Base de connaissances

Pobieranie sterowników, podręczników użytkownika i oprogramowania sprzętowego drukarki firmy Dell


Spis treści:

 1. Informacje dotyczące drukarek laserowych firmy Dell
 2. Informacje dotyczące sterowników do drukarek atramentowych firmy Dell
 3. Znajdowanie podręcznika użytkownika produktu firmy Dell
 4. Znajdowanie statusu gwarancji oraz informacji na temat produktu firmy Dell

W tym artykule przedstawiono instrukcje dotyczące dezinstalacji sterownika i oprogramowania wewnętrznego drukarki, a następnie pobierania i instalacji ich najnowszej wersji.


Drukarki laserowe Dell

 1. Dezinstalacja istniejących sterowników drukarki laserowej Dell
 2. Pobieranie i instalacja sterowników drukarki laserowej Dell
 3. Pobieranie i instalacja oprogramowania sprzętowego drukarki laserowej Dell

1: Dezinstalacja istniejących sterowników drukarki laserowej Dell

Przed ponowną instalacją jakichkolwiek sterowników drukarki najlepiej usunąć wszystkie zainstalowane wcześniej sterowniki tego urządzenia. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy, które uniemożliwią komputerowi komunikowanie się z drukarką.

Aby odinstalować starsze sterowniki drukarki:

 1. Włącz drukarkę.


 2. Sprawdź, czy drukarka laserowa jest podłączona do komputera (kabel USB, bezprzewodowo lub przewodowo)


 3. Sprawdź, czy kolejka wydruków jest pusta.
  Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell: „Jak anulować zadanie drukowania w kolejce wydruków".


 4. Błąd bufora wydruku może spowodować niepowodzenie procesu dezinstalacji drukarki.
  Z poniższej listy wybierz posiadany system operacyjny w celu otwarcia strony Microsoft dotyczącej rozwiązywania problemów z buforem wydruku.
  Uwaga: Zresetowanie bufora wydruku może spowodować odinstalowanie sterownika.


 5. Dezinstalacja drukarki:
  • W systemie Windows 8.1 należy wykonać następujące czynności:
   1. Ustaw wskaźnik w prawym górnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlony pasek paneli.
   2. Kliknij lub dotknij Ustawienia.
   3. Kliknij lub dotknij Zmień ustawienia komputera.
   4. Kliknij lub dotknij Komputer i urządzenia.
   5. Kliknij lub dotknij Urządzenia.
   6. Kliknij lub dotknij drukarki, którą chcesz usunąć.
   7. Kliknij lub dotknij Usuń urządzenie.
   8. Kliknij lub dotknij Tak, aby usunąć drukarkę.

  • W systemie Windows 7 należy wykonać następujące czynności:
   1. Kliknij przycisk Start.
   2. Kliknij Urządzenia i Drukarki.
   3. Kliknij prawym przyciskiem drukarkę, którą chcesz odinstalować.
   4. Wybierz opcję Usuń urządzenie.
   5. Kliknij Tak, aby usunąć drukarkę.

  • W systemie Windows Vista należy wykonać następujące czynności:
   1. Kliknij przycisk Start.
   2. Kliknij polecenie Panel sterowania.
   3. Kliknij Drukarka.
   4. Kliknij Plik.
   5. Kliknij Właściwości serwera.
   6. Kliknij kartę Sterownik.
   7. Kliknij sterownik, który chcesz odinstalować.
   8. Kliknij Usuń.
   9. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić wybór.
   10. Kliknij przycisk Zamknij.

  • W systemie Windows XP należy wykonać następujące czynności:
   1. Kliknij przycisk Start.
   2. Kliknij polecenie Panel sterowania.
   3. Kliknij opcję Drukarki i faksy.
   4. Kliknij Plik.
   5. Kliknij Właściwości serwera.
   6. Kliknij kartę Sterownik.
   7. Kliknij sterownik, który chcesz odinstalować.
   8. Kliknij Usuń.
   9. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić wybór.
   10. Kliknij przycisk Zamknij.
Uwaga: Odłącz kabel USB od drukarki i poczekaj, aż proces instalacji wskaże, że można ponownie go podłączyć.

