Tietämyskanta

Dell Backup and Recovery Manager (DBRM)Tämä artikkeli sisältää tietoja Dell Backup and Recovery Managerin (DBRM) käytöstä


Huomautus: Artikkeli koskee Dell Backup and Recovery Manager (DBRM) 1.3 -versiota. Dell Backup and Recovery 1.8 -version tiedot ovat artikkelissa Dell Backup and Recovery 1.8: Overview and Install (englanninkielinen).

Sisällysluettelo

 1. Dell Backup and Recovery Manager -esittely
 2. Tiedostojen varmuuskopiointi ja palautus
 3. Järjestelmän varmuuskopiointi ja palautus
 4. Dell Recovery Tools -työkalut
 5. Dell Backup and Recovery Managerin vianmääritys

1. Dell Backup and Recovery Manager -esittely


Dell™ Backup and Recovery Manager 1.3 on helppokäyttöinen perustyökalu, jolla Dell-asiakkaat voivat luoda ja hallita tiedostojen ja järjestelmän varmuuskopiointia sekä palauttaa tietokoneen ja sen tiedot vikatilanteessa. DBRM:n ominaisuuksia:

 • tiettyjen tiedostoluokkien (kuten musiikki, videot ja kuvat) varmuuskopiointi ja palautus
 • koko järjestelmäosion varmuuskopiointi ja palautus
 • Dell-käyttöjärjestelmän ja sovellusten (kuten Microsoft Office -ohjelmisto, Roxio Creator, Norton Internet Security ja McAfee Security Suite) levyjen luonti
 • esiasennettujen sovellusten (kuten Microsoft Office -ohjelmisto, Roxio Creator, Norton Internet Security ja McAfee Security Suite) korjaaminen
 • tukee nyt sovelluslevyjen varmuuskopiointia käyttöoikeussopimuksen mukaisesti
 • Dell Backup and Recovery Manageria ei enää tarvitse käynnistää Windowsin palautusympäristöön järjestelmän varmuuskopiointitiedoston luontia varten. Tiedostot luodaan nyt käyttöjärjestelmässä.
 • kosmeettisia toiminnallisia parannuksia, jotka yksinkertaistavat varmuuskopiolevyn tyypin ja tallennuspaikan valintaa
 • lisätty kaksikerroksisten DVD-levyjen tuki (vain Windows Vista ja Windows 7).
Huomautus: Kaksikerroksisten DVD-levyjen sarjan ensimmäisestä kaksikerroksisesta levystä tehdään yksikerroksinen, jotta se toimii käynnistyslevynä. Sen sijaan muiden varmuuskopiointisarjan kaksikerroksisten DVD-levyjen kapasiteetti käytetään kokonaan.
Huomautus: Blu-ray-levyjä voidaan käyttää ainoastaan suurikapasiteettisina tallennuslevyinä. Blu-ray-levyt eivät toimi käynnistyslevyinä. Jotta voit palauttaa tietoja Blu-ray-levylle tehdystä varmuuskopiosta, käynnistä järjestelmä käynnistettävältä Dell-palautuslevyltä tai muusta käynnistettävästä varmuuskopiotiedostosta. Älä käytä näitä levyjä käyttöjärjestelmän palautuslevyinä tai muina palautuslevyinä.
 

Edellinen Dell Backup and Recovery Manager -versio edellytti Windowsin palautusympäristön (WinRE) käyttöä järjestelmän varmuuskopiointiin. Nykyinen DBRM 1.3 -versio ei tarvitse Windowsin palautusympäristöä kyseisten varmuuskopioiden luontiin.

DBRM tukee monenlaisia varmuuskopiointilevyjä. Ne ovat:

 • ulkoiset USB-levyt (USB-muistitikku tai USB-kiintolevyasema)
 • Blu-Ray (Windows 7 ja 8)
 • kaksikerroksinen DVD-levy (vain Windows 7, 8 ja Vista).

