Tietämyskanta

Dell PowerEdge 12G -palvelinten kiintolevy- ja RAID-ohjainvirheiden vianmääritys


Sisällysluettelo:

 1. POST-vaiheen virheilmoitukset
 2. Yleiset ongelmat
 3. Fyysisiin levyihin liittyvät ongelmat
 4. Määritysapuohjelman virheilmoitukset
 5. Fyysisten levyjen viat ja palautukset
 6. SMART-virheet
 7. Replace Member (Vaihda levy) -toiminnon virheet
 8. Linux-käyttöjärjestelmän virheet
 9. Levykelkan tilan merkkivalot


Artikkelin yhteenveto: Tässä artikkelissa on tietoja Dell PowerEdge™ 12G -palvelinten kiintolevy- ja RAID-ohjainvirheiden vianmäärityksestä.


Huomautus: Dellin PowerEdge 12G -palvelimia ovat seuraavat mallit: T320, R320, T420, R420, R520, T620, R620, R720xd, R720, R820, M420, M520, M620, M820 ja R920.

Aihe 1: POST-vaiheen virheilmoitukset

Ilmoitus Merkitys
Liitäntään Y on yhdistetty X kehikkoa. Yhteen SAS-liitäntään voi yhdistää enintään neljä kehikkoa. Poista ylimääräiset kehikot ja käynnistä järjestelmä uudelleen. Kun BIOS havaitsee, että yhteen SAS-liitäntään on yhdistetty enemmän kuin neljä kehikkoa, näyttöön tulee tämä ilmoitus. Poista ylimääräiset kehikot ja käynnistä järjestelmä uudelleen.
Välimuistin tiedot menetettiin, mutta ohjain on palautunut. Tämä voi johtua siitä, että ohjaimessa oli odottamattoman virtakatkoksen jälkeen suojattua välimuistia ja järjestelmä oli ilman virtaa pitempään kuin akussa riitti varavirtaa. Jatka painamalla mitä tahansa näppäintä tai lataa määritysapuohjelma painamalla C-näppäintä. Tämä ilmoitus tulee näyttöön seuraavissa tilanteissa:
 • Sovitin havaitsee, että ohjaimen välimuistissa olevia tietoja ei ole vielä kirjoitettu levyalijärjestelmään.
 • Kun ohjain tarkistaa alustuksen aikana välimuistia, se havaitsee virheenkorjauskoodin (ECC) virheen.
 • Ohjain tyhjentää välimuistin eikä lähetä sen sisältöä levyalijärjestelmään, koska se ei voi olla varma tietojen eheydestä. Ratkaise ongelma lataamalla akku täyteen. Jos ongelma jatkuu, akku tai sovittimen DIMM-moduuli voi olla viallinen.
 • Seuraavista virtuaalisista levyistä puuttuu levyjä: (x). Jos jatkat (tai lataat määritysapuohjelman), nämä virtuaaliset levyt merkitään offline-tilaan ja ne eivät ole käytettävissä. Tarkista kaapelit ja varmista, että kaikki levyt ovat käytössä. Jatka painamalla mitä tahansa näppäintä tai lataa määritysapuohjelma painamalla C-näppäintä. Ilmoitus tarkoittaa, että jotkin määritetyt levyt on poistettu. Jos levyjä ei ole poistettu, ne eivät ole enää käytettävissä. Järjestelmän SAS-kaapeleita ei ole liitetty oikein. Tarkista kaapelien liitännät ja korjaa mahdolliset ongelmat. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos kaapeleissa ei ole vikaa, jatka painamalla mitä tahansa näppäintä.
  Kaikki aikaisemman kokoonpanon levyt ovat poissa käytöstä. Jos ilmoitus on odottamaton, varmista että levyt ovat paikoillaan sammuttamalla järjestelmä ja tarkistamalla kaapelit. Jatka painamalla mitä tahansa näppäintä tai lataa määritysapuohjelma painamalla C-näppäintä. Ilmoitus tarkoittaa, että kaikki määritetyt levyt on poistettu. Jos levyjä ei ole poistettu, ne eivät ole enää käytettävissä. Järjestelmän SAS-kaapeleita ei ole liitetty oikein. Tarkista kaapelien liitännät ja korjaa mahdolliset ongelmat. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos kaapeleissa ei ole vikaa, jatka painamalla mitä tahansa näppäintä tai <C>-näppäintä.
