Tietämyskanta

Dell V525w- ja V725w-mustesuihkutulostimien mustekasettien vianmääritys


Sisällysluettelo:

 1. Tulostuspään ja mustekasettien asentaminen
 2. Musteen määrän tarkistaminen
 3. Tulostuspään kohdistaminen
 4. Tulostuspään suutinten puhdistaminen
 5. Mustekasettien virheilmoitukset
 6. Tulostuspään virheilmoitukset
 7. Mustekasettien asennusvideo
Huomautus: varmista ENNEN VIANMÄÄRITYSTÄ, että tulostimeen on asennettu uusin Dell-laiteohjelmisto. Valitse Käynnistä > Ohjelmat > Dell Printers ja sitten tulostimen malli. Valitse Product Update (Tuotepäivitys) > Check Now (Tarkista nyt). Voit määrittää ohjelmiston tarkistamaan päivitykset säännöllisesti.


Artikkelin yhteenveto: tämä artikkeli sisältää Dell V525w- ja V725w-mustesuihkutulostimien tulostuspään ja mustekasettijärjestelmän asennus-, ylläpito- ja vianmääritystiedot.


Aihe 1: Tulostuspään ja mustekasettien asentaminen

Voit asentaa tulostuspään ja mustekasetit tulostimeen seuraavasti
:
 1. Liitä tulostin pistorasiaan ja käynnistä se.
 2. Avaa tulostin nostamalla sen kansi (kuva 1) (skannerin kannen alla).


  Kuva 1: avaa tulostimen kansi (kuvassa V525w-malli).
 3. Varmista, että tukosluukun kansi on irrotettu.
 4. Paina vapautuskielekettä ja avaa tulostuspään vaunu.
 5. Poista mustekasetit pakkauksesta ja irrota niiden suojukset kääntämällä ja vetämällä (kuva 2).
  Jos haluat katsoa mustekasettien asennusvideon, siirry Mustekasettien asennusvideo -osioon.  Kuva 2: irrota kasettien suojukset ja hävitä ne ennen mustekasettien asentamista.
 6. Aloita kolmesta värillisestä kasetista. Aseta kukin niistä paikalleen ja paina tukevasti päältä niin, että kasetit napsahtavat paikoilleen (kuva 3).


  Kuva 3: aseta mustekasetit tulostuspäähän.

 7. Sulje tulostuspään vaunun salpa, tukosluukun kansi ja tulostin.

Alkuun


Aihe 2: Musteen määrän tarkistaminen

Voit tarkistaa musteen määrän seuraavasti:
 1. Valitse tulostimen valikosta Setup (Asetukset) > Maintenance (Ylläpito) > Check Ink Levels (Tarkista mustetasot).
  tai
 2. Valitse Windows-käyttöjärjestelmässä Käynnistä > Kaikki ohjelmat tai Ohjelmat > Printer Home (Tulostimen aloitus). Valitse tulostin ja valitse sitten Maintenance (Ylläpito) -välilehdestä Supplies Status (Tarvikkeiden tila).
 3. Valitse Macintosh-käyttöjärjestelmässä omenavalikosta Järjestelmäasetukset > Tulostus ja faksaus ja sitten tulostin. Valitse Valinnat ja tarvikkeet tai Tulostusjono ja sitten Tarvikkeiden määrä.

Alkuun


Aihe 3: Tulostuspään kohdistaminen

Jos tulostetut merkit tai viivat näyttävät kulmikkailta tai aaltomaisilta, tulostuspää on ehkä kohdistettava.
 1. Lisää tulostimeen tavallista paperia.
 2. Valitse tulostimen ohjauspaneelista Setup (Asetukset) > Maintenance (Ylläpito) > Align Printer (Kohdista tulostin). Tulostin tulostaa kohdistussivun.
  Huomautus: älä poista kohdistussivua tulostimesta, ennen kuin se on tulostunut kokonaan. Sivu saattaa liikkua edestakaisin tulostimessa useita kertoja tulostuksen aikana.
 3. Tulosta asiakirja uudelleen. Jos ongelma jatkuu, tulostuspään suuttimet on ehkä puhdistettava.

