Tietämyskanta

Faksausongelmien vianmääritys Dell V525w- ja V725w AIO -mustesuihkutulostimissa


Artikkelin yhteenveto: Tämä artikkeli sisältää ohjeita Dell V525w- ja V725w all-in-one -mustesuihkutulostinten faksiominaisuuksien käyttämiseen.

Sisällysluettelo:

 1. Faksin vianmäärityksen tarkistuslista
 2. Ei voi lähettää fakseja
 3. Ei voi vastaanottaa fakseja
 4. Ei voi käynnistää faksiohjelmistoa
 5. Faksin virheilmoituksetAihe 1: Faksin vianmäärityksen tarkistuslista

Jos faksien lähettäminen tai vastaanottaminen ei onnistu, tarkista ensin yhteys:
 1. Tarkista, että puhelinlinjalta kuuluu valintaääni liittämällä analoginen puhelin seinäpistorasiaan, DSL-suotimeen, VoIP-laitteeseen tai kaapelimodeemiin, johon tulostin on liitetty. Varmista, että liität puhelimen samaan porttiin. Jos valintaääntä ei kuulu, ota yhteys puhelinyhtiöön.

 2. Kun tulostin on liitetty puhelinlinjaan, tarkista valintaäänen kuuluvuus liittämällä analoginen puhelin tulostimen -porttiin. Jos valintaääntä ei kuulu, käytä seuraavaa yhteyksien tarkistuslistaa. Kuuntele jokaisen kohdan tarkistamisen jälkeen, kuuluuko valintaääni. Jos valintaääni kuuluu, mutta faksien lähettäminen tai vastaanottaminen ei edelleenkään onnistu, katso muita aiheita jäljempänä.Yhteyksien tarkistuslista
 • Varmista, että tulostin ja mahdolliset muut linjaan liitetyt laitteet on määritetty oikein.

 • Varmista, että kaapelit on liitetty oikeisiin portteihin.

 • Varmista, että kaapelit on liitetty tukevasti. Tarkista seuraavien mahdollisten laitteiden kaapeliliitännät:
  • virtalähde
  • vastaaja
  • kaapelimodeemi
  • jakaja
  • puhelin
  • VoIP-sovitin
  • DSL-suodin
  • RJ-11-sovitin


 • Jos tulostin on liitetty DSL-linjaan, varmista että käytät DSL-suodinta tulostimen kanssa.

 • Jos tulostin on liitetty VoIP-sovittimeen tai kaapelimodeemiin, varmista että tulostin on liitetty ensimmäiseen puhelinporttiin.

 • Jos käytät jakajaa, varmista että käytät puhelinlinjan jakajaa. Älä käytä linjanjakajaa.

Alkuun

Aihe 2: Ei voi lähettää fakseja

 • Varmista, että olet tallentanut käyttäjätietosi tulostimeen. Jos et määrittänyt niitä alkumäärityksen yhteydessä, määritä faksin nimi ja faksinumero. Joissakin maissa faksia ei voi lähettää määrittämättä faksin tai yrityksen nimeä. Jotkin faksilaitteet estävät faksien vastaanottamisen, jos fakseissa ei ole lähettäjän tietoja.

 • Vähennä modeemin tiedonsiirtonopeutta. Vastaanottavan laitteen nopeus ei voi olla pienempi kuin faksin lähetysnopeus:


  1. Valitse tulostimen ohjauspaneelista , Setup (Asetukset), , Fax Setup (Faksimääritys), , Dialing and Sending (Valinta ja lähetys), , Max Send Speed (Enimmäislähetysnopeus) ja .

  2. Valitse lähetysnopeus ja paina -painiketta.


 • Ota virheenkorjaus käyttöön. Tällä asetuksella tulostin pystyy lähettämään virheellisiä tietoja, jotka saattavat estää faksin lähettämisen:


  1. Valitse tulostimen ohjauspaneelista , Setup (Asetukset), , Fax Setup (Faksimääritys), , Dialing and Sending (Valinta ja lähetys), , Error Correction (Virheenkorjaus) ja .

  2. Tarkista, onko virheenkorjaus käytössä. Jos se ei ole, valitse nuolipainikkeilla On (Käytössä) ja paina -painiketta.


 • Ota käyttöön automaattinen faksin muuntaminen. Jos vastaanottava laite ei tue värillisiä fakseja, tämä asetus muuntaa lähtevät faksit automaattisesti mustavalkoisiksi ja vähentää tarkkuutta siten, että se vastaa vastaanottavan laitteen tarkkuutta:


  1. Valitse tulostimen ohjauspaneelista , Setup (Asetukset), , Fax Setup (Faksimääritys), , Dialing and Sending (Valinta ja lähetys), , Auto Fax Convert (Automaattinen faksin muuntaminen) ja .

  2. Tarkista, onko automaattinen faksin muuntaminen käytössä. Jos se ei ole, valitse nuolipainikkeilla On (Käytössä) ja paina -painiketta.