  Seuraavat virtuaaliset levyt puuttuvat: (x). Jos jatkat (tai lataat määritysapuohjelman), nämä virtuaaliset levyt poistetaan kokoonpanosta. Jos haluat käyttää niitä myöhemmin, ne on tuotava uudelleen. Jos näiden virtuaalisten levyjen tulisi olla käytössä, varmista että levyt ovat paikoillaan sammuttamalla järjestelmä ja tarkistamalla kaapelit. Jatka painamalla mitä tahansa näppäintä tai lataa määritysapuohjelma painamalla C-näppäintä. Ilmoitus tarkoittaa, että jotkin määritetyt levyt on poistettu. Jos levyjä ei ole poistettu, ne eivät ole enää käytettävissä. Järjestelmän SAS-kaapeleita ei ole liitetty oikein. Tarkista kaapelien liitännät ja korjaa mahdolliset ongelmat. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos kaapeleissa ei ole vikaa, jatka painamalla mitä tahansa näppäintä tai <C>-näppäintä.
  Välimuistissa on kirjoittamista odottavia tietoja, mutta jotkin virtuaaliset levyt puuttuvat tai ovat offline-tilassa, joten välimuistin tietoja ei voida kirjoittaa levylle. Jos virhe on odottamaton, varmista että levyt ovat paikoillaan sammuttamalla järjestelmä ja tarkistamalla kaapelit. Jos jatkat, välimuistin tiedot tyhjennetään lopullisesti. Vahvista välimuistin tietojen lopullinen poistaminen painamalla X-näppäintä. Ohjain säilyttää virtuaalisen levyn välimuistin kirjoittamista odottavat tiedot, jos levy siirtyy offline-tilaan tai se poistetaan puuttuvien fyysisten levyjen vuoksi. Ilmoitus tarkoittaa, että jotkin määritetyt levyt on poistettu. Jos levyjä ei ole poistettu, ne eivät ole enää käytettävissä. Järjestelmän SAS-kaapeleita ei ole liitetty oikein. Tarkista kaapelien liitännät ja korjaa mahdolliset ongelmat. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Tuo virtuaalinen levy tai tyhjennä varattu välimuisti Ctrl+R-apuohjelmalla.
  Tapahtui etsintävirhe, käynnistä järjestelmä ja kaikki siihen liitetyt kehikot uudelleen. Ilmoitus tarkoittaa, että etsintää ei saatu tehtyä 120 sekunnissa. Järjestelmän SAS-kaapeleita ei ole liitetty oikein. Tarkista kaapelien liitännät ja korjaa mahdolliset ongelmat. Käynnistä järjestelmä uudelleen.
  Määritysapuohjelman käyttäminen tässä tilassa aiheuttaa muutoksia levymäärityksissä. Jatka määritysapuohjelman lataamista painamalla Y-näppäintä tai varmista, että levyt ovat paikoillaan sammuttamalla järjestelmä, tarkistamalla kaapelit ja käynnistämällä järjestelmä uudelleen. Ilmoitus tulee näkyviin sen jälkeen, kun olet saanut BIOS-varoituksen ongelmista ennalta määritettyjen levyjen kanssa ja olet hyväksynyt muutokset ja haluat jatkaa. Järjestelmän SAS-kaapeleita ei ole liitetty oikein. Tarkista kaapelien liitännät ja korjaa mahdolliset ongelmat. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos kaapeleissa ei ole vikaa, jatka painamalla mitä tahansa näppäintä tai <Y>-näppäintä.
  BIOS on poissa käytöstä. BIOSin hallitsemia loogisia asemia ei ole. Tämä varoitus näkyy, kun poistat ROM-vaihtoehdon käytöstä määritysapuohjelmassa. Kun ROM on poissa käytöstä, BIOS ei voi käyttää uudelleenkäynnistykseen INT 13h -keskeytystä eikä voi käynnistää uudelleen virtuaaliselta levyltä. Int 13h on keskeytyssignaali, joka tukee useita BIOSille lähetettäviä ja sen jälkeen fyysiselle levylle välitettäviä komentoja. Komennot sisältävät fyysisellä levyllä tehtäviä toimintoja, kuten lukeminen, kirjoittaminen ja alustaminen.
  Sovitin portissa xxxx ei vastaa. xxxx tarkoittaa ohjaimen porttia. Ota yhteys Dellin tekniseen tukeen.
