Videnbase

Computer tændes ikke eller går ind i Windows


 


Denne artikel hjælper dig med at finde ud af, hvorfor computeren ikke tænder, ikke viser video, går i stå på skærmen med Dell-logoet eller på anden måde ikke er i stand til at starte operativsystemet.Nedenfor finder du oplysende videoer, som kan hjælpe dig med dette problem. Gå direkte til vores indholdsfortegnelse for nærmere information.

Video (kun på engelsk) - Min Dell på 99 sekunder: Kan du ikke tænde din bærbare pc?

Klik her for at se videoen direkte

Video (kun på engelsk) - Strømproblemer på stationære computere

Klik her for at se videoen direkte


Indholdsfortegnelse

Der kan være én af følgende grunde til, at computeren ikke starter:


Ingen strøm

Computere har en strømindikator, der lyser, når computeren modtager strøm. På stationære computere har frontpanelet på computerkabinettet en LED-indikator i nærheden af tænd/sluk-knappen. Prøv nedenstående trin for at løse problemet med, at en stationær computer ikke modtager strøm:

 • Prøv en anden stikkontakt, og tænd for computeren
 • Kontroller, at netledningen er tilsluttet korrekt til systemets strømforsyning, og tænd for den stationære computer.
 • Ombyt netledningen til skærmen med netledningen til systemet, og prøv derefter at tænde den stationære computer.

På bærbare computere kan indikatoren være en oplyst tænd/sluk-knap eller en LED-indikator, som sidder øverst på tastaturet eller langs forkanten af selve computeren.

Prøv nedenstående trin for at løse problemet med, at en stationær computer ikke modtager strøm:

 • Kontroller, at batteriet er fuldt opladet
 • Fjern batteriet, og afbryd vekselstrømsadapteren. Hold strømknappen nede i 5 sekunder for at aflade "statisk rest strøm".
 • Sæt batteriet i den bærbare computer igen, og tænd for den
 • Fjern batteriet fra den bærbare computer, og prøv at tænde for computeren kun ved brug af vekselstrømsadapteren
 • Kontroller, at strømindikatoren på adapteren lyser, så du er sikker på, at den fungerer. Prøv også med en adapter, du ved fungerer, hvis den er tilgængelig.
Tilbage til toppen

Ingen POST

Udtrykket POST refererer til Power-On Self-Test, som er en række test, computeren udfører ved hver opstart. Hvis nogen af disse test mislykkes, afbrydes opstartsprocessen.

Tegn på en mislykket POST er bl.a.:

 

 • Hvis computeren viser Dell-logoet og ikke kommer videre i opstartsprocessen, er POST-testene formentlig mislykket.
 • Hvis strømindikatoren lyser gult eller orange, er det normalt et tegn på, at POST-testene er mislykket.
 • Hvis du ser tekst på en sort skærm, udfører computeren aktuelt POST-testene. Hvis computeren ikke kommer videre i opstartsprocessen, er en POST-test formentlig mislykket.
 • Hvis der under opstartsprocessen vises noget på skærmen, og den efterfølgende bliver sort, et det et tegn på, at en POST-test er mislykket.
 • Hvis computeren bipper, eller hvis Caps/Num/Scroll Locks blinker, skal du lægge mærke til, om der er et bestemt mønster, når computeren bipper eller blinker.
   

   

 • Hvis computeren ikke bipper, og Caps/Num/Scroll locks ikke blinker, skal du afbryde alle forbindelser og fjerne alle enheder til mediekommunikation (f.eks. eksterne monitorer). Tilslut dem igen en ad gangen, og kontroller, om computeren fungerer.
 • På en bærbar computer skal du trykke på Fn-tasten og holde den nede, mens du trykker på tænd/sluk-knappen. Dette starter pre-boot-testen og starter ePSA. Hvis du har en stationær computer, skal du trykke på F12-tasten, når skærmen med Dell-logoet vises, for at gå ind i menuen One Time Boot (Engangsstart). Brug piltasterne til at fremhæve Diagnosticering, og tryk på Enter. Nogle stationære pc'er har ikke en F12-tast. I så fald skal du trykke på tasten <0> (nul) på skærmen med Dell-logoet for at få adgang til startindstillingerne.
   

Hvis computeren stadig ikke gennemfører POST, skal du klikke på nedenstående links til fejlfindingstrin:

Bemærk: På Dell Latitude bærbare pc'er kan du forsøge at gendanne pc'en vha. tvungen ePSA-metoden. Yderligere oplysninger finder du i Dell Knowledge Base-artiklen How to Use Forced ePSA to Recover from POST or Boot Failure (Sådan bruger du tvungen ePSA til gendannelse efter POST- eller startfejl).

Tilbage til toppen

Ingen start

Når computeren har udført Power-On Self-Test, vil den forsøge at starte operativsystemet.
Hvis computeren kommer forbi skærmen med Dell-logoet og derefter går i stå under indlæsning af operativsystemet, er problemet højst sandsynligt af typen Ingen opstart.

Hvis computeren ikke starter, skal du søge efter yderligere vejledning til at løse dette problem. Start med at vælge et operativsystem nedenfor:

Bemærk: På Dell Latitude bærbare pc'er kan du forsøge at gendanne pc'en vha. tvungen ePSA-metoden. Yderligere oplysninger finder du i Dell Knowledge Base-artiklen How to Use Forced ePSA to Recover from POST or Boot Failure (Sådan bruger du tvungen ePSA til gendannelse efter POST- eller startfejl).

Tilbage til toppen

Ingen grafik

Hvis strømindikatoren lyser, som den skal, men der ikke er noget billede på computerskærmen under opstartsprocessen, er problemet formentlig af typen Intet billede.

Hvis du har en stationær computer, og skærmen har en separat strømforsyning, skal du kontrollere, at skærmens strømindikator lyser.

Klik på nedenstående links for at fejlfinde et problem med ingen grafik:

Artikelnummer: SLN85632

Sidste ændringsdato: 12.04.2017 09.41


Bedøm denne artikel

Nøjagtig
Nyttig
Nemt at forstå
Var denne artikel nyttig?
Ja Nej
Send os feedback
Feedback indeholder ugyldige tegn. Specialtegnene <> () &#92; accepteres ikke.
Vi beklager, men feedbacksystemet er nede i øjeblikket. Prøv igen senere.

Mange tak. Din feedback er sendt.