 

System Backup Status (Järjestelmän varmuuskopion tila) -näyttö on ensimmäinen näkyviin tuleva näyttö, kun avaat Dell Backup and Recovery Manager -ohjelman. Käyttäjä voi avata sen myös valitsemalla Overview (Yleiskatsaus) -painikkeen.

System Backup Status (Järjestelmän varmuuskopion tila) -näytössä näkyy tietoja viimeisimmästä luodusta järjestelmän varmuuskopiotiedostosta. Microsoft Windows Vista- ja Windows 7 -järjestelmissä, joiden palautusosiossa on Dell-näköistiedosto, kyseinen tiedosto näkyy ensimmäisenä järjestelmän varmuuskopiotiedostona, ennen kuin käyttäjä varmuuskopioi järjestelmän.

Windows XP -järjestelmissä, joissa ei ole palautusosiota ja Dell-näköistiedostoa, varmuuskopion tilatietojen sijaan näkyy ilmoitus siitä, että varmuuskopiota ei ole tehty, ja kehottaa luomaan varmuuskopion heti valitsemalla Backup System Now (Varmuuskopioi järjestelmä nyt).


 

Alkuun


2. Tiedostojen varmuuskopiointi ja palautus

File Backup and Restore (Tiedostojen varmuuskopiointi ja palautus) -osassa on suora linkki Microsoft Windowsin Varmuuskopioi ja palauta -osaan. File Backup and Restore (Tiedostojen varmuuskopiointi ja palautus) -kohdan käyttämisestä on useita etuja verrattuna koko järjestelmän varmuuskopiointiin, kuten:

 • tietyn tiedostotyypin varmuuskopiointi
 • tietyn hakemiston varmuuskopiointi.

 

Voit käyttää toimintoa valitsemalla File Backup and Restore (Tiedostojen varmuuskopiointi ja palautus).

Varmuuskopiointi:

 1. Valitse varmuuskopion tallennuspaikka.
 1. Valitse varmuuskopion tyypit. Let Windows Choose (Windows valitsee) -vaihtoehto varmuuskopioi koko asiakirjakansion ja luo järjestelmän näköistiedoston. Let Me Choose (Valitsen itse) -vaihtoehdolla voit mukauttaa varmuuskopiointia.
 1. Jos Let Me Choose (Valitsen itse) on valittu, saat kehotteen valita varmuuskopioitavat kansiot.
 1. Viimeisellä sivulla voit tarkistaa, mitä olet valinnut ohjatussa toiminnossa.

 

Palauttaminen:

 1. Valitse palautettava tiedosto/kansio.
 1. Järjestelmä kehottaa valitsemaan varmuuskopion palautuspaikan.

Alkuun


3. Järjestelmän varmuuskopiointi ja palautus

Backup System (Järjestelmän varmuuskopiointi) toimii hiukan eri tavalla kuin File Backup and Restore (Tiedostojen varmuuskopiointi ja palautus). Backup System (Järjestelmän varmuuskopiointi) käyttää Windowsin palautusympäristöä, joka on käytettävissä Windows Vistassa ja Windows 7:ssä ja jolla voi varmuuskopioida koko järjestelmän.

Backup System (Järjestelmän varmuuskopiointi):

Tämä toiminto luo varmuuskopion järjestelmän ensisijaisesta osiosta. Tavallisesti se on C:-asema.

 1. Määritä ohjatun toiminnon ensimmäisessä vaiheessa varmuuskopion tallennusnimi ja -paikka.
 1. Aloita varmuuskopiointi valitsemalla Create Image (Luo näköistiedosto).
 1. Prosessi näyttää edistymisosoittimen.
 

Manage Backups (Varmuuskopioiden hallinta):

Varmuuskopioiden hallintatoiminnolla voit viedä, nimetä uudelleen tai poistaa varmuuskopion.

 1. Valitse varmuuskopio avattavasta luettelosta.
 2. Valitse toiminto:
  1. Export (Vie) – vie varmuuskopio toiseen sijaintiin
  2. Rename (Nimeä uudelleen) – nimeä varmuuskopio uudelleen tai
  3. Delete (Poista) – poista varmuuskopio.