  Virtuaalisia levyjä, joilla on varattua välimuistia, on offline-tilassa tai puuttuu. Tarkista kaapelit ja varmista, että kaikki asemat ovat käytössä. Käynnistä määritysapuohjelma painamalla mitä tahansa näppäintä. Ohjain säilyttää virtuaalisen levyn välimuistin kirjoittamista odottavat tiedot, jos levy siirtyy offline-tilaan tai se poistetaan puuttuvien fyysisten levyjen takia. Näitä säilytettyjä kirjoittamista odottavia tietoja kutsutaan kiinnitetyksi välimuistiksi ja ne pidetään tallessa, kunnes tuot virtuaalisen levyn tai tyhjennät välimuistin. Tuo virtuaalinen levy tai tyhjennä varattu välimuisti Ctrl+R-apuohjelmalla. Toimenpiteet varatun välimuistin hallintaan.
  x virtuaalista levyä offline-tilassa. x on viallisten virtuaalisten levyjen lukumäärä. Tämä varoitus näytetään, kun BIOS havaitsee offline-tilassa olevia virtuaalisia levyjä. Selvitä, miksi virtuaaliset levyt ovat viallisia, ja korjaa ongelma. BIOS ei tee mitään toimenpiteitä.
  x vioittunutta virtuaalista levyä. x on vioittuneiden virtuaalisten levyjen lukumäärä. Tämä varoitus näytetään, kun BIOS havaitsee vioittuneita virtuaalisia levyjä. Optimoi virtuaaliset levyt tekemällä korjaustoimenpiteet. BIOS ei tee mitään toimenpiteitä.
  x osittain vioittunutta virtuaalista levyä. Tämä varoitus näytetään, kun BIOS havaitsee yksittäisen levyvirheen RAID 6- tai RAID 60 -kokoonpanossa. Tarkista, miksi kokoonpanoon kuuluva levy ei ole kunnossa, ja korjaa ongelma. BIOS ei tee mitään toimenpiteitä.
  Tapahtui etsintävirhe, uudelleenkäynnistä järjestelmä ja kaikki siihen liitetyt kehikot. Ilmoitus tarkoittaa, että etsintää ei saatu tehtyä 120 sekunnissa. Järjestelmän SAS-kaapeleita ei ole liitetty oikein. Tarkista kaapelien liitännät ja korjaa mahdolliset ongelmat. Käynnistä järjestelmä uudelleen.
  Havaittiin muisti-/akkuongelmia. Sovitin on palautunut, mutta välimuistin tiedot menetettiin. Jatka painamalla mitä tahansa näppäintä. Tämä ilmoitus näkyy seuraavissa tilanteissa:
 • Sovitin havaitsee ohjaimen välimuistissa tietoja, joita ei ole vielä kirjoitettu levyalijärjestelmään.
 • Kun ohjain tarkistaa alustuksen aikana välimuistia, se havaitsee virheenkorjauskoodin (ECC) virheen.
 • Ohjain tyhjentää välimuistin eikä lähetä sen sisältöä levyalijärjestelmään, koska se ei voi olla varma tietojen eheydestä.
 • Akussa voi olla liian vähän virtaa. Ratkaise ongelma lataamalla akku täyteen. Jos ongelma jatkuu, akku tai sovittimen DIMM-moduuli voi olla viallinen. Ota yhteys Dellin tekniseen tukeen.
 • Sovittimessa on vieraita kokoonpanoja. Jatka painamalla mitä tahansa näppäintä, lataa määritysapuohjelma painamalla C-näppäintä tai tuo vieraat kokoonpanot ja jatka painamalla F-näppäintä. Kun ohjaimen laiteohjelmisto havaitsee fyysisen levyn, jolla on vieraita metatietoja, se merkitsee fyysisen levyn vieraaksi ja luo hälytyksen vieraan levyn havaitsemisesta. Jos haluat tuoda kokoonpanon (jos kaikki virtuaaliseen levyyn kuuluvat levyt ovat paikoillaan) lataamatta BIOSin määritysapuohjelmaa, paina kehotteessa <F>-näppäintä. Voit myös siirtyä BIOSin määritysapuohjelmaan painamalla <C>-näppäintä ja joko tuoda tai poistaa vieraan kokoonpanon.
  Ilmoitus vieraasta kokoonpanosta on näkyvissä POST-vaiheen aikana, mutta vieraita kokoonpanoja ei näytetä CTRL+R-apuohjelman vieraiden kokoonpanojen sivulla. Kaikki virtuaaliset levyt ovat parhaassa mahdollisessa tilassa. Varmista, että kaikki fyysiset levyt ovat paikoillaan ja kaikki virtuaaliset levyt ovat parhaassa mahdollisessa tilassa. Poista vieras kokoonpano avaamalla CTRL+R-apuohjelma tai Dell OpenManage™ Server Administrator Storage Management -ohjelmistolla.
