Tietämyskanta

Fix PowerEdge RAID Controller Errors (PERC failures) (englanninkielinen)


Tässä artikkelissa on tietoja PERC (RAID) -ohjaimen ilmoittamista yleisistä virheistä.
Virheilmoitusten luettelo ja tarkoitus on selostettu seuraavassa artikkelissa: List of RAID and Hard Drives errors messages for Dell Servers and significations 

 


Sisällysluettelo:

 1. Kiintolevyn vianmääritys
 2. Viallisen fyysisen levyn palautus
 3. SMART-virheet
 4. Vieras kokoonpano
 5. Akun kalibrointi / akku- tai muistivirheet
 6. Virtuaalilevyn luonti
 7. Vioittunut virtuaalilevy
 8. Yleiset varalevyt
 9. Kiintolevyn käytönaikainen vaihto

 

 

 

Tärkeää: Vain valtuutettu huoltomies saa suorittaa tietyt korjaukset. Suorita ainoastaan tuotteen asiakirjoissa valtuutettu tai online- tai puhelinhuollon tai tukitiimin ohjaama vianmääritys ja yksinkertainen huolto. Takuu ei kata huoltotöitä, joita on tehnyt joku muu kuin Dellin valtuuttama huoltoliike. Lue tuotteen mukana tulleet turvallisuusohjeet ja noudata niitä.

 

Ongelma 1: Kiintolevyn vianmääritys


Jos järjestelmässäsi on RAID-ohjain ja kiintolevyt on määritetty RAID-levyjärjestelmään, suorita seuraavat vaiheet:
 1. Käynnistä järjestelmä uudelleen ja suorita LifeCycle Controller -työkalu painamalla <F10>-näppäintä järjestelmän käynnistyessä. Tarkista sitten RAID-kokoonpano suorittamalla ohjattu laitteiston määritystoiminto.

 2. Varmista, että kiintolevy tai -levyt on määritetty oikein RAID-levyjärjestelmään.

 3. Siirrä kiintolevy offline-tilaan ja tarkista sen kiinnitys.

 4. Sulje määritysapuohjelma ja anna järjestelmän käynnistyä käyttöjärjestelmään.

 5. Varmista, että ohjaimen tarvittavat laiteohjaimet on asennettu ja määritetty oikein.

 6. Lisätietoja on käyttöjärjestelmän oppaassa.

 7. Käynnistä järjestelmä uudelleen ja avaa järjestelmäasetukset.

 8. Tarkista, että ohjain on otettu käyttöön ja levyt näkyvät järjestelmäasetuksissa.

 

Alkuun


 

Ongelma 2: Viallisen fyysisen levyn palautus


Ongelma: 
Fyysisen levyn palautus sen jälkeen, kun yksi niistä on viallinen.
 
Korjaava toimenpide: 
Jos olet määrittänyt varalevyjä, PERC-kortti yrittää automaattisesti käyttää jotakin niistä viallisen fyysisen levyn palauttamiseen. Jos käytettävissä ei ole tarpeeksi suuria varalevyjä viallisen fyysisen levyn palauttamiseen, palauttaminen on tehtävä manuaalisesti. Asenna alijärjestelmään ennen fyysisen levyn palauttamista sellainen fyysinen levy, jossa on riittävästi kapasiteettia.
 
HUOMAUTUS: Voit käyttää yksittäisen fyysisen levyn manuaaliseen palauttamiseen CONTROLLER BIOS -määritysapuohjelmaa (<Ctrl> <R>) tai Dell OpenManage -tallennuksenhallintasovellusta.

 

Alkuun


 

 

Ongelma 3: SMART-virheet


SMART valvoo moottorien, lukupäiden ja fyysisten levyjen elektroniikan sisäistä suorituskykyä sekä havaitsee ennakoitavia fyysisen levyn vikoja.
 
HUOMAUTUS: Tietoja siitä, mistä voi etsiä mahdollisista laitteistovioista kertovia SMART-virheraportteja, on Dell OpenManage -tallennuksenhallintaoppaassa osoitteessa support.dell.com/manuals.
 
Ongelma 1: Vikasietoisen virtuaalilevyn fyysisessä levyssä havaittu virhe
 
Ongelma: Vikasietoisen virtuaalilevyn fyysisessä levyssä on havaittu SMART-virhe.
Korjaava toimenpide:
 1. Varmuuskopioi tiedot.

