blækpatron(er).
 2. Hvis de tilsyneladende er installeret, skal du fjerne den/de angivne blækpatron(er) og geninstallere den/dem.
 3. Tryk på OK eller for at fjerne meddelelsen.Se brugervejledningen for at finde en liste over understøttede blækpatroner.
 • Ink Cartridge Unsupported (Blækpatron understøttes ikke): Patronen kan ikke genkendes som en gyldig, understøttet blækpatron.
 1. Udskift den blækpatron, som ikke genkendes, med en, som understøttes af printeren.
 2. Tryk på OK eller for at fjerne meddelelsen.
 3. Se brugervejledningen for at finde en liste over understøttede blækpatroner.
 • Ink Low (Lavt blækniveau): Én eller flere af blækpatronerne melder om lavt blækniveau.
 1. Tryk på OK eller for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
Bemærk: Afhængigt af dine printerindstillinger får du muligvis ikke lov til at fortsætte udskrivningen, før du har udskiftet den angivne patron.
 1. Se brugervejledningen for at finde en liste over understøttede blækpatroner.

Tilbage til toppen


Problem 6: Fejlmeddelelser for printerhoved

Følgende fejl er relateret til printerens printerhoved:

 • Printerhovedfejl 1:
Bemærk: Fjern blækpatronerne, hvis de er installeret. Du kan finde flere oplysninger i følgende artikel i Dells vidensbase: Fjernelse og genindsættelse (genisættelse) af blækpatronerne.

Hvis denne meddelelse vises i forbindelse med den første installation, eller når produktet installeres umiddelbart efter udpakning (OOB):

 1. Fjern og genisæt printerhovedet. Du kan finde flere oplysninger i følgende artikel i Dells vidensbase Fjernelse og genindsættelse (genisættelse) af printerhovedet.
 2. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte teknisk support.


Når denne meddelelse vises, efter at printeren har været i brug:

 1. Fjern printerhovedet, og tør kontakterne på printeren og printerhovedet af. Du kan finde flere oplysninger i følgende artikel i Dells vidensbase Fjernelse og genindsættelse (genisættelse) af printerhovedet og Løsning af printerhovedfejl ved rengøring af printerhovedet.
 2. Genisæt printerhovedet.
 3. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte teknisk support.


 • Printerhovedfejl 2:
Bemærk: Blækpatronerne skal være installeret for at udføre fejlfinding for dette problem.

Hvis denne meddelelse vises i forbindelse med den første installation, eller når produktet installeres umiddelbart efter udpakning (OOB):

 1. Med blækpatronerne installeret skal du fjerne og genisætte printerhovedet. Du kan finde flere oplysninger i følgende artikel i Dells vidensbase Fjernelse og genindsættelse (genisættelse) af printerhovedet.
 2. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte teknisk support.

Når denne meddelelse vises, efter at printeren har været i brug:

 1. Fjern printerhovedet, og tør kontakterne på printeren og printerhovedet af. Du kan finde flere oplysninger i følgende artikel i Dells vidensbase Fjernelse og genindsættelse (genisættelse) af printerhovedet og Løsning af printerhovedfejl ved rengøring af printerhovedet.
 2. Genisæt printerhovedet.
 3. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte teknisk support.


 • Printerhovedfejl 3 og 4:
Bemærk: Blækpatronerne skal være installeret for at udføre fejlfinding for dette problem.

Hvis denne meddelelse vises i forbindelse med den første installation, eller når produktet installeres umiddelbart efter udpakning (OOB):

 1. Med blækpatronerne installeret skal du fjerne og genisætte printerhovedet. Du kan finde flere oplysninger i følgende artikel i Dells vidensbase Fjernelse og genindsættelse (genisættelse) af printerhovedet.
 2. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte teknisk support.

Hvis denne meddelelse vises, efter at du har modtaget et printerhovedsæt eller en erstatningsprinter:

 1. Fjern printerhovedet, og tør kontakterne på printeren og printerhovedet af. Du kan finde flere oplysninger i følgende artikel i Dells vidensbase Fjernelse og genindsættelse (genisættelse) af printerhovedet og Løsning af printerhovedfejl ved rengøring af printerhovedet.
 2. Genisæt printerhovedet.
 3. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte teknisk support.