  MUISTUTUS:
  Jos lisäät fyysisen levyn, joka kuului aiemmin järjestelmän virtuaaliseen levyyn ja jonka paikalle on palautuksessa vaihdettu varalevy, poista uuden levyn vieraan kokoonpanon merkintä manuaalisesti.’
  Aikaisempia kokoonpanoja poistettu tai puuttuu. Tuodaan XX/XX XX.XX. luotua kokoonpanoa. Jatka painamalla mitä tahansa näppäintä tai lataa määritysapuohjelma painamalla C-näppäintä. Ilmoitus tarkoittaa, että ohjaimessa ja fyysisillä levyillä on eri kokoonpano. Voit poistaa vieraan kokoonpanon BIOSissa.
  Viallinen SAS-topologia havaittu. Tarkista kaapelit, korjaa ongelma ja käynnistä järjestelmä uudelleen. Järjestelmän SAS-kaapeleita ei ole liitetty oikein. Tarkista kaapelien liitännät ja korjaa mahdolliset ongelmat. Käynnistä järjestelmä uudelleen.
  RAID-ohjaimessa havaittiin monibittisiä ECC-virheitä. Jos jatkat, tiedot voivat vahingoittua. Ota yhteys tekniseen tukeen ongelman ratkaisemiseksi. Jatka painamalla X-näppäintä tai sammuta järjestelmä, vaihda ohjain ja käynnistä järjestelmä uudelleen. Tämä virhe koskee PERC H700 -ohjainta. Muistissa tapahtuu monibittisiä ECC-virheitä (MBE) ja ne voivat vahingoittaa välimuistissa olevia tietoja ja tyhjentää välimuistin.
  MUISTUTUS:
  MBE-virheet ovat vakavia, koska ne aiheuttavat tietojen vahingoittumista ja menetyksiä. Jos kyseessä on MBE-virhe, ota yhteys Dellin tekniseen tukeen.
  HUOMAUTUS:
  Jos ohjaimessa havaitaan käynnistyksen aikana useita yksibittisiä ECC-virheitä, näkyviin tulee samanlainen ilmoitus.
  RAID-ohjaimessa havaittiin monibittisiä ECC-virheitä. Ohjaimen DIMM-moduuli pitää vaihtaa. Jos jatkat, tiedot voivat vahingoittua. Jatka painamalla X-näppäintä tai sammuta järjestelmä, vaihda DIMM-moduuli ja käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos olet vaihtanut DIMM-moduulin, jatka painamalla X-näppäintä. Muistissa tapahtuu monibittisiä ECC-virheitä (MBE) ja ne voivat vahingoittaa välimuistissa olevia tietoja ja tyhjentää välimuistin.
  MUISTUTUS:
  MBE-virheet ovat vakavia, koska ne aiheuttavat tietojen vahingoittumista ja menetyksiä. Jos kyseessä on MBE-virhe, ota yhteys Dellin tekniseen tukeen.
  Jotkin määritetyt levyt on poistettu järjestelmästä tai ne eivät ole enää käytettävissä. Tarkista kaapelit ja varmista, että kaikki levyt ovat käytössä. Jatka painamalla mitä tahansa näppäintä tai C-näppäintä. Ilmoitus tarkoittaa, että jotkin määritetyt levyt on poistettu. Jos levyjä ei ole poistettu, ne eivät ole enää käytettävissä. Järjestelmän SAS-kaapeleita ei ole liitetty oikein. Tarkista kaapelien liitännät ja korjaa mahdolliset ongelmat. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos kaapeleissa ei ole vikaa, jatka painamalla mitä tahansa näppäintä tai <C>-näppäintä.
  Akku on tyhjä tai irti. Tarkista liitäntä ja anna akun latautua 30 minuuttia. Jos akku on kunnolla kiinni ja se ei ole palautunut toimintatilaan 30 minuutin latauksen jälkeen, ota yhteys tekniseen tukeen. HUOMAUTUS: Tämä ilmoitus voi tulla näkyviin virtuaalisten levyjen käytäntöjen mukaan, jos ohjaimessa ei ole akkua.’
 • Ohjaimen akku puuttuu tai ei ole tällä hetkellä käytettävissä. Jos ongelma kestää yli 30 minuuttia, ota yhteys Dellin tukeen.
 • Ohjaimen akussa ei ole virtaa, ja se on ladattava. Lataa ensi akku ja odota sen jälkeen muutama minuutti, jotta järjestelmä havaitsee sen.
 • Alkuun


