Tietämyskanta

CROSH-vianmäärityksen käyttäminen Dell ChromebookissaKatso osista ohjeet CROSH-vianmääritykseen Dell Chromebook -kannettavassa sekä tiedot latausongelmien ratkaisemisesta.


Sisällysluettelo:

 1. Mikä CROSH-vianmääritys on?
 2. CROSH-vianmäärityksen suorittaminen:
 3. CROSH-komennot
 4. Akun kuntotarkistus

1. Mikä CROSH-vianmääritys on?

 

Chrome OS ei tue ePSA-vianmääritystä, Dell BIOSia, F12-käynnistysvalikkoa eikä DellConnectia. Käynnistystä edeltävää vianmääritystä ei ole. Kaikki vianmääritystoimet on tehtävä käyttöjärjestelmän sisällä. CROSH (Chrome Shell)- ja Chrome URL -komennot sisältävät joitakin vianmääritystyökaluja, -tietoja ja -lisäasetuksia.

CROSH (Chrome Shell) on komentorivikäyttöliittymä, joka muistuttaa Linuxin BASHia ja Windowsin komentopäätettä (cmd.exe). Chrome OS perustuu Linuxiin, mutta CROSH ei tunnista useimpia Linux-komentoja.

Hyödyllisimmät vianmäärityskomennot ovat memtest, storage_test_1, storage_test_2, ping ja tracepath. Ping toimii eri tavalla kuin Windowsissa. Se toistuu oletusarvoisesti, kunnes painat näppäinyhdistelmää Ctrl+C, eikä se näytä tilastotietoja. Tracepath on samankaltainen kuin Windowsin traceroute-komento. Voit katsoa komentojen yksityiskohtaiset selitykset alta tai kirjoittamalla CROSHiin help tai help_advanced.


Alkuun


2. CROSH-vianmäärityksen suorittaminen:

 

Huomautus: CROSH on Chrome-komentotulkki, jossa voi suorittaa testejä ja muita komentorivitoimintoja, kuten Windowsin cmd.exe-sovelluksessa tai Linuxin BASH-päätteessä.

Avaa komentotulkki seuraavasti:

 1. Avaa Chrome-selain.

 1. Paina Ctrl-, Alt- ja t-näppäintä samanaikaisesti. Käyttöliittymän pitäisi avautua näyttöön.

(Kuva 1 Pääteikkuna näytössä)

 1. Kirjoita CROSHin vianmäärityskomento. Voit tarkistaa käytettävissä olevat komennot kirjoittamalla help. Kirjoittamalla help_advanced voit näyttää yksityiskohtaisemman komentoluettelon virheenkorjausta varten. Voit tarkistaa komennot myös alta.

Huomautus: Dell ei tue järjestelmän käyttämistä kehittäjätilassa eikä vaihtoehtoisen käyttöjärjestelmän (kuten Chrobuntun tai Croutonin) asentamista.


Alkuun


3. CROSH-komennot

 

Käytettävissä olevat CROSH-komennot ovat seuraavissa taulukoissa.

Help-komennot
Komento Tarkoitus
exit Sulje CROSH-komentotulkki
help Avaa tämä ohje
help_advanced Näytä lisäkomennot. Niitä käytetään lähinnä virheenkorjaukseen.
ping

[-c count] [-i interval] [-n] [-s packetsize] [-W waittime] < kohde >
Lähetä ICMP ECHO_REQUEST -paketteja verkkoisännälle. Jos < kohde > on gw, käytetään oletusreitin seuraavaa hop-yhdyskäytävää.

Se toimii samalla tavalla kuin ping-komento muissa käyttöjärjestelmissä. Näppäinyhdistelmällä Ctrl+C voit pysäyttää ping-prosessin tai keskeyttää muut CROSH-komennot.

ssh [optional args...]
Käynnistää ssh-alijärjestelmän, jos se käynnistetään ilman argumentteja.
"ssh < käyttäjä > < isäntä >", "ssh < käyttäjä > < isäntä > < portti >", "ssh < käyttäjä >@< isäntä >". tai "ssh < käyttäjä >@< isäntä > < portti >" muodostaa yhteyden siirtymättä alijärjestelmään.
ssh_forget_host Poista isäntä tunnettujen ssh-isäntien luettelosta. Tämä komento näyttää tunnettujen isäntien valikon ja kehottaa unohtamaan isännän.
top Määritä chapsd-kirjaustaso. Mikään argumentti ei käynnistä yksityiskohtaista kirjaamista.
 