Järjestelmän palauttaminen DBRM-ohjelmistolla:

 1. Valitse näköistiedosto ja valitse Next (Seuraava).
 1. Valitse Käynnistä.
 1. Järjestelmä aloittaa toiminnon, näyttää edistymisosoittimen ja kehottaa käynnistämään tietokoneen uudelleen, kun prosessi on valmis.

Alkuun


4. Dell Recovery Tools -työkalut:

Dell Recovery Tools on DBRM-ohjelmiston osa, jossa Dell-asiakkaat voivat luoda levyjä. Osa on jaettu kahteen aliosioon: a) Dell Recovery Media – oletusarvoinen näköistiedosto ja b) käyttöjärjestelmä- ja sovelluslevyt. Näitä sovelluslevyjä voivat luoda asiakkaat, jotka ostavat myynnin yhteydessä lisäohjelmistoja.

Dell Recovery Media (Dellin tietojen palautuslevy)

 1. Ohjattu toiminto kehottaa valitsemaan laitteen, josta palautuslevy luodaan.
 • Näköistiedosto ja Recovery Tools on Dell-käyttöjärjestelmän näköistiedoston ja vakio-ohjainten/-sovellusten yhdistelmä
 • Recovery Tools -työkaluja käytetään ainoastaan Dell-ohjain- ja -sovelluslevyn luomiseen.
HUOMAUTUS: Tämä on ainoastaan ulkoisen tallennuslaitteen varoitus. Jos käytät optista levyä, tämä ilmoitus ei näy.
 1. Järjestelmä pyytää vahvistusta.
 1. Järjestelmä aloittaa toiminnon, näyttää edistymisosoittimen ja näyttää tilailmoituksen, kun prosessi on valmis.

Alkuun


5. Dell Backup and Recovery Manager (DBRM) -ohjelmiston ongelmat

 1. DCP Security Managerin tai Dell Backup and Recovery Managerin päivittäminen, asentaminen tai asennuksen poistaminen ei onnistu.

  - Jos yrität poistaa DCP Security Managerin vanhemmassa järjestelmässä, koska haluat päivittää Dell Data Protection -ohjelmistoon, näyttöön voi tulla monenlaisia vikakoodeja ja asennus tai poisto epäonnistuu. Ongelmia voi ilmetä myös yritettäessä esimerkiksi rekisteröidä sormenjälkiä tai salata kiintolevyä uudessa Dell-järjestelmässä. DCP Security Manager ei välttämättä näy ohjelmavalikossa tai kuvakkeena työpöydällä. Dell ControlPoint Security -ohjelmisto tarvitsee ladata, jotta Wave-ohjelmisto saadaan käyttöön.

  - Ongelmana on, että Dell Data Protection\Access on asennettu tehtaalla ja molempia ei voi käyttää samassa tietokoneessa. DCP tarvitsee poistaa, jotta DBRM toimii.

  - Uudemmissa järjestelmissä tämän ei pitäisi aiheuttaa ongelmia, koska DCP (Dell Control Point) -ohjelmistoa ei enää asenneta Dell-järjestelmiin.

 2. Dell Backup & Recovery Manager (DBRM) voi näyttää virheellisen päivämäärän seuraavalle ajoitetulle varmuuskopioinnille

 3. Käyttäjän luoma järjestelmäosio voi hävitä Dell Backup & Recovery Manager (DBRM) -ohjelmistolla tehdyn palautuksen jälkeen


Alkuun

VARMUUSKOPIOILisätietoja on Data Storage, Backup and Recovery -tukisivullamme.
 Artikkelin tunnus: SLN155384

Muokattu viimeksi: 12/02/2018 12:48


Arvostele tämä artikkeli

Tarkka
Hyödyllinen
Helppo hahmottaa
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Kyllä Ei
Lähetä meille palautetta
Kommenteissa ei voi olla seuraavia erikoismerkkejä: <>()\
Pahoittelumme, palautejärjestelmä ei ole nyt käytettävissä. Yritä myöhemmin uudelleen.

Kiitos palautteestasi.