Tietämyskanta

Usean näytön määrittäminen Dell-tietokoneen Ubuntu-käyttöjärjestelmässä


 


Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka voit määrittää käyttöösi useita näyttöjä Dell-tietokoneen Ubuntu-käyttöjärjestelmässä.


Sisällysluettelo:

 1. Johdanto
 2. Usean näytön määrittäminen Ubuntussa
 3. Vinkkejä ja korjausohjeita yleisiin ongelmiin

 

1. Johdanto

 

Monille tietokoneen käyttäjille usean näytön käyttö on nykyään välttämätöntä ja itsestään selvää. Dell on aina mahdollistanut usean näytön käytön omissa Windows-käyttöjärjestelmän tietokoneissaan (sekä laitteistovalikoiman että tehtaalla asennettujen ohjelmien osalta).

Jotta voit käyttää tietokoneessa useaa näyttöä, tarvitset oikeanlaisen laitteiston ja ohjelmiston sekä käyttöjärjestelmän, joka tukee usean näytön käyttöä.

Laitteistovaatimukset:

 • Ensimmäisenä vaatimuksena on luonnollisesti se, että sinulla on useampi kuin yksi näyttö.
 • Toisena vaatimuksena on se, että tietokoneessasi on useampi kuin yksi videolähtö:
  • Kannettavassa tietokoneessa voi olla VGA-liitäntä sekä tietokoneeseen integroitu Dport- tai HDMI-liitäntä.
  • Telakoidussa kannettavassa tietokoneessa, jossa on käytössä porttitoistin, voi olla useita VGA-, HDMI-, Dport- ja DVI-liitäntöjä.
  • Pöytäkoneessa voi olla emolevyn VGA- tai DVI-liitännät sekä Dport- tai HDMI-liitännät.
  • Jos pöytäkoneeseen asennetaan lisänäytönohjain, vaihtoehtovalikoima määräytyy hankitun näytönohjaimen tyypin ja hinnan mukaan.
 • Lisäksi tarvitset oikeanlaiset videokaapelit, jotka liitetään tietokoneen videoliitäntöihin ja näyttöihin.

Ohjelmistovaatimukset:

 • Käyttöjärjestelmä, joka tukee usean näytön käyttöä.
 • Oikeanlaiset ohjaimet ja ohjelmistot asennettuina:
  • Jos käytät sisäistä näytönohjainta, tarvitset asianmukaisen ohjelmiston/ohjaimen näytönohjaimen valmistajalta (yleensä Intel tai AMD).
  • Jos käytät erillistä tai lisänäytönohjainta, tarvitset asianmukaisen ohjelmiston näytönohjaimen valmistajalta (yleensä Nvidia, Radeon tai Matrox).
Huomautus: Ennen kuin yrität yhdistää useita näyttöjä käyttäen eri tyyppisiä videoliitäntöjä tai lisäsovittimia ja -muuntimia, tarkista minkä tyyppistä videosignaalia eri liitännät pystyvät siirtämään. Esimerkiksi VGA on pelkästään analoginen liitäntä. Jotkin DVI-liitännät ovat sekä analogisia että digitaalisia ja toiset pelkästään digitaalisia. (Kun tiedät, minkä tyyppinen DVI-liitäntä on itselläsi käytössä, tiedät myös, minkä tyyppistä videosignaalia se tukee.) HDMI ja Dport ovat pelkästään digitaalisia. (HDMI siirtää sekä ääntä että videota ja Dport ainoastaan videota.) Jotkin myöhemmin ilmenevät ongelmat voidaan välttää, kun liitännät ja kaapelit yhdistetään tässä vaiheessa oikein.


Alkuun


 

2. Usean näytön määrittäminen Ubuntussa

 

Tarkista ensin, että näytönohjaimet ja ohjelmistot on asennettu ja ne ovat ajan tasalla. (Avoimen lähdekoodin ohjaimet asentuvat oletusarvoisesti, ja voit tarvittaessa asentaa ohjainvalmistajien ohjaimia. ) Lisätietoja on oheisessa linkitetyssä artikkelissa:

Kun kaikki tiedot ovat ajan tasalla, käynnistä tietokone uudelleen ja kirjaudu Ubuntu Desktop -ympäristöön.