 2. Pakota fyysinen levy offline-tilaan.
  HUOMAUTUS: Jos käytettävissä on varalevy, palautus varalevylle alkaa, kun levy on pakotettu offline-tilaan.

 3. Vaihda levyn tilalle uusi fyysinen levy, jonka kapasiteetti on yhtä suuri tai suurempi.

 4. Suorita Replace Member (Vaihda levy) -toiminto.
  HUOMAUTUS: Replace Member (Vaihda levy) -toiminnon avulla voit kopioida tietoja virtuaalilevyn fyysiseltä lähdelevyltä fyysiselle kohdelevylle, joka ei kuulu virtuaalilevyyn. Lisätietoja Replace Member (Vaihda levy) -toiminnosta on aiheessa Using Replace Member and Revertible Hot Spares (Levyn vaihdon ja palautettavien varalevyjen käyttäminen).

Ongelma 2: Ei-vikasietoisen virtuaalilevyn fyysisessä levyssä havaittu SMART-virhe
 
Ongelma: Vikasietoisen virtuaalilevyn fyysisessä levyssä on havaittu SMART-virhe.
 
Korjaava toimenpide:
 1. Varmuuskopioi tiedot.

 2. Käytä Replace Member (Vaihda levy) -toimintoa tai määritä yleinen varalevy, jolla levy korvataan automaattisesti. HUOMAUTUS: Lisätietoja Replace Member (Vaihda levy) -toiminnosta on aiheessa Using Replace Member and Revertible Hot Spares (Levyn vaihdon ja palautettavien varalevyjen käyttäminen).

 3. Vaihda viallisen fyysisen levyn tilalle uusi fyysinen levy, jonka kapasiteetti on yhtä suuri tai suurempi.

 4. Suorita palautus varmuuskopiosta.

 

Alkuun


 

 

Ongelma 4: Vieras kokoonpano


Jos järjestelmässä on vieras kokoonpano, saat sen näkyviin valitsemalla Foreign Configuration View (Vieraan kokoonpanon näkymä). Vieras kokoonpano näkyy samassa muodossa, jossa se on järjestelmään tuotaessa. Voit esikatsella vierasta kokoonpanoa, ennen kuin päätät, tuotko vai poistatko sen.
Joissakin tapauksissa vierasta kokoonpanoa ei voi tuoda. Jos virtuaalilevyn fyysistä levyä ollaan palauttamassa, fyysisen levyn tilana Rebuild (Palautus). Jos virtuaalilevyä ei voi tuoda, sen kohdalla ei näy kohdetunnistetta.
Kohdassa Importing or Clearing Foreign Configurations Using the Foreign Configuration View Screen (Vieraiden kokoonpanojen tuonti tai poistaminen Foreign Configuration View -näytössä) on ohjeet vieraiden kokoonpanojen hallintaan.
 
HUOMAUTUS: CONTROLLER BIOS -määritysapuohjelma (<Ctrl> <R>) ilmoittaa virhekoodit vieraiden kokoonpanojen epäonnistuneista tuonneista.
 
Virheilmoitus: Foreign Configuration Found (Löytyi vieras kokoonpano)

Sovittimessa on vieraita kokoonpanoja. Jatka painamalla mitä tahansa näppäintä, lataa määritysapuohjelma painamalla C-näppäintä tai tuo vieraat kokoonpanot ja jatka painamalla F-näppäintä.

Mahdollinen syy: 
Kun ohjaimen laiteohjelmisto havaitsee fyysisen levyn, jolla on vieraita metatietoja, se merkitsee fyysisen levyn vieraaksi ja luo hälytyksen vieraan levyn havaitsemisesta.

 

Korjaava toimenpide: 
Jos haluat tuoda kokoonpanon (jos kaikki virtuaaliseen levyyn kuuluvat levyt ovat paikoillaan) lataamatta CONTROLLER BIOS -määritysapuohjelmaa (<Ctrl> <R>), paina kehotteessa <F>. Voit myös siirtyä CONTROLLER BIOS -määritysapuohjelmaan (<Ctrl> <R>) painamalla <C>-näppäintä ja joko tuoda tai poistaa vieraan kokoonpanon. 
 

Virheilmoitus: Foreign Configuration Not Found In (Vierasta kokoonpanoa ei löydy -apuohjelmasta)

Ilmoitus vieraasta kokoonpanosta on näkyvissä POST-vaiheen aikana, mutta vieraita kokoonpanoja ei näy -apuohjelman vieraiden kokoonpanojen sivulla. Kaikki virtuaaliset levyt ovat parhaassa mahdollisessa tilassa.