Når denne meddelelse vises, efter at printeren har været i brug:

 1. Sørg for, at printeren er slukket.
 2. Fjern adapteren (blokken) fra printeren. Du kan finde flere oplysninger i onlinebrugervejledningen'. Klik på printermodellen og det foretrukne sprog, og download brugervejledningen'.
 3. Slut printerens strømledning til adapteren (klodsen) igen.

Hvis problemet fortsætter:

 1. Fjern printerhovedet, og tør kontakterne på printeren og printerhovedet af. Du kan finde flere oplysninger i følgende artikel i Dells vidensbase Fjernelse og genindsættelse (genisættelse) af printerhovedet og Løsning af printerhovedfejl ved rengøring af printerhovedet.
 2. Genisæt printerhovedet.
 3. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte teknisk support.


 • Printhead Cannot Move (Printerhovedet kan ikke bevæge sig): Holderen til printerhovedet er blokeret på en eller anden måde.
 1. Åbn printeren, og fjern alle hindringer for printerhovedet. Luk derefter printeren.
 2. Tryk på OK for at fjerne meddelelsen.

 • Printhead Error (Printerhovedfejl): Printerhovedets kontakter kan ikke læses korrekt af printeren.
 1. Åbn printeren, og løft derefter printerhovedudløseren.
 2. Fjern hele printerhovedet fra holderen.
 3. Rengør printerhovedkontakterne inde i holderen til printerhovedet ved hjælp af en ren, fnugfri klud.
 4. Genindsæt printerhovedet, og luk derefter dækslet, til det klikker på plads.
 5. Luk printeren.

 • Printhead Missing (Printerhoved mangler): Printerhovedet er ikke installeret eller er installeret forkert.
 1. Åbn printeren, og løft udløseren til printerhovedet.
 2. Indsæt printerhovedet, og luk derefter udløseren, til den klikker på plads.
 3. Luk printeren, og tryk på knappen Home (Start) for at fjerne meddelelsen.
 • Printhead Unsupported (Printerhoved understøttes ikke): Printerhovedet er enten en model, som ikke understøttes, eller også registreres det forkert af printeren.
 1. Sluk og tænd for printeren.
 2. Åbn printeren.
 3. Tryk på udløsertappen, og fjern printerpatronerne.
 4. Løft holderens udløser.
 5. Fjern det printerhoved, som ikke understøttes.
 6. Indsæt det understøttede printerhoved, og luk derefter udløseren, til den klikker på plads.
 7. Genindsæt blækpatronerne.
 8. Luk printeren.

 • Printhead Warning (Printerhovedadvarsel): Én eller flere af patronerne har manglet i mere end to timer, siden printeren blev tændt. Rens printerhovedet almindeligt eller grundigt for at genoprette udskriftskvaliteten.

Tilbage til toppen


Video om installation af blækpatroner

 • For Windows® 7 og Vista®:
 1. Klik på følgende link Video om installation af blækpatroner (kun på engelsk).
 2. Klik på Open (Åbn).
 3. Vinduet Styring af brugerkonto vises muligvis. Hvis det er tilfældet, skal du klikke på Tillad.
 4. Se videoen så mange gange, du har brug for det.
 • For Windows XP:
 1. Klik på følgende link Video om installation af blækpatroner (kun på engelsk).
 2. Klik på Save (Gem).
 3. Klik på Dokumenter i vinduet Gem som.
 4. Klik på Save (Gem).
Bemærk: Hvis du vil se videoen i Windows XP, skal du bruge en MP4-afspiller som f.eks. QuickTime, som kan hentes fra Apple.


Tilbage til toppen

Artikelnummer: SLN129433

Sidste ændringsdato: 22.06.2017 08.16


Bedøm denne artikel

Nøjagtig
Nyttig
Nemt at forstå
Var denne artikel nyttig?
Ja Nej
Send os feedback
Kommentarer må ikke indeholde følgende specialtegn: <>()\
Vi beklager, men feedbacksystemet er nede i øjeblikket. Prøv igen senere.

Mange tak for din feedback.