Videnbase

Computer tændes ikke eller går ind i Windows


Denne artikel hjælper dig med at finde ud af, hvorfor computeren ikke tænder eller går i stå på skærmen med Dell-logoet eller på anden måde ikke er i stand til at starte operativsystemet.

Video (kun engelsk) - Hvad du skal gøre, når din bærbare pc ikke tænder

Der kan være én af følgende grunde til, at computeren ikke starter:
 • Ingen strøm – får ingen strøm
 • Ingen POST – kan ikke færdiggøre Power-On-Self-Test (selvtest ved opstart)
 • Ingen start – kan ikke starte operativsystemet
 • Ingen grafik – der vises ikke noget på skærmen.

Ingen strøm

Computere har en strømindikator, der lyser, når computeren modtager strøm.
På stationære computere har frontpanelet på computerkabinettet en LED-indikator i nærheden af tænd/sluk-knappen.
Prøv nedenstående trin for at løse problemet med, at en stationær computer ikke modtager strøm:
 • Prøv en anden stikontakt, og tænd for computeren
 • Kontroller, at netledningen er tilsluttet korrekt til systemets strømforsyning, og tænd for den stationære computer.
 • Ombyt netledningen til skærmen med netledningen til systemet, og prøv derefter at tænde den stationære computer.
Den medfølgende netledning til skærmen kan være en anden type afhængigt af leverandøren. Netledninger til Dells skærme er indbyrdes udskiftelig med Dells stationære computere.
På bærbare computere kan indikatoren være en oplyst tænd/sluk-knap eller en LED-indikator, som sidder øverst på tastaturet eller langs forkanten af selve computeren.
Prøv nedenstående trin for at løse problemet med, at en stationær computer ikke modtager strøm:
 • Kontroller, at batteriet er fuldt opladet
 • Fjern batteriet, og afbryd vekselstrømsadapteren. Hold strømknappen nede i 5 sekunder for at aflade "statisk rest strøm".
 • Sæt batteriet i den bærbare computer igen, og tænd for den
 • Fjern batteriet fra den bærbare computer, og prøv at tænde for computeren kun ved brug af vekselstrømsadapteren
 • Kontroller, at strømindikatoren på adapteren lyser, så du er sikker på, at den fungerer. Prøv også med en adapter, du ved fungerer, hvis den er tilgængelig.

Ingen POST

Udtrykket POST refererer til Power-On Self-Test, som er en række test, computeren udfører ved hver opstart. Hvis nogen af disse test mislykkes, afbrydes opstartsprocessen.
Tegn på en mislykket POST er bl.a.:
 • Hvis computeren viser Dell-logoet og ikke kommer videre i opstartsprocessen, er POST-testene formentlig mislykket.
 • Hvis strømindikatoren lyser gult eller orange, er det normalt et tegn på, at POST-testene er mislykket.
 • Hvis du ser tekst på en sort skærm, udfører computeren aktuelt POST-testene. Hvis computeren ikke kommer videre i opstartsprocessen, er en POST-test formentlig mislykket.
 • Hvis der under opstartsprocessen vises noget på skærmen, og den efterfølgende bliver sort, et det et tegn på, at en POST-test er mislykket.
 • Hvis computeren bipper, eller hvis Caps/Num/Scroll Locks blinker, skal du lægge mærke til, om der er et bestemt mønster, når computeren bipper eller blinker.
  Instruktioner til computerens bip-koder finder du i følgende Dell Knowledge Base-artikel.
 • Hvis computeren ikke bipper, og Caps/Num/Scroll locks ikke blinker, skal du afbryde alle forbindelser og fjerne alle enheder til mediekommunikation (f.eks. eksterne monitorer). Tilslut dem igen en ad gangen, og kontroller, om computeren fungerer.
 • På en bærbar computer skal du trykke på Fn-tasten og holde den nede, mens du trykker på tænd/sluk-knappen. Dette starter pre-boot-testen og starter ePSA. Hvis du har en stationær computer, skal du trykke på F12-tasten, når skærmen med Dell-logoet vises, for at gå ind i menuen One Time Boot (Engangsstart). Brug piltasterne til at fremhæve Diagnosticering, og tryk på Enter. Nogle stationære computere har ikke en F12-tast. I så fald skal du trykke på tasten <0> (nul) på skærmen med Dell-logoet for at få adgang til startindstillingerne.
  Du kan finde flere oplysninger om ePSA Diagnostics i – Knowledge Base-artikel eller -video.
Hvis computeren stadig ikke gennemfører POST, skal du klikke på nedenstående links til fejlfindingstrin:
Skrivebord
Bærbar computer

Ingen start

Når computeren har udført Power-On Self-Test, vil den forsøge at starte operativsystemet.
Hvis computeren kommer forbi skærmen med Dell-logoet og derefter går i stå under indlæsning af operativsystemet, er problemet højst sandsynligt af typen Ingen opstart.
På en bærbar computer skal du trykke på Fn-tasten og holde den nede, mens du trykker på tænd/sluk-knappen. Dette starter pre-boot-testen og starter ePSA. Hvis du har en stationær computer, skal du trykke på F12-tasten, når skærmen med Dell-logoet vises, for at gå ind i menuen One Time Boot (Engangsstart). Brug piltasterne til at fremhæve Diagnosticering, og tryk på Enter. Nogle stationære computere har ikke en F12-tast. I så fald skal du trykke på tasten <0> (nul) på skærmen med Dell-logoet for at få adgang til startindstillingerne. Du kan finde flere oplysninger om ePSA Diagnostics i – Knowledge Base-artikel eller -video.
Hvis computeren ikke starter, skal du søge efter yderligere vejledning til at løse dette problem. Start med at vælge et operativsystem nedenfor:
Windows 8
Windows 7
Windows Vista
Windows XP

Ingen grafik

Hvis strømindikatoren lyser, som den skal, men der ikke er noget billede på computerskærmen under opstartsprocessen, er problemet formentlig af typen Intet billede.
Hvis du har en stationær computer, og skærmen har en separat strømforsyning, skal du kontrollere, at skærmens strømindikator lyser.
Klik på nedenstående links for at fejlfinde et problem med ingen grafik:
Skrivebord
Bærbar computer
På en bærbar computer skal du trykke på Fn-tasten og holde den nede, mens du trykker på tænd/sluk-knappen. Dette starter pre-boot-testen og starter ePSA. ePSA tester videokortet med en række mønstre. Hvis de ser fine ud, men du vil teste mere, kan du svare på videotesten med "N", og ePSA vil derefter starte LCD BIST-testen. Hvis du har et problem med ingen video, kan du enten køre Fn+Power for at gå ind i ePSA eller D+Power for at køre LCD BIST-testen.
Artikelnummer: SLN85632

Sidste ændringsdato: 29.04.2015 11.35


Bedøm denne artikel

Nøjagtig
Nyttig
Nemt at forstå
Løste denne artikel dit problem?
Ja Nej
Send os feedback
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
Indtast Captcha-kode
Der er en fejl i en post. Prøv at indtaste din CAPTCHA kode igen.
Feedback indeholder ugyldige tegn. Specialtegnene <> () &#92; accepteres ikke.
Vi beklager, men feedbacksystemet er nede i øjeblikket. Prøv igen senere.

Mange tak. Din feedback er sendt.