Help_Advanced-komennot
Komento Tarkoitus
battery_test [< testin pituus >] Testaa akun purkautumisnopeus tietyn sekuntimäärän aikana. Mikään argumentti ei käytä oletusarvoisesti 300 sekunnin testiä.
bt_console [< agentin kapasiteetti >] Avaa Bluetooth-virheenkorjauskonsoli. Valinnainen argumentti määrittää konsolin antaman pariagentin kapasiteetin. Tarkista kelvolliset vaihtoehdot Bluetooth Core -määrityksestä.
chaps_debug [start | stop | < kirjaamistaso >] Määritä chapsd-kirjaustaso. Mikään argumentti ei käynnistä yksityiskohtaista kirjaamista.
connectivity Näytä yhteyksien tila.
experimental_storage < status | enable | disable > Ota käyttöön tai poista käytöstä kokeelliset tallennusominaisuudet.
ff_debug [< tunnistelauseke >] [--help] [--list_valid_tags] [--reset] Lisää ja poista flimflam-virheenkorjaustunnisteita.
memory_test Tee käytettävissä olevan vapaan muistin laajat testit.
modem < komento > [args...] Käytä 3G-modeemia. Katso yksityiskohtainen ohje kirjoittamalla modem help.
modem_set_carrier carrier-name Määritä modeemi määritettyä operaattoria varten.
network_diag [--date] [--link] [--show-macs] [--wifi] [--help] [--wifi-mon] < isäntä > Toiminto tekee verkon vianmäärityssarjan. Tallentaa tulosten kopion lataushakemistoon.
network_logging < wifi | cellular | ethernet > Toiminto ottaa käyttöön esimääritetyn tunnisteiden sarjan, jonka avulla voidaan tehdä määritetyn laitteen virheenkorjaus.
p2p_update [enable | disable] Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä päivitysten jakamisen vertaisverkossa (P2P) lähiverkon kautta. Tämä sekä yrittää hakea päivityksiä muilta verkon vertaisjäseniltä että jakaa ladatut päivitykset niiden kanssa. Näytä nykyinen tila suorittamalla tämä komento ilman argumentteja.
rlz < status | enable | disable > Ota käyttöön tai poista käytöstä RLZ-kirjasto.
rollback Yritä palauttaa järjestelmän välimuistiin tallennettu edellinen päivitys. Käytettävissä ainoastaan muissa kuin vakaissa kanavissa ja muissa kuin yrityksille rekisteröidyissä laitteissa. Huomioi, että tämä palauttaa laitteen tehdasoletukset.
route [-n] [-6] Näytä reititystaulukot.
set_apn [-n < verkkotunnus >] [-u < käyttäjänimi >] [-p < salasana >] < apn > Määritä käytettävä tukiasema yhdistettäessä argumentilla < verkkotunnus > määritettyyn verkkoon. Jos < verkkotunnusta > ei ole määritetty, käytä nykyisen rekisteröidyn verkon verkkotunnusta.
set_apn - c Tyhjennä käytettävä tukiasema, jotta oletusarvoista tukiasemaa käytetään sen sijasta.
set_arpgw < true | false > Ota käyttöön ylimääräinen verkon tilan tarkistus, jotta oletusyhdyskäytävä on saavutettavissa.
set_cellular_ppp [-u < käyttäjänimi >] [-p < salasana >] Määritä nykyisen matkapuhelinyhteyden PPP-käyttäjätunnus ja/tai -salasana. Jos -u ja -p ovat määrittämättä, näytä matkapuhelinyhteyden nykyinen PPP-käyttäjätunnus.
set_cellular_ppp -c Tyhjennä nykyisen matkapuhelinyhteyden nykyinen PPP-käyttäjätunnus ja -salasana.
sound < komento > < argumentti > Matalan tason äänimääritys. Sen avulla voidaan toistaa/tallentaa ääninäytteitä ja ottaa käyttöön säteenmuodostus Pixelissä.
"sound beamforming < on | off >" ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ominaisuuden.
sound record [duration] aloittaa tallennuksen.
"sound play < tiedostonimi >" toistaa tallennetut ääninäytteet.
storage_status Lukee tallennuslaitteen SMART-kuntotilan, valmistajan määritteet ja virhelokin.
storage_test_1 Tekee lyhyen offline-SMART-testin.
storage_test_2 Tekee laajan luettavuustestin.
syslog < ilmoitus > Kirjaa ilmoituksen järjestelmälokiin.
tpcontrol {status | taptoclick [on|off] sensitivity [1-5] | set < ominaisuus > }
tpcontrol {syntp [on|off]}
Säädä kosketuslevyn lisäasetuksia manuaalisesti.
tracepath [-n] < kohde >[/port] Seuraa polkua/reittiä verkkoisäntään.
update_over_cellular [enable|disable] Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä automaattiset päivitykset matkapuhelinverkkojen kautta. Näytä nykyinen tila suorittamalla komento ilman argumentteja.
upload crashes Lataa käytettävissä olevat kaatumisraportit kaatumispalvelimeen.
wpa_debug [< virheenkorjaustaso >] [--help] [--list_valid_level] [--reset] Aseta wpa_supplicant-virheenkorjaustaso.
xset m [acc_mult[/acc_div] [thr]]
xset m default
Säädä hiiren kiihdytysnopeutta.
xset r rate [delay [rate]] Säädä automaattista toistotahtia. Viive (delay) on millisekuntien määrä ennen automaattisen toiston alkamista. Nopeus (rate) on toistojen määrä sekunnissa.
xset r [keycode] < on|off > Ota käyttöön / poista käytöstä automaattinen toisto. Jos avainkoodi on määritetty, se koskee vain kyseistä avainta. Jos sitä ei ole määritetty, komento vaikuttaa yleisesti.