  Aihe 2: Yleiset ongelmat

  Ongelma Ehdotettu ratkaisu
  Ohjain näkyy Laitehallinnassa, mutta sen kohdalla on keltainen huutomerkki. Asenna ohjain uudelleen. Saat lisätietoja ohjainten uudelleenasennuksesta kohdasta "Ohjainten asentaminen".
  No Hard Drives Found (Kiintolevyjä ei löydy) -ilmoitus tulee näkyviin tallennusvälineillä toimitetun Microsoft® Windows Server® 2003:n tai Microsoft Windows® XP:n asennuksen aikana seuraavista syistä:
  1. Käyttöjärjestelmä ei sisällä ohjainta.
  2. Virtuaalisia levyjä ei ole määritetty oikein. Ohjaimen BIOS on poissa käytöstä.
  Vastaavat ratkaisut ovat:
  1. Asenna RAID-laiteohjain asennuksen aikana painamalla <F6>-näppäintä.
  2. Määritä virtuaaliset levyt BIOSissa. Ota BIOS käyttöön BIOSin määritysapuohjelmassa. Tietoja virtuaalisten levyjen määrittämisestä.

  Alkuun


  Aihe 3: Fyysisiin levyihin liittyvät ongelmat

  Ongelma Ehdotettu ratkaisu
  Yksi levyjärjestelmän fyysisistä levyistä on vikatilassa. Ratkaise ongelma seuraavien toimenpiteiden avulla:
  1. Tarkista, että takalevy ei ole vioittunut.
  2. Tarkista SAS-kaapelit.
  3. Aseta fyysinen levy uudelleen paikalleen.
  4. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Dellin tekniseen tukeen.
  Vikasietoista virtuaalista levyä ei voi palauttaa. Uusi levy on liian pieni tai se ei sovi yhteen virtuaalisen levyn kanssa. Vaihda viallinen levy yhteensopivaan fyysiseen levyyn, jonka kapasiteetti on yhtä suuri tai suurempi.
  Yksi tai useampi fyysinen levy näkyy estettynä eikä niitä voi määrittää. PERC H700- ja PERC H800 -ohjaimet tukevat vain Dellin sertifioimia SAS- ja SATA-kiintolevyasemia (HDD) ja puolijohdeasemia (SSD). Jos käytössäsi on Dellin sertifioima asema, mutta ongelma esiintyy edelleen, tee seuraavat toimenpiteet:
  1. Tarkista, että takalevy ei ole vioittunut.
  2. Tarkista SAS-kaapelit.
  3. Aseta fyysinen levy uudelleen paikalleen.

  Alkuun


  Aihe 4: Määritysapuohjelman virheilmoitukset

  Ongelma Merkitys/ratkaisu
  Virhe luettaessa pysyviä asetuksia. Virhe luettaessa jotakin laiteohjelmiston useista asetuksista. Asenna ohjain uudelleen paikalleen ja käynnistä uudelleen.
  Virhe luettaessa nykyisiä ohjaimen asetuksia. Vika ohjaimen asetuksissa ja alustuksessa. Käynnistä järjestelmä uudelleen.
  Laitteen lisäominaisuudet -asetuksia ei löydy. Laiteohjelmiston tärkeän asetussivun luku epäonnistui. Päivitä laiteohjelmisto uudelleen ja käynnistä uudelleen.
  Virhe hankittaessa PHY-ominaisuuksien kokoonpanotietoja. Laiteohjelmiston tärkeän asetussivun luku epäonnistui. Päivitä laiteohjelmisto uudelleen ja käynnistä uudelleen.
  Määritysapuohjelman asetuskuvan tarkistussummavirhe. Määritysapuohjelman asetusten lukeminen flash-muistista epäonnistui. Käynnistä uudelleen ja yritä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, päivitä ohjaimen laiteohjelmisto uudelleen.
  Määritysapuohjelman oletusasetuksia ei voi ladata.' Määritysapuohjelman asetusten rakenteelle ei voitu varata muistia.
  Virhe kirjoitettaessa pysyviä asetuksia. Virhe kirjoitettaessa laiteohjelmistoon yhtä tai useampaa asetusta.