Alkuun


Aihe 4: Tulostuspään suutinten puhdistaminen

Jos et ole käyttänyt tulostinta pitkään aikaan, tulostuspään suuttimet on ehkä puhdistettava tulostuslaadun parantamiseksi. Pidä tulostin liitettynä asianmukaisesti maadoitettuun toimivaan pistorasiaan, jotta se voi tehdä automaattisia ylläpitotoimia.

Huomautus: tulostuspään suutinten puhdistaminen kuluttaa mustetta, joten tee se vain tarvittaessa.
Huomautus: syväpuhdistus käyttää sitäkin enemmän mustetta, joten kokeile ensin tavallista tulostuspään puhdistusta.
Huomautus: jos mustetta on liian vähän, vaihda mustekasetit, ennen kuin puhdistat tulostuspään suuttimet.
 1. Lisää tulostimeen tavallista paperia.
 2. Valitse tulostimen ohjauspaneelista Setup (Asetukset) > Maintenance (Ylläpito).
 3. Siirry ylä- tai alanuolipainikkeella kohtaan Clean Printhead (Puhdista tulostuspää) tai Deep Clean Printhead (Syväpuhdista tulostuspää) ja paina sitten OK-painiketta.
 4. Tulostin tulostaa puhdistussivun.

Alkuun


Aihe 5: Mustekasettien virheilmoitukset

Seuraavat virheilmoitukset liittyvät tulostimen neljään mustekasettiin:
 • Ink Cartridge Error (Mustekasettivirhe): tulostin ei voi vahvistaa vähintään yhtä asennettua mustekasettia.
 1. Peruuta nykyinen tulostustyö painamalla -painiketta.
 2. Irrota virheilmoituksessa mainittu mustekasetti ja asenna se oikein uudelleen.
 3. Sammuta tulostin, odota noin 10 sekuntia ja käynnistä tulostin uudelleen.
Huomautus: varmista, että tulostin ei ole lepotilassa. Sammuta tulostin painamalla virtapainiketta kolmen sekunnin ajan.
 • Ink Cartridge Missing (Mustekasetti puuttuu): tulostin ei tunnista ainakin yhtä mustekasettia.
 1. Asenna virheilmoituksessa mainittu puuttuva mustekasetti (tai -kasetit).
 2. Jos virheilmoituksessa mainitut mustekasetit näkyvät asennettuina, poista ja asenna ne uudelleen.
 3. Kuittaa ilmoitus valitsemalla OK tai .Katso tuettujen mustekasettien luettelo käyttöoppaasta.
 • Ink Cartridge Unsupported (Mustekasettia ei tueta): tulostin ei tunnista kasettia kelvolliseksi, tuetuksi mustekasetiksi.
 1. Vaihda tunnistamaton mustekasetti kasettiin, jonka tulostin tunnistaa.
 2. Kuittaa ilmoitus valitsemalla OK tai .
 3. Katso tuettujen mustekasettien luettelo käyttöoppaasta.
 • Ink Low (Muste vähissä): vähintään yhden mustekasetin muste on ilmoituksen mukaan vähissä.
 1. Kuittaa ilmoitus ja jatka tulostamista valitsemalla OK tai .
Huomautus: et ehkä voi jatkaa tulostamista, ennen kuin olet vaihtanut ilmoituksen mukaisen kasetin, mutta tämä määräytyy tulostimen asetusten mukaan.
 1. Katso tuettujen mustekasettien luettelo käyttöoppaasta.

Alkuun


Aihe 6: Tulostuspään virheilmoitukset

Tulostimen tulostuspäähän liittyvät seuraavat virheilmoitukset:

 • Printhead Error 1 (Tulostuspään virhe 1):
Huomautus: Poista mahdollisesti asennetut mustekasetit. Lisätietoja on Dellin tietämyskannan artikkelissa Mustekasettien irrottaminen ja asettaminen uudelleen.