 • Varmista, että Dial Prefix (Valinnan etuliite) -asetus on oikea. Valinnan etuliite on numerosarja, joka on valittava ennen varsinaisen faksinumeron valintaa:


  1. Valitse tulostimen ohjauspaneelista , Setup (Asetukset), , Fax Setup (Faksimääritys), , Dialing and Sending (Valinta ja lähetys), , Dial Prefix (Valinnan etuliite) ja .

  2. Määritä etuliite tai muokkaa sitä nuolipainikkeilla ja paina -painiketta.Alkuun

Aihe 3: Ei voi vastaanottaa fakseja

 • Varmista, että olet määrittänyt asetukset oikein. Faksiasetukset määräytyvät sen mukaan, onko tulostin liitetty omaan faksilinjaansa vai jakaako se linjan muiden laitteiden kanssa.


  • Jos tulostin jakaa puhelinlinjan vastaajan kanssa, varmista että seuraavat on määritetty:


   • Auto Answer (Automaattinen vastaus) -asetus on ON (Käytössä).

   • Tulostin vastaa hälytyksiin myöhemmin kuin vastaaja.

   • Tulostin vastaa oikean soittotyypin mukaisen hälytyspalvelun yhteydessä (jos olet tilannut kyseisen palvelun).


  • Jos tulostin jakaa puhelinlinjan sellaisen puhelimen kanssa, johon on tilattu vastaaja, varmista että seuraavat on määritetty:


   • Auto Answer (Automaattinen vastaus) -asetus on OFF (Ei käytössä) (jos puhelinlinjalla on vain yksi numero).

   • Tulostin vastaa oikean soittotyypin mukaisen hälytyspalvelun yhteydessä (jos olet tilannut kyseisen palvelun).


 • Varmista, että tulostin on liitetty analogiseen porttiin. Tulostin on analoginen laite. Jos käytät PBX-järjestelmää, varmista että tulostin on liitetty PBX-laitteen analogiseen porttiin. Tarvitset ehkä digitaalisen linjan muuntimen, joka muuntaa digitaaliset signaalit analogisiksi.

 • Varmista, että tulostimen muisti ei ole täynnä. Tulostin tallentaa saapuvan faksin tulostimen muistiin ennen tulostamista. Jos tulostimen muste tai paperi loppuu faksin vastaanottamisen yhteydessä, tulostin tallentaa faksin tulostettavaksi myöhemmin. Jos tulostimen muisti täyttyy, tulostin ei ehkä pysty vastaanottamaan uutta faksia.

 • Varmista, että Fax Forwarding (Faksin välitys) ei ole käytössä:


  1. Valitse tulostimen ohjauspaneelista , Setup (Asetukset), , Fax Setup (Faksimääritys), , Ringing and Answering (Hälytys ja vastaaminen), , Fax Forward (Faksin välitys) ja .

  2. Valitse nuolipainikkeilla Off (Ei käytössä) ja paina -painiketta.


 • Lisää soittoäänen voimakkuutta. Jos määrität tulostimen vastaanottamaan faksit manuaalisesti (automaattinen vastaus ei käytössä), lisää soittoäänen voimakkuutta.

 • Varmista, että sinulla on oikea manuaalinen vastauskoodi. Jos määrität tulostimen vastaanottamaan faksit manuaalisesti (automaattinen vastaus ei käytössä), sinun on näppäiltävä oikea koodi faksin saapuessa, jotta tulostin voi vastaanottaa sen:


  1. Valitse tulostimen ohjauspaneelista , Setup (Asetukset), , Fax Setup (Faksimääritys), , Ringing and Answering (Hälytys ja vastaaminen), , Manual Pickup Code (Manuaalinen noutokoodi) ja .

  2. Kopioi näyttöön tuleva manuaalinen noutokoodi. Voit vaihtaa manuaalisen noutokoodin luvuksi, jonka vain sinä tiedät.Alkuun

Aihe 4: Ei voi käynnistää faksiohjelmistoa

Tulostin on liitettävä puhelin-, DSL-, VoIP- tai kaapelipalveluun, ennen kuin faksiasetukset voi määrittää faksiohjelmistossa. Varmista, että tulostin on liitetty linjaan tavallisen seinäpistorasian, DSL-suotimen, VoIP-sovittimen tai kaapelimodeemin kautta.