Korjaava toimenpide: 
Varmista, että kaikki fyysiset levyt ovat paikoillaan ja kaikki virtuaaliset levyt ovat parhaassa mahdollisessa tilassa. Poista vieras kokoonpano <Ctrl> <R> -apuohjelmalla tai Dell OpenManage Server Administrator Storage Management -ohjelmistolla.

 

VAROITUS: Fyysinen levy siirtyy Ready (Valmis) -tilaan, kun tyhjennät vieraan kokoonpanon.
Jos lisäät fyysisen levyn, joka on aiemmin kuulunut järjestelmän virtuaalilevyyn ja jonka paikalle on palautuksessa vaihdettu varalevy, poista uuden levyn vieraan kokoonpanon merkintä manuaalisesti.

 

Alkuun


 

 

Ongelma 5: Akun kalibrointi / akku- tai muistivirheet


Akun läpinäkyvä kalibrointi
 
HUOMAUTUS: Akkuja tukevat vain PERC H710-, H710P- ja H810-kortit.
Läpinäkyvä kalibrointi (TLC) on jaksottainen toiminto, joka laskee akun jäljellä olevan varauksen ja varmistaa, että virtaa on riittävästi. Toiminto suoritetaan automaattisesti, eikä se vaikuta järjestelmän tai ohjaimen toimintaan.
 
Ohjain suorittaa TLC:n automaattisesti akun kalibroimiseksi ja sen varauksen mittaamiseksi 90 päivän välein. Toiminto voidaan tarvittaessa suorittaa myös manuaalisesti.
 
HUOMAUTUS: Virtuaalilevyt pysyvät läpinäkyvän kalibroinnin aikana Write Back (Takaisinkirjoitus) -tilassa, jos se on otettu käyttöön. TLC:n päätyttyä ohjain määrittää seuraavan kalibroinnin 90 vuorokauden päähän.
 
Virheilmoitus: Memory or Battery Problem (Muisti- tai akkuongelma)

Havaittiin muisti-/akkuongelmia. Sovitin on palautunut, mutta välimuistin tiedot menetettiin. Jatka painamalla mitä tahansa näppäintä.

Mahdollinen syy: 
Ilmoitus näkyy seuraavissa tilanteissa:

 • Sovitin havaitsee ohjaimen välimuistissa tietoja, joita ei ole vielä kirjoitettu levyalijärjestelmään.
 • Kun ohjain tarkistaa alustuksen aikana välimuistia, se havaitsee virheenkorjauskoodin (ECC) virheen.
 • Ohjain tyhjentää välimuistin eikä lähetä sen sisältöä levyalijärjestelmään, koska se ei voi olla varma tietojen eheydestä.
 • Akussa voi olla liian vähän virtaa.

 

Korjaava toimenpide: 
Ratkaise ongelma lataamalla akku täyteen.
Jos ongelma ei poistu, ota yhteys Dellin tekniseen tukeen.

 

Alkuun


 

 

Ongelma 6: Virtuaalilevyn luonti


Virtuaalilevyn luontia on esitelty seuraavassa Dell TechCenterin YouTube-videossa (pituus 6:23 min): OpenManage Storage Services 7.2 - Enhancements in virtual Disk Creation Wizard
 
HUOMAUTUS: SAS- ja SATA-levyasemien yhdistämistä virtuaalilevyssä ei tueta. Myöskään levy- ja SSD-asemien yhdistämistä virtuaalilevyssä ei tueta.
 
Luo virtuaalilevy CONTROLLER BIOS -apuohjelmassa seuraavasti:
 1. Paina isäntäjärjestelmän käynnistyksen aikana <Ctrl><R>, kun CONTROLLER BIOS -näyttö on avautunut.

  < >

  Näkyviin tulee Virtual Disk Management (Virtuaalilevyn hallinta) -näyttö.

  Jos ohjaimia on useita, näkyviin tulee Main Menu (Päävalikko) -näyttö.

  Valitse haluamasi ohjain ja paina <Enter>-näppäintä. Virtual Disk Management -näyttö näkyy valitulle ohjaimelle.

  Korosta Controller # (Ohjaimen nro) tai Disk Group # (Levyryhmän nro) nuolinäppäimillä.

 2. Paina <F2>-näppäintä. Näkyviin tulee käytettävissä olevien toimintojen luettelo.

 3. Valitse Create New VD (Luo uusi virtuaalilevy) ja paina <Enter>-näppäintä.
  Create New VD (Luo uusi virtuaalilevy) -näkymä avautuu.