Powrót do góry


2: Pobieranie i instalacja sterowników drukarki laserowej Dell

Nowe sterowniki publikowane są w celu zwiększenia możliwości i poprawy funkcjonalności drukarki; zaleca się instalowanie najnowszej wersji sterowników, jaka jest dostępna dla posiadanego modelu.

Uwaga: Jeżeli szukasz sterowników do drukarki dla systemu Windows 7 lub Windows 8, a drukarka ta nie jest wymieniona jako wyposażona w sterowniki, niektóre lub wszystkie funkcje drukarki mogą mimo to działać w systemie Windows 7 lub Windows 8. Może istnieć możliwość skorzystania ze starszego sterownika drukarki.
 1. Przejdź na stronę pomocy technicznej firmy Dell.


 2. Wprowadź kod serwisowy Service Tag drukarki, aby wyświetlić krótką listę sterowników dla wybranego modelu. Kliknij przycisk Submit (Wyślij), aby kontynuować. Więcej informacji o tym, jak odszukać kod serwisowy posiadanej drukarki można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell Jak znaleźć numer kodu serwisowego na drukarce laserowej Dell.
  Uwaga: gdy numer seryjny jest niedostępny:
  1. Kliknij Printers (Drukarki).


  2. Kliknij opcję Mono Laser Printers (Laserowe drukarki czarno-białe), Color Laser Printers (Laserowe drukarki kolorowe) lub All-In-One Inkjet Printers (Atramentowe urządzenia wielofunkcyjne).


  3. Wybierz model drukarki (numer modelu posiadanej drukarki znajduje się na jej przedniej części).


 3. Kliknij łącze „Drivers & downloads" (Sterowniki i pliki do pobrania).


 4. Wybierz odpowiedni System operacyjny z menu rozwijanego.


 5. Kliknij Pokaż wszystkie.


 6. Kliknij Pobierz pod odpowiednim plikiem, aby rozpocząć pobieranie natychmiast. Możesz także dodać plik do listy pobierania, aby pobrać wiele plików jednocześnie.
  Uwaga:
  • Pobrana aplikacja zawiera aplikację do zamawiania tonera, podręczniki użytkownika i narzędzie do rozwiązywania problemów. Niektóre pobrane pliki zawierają także sterownik druku. Jeśli sterownik nie został wymieniony w opisie, wybierz opcję pobierania z kategorii Sterowniki do wdrażania systemu operacyjnego.
  • Jeśli sekcja Aplikacja nie pojawia się, tylko sterowniki druku są dostępne do pobrania.

  • Pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej oprogramowania Dell.


 7. Kliknij przycisk Uruchom.


 8. Upewnij się, że opcja Zamknij to okno dialogowe po ukończeniu pobierania nie jest zaznaczona.


 9. Po zakończeniu pobierania, kliknij polecenie Zezwól, Uruchom lub Tak.


 10. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zainstalować sterowniki lub aplikacje.
  Uwagi: Jeśli instalator nie uruchamia się automatycznie, sterowniki muszą zostać zainstalowane ręcznie.

Powrót do góry


3: Pobieranie i instalacja oprogramowania sprzętowego drukarki laserowej Dell

Nowe wersje oprogramowania wewnętrznego publikowane są w celu zwiększenia możliwości i poprawy funkcjonalności drukarki; zaleca się zainstalowanie najnowszej wersji, jaka jest dostępna dla posiadanego modelu.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania wewnętrznego drukarki, zobacz film Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego drukarki.
 1. Przejdź na stronę Pomocy techniczna firmy Dell.


 2. Wprowadzić kod serwisowy Service Tag drukarki, aby uzyskać najnowsze oprogramowanie sprzętowe dla wybranego modelu. Kliknij przycisk Submit (Wyślij), aby kontynuować. Więcej informacji o tym, jak odszukać kod serwisowy posiadanej drukarki można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell Jak znaleźć numer kodu serwisowego na drukarce laserowej Dell.
  Uwaga: jeśli numer seryjny jest niedostępny:
  1. Kliknij Printers (Drukarki).