Alkuun

Aihe 5: Faksin virheilmoitukset
Virheilmoitus: Vastaava ongelma: Mahdolliset ratkaisut:
Remote Fax Error (Etäfaksin virhe) Vastaanottava faksilaite ei voi vastaanottaa faksia. Vastaanottavan laitteen virhe voi johtua useista syistä.
 • Lähetä faksi uudelleen. Kyse voi olla yhteyden laatuongelmasta.
 • Vähennä faksimodeemin siirtonopeutta.
 • Tallenna käyttäjätietosi. Joissakin maissa fakseja ei voi lähettää tallentamatta lähettäjän tietoja.
Fax Mode Unsupported (Faksitilaa ei tueta) Vastaanottava faksilaite ei tue värillisiä fakseja tai lähettämäsi asiakirjan skannaustarkkuutta.
 • Ota käyttöön automaattinen faksin muuntaminen.
 • Heikennä faksin laatua.
 • Muotoile asiakirja uudelleen Letter-kokoiselle paperille.
Unsupported Compression (Pakkausta ei tueta) Vastaanottavan faksilaitteen faksimodeemi ei tue tietojen pakkausta. Faksimodeemit nopeuttavat lähetystä pakkaamalla tietoja, mutta vastaanottavassa faksimodeemissa on oltava sama pakkauskoodi.
 • Vähennä faksimodeemin siirtonopeutta.
 • Ota käyttöön automaattinen faksin muuntaminen.
Unsupported Resolution (Tarkkuutta ei tueta) Vastaanottava laite ei tue lähettämäsi asiakirjan skannaustarkkuutta.
 • Heikennä faksin laatua.
 • Ota käyttöön automaattinen faksin muuntaminen.
Unrecoverable Fax Error (Peruuttamaton faksausvirhe) Faksimodeemissa ilmeni vakavia virheitä. Sammuta tulostin, käynnistä se uudelleen ja lähetä faksi uudelleen.
Fax Modem Error (Faksimodeemin virhe) Tulostimen faksimodeemi on ehkä varattu tai faksimodeemissa on ilmennyt ongelmia lähetyksen aikana. Sammuta tulostin, käynnistä se uudelleen ja lähetä faksi uudelleen.
Puhelinlinja on liitetty väärään liitäntään laitteen takana. Puhelinkaapeli on liitetty väärään liitäntään tulostimen takana. Liitä puhelinkaapeli -porttiin tulostimen takana.
Digital line detected (Digitaalinen linja havaittu) Tulostin on liitetty digitaaliseen linjaan. Tulostin on analoginen laite, ja se on liitettävä analogiseen linjaan. Jos haluat liittää tulostimen digitaaliseen linjaan, käytä digitaalisen linjan muunninta tai suodinta.
Failed to Connect (Ei yhteyttä)
Phone Line Error (Puhelinlinjan virhe)
Phone Line Not Connected (Puhelinlinjaa ei liitetty)
Tulostin ei havaitse valintaääntä. Katso tämän artikkelin alussa olevaa faksin vianmäärityksen tarkistuslistaa.
Phone Line Busy (Puhelinlinja varattu) Puhelinlinjasi tai vastaanottavan faksilaitteen puhelinlinja on varattu. Näin käy, jos tulostin jakaa linjan muiden laitteiden kanssa.
 • Määritä tulostin valitsemaan numero uudelleen.
 • Lisää uudelleenvalintayritysten väliä.
 • Tarkista vastaanottavan faksinumeron toimivuus soittamalla testipuhelu.
 • Jos puhelinlinja on toisen laitteen käytössä, odota, kunnes toisen laitteen toiminto on valmis, ennen kuin lähetät faksin.
 • Ajoita faksi lähetettäväksi myöhemmin.
 • Määritä tulostin skannaamaan ennen numeronvalintaa. Skannattu asiakirja tallennetaan tulostimen muistiin. Tulostin voi hakea sen myöhemmin ja valita numeron automaattisesti uudelleen.
No Answer (Ei vastausta) Auto Answer (Automaattinen vastaus) on ehkä poistettu käytöstä vastaanottavassa faksilaitteessa.
 • Tarkista numero ja lähetä faksi uudelleen.
 • Määritä tulostin valitsemaan numero uudelleen. Joissakin maissa uudelleenyritysten määrä on rajallinen asetuksesta huolimatta.
 • Ajoita faksi lähetettäväksi myöhemmin.
No Caller ID (Ei soittajan tunnusta)
Call Stopped (Puhelu keskeytetty)
Tulostin keskeytti puhelun, koska saapuvassa faksissa ei ole lähettäjän tietoja. Olet ehkä estänyt faksit, joissa ei ole soittajan tunnusta, tai faksit, joissa ei ole soittajan tunnusta, eivät ole sallittuja maassa tai alueella. Poista käytöstä esto, jos faksissa ei ole tunnusta.

Alkuun
 


Artikkelin tunnus: SLN129388

Muokattu viimeksi: 14/01/2014 00:00


Arvostele tämä artikkeli

Tarkka
Hyödyllinen
Helppo hahmottaa
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Kyllä Ei
Lähetä meille palautetta
Kommenteissa ei voi olla seuraavia erikoismerkkejä: <>()\
Pahoittelumme, palautejärjestelmä ei ole nyt käytettävissä. Yritä myöhemmin uudelleen.

Kiitos palautteestasi.