  < >

  Kohdistin on RAID Levels (RAID-tasot) -vaihtoehdon päällä.

  Kun lisäät virtuaalilevyn levyryhmään, näkyviin tulee Add VD in Disk Group (Lisää virtuaalilevy levyryhmään) -näyttö.

  Jos haluat muuttaa virtuaalilevyn perusasetuksia, siirry vaiheeseen 11.

  Painamalla <Enter>-näppäintä saat näkyviin mahdolliset RAID-tasot käytettävissä olevien fyysisten levyjen perusteella.

 4. Valitse RAID-taso painamalla alanuolinäppäintä ja paina sitten <Enter>-näppäintä.

 5. Kun luot koottua virtuaalilevyä (RAID 10, 50 tai 60), syötä välikohtainen fyysisten levyjen määrä PD per Span (Levyjä/väli) -kenttään ja paina <Enter>-näppäintä.
  HUOMAUTUS: Voit luoda 22 fyysisen levyn RAID 10 -virtuaalilevyn valitsemalla RAID 10 -vaihtoehdon ja täyttämällä PD per Span (Levyjä/väli) -kenttään arvoksi 22.

 6. Siirrä kohdistin fyysisten levyjen luetteloon painamalla <sarkainnäppäintä>.

 7. Korosta haluamasi fyysinen levy nuolinäppäimellä ja valitse se painamalla välinäppäintä, <Alt>-näppäintä tai <Enter>-näppäintä.

 8. Valitse tarvittaessa lisää levyjä.

 9. Siirrä kohdistin Basic Settings (Perusasetukset) -ruutuun painamalla <sarkainnäppäintä>.

 10. Määritä virtuaalilevyn koko VD Size -kenttään. Virtuaalilevyn koko näkyy Gt-muodossa.

 11. Siirry VD Name (Virtuaalilevyn nimi) -kenttään painamalla <sarkainnäppäintä> ja kirjoita virtuaalilevyn nimi.

 12. Siirrä kohdistin Advanced Settings (Lisäasetukset) -kohtaan painamalla <sarkainnäppäintä>.

 13. Aktivoi asetukset välinäppäimellä, jotta voit muuttaa niitä.

  < >

  Advanced Settings (Lisäasetukset) -kohdan vieressä näkyy rasti (X).

  Asetuksina ovat raitaelementin koko, lukukäytäntö ja kirjoituskäytäntö.

  Voit myös valita Advanced Options ja määrittää muitakin lisäasetuksia, kuten pakottaa välimuistikäytännön takaisinkirjoitustoiminnolle, alustaa virtuaalilevyn ja määrittää dedikoidun varalevyn.

  Oletusparametrit ovat näkyvissä. Voit hyväksyä oletusarvot valitsemalla Accept (Hyväksy) tai muuttaa niitä.

 

Alkuun


 

 

Ongelma 7: Vioittunut virtuaalilevy


Vioittunutta virtuaalilevyä koskevat virheilmoitukset ja korjaavat toimenpiteet
 
Virheilmoitus: Virtual Disks Degraded (Vioittuneita virtuaalilevyjä)

x vioittunutta virtuaalilevyä (jossa x on vioittuneiden virtuaalisten levyjen lukumäärä)

Mahdollinen syy: 
Tämä ilmoitus tulee näkyviin, kun CONTROLLER BIOS havaitsee vioittuneessa tilassa olevia virtuaalilevyjä.

 

Korjaava toimenpide: 
Voit optimoida virtuaalilevyt jollakin seuraavista korjaavista toimista:

 1. Varmista, että virtuaalilevyn kaikki levyt ovat paikoillaan ja online-tilassa.

 2. Vaihda kaikki levyjärjestelmässä olevat vialliset levyt.

 3. Korjaa varalevy ja kokoa levyjärjestelmä uudelleen.

CONTROLLER BIOS ei tee mitään toimenpiteitä.
 

Alkuun


 

 

Ongelma 8: Yleiset varalevyt


Yleisten varalevyjen luonti
 
Voit korvata vioittuneen fyysisen levyn yleisellä varalevyllä missä tahansa vikasietoisessa levyjärjestelmässä, kunhan yleisen varalevyn kapasiteetti on yhtä suuri tai suurempi kuin viallisen fyysisen levyn pakotettu kapasiteetti.
 
Voit luoda yleisiä varalevyjä seuraavasti:
Valitse vapaa levy, paina F2-näppäintä ja valitse Make Global HS (Luo yleinen varalevy).