Alkuun


4. Akun kuntotarkistus

Huomautus: Varmista, että akun varaus on aina yli 1 %. Jos akku pääsee täysin tyhjäksi, tietokone voi vahingoittua eikä akku välttämättä ala latautua täysin tyhjästä tilasta.
 1. Avaa Chrome-selain.

 2. Paina näppäimiä Ctrl + Alt + t samanaikaisesti (Crosh avautuu uuteen selainvälilehteen).

 3. Varmista, että virtasovitin on liitetty Chromebookiin ja pistorasiaan.

 4. Kirjoita Croshiin battery_test 1 (väli mukaan lukien) ja paina Enter-näppäintä.

 5. Etsi teksti Battery is Charging (percent left) (Akku latautuu (prosenttia jäljellä)).

  Huomautus: tämä osoittaa, että virtasovitin lataa akkua.
 6. Irrota virtasovitin Chromebookista.

 7. Kirjoita Croshiin battery_test 10 (väli mukaan lukien) ja paina Enter-näppäintä.

  Huomautus: tämä suorittaa testiä 10 sekunnin ajan.
 8. Etsi teksti Battery health: (with a percent showing) (Akun kunto (ja prosenttiluku)).

  Huomautuksia:
  1. Jos akun kuntoprosentti on yli 50 %, akku toimii odotetulla tavalla.
  2. Jos akku ei näytä latautuvan, toimi viimeistään nyt seuraavasti:
   1. Kokeile mahdollisuuksien mukaan jotakin toista virtasovitinta.
   2. Kokeile seuraavan artikkelin toimia: How to recover and reset the Chrome OS (englanninkielinen)
  3. Jos akku ei lataudu edellä mainittujen toimien jälkeen, ota yhteys tekniseen tukeen.


Alkuun

Artikkelin tunnus: SLN293879

Muokattu viimeksi: 16/10/2017 03:46


Arvostele tämä artikkeli

Tarkka
Hyödyllinen
Helppo hahmottaa
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Kyllä Ei
Lähetä meille palautetta
Kommenteissa ei voi olla seuraavia erikoismerkkejä: <>()\
Pahoittelumme, palautejärjestelmä ei ole nyt käytettävissä. Yritä myöhemmin uudelleen.

Kiitos palautteestasi.