 1. Liitä lisänäytöt tietokoneeseen. Ubuntu yrittää määrittää lisänäytöt automaattisesti.

 1. Voit määrittää lisänäytöt myös itse. Valitse System Settings > Displays (Järjestelmäasetukset > Näytöt).

  1. Tunnistetut näytöt ja niiden nimet näkyvät määritysikkunan yläosassa. (Voit klikata näyttöjä ja vaihtaa niiden järjestystä vetämällä niin, että järjestys vastaa näyttöjen fyysistä sijaintia.)

  2. Määritysikkunan alaosassa on useita asetuksia:

   1. Ikkunan alaosan oikeassa yläkulmassa on valintaruutu, jonka avulla voit vaihtaa näyttöjen tilaksi Extend (Laajennettu) tai Mirrored (Peilattu). (Oletusasetuksena on Extend (Laajennettu). Huomaa, että peilauksen käyttö voi rajoittaa käytettävissä olevien tarkkuuksien määrää.)

   2. Näytön keskiosassa on ensimmäisenä asetuksena Resolution (Tarkkuus): Voit valita haluamasi vaihtoehdon avattavasta valikosta. (Arvo kohdistuu näyttöön, joka on parhaillaan vallittuna eli jota olet klikannut näytön ylälaidassa.) Tarkkuuden mukaan määräytyy, kuinka suurena tai pienenä näytön sisältö näkyy, kuinka paljon yksityiskohtia siinä näkyy ja mikä on näytön kuvasuhde.

   3. Seuraavana asetuksena on Rotation (Suunta): Myös tässä voit valita haluamasi vaihtoehdon avattavasta valikosta. (Asetus kohdistuu jälleen näyttöön, jota olet klikannut.) Suunnan mukaan määräytyy se, mikä näytön reuna katsotaan alalaidaksi. Tätä asetusta kannattaa käyttää, jos haluat esimerkiksi hyödyntää usean näytön kokonaisuutta Portrait (Pysty) -suunnassa Landscape (Vaaka) -suunnan sijaan.

   4. Kolmas näytön keskiosassa oleva asetus on Launcher Placement (Käynnistimen sijainti): Tästä avattavasta valikosta voit valita, näkyykö käynnistin vain yhdessä näytössä vai kaikissa niistä. (Oletusasetuksena on All Displays (Kaikki näytöt). Käynnistin näkyy Ubuntussa pystysuuntaisena palkkina.)

   5. Neljäs näytön keskiosassa oleva asetus on Sticky Edges (Hidastus reunoilla): Tämä on asetus, jonka voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä. (Oletusasetuksena on ON (Käytössä).) Sticky Edges (Hidastus reunoilla) -asetuksen tarkoituksena on rajata sovellusikkunat selkeämmin näyttöjen rajalle. Kun asetus on käytössä, hiiren liike hidastuu reunoilla eikä kohdistin pääse vahingossa karkaamaan toiseen näyttöön.

   6. Määritysikkunan vasemmassa alakulmassa on Detect Displays (Tunnista näytöt) -painike, jota käytettäessä järjestelmä pyrkii tunnistamaan kytketyt näytöt ja määrittämään kullekin näytölle oman tunnuksensa. Näin pystyt tarkistamaan, toimiiko määrityksesi oikein.

   7. Määritysikkunan oikeassa alakulmassa on Apply Settings (Toteuta asetukset) -painike, jota klikkaamalla voit tallentaa tekemäsi määritykset.

Määritysikkuna

 1. Määritä näytöt haluamallasi tavalla tämän ikkunan asetuksilla. Näyttöjen asetukset voi määrittää vapaasti omien tarpeidensa ja mieltymystensä mukaan.


Alkuun


 

3. Vinkkejä ja korjausohjeita yleisiin ongelmiin

 

Huomautus: Dell tukee vain tietokoneen mukana toimitettua laitteistoa ja tehtaalla asennettua Ubuntu-käyttöjärjestelmän versiota. Jos laitteisto on tarkistettaessa kunnossa eikä käyttöjärjestelmän uudelleenasennus palautusosiosta ratkaise ongelmaa, sinua voidaan ohjeistaa ottamaan yhteys Canonical-yhtiöön ohjelmisto-ongelman selvittämiseksi. Jos kyseessä oleva laitteisto on kolmannen osapuolen valmistama, sinua voidaan ohjeistaa ottamaan yhteyttä laitevalmistajaan avun saamiseksi. Jos ongelmat jatkuvat myös näiden toimien jälkeen, sinua voidaan ohjeistaa kysymään neuvoa Ubuntun yhteisöfoorumeilta. Seuraavassa osassa annettuja yleisiä vianmääritysohjeita voi käyttää omalla vastuulla.