  2. Kliknij opcję Mono Laser Printers (Laserowe drukarki czarno-białe), Color Laser Printers (Laserowe drukarki kolorowe) lub All-In-One Inkjet Printers (Atramentowe urządzenia wielofunkcyjne).


  3. Wybierz model drukarki (numer modelu posiadanej drukarki znajduje się na jej przedniej części).


 3. Kliknij łącze „Drivers & downloads" (Sterowniki i pliki do pobrania).


 4. Wybierz odpowiedni System operacyjny z menu rozwijanego.


 5. Kliknij Firmware (Oprogramowanie sprzętowe).


 6. Kliknij Pobierz pod odpowiednim plikiem, aby rozpocząć pobieranie natychmiast. Możesz także dodać plik do listy pobierania, aby pobrać wiele plików jednocześnie.
  Uwaga: Pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej oprogramowania Dell.


 7. Kliknij przycisk Uruchom.


 8. Upewnij się, że opcja Zamknij to okno dialogowe po ukończeniu pobierania nie jest zaznaczona.


 9. Po zakończeniu pobierania, kliknij polecenie Zezwól, Uruchom lub Tak.


 10. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zainstalować oprogramowanie wewnętrzne.

Powrót do góry


Drukarki atramentowe Dell

 1. Dezinstalacja istniejących sterowników drukarki atramentowej Dell
 2. Pobieranie i instalacja sterowników drukarki atramentowej Dell
 3. Pobieranie i instalacja oprogramowania sprzętowego drukarki atramentowej Dell

1: Dezinstalacja istniejących sterowników drukarki atramentowej Dell

Przed ponowną instalacją jakichkolwiek sterowników drukarki najlepiej usunąć wszystkie zainstalowane wcześniej sterowniki tego urządzenia. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy, które uniemożliwią komputerowi komunikowanie się z drukarką.

Aby odinstalować starsze sterowniki drukarki:

 1. Włącz drukarkę.


 2. Sprawdź, czy drukarka atramentowa jest podłączona do komputera (kabel USB, bezprzewodowo lub przewodowo)


 3. Sprawdź, czy kolejka wydruków jest pusta.
  Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell: „Jak anulować zadanie drukowania w kolejce wydruków".


 4. Błąd bufora wydruku może spowodować niepowodzenie procesu dezinstalacji drukarki.
  Z poniższej listy wybierz posiadany system operacyjny w celu otwarcia strony Microsoft dotyczącej rozwiązywania problemów z buforem wydruku.
  Uwaga: Zresetowanie bufora wydruku może spowodować odinstalowanie sterownika.


 5. Dezinstalacja drukarki:
  • W systemie Windows 8.1 należy wykonać następujące czynności:
   1. Ustaw wskaźnik w prawym górnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlony pasek paneli.
   2. Kliknij lub dotknij Ustawienia.
   3. Kliknij lub dotknij Zmień ustawienia komputera.
   4. Kliknij lub dotknij Komputer i urządzenia.
   5. Kliknij lub dotknij Urządzenia.
   6. Kliknij lub dotknij drukarki, którą chcesz usunąć.
   7. Kliknij lub dotknij Usuń urządzenie.
   8. Kliknij lub dotknij Tak, aby usunąć drukarkę.

  • W systemie Windows 7 należy wykonać następujące czynności:
   1. Kliknij przycisk Start.
   2. Kliknij Urządzenia i Drukarki.
   3. Kliknij prawym przyciskiem drukarkę, którą chcesz odinstalować.
   4. Wybierz opcję Usuń urządzenie.
   5. Kliknij Tak, aby usunąć drukarkę.

  • W systemie Windows Vista należy wykonać następujące czynności:
   1. Kliknij przycisk Start.
   2. Kliknij polecenie Panel sterowania.
   3. Kliknij Drukarka.
   4. Kliknij Plik.
   5. Kliknij Właściwości serwera.
   6. Kliknij kartę Sterownik.
   7. Kliknij sterownik, który chcesz odinstalować.
   8. Kliknij Usuń.
   9. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić wybór.
   10. Kliknij przycisk Zamknij.