Jos tämä ilmoitus näytetään ensimmäisen asennuksen tai käyttökerran yhteydessä, toimi seuraavasti:

 1. Irrota tulostuspää ja asenna se uudelleen. Lisätietoja on Dellin tietämyskannan artikkelissa Tulostuspään irrottaminen ja asettaminen uudelleen.
 2. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys tekniseen tukeen.


Jos saat tämän virheilmoituksen, kun tulostin on jo ollut käytössä, toimi seuraavasti:

 1. Irrota tulostuspää ja pyyhi sen ja tulostimen liitinpinnat. Lisätietoja on Dellin tietämyskannan artikkelissa Tulostuspään irrottaminen ja asettaminen uudelleen sekä Ratkaise tulostuspäähän liittyvät ongelmat puhdistamalla tulostuspää.
 2. Aseta tulostuspää takaisin paikalleen.
 3. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys tekniseen tukeen.


 • Printhead Error 2 (Tulostuspään virhe 1):
Huomautus: mustekasettien on oltava asennettuina, jotta tämä virhe voidaan ratkaista.

Jos tämä ilmoitus näytetään ensimmäisen asennuksen tai käyttökerran yhteydessä, toimi seuraavasti:

 1. Älä poista mustekasetteja. Irrota tulostuspää ja asenna se uudelleen. Lisätietoja on Dellin tietämyskannan artikkelissa Tulostuspään irrottaminen ja asettaminen uudelleen.
 2. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys tekniseen tukeen.

Jos saat tämän virheilmoituksen, kun tulostin on jo ollut käytössä, toimi seuraavasti:

 1. Irrota tulostuspää ja pyyhi sen ja tulostimen liitinpinnat. Lisätietoja on Dellin tietämyskannan artikkelissa Tulostuspään irrottaminen ja asettaminen uudelleen sekä Ratkaise tulostuspäähän liittyvät ongelmat puhdistamalla tulostuspää.
 2. Aseta tulostuspää takaisin paikalleen.
 3. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys tekniseen tukeen.


 • Printhead Error 3 and 4 (Tulostuspään virhe 3 ja 4):
Huomautus: mustekasettien on oltava asennettuina, jotta tämä virhe voidaan ratkaista.

Jos tämä ilmoitus näytetään ensimmäisen asennuksen tai käyttökerran yhteydessä, toimi seuraavasti:

 1. Älä poista mustekasetteja. Irrota tulostuspää ja asenna se uudelleen. Lisätietoja on Dellin tietämyskannan artikkelissa Tulostuspään irrottaminen ja asettaminen uudelleen.
 2. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys tekniseen tukeen.

Jos tämä ilmoitus näkyy, kun olet saanut tulostuspääsarjan tai vaihtotulostimen:

 1. Irrota tulostuspää ja pyyhi sen ja tulostimen liitinpinnat. Lisätietoja on Dellin tietämyskannan artikkelissa Tulostuspään irrottaminen ja asettaminen uudelleen sekä Ratkaise tulostuspäähän liittyvät ongelmat puhdistamalla tulostuspää.
 2. Aseta tulostuspää takaisin paikalleen.
 3. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys tekniseen tukeen.

Jos saat tämän virheilmoituksen, kun tulostin on jo ollut käytössä, toimi seuraavasti:

 1. Varmista, että tulostimesta on katkaistu virta.
 2. Irrota verkkomuuntaja tulostimesta. Lisätietoja on Online-käyttöoppaassa. Valitse ensin tulostimen malli ja haluamasi kieli ja lataa sitten käyttöopas (User's Guide).
 3. Liitä tulostimen virtajohto uudelleen verkkomuuntajaan.