  Alkuun


  Aihe 5: Fyysisten levyjen viat ja palautukset

  Aihe Ehdotettu ratkaisu
  Fyysisten levyjen palauttaminen sen jälkeen, kun useat levyt eivät ole yhtä aikaa käytettävissä. Yhden levyjärjestelmän usean fyysisen levyn vika tarkoittaa yleensä vikaa kaapeleissa tai liitännöissä, ja se voi aiheuttaa tietojen häviämistä. Voit palauttaa virtuaalisen levyn sen jälkeen, kun monta fyysistä levyä on yhtä aikaa poissa käytöstä. Palauta virtuaalinen levy seuraavasti.
  MUISTUTUS:
  Noudata turvallisuustoimenpiteitä, jotka estävät sähköstaattisia purkauksia.
  1. Sammuta järjestelmä, tarkista kaapeliliitännät ja aseta fyysiset levyt uudelleen paikoilleen.
  2. Varmista, että kaikki levyt ovat paikoillaan kehikossa.
  3. Käynnistä järjestelmä, avaa CTRL+R-apuohjelma ja tuo vieraat kokoonpanot. Tuo kokoonpano painamalla kehotteessa <F>-näppäintä tai siirry BIOSiin painamalla <C>-näppäintä ja tuo tai poista vieras kokoonpano. Jos virtuaalinen levy on vikasietoinen ja siirretty Degraded-tilaan (Alentunut) ennen siirtymistä Offline-tilaan, palautus alkaa automaattisesti kokoonpanon tuonnin jälkeen. Jos virtuaalinen levy on siirtynyt suoraan Offline-tilaan kaapelin irtoamisen tai virran katkeamisen takia, virtuaalinen levy tuodaan Optimal-tilassa (Optimaalinen) ilman palautusta. Voit palauttaa useita fyysisiä levyjä manuaalisesti BIOSissa tai Dell OpenManage Storage Management -sovelluksella.
  Fyysisen levyn palautus sen jälkeen, kun yksi niistä on viallinen. Jos olet määrittänyt varalevyjä, PERC H700- tai PERC H800 -ohjain yrittää automaattisesti käyttää jotakin niistä viallisen fyysisen levyn palauttamiseen. Jos käytettävissä ei ole tarpeeksi suuria varalevyjä viallisen fyysisen levyn palauttamiseen, palauttaminen on tehtävä manuaalisesti. Asenna alijärjestelmään ennen fyysisen levyn palauttamista sellainen fyysinen levy, jossa on riittävästi kapasiteettia. Voit palauttaa yksittäisen fyysisen levyn manuaalisesti BIOSissa tai Dell OpenManage Storage Management -sovelluksella.
  Virtuaalinen levy vioittuu palautuksen aikana, kun käytössä on yleinen varalevy. Yleinen varalevy palaa takaisin Hotspare-tilaan (Varalevy) ja virtuaalinen levy siirtyy Failed-tilaan (Viallinen).
  Virtuaalinen levy vioittuu palautuksen aikana, kun käytössä on määritetty varalevy. Määritetty varalevy siirtyy Ready-tilaan (Valmis) ja virtuaalinen levy siirtyy Failed-tilaan (Viallinen).
  Fyysinen levy vioittuu, kun rekonstruointia tehdään virtuaalisella levyllä, jossa on varalevy. Kun rekonstruointi on valmis, poissa käytöstä olevan fyysisen levyn palautus alkaa automaattisesti.
  Fyysisen levyn palautus kestää odotettua pitempään. Kuormitetun fyysisen levyn palautus kestää pitempään. Käynnissä voi olla esimerkiksi yksi palautuksen I/O-toiminto jokaista viittä isännän I/O-toimintoa kohden.
  Et voi lisätä levyryhmään toista virtuaalista levyä, kun levyryhmän virtuaalista levyä palautetaan. Laiteohjelmisto ei anna luoda virtuaalista levyä käyttämällä levyryhmän vapaata tilaa, jos virtuaalisen levyryhmän fyysinen levy on palautettavana.

