Videnbase

Hvordan gendanner jeg et mislykket RAID-system på Dell™ XPS™ 420? - KB Article - 340894


Dell™ XPS™ 420 kan ikke starte, fordi RAID-systemet har fejlet

Når den stationære pc Dell XPS 420 startes, stopper computeren ved skærmbilledet Intel(R) Matrix Storage Manager. Status for RAID-disken er angivet som Failed (Mislykket), og computeren kan ikke starte Microsoft® Windows®. Medmindre der er tale om en hardwarefejl, kan RAID-disken gendannes vha. Intel(R) Matrix Storage Manager.Gendan det mislykkede RAID-system vha. Intel Matrix Storage Manager

  1. Genstart computeren.

  2. Når skærmbilledet Intel® Matrix Storage Manager vises med status for RAID-disken som Failed (Mislykket), skal du trykke på tasterne <Ctrl> og <i> samtidig for at komme ind på Intel(R) Matrix Storage Manager-indstillingen ROM.

  3. Når skærmbilledet Intel® Matrix Storage Manager vises, skal du vælge 1. Create RAID Volume (Opret RAID-disk) og trykke på <Enter>.

  4. Når meddelelsen Failed RAID volume detected (Mislykket RAID-disk registreret) vises, skal du trykke på <y> på tastaturet for at genopbygge systemet.

  5. Når genopbygningen er fuldført, genstartes computeren. Status for RAID-disken bør nu være Normal, og computeren bør nu kunne starte Microsoft® Windows®. 


Indholdet i Quick Tips bliver offentliggjort på egen hånd af professionelle fra Dell Support, der løser problemer på daglig basis. For at opnå en hurtig offentliggørelse fremstiller Quick Tips muligvis kun delvise løsninger eller foranstaltninger, der stadig er ved at blive udarbejdet eller kræver yderligere beviser for at kunne løse et problem. Derfor er Quick Tips ikke blevet gennemset, valideret eller godkendt af Dell og skal derfor anvendes med passende varsomhed. Dell kan ikke drages til ansvar for tab, herunder, men ikke begrænset til, tab af data, tab af fortjeneste eller indtægtstab, som kunder pådrager sig ved at følge procedurer eller råd, der fremgår i Quick Tips.

Artikelnummer: SLN52267

Sidste ændringsdato: 17.12.2010 00.00


Bedøm denne artikel

Nøjagtig
Nyttig
Nemt at forstå
Var denne artikel nyttig?
Ja Nej
Send os feedback
Kommentarer må ikke indeholde følgende specialtegn: <>()\
Vi beklager, men feedbacksystemet er nede i øjeblikket. Prøv igen senere.

Mange tak for din feedback.