Vihjeitä

Käytä kussakin näytössä erilaista taustakuvaa tai ota kaikissa käyttöön sama taustakuva

Tämän toteuttamisessa voit käyttää kahta sovellusta:

 1. Ensimmäinen niistä on SynchWall. Asenna se seuraavalla komennolla:

  sudo add-apt-repository ppa:milarimogard/webupd8
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install synchwall
   
  • Avaa SynchWall-sovellus ja valitse Preferences > Display parameters (Asetukset > Näyttöparametrit). Valitse seuraavalla sivulla Multi Monitor Display (Usean näytön käyttäminen), valitse Extend image (Laajenna kuva) ja ota sama taustakuva käyttöön kaikissa näytöissä valitsemalla share image between monitors (Jaa kuva kaikkiin näyttöihin) -kohdan vieressä oleva valintaruutu.

  • SynchWall-sovelluksella voit myös esimerkiksi kääntää taustakuvaa ja lisätä tehosteita.

 1. Toinen sovellus on Nitrogen. Voit etsiä sen käyttöösi Ubuntun Software Centeristä tai käyttää seuraavaa komentoa:

  sudo apt-get install nitrogen

  Nitrogenia ei pysty käynnistämään työpöydältä, joten avaa se seuraavalla komentorivin komennolla:

  nitrogen
   
  • Valitse Preferences (Asetukset) ja lisää taustakuvakansio. Ota sama taustakuva käyttöön kaikissa näytöissä valitsemalla asetusikkunan alalaidasta Full Screen (Koko näyttö).

  • Jos haluat käyttää eri taustakuvia eri näytöissä, valitse asetussivun alalaidasta näyttö 1, 2 jne.

   Huomautus: Jotta eri taustakuvat voi määrittää eri näyttöihin, tiedostonhallinnan työpöydän käsitteleminen on poistettava käytöstä. Huomaa, että tämä tarkoittaa sitä, ettei työpöydällä ole enää kansioita.

   Asetuksen muuttamiseksi sinun on asennettava GNOME Tweak Tool -työkalu:

   sudo apt=get install gnome-tweak-tool
    

   Siirry GNOME tweak tool -työkalussa Desktop (Työpöytä) -osioon ja määritä Have file manager handle the desktop (Anna tiedostonhallinnan käsitellä työpöytää) -asetukseksi OFF (Ei käytössä).

  • Jotta määrityksesi pysyvät tallessa myös uudelleenkäynnistyksen jälkeen, muista lisätä nitrogen --restore käynnistyssovelluksiin.

Flash-videoiden näyttäminen koko näytön kokoisena toisessa näytössä, kun työpöytää käytetään toisessa

Useimmat Flash-videot näkyvät Chrome- tai Firefox-selaimessa. Muutaman laajennuksen avulla pystyt ratkaisemaan tilanteen seuraavasti:

 1. Google Chrome / Chromium: MaximizeFlash muuttaa Flash-videon/-pelin koko selainikkunan kokoiseksi, ja jos painat F11-näppäintä, se avaa selainikkunan koko näytön kokoiseksi valitsemaasi näyttöön.

 2. Firefox: Flash Game Maximizer lisää painikkeen lisäosapalkkiin. Painikkeella Flash-videon/-pelin saa koko selainikkunan kokoiseksi, ja jos painat F11-näppäintä, selainikkuna avautuu koko näytön kokoiseksi valitsemaasi näyttöön. (Huomaa tunnetut ongelmat tämän laajennuksen ja YouTuben kanssa.)

Korjausohjeita

Video-ohjaimiin liittyvät ongelmat

Jos et saa toteutettua haluamiasi määrityksiä tietokoneeseen oletusarvoisesti asentuvien avoimen lähdekoodin ohjaimien kanssa, kokeile näytönohjainvalmistajien ohjaimia ja ohjelmia. Joissakin tapauksissa–ja sen mukaan, mikä tapauskohtainen tavoitteesi on–voit päästä haluamaasi lopputulokseen vaihtamalla ohjainvalmistajan ohjaimen avoimen lähdekoodin ohjaimeen. Perusneuvona on se, että jos sinulla on ongelmia jommankumman kanssa, kokeile toisen asentamista ja katso, jatkuuko ongelma edelleen.