Yleisten tai dedikoitujen varalevyjen poistaminen
 
Voit poistaa yhden yleisen tai dedikoidun varalevyn kerrallaan PD Mgmt (Fyysisten levyjen hallinta) -näytössä. Poista yleinen tai dedikoitu varalevy seuraavasti:

Poista varalevy valitsemalla Remove (Poista).

Alkuun


 

 

Ongelma 9: Kiintolevyn käytönaikainen vaihto


Kiintolevyn käytönaikainen irrottaminen
 
VAROITUS: Jotta et menettäisi tietoja, varmista, että käyttöjärjestelmäsi tukee kiintolevyn käytönaikaista asennusta. Katso käyttöjärjestelmän mukana toimitettua opasta.

Kiintolevyn irrottaminen kelkasta

Kiintolevyn asentaminen kelkkaan
 
VAROITUS: Vain valtuutettu huoltomies saa suorittaa tietyt korjaukset. Suorita ainoastaan tuotteen asiakirjoissa valtuutettu tai online- tai puhelinhuollon tai tukitiimin ohjaama vianmääritys ja yksinkertainen huolto. Takuu ei kata huoltotöitä, joita on tehnyt joku muu kuin Dellin valtuuttama huoltoliike. Lue tuotteen mukana tulleet turvallisuusohjeet ja noudata niitä.

Kiintolevyn käytönaikainen asennus
 
VAROITUS: Vain valtuutettu huoltomies saa suorittaa tietyt korjaukset. Suorita ainoastaan tuotteen asiakirjoissa valtuutettu tai online- tai puhelinhuollon tai tukitiimin ohjaama vianmääritys ja yksinkertainen huolto. Takuu ei kata huoltotöitä, joita on tehnyt joku muu kuin Dellin valtuuttama huoltoliike.
Lue tuotteen mukana tulleet turvallisuusohjeet ja noudata niitä.
 
VAROITUS: Käytä vain kiintolevyjä, jotka on testattu ja hyväksytty käytettäväksi kiintolevyn takapaneelin kanssa. 
 
VAROITUS: SAS- ja SATA-kiintolevyjen yhdistämistä samaan RAID-asemaan ei tueta.
 
VAROITUS: Asentaessasi kiintolevyä varmista, että viereiset levyt on asennettu loppuun asti. Jos asetat tietokoneeseen kiintolevyn kelkan ja yrität lukita sen kahvan osittain asennetun kelkan viereen, osittain asennetun kelkan suojajousi voi vahingoittua, jolloin kelkkaa ei voi enää käyttää. 
 
VAROITUS: Jotta et menettäisi tietoja, varmista, että käyttöjärjestelmäsi tukee kiintolevyn käytönaikaista asennusta. Katso käyttöjärjestelmän mukana toimitettua opasta.
 
VAROITUS: Kun asennat käytönaikaisesti vaihdettavaa kiintolevyä ja järjestelmän virta on käynnistetty, kiintolevyn palauttaminen käynnistyy automaattisesti. Varmista, että vaihtokiintolevy on tyhjä tai se sisältää tietoja, jotka haluat korvata. Korvaavalla kiintolevyllä olevat tiedot menetetään välittömästi, kun kiintolevy on asennettu.
Napsauttamalla tätä voit katsoa 11 sekunnin pituisen videon, joka käsittelee kiintolevyn käytönaikaista vaihtoa R720:ssä.
 

Alkuun


 
 1. Varmista, että virtuaalilevyn kaikki levyt ovat paikoillaan ja online-tilassa.
 2. Vaihda kaikki levyjärjestelmässä olevat vialliset levyt.
 3. Korjaa varalevy ja kokoa levyjärjestelmä uudelleen.
 4. Korosta fyysinen levy, jonka haluat muuttaa yleiseksi varalevyksi, painamalla alanuolinäppäintä.

 5. Tuo käytettävissä olevien toimintojen valikko näkyviin painamalla <F2>-näppäintä.

 6. Korosta Make Global HS (Luo yleinen varalevy) painamalla alanuolinäppäintä ja paina sitten <Enter>-näppäintä.
  Fyysinen levy muuttuu yleiseksi varalevyksi. Fyysisen levyn tila yleisenä varalevynä näkyy State (Tila) -otsikon alla.

  HUOMAUTUS: Jos haluat vaihtaa viallisen fyysisen levyn, yleisten varalevyjen on käytettävä samaa levyteknologiaa ja niiden on oltava kooltaan yhtä suuria tai suurempia.

