Videnbase

Hvad er den lysfølsomme sensor på en bærbar computer, og hvordan justerer jeg indstillingerne? - KB Article - 301197
Den lysfølsomme sensors funktioner

Den lysfølsomme sensor justerer automatisk lysstyrken for systemets LCD-skærm ud fra det omgivende lysniveau. På bærbare Dell-systemer med lysfølsom sensor sidder der et lille vindue på den nederste kant af LCD-skærmen (Figur 1).


Figur 1: Placering af lysfølsom sensor

Bemærk:
Den lysfølsomme sensor virker muligvis ikke korrekt, hvis der er en fokuseret lyskilde (f.eks. en spotlampe) for tæt på sensorens vindue, eller hvis sensorens vindue er blokeret.

Sensoren vil øge lysstyrken på LCD-skærmen, når computeren bruges i et oplyst område, og nedtones ved brug i mørkere områder. Ændringer i lysstyrken er udviklet til at ske gradvist for at undgå flimren, og de er ikke lette at se.

Sensoren er som standard deaktiveret, når systemet leveres fra fabrikken, men kan let aktiveres ved at bruge:

 • Genvejstasterne <Fn> + <venstre pil>
 • Dell QuickSet-programmet
 • Systemopsætningen (BIOS)Aktiver eller deaktiver ALS'en (Ambient Light Sensor) vha. tastaturet

Sådan aktiveres eller deaktiveres ALS'en (Ambient Light Sensor) vha. tastaturet:

 • Hold tasten <Fn> og tryk på <venstre pil>-tasten for at aktivere eller deaktivere ALS.
 • Hold tasten <Fn>, og tryk på enten <pil op>-tasten eller <pil ned>-tasten for at deaktivere ALS og angive LCD-lysstyrken manuelt. Du kan nedtone lysstyrken i displayet ved at trykke på <pil ned>-tasten og forøge lysstyrken ved at trykke på <pil ned>-tasten.Sådan aktiveres eller deaktiveres ALS'en (Ambient Light Sensor) vha. Quickset-værktøjet.

Når status for den lysfølsomme sensor ændres vha. tastaturgenvejene, vil Dell Quickset-programmet sende pop-up-meddelelser om, at sensoren er blevet deaktiveret (Figur 1) eller aktiveret (Figur 2).


Figur 1:
Quickset pop-up
indikerer at ALS'en (Ambient Light Sensor) er deaktiveret.

Figur 2 : Quickset pop-up
indikerer at ALS'en (Ambient Light Sensor) er aktiveret.

Følg denne fremgangsmåde for at konfigurere sensoren vha. Dell Quickset-programmet:

 1. Dobbeltklik på ikonet Dell Quickset i systembakken.

 2. I vinduet Dell Quickset skal du klikke på linket Panel Brightness (Skærmens lysstyrke).
  Vinduet Quickset LCD Panel Brightness Control (Quickset lysstyrkekontrol for LCD-skærm) åbnes (Figur 3).


  Figur 3: Indstillinger af sensorens lysstyrke.

 3. Marker en alternativknap for at vælge mellem følgende:
  • Enable Ambient Light Sensor (Aktiver ALS): Aktiverer sensoren. Lysstyrkens mindste og maksimale område kan indstilles vha. skydeobjekterne.
  • Enable Ambient Light Sensor to optimize BATTERY SAVINGS (Aktiver ALS'en for at SPARE PÅ BATTERISTRØMMEN): Aktiverer sensoren ved at bruge et forudinstillet lysstyrkeområde, så batteriets levetid forlænges. Standardindstillingen for den maksimale lysstyrke kan ikke ændres.
  • Disable the Ambient Light Sensor (Deaktiver ALS): Deaktiverer sensoren og skydeobjekterne for lysstyrkens område. Lysstyrken i LCD-skærmen skal indstilles manuelt vha. genvejene på tastaturet eller Systemopsætningen (BIOS).Aktiver eller deaktiver ALS'en (Ambient Light Sensor) vha. Systemopsætning (BIOS)

Sådan aktiveres eller deaktiveres ALS'en (Ambient Light Sensor) vha. Systemopsætning (BIOS):

Bemærk:
Deaktivering af indstillingerne for ALS'en (Ambient Light Sensor) i Systemopsætningen (BIOS) overskriver ikke andre konfigurationsmetoder for denne funktion. Den lysfølsomme sensor kan stadig aktiveres eller deaktiveres vha. genvejene på tastaturet eller Dell Quickset Utility.

 1. Genstart computeren.

 2. Tryk på <F2> på Dell-velkomstskærmen for at gå til BIOS (Systemopsætning).

 3. Brug <pil ned>-tasten til at fremhæve Video, og tryk derefter på <højre pil> for at udvide menuen.

 4. Tryk på <pil ned> for at fremhæve lysfølsom sensor, og tryk derefter på <Enter>.

 5. Tryk på <højre pil> for at vælge Sluk eller Aktiveret, og tryk derefter på <Enter>.

 6. Tryk på <F10> for at Gemme og Afslutte.

 7. Når du bliver bedt om at Save changes and exit now (Gemme ændringer og afslutte nu), skal du trykke på <Enter>.

  Computeren genstarter. 
Indholdet i Quick Tips bliver offentliggjort på egen hånd af professionelle fra Dell Support, der løser problemer på daglig basis. For at opnå en hurtig offentliggørelse fremstiller Quick Tips muligvis kun delvise løsninger eller foranstaltninger, der stadig er ved at blive udarbejdet eller kræver yderligere beviser for at kunne løse et problem. Derfor er Quick Tips ikke blevet gennemset, valideret eller godkendt af Dell og skal derfor anvendes med passende varsomhed. Dell kan ikke drages til ansvar for tab, herunder, men ikke begrænset til, tab af data, tab af fortjeneste eller indtægtstab, som kunder pådrager sig ved at følge procedurer eller råd, der fremgår i Quick Tips.

Artikelnummer: SLN57456

Sidste ændringsdato: 05.04.2016 14.44


Bedøm denne artikel

Nøjagtig
Nyttig
Nemt at forstå
Var denne artikel nyttig?
Ja Nej
Send os feedback
Kommentarer må ikke indeholde følgende specialtegn: <>()\
Vi beklager, men feedbacksystemet er nede i øjeblikket. Prøv igen senere.

Mange tak for din feedback.