Ubuntu ei anna määrittää näyttöjä Ubuntun määritysikkunassa

Voit käyttää ohjainvalmistajien ohjainten mukana asentuvia ohjelmistoja videolaitteiden määritykseen sekä määrittäessäsi useita näyttöjä–aivan kuten Windowsissa. Kullakin valmistajalla on lisätietoja ohjelmistojensa käytöstä omissa tukisivustoissaan.

Ubuntu ei tunnista kaikkia näyttöjä oikein

 1. Asenna CCSM (Compiz Config Settings Manager):

  sudo apt-get install compizconfig-settings-manager
 2. Avaa CCSM ja valitse General Options > Display Settings (Yleiset asetukset > Näytön asetukset).

 3. Poista Detect Outputs (Tunnista näyttölähdöt) -valintaruudun valinta.

 4. Määritä näyttölähtöjen osalta kunkin näytön tarkkuusasetukset.

 5. Palaa osaan 2 ja määritä näytöt uudelleen Ubuntun näyttöasetuksissa.

Ubuntu ei säilytä näyttöjen järjestystä uudelleenkäynnistyksen jälkeen

Seuraavien ohjeiden avulla voit luoda komentosarjan, jolla voit korjata näyttöjen järjestyksen ja säilyttää sen myös uudelleenkäynnistyksen tai keskeytystilasta palautumisen jälkeen:

 1. Poista vanha monitors.xml-tiedosto ja luo uusi Gnomen näyttöasetustyökalulla:

  rm ~/.config/monitors.xml
  gnome-control-center

  Valitse Displays (Näytöt) ja muuta järjestys haluamaksesi.

 2. Avaa ~/.config/monitors.xml-tiedosto editorissa ja varmista, että ensisijaisen näytön ensisijaisuusmerkintänä on yes (kyllä).

 3. Asenna libxml2-utils-paketti, jos se ei ole jo asennettuna:

  sudo apt-get install libxml2-utils
 4. Kopioi komentosarja polussasi olevaan hakemistoon seuraavilla komennoilla ja muuta se suoritettavaksi:

  sudo wget -O /usr/local/sbin/update-monitor-position http://www.calgorithms.com/assets/files/update-monitor-position
  chmod +x /usr/local/sbin/update-monitor-position
 5. Siirry System > Startup Applications (Järjestelmä > Käynnistyssovellukset) -kohtaan ja lisää update-monitor-position, jotta se suoritetaan, kun kirjaudut sisään.

 6. Käynnistä järjestelmä uudelleen ja tarkista, että komentosarja toimii.


Alkuun


 

Lisätietoja:

 

Huomautus:
Canonical tarjoaa ohjelmistotuen seuraavilla tavoilla:
Dell tarjoaa teknisen tuen:


Alkuun

Pikavinkkisisältöä julkaisee itse Dellin teknisen tuen henkilökunta, joka ratkaisee ongelmia päivittäin. Nopean julkaisutahdin mahdollistamiseksi pikavinkit saattavat sisältää ainoastaan osittaisia ratkaisuja tai kiertoteitä, jotka ovat vielä kehitteillä tai joihin tarvitaan vielä lisäperusteita, jotta niitä voidaan pitää ongelman ratkaisuina. Siten Dell ei ole tarkistanut, arvioinut eikä hyväksynyt pikavinkkejä, joten niitä kannattaa käyttää varoen. Dell ei vastaa mistään menetyksistä, mukaan lukien asiakkaiden tietojen, voittojen tai tuottojen menetykset, jotka johtuvat pikavinkkien sisältämien ohjeiden noudattamisesta.

Artikkelin tunnus: SLN298529

Muokattu viimeksi: 10/11/2017 16:45


Arvostele tämä artikkeli

Tarkka
Hyödyllinen
Helppo hahmottaa
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Kyllä Ei
Lähetä meille palautetta
Kommenteissa ei voi olla seuraavia erikoismerkkejä: <>()\
Pahoittelumme, palautejärjestelmä ei ole nyt käytettävissä. Yritä myöhemmin uudelleen.

Kiitos palautteestasi.