Jos ongelma jatkuu, toimi seuraavasti:

 1. Irrota tulostuspää ja pyyhi sen ja tulostimen liitinpinnat. Lisätietoja on Dellin tietämyskannan artikkelissa Tulostuspään irrottaminen ja asettaminen uudelleen sekä Ratkaise tulostuspäähän liittyvät ongelmat puhdistamalla tulostuspää.
 2. Aseta tulostuspää takaisin paikalleen.
 3. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys tekniseen tukeen.


 • Printhead Cannot Move (Tulostuspää ei pääse liikkumaan): tulostuspään vaunun liike on estynyt jostakin syystä.
 1. Avaa tulostin ja poista mahdolliset tulostuspään esteet. Sulje tulostin.
 2. Kuittaa ilmoitus valitsemalla OK.

 • Printhead Error (Tulostuspään virhe): tulostin ei lue tulostuspään liitinpintoja oikein.
 1. Avaa tulostin ja nosta tulostuspään salpaa.
 2. Irrota koko tulostuspää vaunusta.
 3. Pyyhi tulostuspään vaunun sisällä olevat tulostuspään liitinpinnat puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla.
 4. Aseta tulostuspää takaisin paikalleen ja sulje salpa siten, että se napsahtaa paikalleen.
 5. Sulje tulostin.

 • Printhead Missing (Tulostuspää puuttuu): tulostuspäätä ei ole asennettu tai se on asennettu väärin.
 1. Avaa tulostin ja nosta vaunun salpaa.
 2. Aseta tulostuspää paikalleen ja sulje salpa siten, että se napsahtaa paikalleen.
 3. Sulje tulostin ja kuittaa ilmoitus painamalla aloituspainiketta.
 • Printhead Unsupported (Tulostuspäätä ei tueta): tulostuspään mallia ei tueta tai tulostin ei tunnista sitä oikein.
 1. Sammuta tulostin ja käynnistä se.
 2. Avaa tulostin.
 3. Paina vapautussalpaa ja poista tulostuskasetit.
 4. Nosta vaunun salpaa.
 5. Poista tulostuspää, jota ei tueta.
 6. Aseta tuettu tulostuspää paikalleen ja sulje salpa siten, että se napsahtaa paikalleen.
 7. Asenna mustekasetit takaisin.
 8. Sulje tulostin.

 • Printhead Warning (Tulostuspään varoitus): ainakin yksi kasetti on puuttunut yli kahden tunnin ajan tulostimen käynnistämisen jälkeen. Palauta tulostuslaatu puhdistamalla tai syväpuhdistamalla tulostuspää.

Alkuun


Mustekasettien asennusvideo

 • Windows® 7 ja Vista®:
 1. Napsauta seuraavaa linkkiä: Installing the Ink Cartridges Video (englanninkielinen).
 2. Valitse Avaa.
 3. Jos Käyttäjätilin valvonta -ikkuna tulee näyttöön, valitse Salli.
 4. Katso video riittävän monta kertaa.
 • Windows XP:
 1. Napsauta seuraavaa linkkiä: Installing the Ink Cartridges Video (englanninkielinen).
 2. Valitse Tallenna.
 3. Valitse Tallenna nimellä -ikkunassa Omat tiedostot.
 4. Valitse Tallenna.
Huomautus: videon katsomiseen Windows XP:ssä tarvitaan MP4-katseluohjelma, kuten QuickTime, joka on saatavilla Applelta.


Takaisin alkuun

Artikkelin tunnus: SLN129433

Muokattu viimeksi: 06/02/2015 16:14


Arvostele tämä artikkeli

Tarkka
Hyödyllinen
Helppo hahmottaa
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Kyllä Ei
Lähetä meille palautetta
Kommenteissa ei voi olla seuraavia erikoismerkkejä: <>()\
Pahoittelumme, palautejärjestelmä ei ole nyt käytettävissä. Yritä myöhemmin uudelleen.

Kiitos palautteestasi.