  Alkuun


  Aihe 6: SMART-virheet

  Ongelma Ehdotettu ratkaisu
  Vikasietoisen virtuaalisen levyn fyysisessä levyssä on havaittu SMART-virhe. Toimi seuraavasti:
  1. Pakota fyysinen levy offline-tilaan.
  HUOMAUTUS:
  Jos käytettävissä on varalevy, palautus varalevylle alkaa, kun levy on pakotettu offline-tilaan.

  2. Vaihda tilalle uusi fyysinen levy, jonka kapasiteetti on yhtä suuri tai suurempi. Tee Replace Member (Vaihda levy) -toiminto. Replace Member (Vaihda levy) -toiminnon avulla voit kopioida tietoja virtuaalisen levyn fyysiseltä lähdelevyltä fyysiselle kohdelevylle, joka ei kuulu virtuaaliseen levyyn.
  Ei-vikasietoisen virtuaalisen levyn fyysisessä levyssä on havaittu SMART-virhe. Toimi seuraavasti: 1. Varmuuskopioi tiedot.
  2. Käytä Replace Member (Vaihda levy) -toimintoa tai määritä yleinen varalevy, jolla levy korvataan automaattisesti.
  3. Vaihda viallisen fyysisen levyn tilalle uusi fyysinen levy, jonka kapasiteetti on yhtä suuri tai suurempi.
  4. Palauta varmuuskopio.
  SMART-virhe ilmenee yhdenmukaisuustarkistuksen (CC) aikana. Määritä, mitä yhdenmukaisuustarkistuksen on tehtävä SMART-virheen jälkeen.
  Asetuksia on kaksi, Kyllä ja Ei. Oletusasetus on Ei, jolloin yhdenmukaisuustarkistus voi jatkua ensimmäisen virheen jälkeen. Kyllä-asetus pysäyttää yhdenmukaisuustarkistuksen ensimmäisen virheen jälkeen. Kun yhdenmukaisuustarkistuksen aikana havaitaan virheitä, tapahtumalokiin luodaan tapahtumia.

  Alkuun


  Aihe 7: Replace Member (Vaihda levy) -toiminnon virheet

  Ongelma Ehdotettu ratkaisu
  Lähdelevyllä on virhe Replace Member (Vaihda levy) -toiminnon aikana. Jos lähdetiedot ovat saatavissa muilta virtuaalisen levyn levyiltä, palautus kohdelevylle alkaa automaattisesti käyttäen muiden levyjen tietoja.
  Kohdelevyssä on virhe. Jos kohdelevyssä on virhe, Replace Member (Vaihda levy) -toiminto keskeytyy.
  Muissa levyissä on virhe. Jos kohdelevy vioittuu ja Replace Member (Vaihda levy) -toiminto keskeytyy, mutta lähdetietoja on edelleen saatavilla, Replace Member (Vaihda levy) -toiminto jatkuu Replace Member (Vaihda levy) -toimintona.

  Alkuun


  Aihe 8: Linux-käyttöjärjestelmän virheet

  Virheilmoitus Ehdotettu ratkaisu
  <Date:Time> <HostName>
  kernel: sdb: asking for
  cache data failed
  <Date:Time> <HostName>
  kernel: sdb: assuming
  drive cache: write
  through
  Tämä virheilmoitus näkyy, kun Linuxin Small Computer System Interface -liitännän (SCSI) välikerros pyytää fyysisen levyn välimuistin asetuksia. Ohjaimen laiteohjelmisto hallitsee virtuaalisen levyn välimuistin asetuksia sekä ohjain- että virtuaalilevykohtaisesti, joten laiteohjelmisto ei vastaa tähän komentoon. Linuxiin SCSI-välikerros olettaa, että virtuaalisen levyn välimuistikäytäntö on Write-Through (Läpikirjoitus).' SDB on virtuaalisen levyn laitesolmu. Tämä arvo on eri jokaiselle virtuaaliselle levylle.