 7. Valitse tarvittaessa lisää fyysisiä levyjä ja muuta ne yleisiksi varalevyiksi suorittamalla edellä esitetyt vaiheet.

 8. Avaa PD Mgmt (Fyysisten levyjen hallinta) -näyttö painamalla <Ctrl> <N>.
  Näkyviin tulee fyysisten levyjen luettelo. Kunkin levyn tila näkyy State (Tila) -otsikon alla.

 9. Korosta varalevynä toimiva fyysinen levy painamalla alanuolinäppäintä.

 10. Tuo käytettävissä olevien toimintojen valikko näkyviin painamalla <F2>-näppäintä.

 11. Valitse toimintoluettelosta Remove Hot Spare (Poista varalevy) painamalla alanuolinäppäintä ja paina sitten <Enter>-näppäintä.
  Fyysinen levy siirtyy Ready (Valmis) -tilaan. Fyysisen levyn tila näkyy State (Tila) -otsikon alla.

  HUOMAUTUS: Yritä käyttää tietyssä virtuaalilevyssä fyysisiä levyjä, joiden kapasiteetti on sama. Jos käytät virtuaalilevyssä fyysisiä levyjä, joilla on eri kapasiteetti, kaikkia fyysisiä levyjä käsitellään ikään kuin niiden kapasiteetti olisi sama kuin pienimmän fyysisen levyn.

 12. Valitse tarvittaessa lisää varalevyjä ja poista ne toistamalla vaiheet 1–4.

 13. Valmistele kiintolevyn poisto hallintaohjelmistossa.
  • Odota, kunnes kiintolevyn kelkan merkkivalot osoittavat, että kiintolevy voidaan irrottaa turvallisesti.
  • Jos kiintolevy on online-tilassa, vihreä aktiivisuus-/vikamerkkivalo vilkkuu, kun yhteys sammutetaan.
  • Kun kiintolevyn merkkivalot ovat sammuneet, kiintolevyn voi irrottaa.
 14. Avaa kiintolevyn kelkan vapautuskahva (kuvat 1.1 ja 1.3) painamalla vapautuspainiketta.
 15. Työnnä kiintolevyn kelkka pois kiintolevypaikasta.

  VAROITUS: Jotta järjestelmän jäähdytys toimisi kunnolla, kaikissa tyhjissä kiintolevypaikoissa on oltava asennettuina tyhjät kiintolevyt.
   
 16. Aseta tyhjään paikkaan tyhjä kiintolevy.


  Kuva 1: Kiintolevyn käytönaikainen vaihto
  1. Vapautuspainike
  2. Kiintolevy
  3. Kiintolevyn kelkan kahva
 17. Irrota ruuvit kiintolevyn kelkan liukukiskoista (kuva 2.3).
 18. Nosta kiintolevy pois kelkasta (kuva 2.1).


  Kuva 2: Kiintolevyn irrottaminen ja asentaminen kelkkaan
  1. Kiintolevyn kelkka
  2. Kiintolevy
  3. Ruuvit (4)
 19. Aseta kiintolevy kelkkaan siten, että kiintolevyn liitinpää on takaosaan päin.
 20. Kohdista kiintolevyssä olevat ruuvinreiät kelkan takimmaisiin reikiin.
  Oikeassa asennossa kiintolevyn takaosa on kohdakkain kelkan takaosan kanssa.
 21. Kiinnitä kiintolevy kelkkaan ruuveilla.
 22. Jos kiintolevypaikkaan on asennettu tyhjä levy, irrota se.
 23. Asenna kiintolevy kelkkaan.
 24. Paina kiintolevyn kelkan edessä olevaa vapautuspainiketta ja avaa kelkan kahva.
 25. Työnnä kelkka kiintolevypaikkaan niin, että se kytkeytyy takapaneeliin.
 26. Lukitse kiintolevy paikalleen sulkemalla kelkan kahva.

 

AlkuunNeed more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


Artikkelin tunnus: SLN129828

Muokattu viimeksi: 31/05/2018 17:34


Arvostele tämä artikkeli

Tarkka
Hyödyllinen
Helppo hahmottaa
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Kyllä Ei
Lähetä meille palautetta
Kommenteissa ei voi olla seuraavia erikoismerkkejä: <>()\
Pahoittelumme, palautejärjestelmä ei ole nyt käytettävissä. Yritä myöhemmin uudelleen.

Kiitos palautteestasi.