  Tätä ilmoitusta lukuun ottamatta tällä ei ole vaikutusta normaaliin toimintaan. Tämä ilmoitus ei vaikuta
  virtuaalisen levyn välimuistikäytäntöön ja I/O-suorituskykyyn. PERC H700- ja PERC H800 SAS RAID -järjestelmien
  välimuistikäytännön asetukset eivät muutu.
  Ohjain ei päivity uuteen ytimeen automaattisesti asiakkaan päivitysten jälkeen. Tämä on DKMS:n (Dynamic Kernel Module Support) yleinen ongelma ja koskee kaikkia DKMS:ää käyttäviä ohjainpaketteja. Ongelma ilmenee, kun teet seuraavat toimenpiteet:
  1. Asenna DKMS:ää käyttävä ohjainpaketti.
  2. Päivitä ytimestä uusin versio up2date-työkalulla tai vastaavalla työkalulla.
  3. Käynnistä järjestelmä uudelleen uudella ytimellä.
  Uudessa ytimessä käytössä oleva ohjain on uuteen ytimeen sisältyvä ohjain. Aiemmin asennettu ohjainpaketti ei ole käytössä uudessa ytimessä. Jos haluat, että ohjain päivittyy uuteen ytimeen automaattisesti, toimi seuraavasti:
  1. Kirjoita: dkms build -m <moduulin_nimi> -v<moduulin versio> -k <ytimen versio>
  2. Kirjoita: dkms install -m <moduulin_nimi> - v <moduulin versio> -k <ytimen versio>
  Tarkista, onnistuiko ohjaimen asentaminen uuteen ytimeen, kirjoittamalla seuraavasti: DKMS
  Näkyviin tulevat seuraavat tiedot: <ohjaimen nimi>, <ohjaimen versio>, <uusi ytimen versio>: installed
  smartd[smartd[2338] Device: /dev/sda, Bad IEC (SMART) mode page, err=-5, skip device Tämä on tunnettu ongelma. Käyttäjän sovelluksen kautta annettiin komento, jota ei tueta. Sovellukset yrittävät lähettää RAID-taltioille CDB-lohkoja (Command Descriptor Block).
  Virheilmoitus ei vaikuta ominaisuuden toimintaan.
  smartd[2338] Unable to register SCSI device /dev/sda at line 1 of file /etc/smartd.conf Ohjaimen laiteohjelmisto tukee Mode Sense/Select (Tilan tunnistus/valinta) -komentoa. Linuxin
  ytimen daemon antaa komennon virtuaaliselle levylle IOCTL-solmun ohjaimen sijaan. Tätä toimintoa ei tueta.

  Alkuun


  Aihe 9: Levykelkan tilan merkkivalot

  Fyysisen levyn kelkan merkkivalo ilmoittaa kunkin fyysisen levyn tilan. Kehikon jokaisessa levykelkassa on kaksi merkkivaloa: toimintomerkkivalo (vihreä) ja tilamerkkivalo (kaksivärinen, vihreä/keltainen) seuraavan esimerkin mukaisesti. Toimintomerkkivalo vilkkuu, kun levyä käytetään.
  Merkkivalo Kuvaus
  Ei pala Paikka on tyhjä, järjestelmä ei ole vielä havainnut levyä.
  Tasainen vihreä Levy on online-tilassa.
  Vilkkuva vihreä (250 millisekuntia [ms]) Levyä tunnistetaan tai valmistellaan poistoa varten.
  Vilkkuva vihreä (palaa 400 ms, ei pala 100 ms) Levyä palautetaan tai sille tehdään Replace Member (Vaihda levy) -toimintoa.
  Vilkkuva keltainen (125 ms) Levy on vioittunut.
  Vilkkuva vihreä/keltainen (vihreä palaa 500 ms / keltainen palaa 500 ms, ei pala 1 000 ms) Levyn ilmoittama ennakkovirhe.
  Vilkkuva vihreä (vihreä palaa 3 000 ms, ei pala 3 000 ms, keltainen palaa 3 000 ms, ei pala 3 000 ms) Levyn pyörimistä hidastetaan käyttäjän pyynnöstä tai muu ei-virheellinen tila.

  Alkuun

  Artikkelin tunnus: SLN129432

  Muokattu viimeksi: 28/06/2016 10:31


  Arvostele tämä artikkeli

  Tarkka
  Hyödyllinen
  Helppo hahmottaa
  Oliko tästä artikkelista hyötyä?
  Kyllä Ei
  Lähetä meille palautetta
  Kommenteissa ei voi olla seuraavia erikoismerkkejä: <>()\
  Pahoittelumme, palautejärjestelmä ei ole nyt käytettävissä. Yritä myöhemmin uudelleen.

  Kiitos palautteestasi.