  • W systemie Windows XP należy wykonać następujące czynności:
   1. Kliknij przycisk Start.
   2. Kliknij polecenie Panel sterowania.
   3. Kliknij opcję Drukarki i faksy.
   4. Kliknij Plik.
   5. Kliknij Właściwości serwera.
   6. Kliknij kartę Sterownik.
   7. Kliknij sterownik, który chcesz odinstalować.
   8. Kliknij Usuń.
   9. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić wybór.
   10. Kliknij przycisk Zamknij.
Uwaga: Odłącz kabel USB od drukarki i poczekaj, aż proces instalacji wskaże, że można ponownie go podłączyć.

Powrót do góry


2: Pobieranie i instalacja sterowników drukarki atramentowej Dell

Nowe sterowniki publikowane są w celu zwiększenia możliwości i poprawy funkcjonalności drukarki; zaleca się instalowanie najnowszej wersji sterowników, jaka jest dostępna dla posiadanego modelu.

Uwaga: Jeżeli szukasz sterowników do drukarki dla systemu Windows 7 lub Windows 8, a drukarka ta nie jest wymieniona jako wyposażona w sterowniki, niektóre lub wszystkie funkcje drukarki mogą mimo to działać w systemie Windows 7 lub Windows 8. Może istnieć możliwość skorzystania ze starszego sterownika drukarki.
 1. Przejdź na stronę pomocy technicznej firmy Dell.


 2. Wprowadź kod serwisowy Service Tag drukarki, aby wyświetlić krótką listę sterowników dla wybranego modelu. Kliknij przycisk Submit (Wyślij), aby kontynuować. Więcej informacji o tym, jak odszukać kod serwisowy posiadanej drukarki można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell Jak znaleźć numer kodu serwisowego na drukarce atramentowej Dell.
  Uwaga: gdy numer seryjny jest niedostępny:
  1. Kliknij Printers (Drukarki).


  2. Kliknij opcję Mono Laser Printers (Laserowe drukarki czarno-białe), Color Laser Printers (Laserowe drukarki kolorowe) lub All-In-One Inkjet Printers (Atramentowe urządzenia wielofunkcyjne).


  3. Wybierz model drukarki (numer modelu posiadanej drukarki znajduje się na jej przedniej części).


 3. Kliknij łącze „Drivers & downloads" (Sterowniki i pliki do pobrania).


 4. Wybierz odpowiedni System operacyjny z menu rozwijanego.


 5. Kliknij Sterowniki do wdrażania systemu operacyjnego.


 6. Kliknij Pobierz pod odpowiednim plikiem, aby rozpocząć pobieranie natychmiast. Możesz także dodać plik do listy pobierania, aby pobrać wiele plików jednocześnie.
  Uwaga:
  • W skład plików do pobrania dla komputera wchodzą sterowniki i oprogramowanie obsługujące podstawowy zakres funkcji drukarki. Ze względu na ograniczenia wynikające z praw autorskich nie zawierają one dodatkowego oprogramowania, które znajdowało się na płycie CD dołączonej do drukarki — na przykład oprogramowania Optical Character Reader (OCR).

  • Pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej oprogramowania Dell.


 7. Kliknij przycisk Uruchom.


 8. Upewnij się, że opcja Zamknij to okno dialogowe po ukończeniu pobierania nie jest zaznaczona.


 9. Po zakończeniu pobierania, kliknij polecenie Zezwól, Uruchom lub Tak.


 10. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zainstalować sterowniki lub aplikacje.

Powrót do góry


3: Pobieranie i instalacja oprogramowania sprzętowego drukarki atramentowej Dell

Nowe wersje oprogramowania wewnętrznego publikowane są w celu zwiększenia możliwości i poprawy funkcjonalności drukarki; zaleca się zainstalowanie najnowszej wersji, jaka jest dostępna dla posiadanego modelu.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania wewnętrznego drukarki, zobacz film Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego drukarki.
 1. Przejdź na stronę Pomocy techniczna firmy Dell.


 2. Wprowadzić kod serwisowy Service Tag drukarki, aby uzyskać najnowsze oprogramowanie sprzętowe dla wybranego modelu. Kliknij przycisk Submit (Wyślij), aby kontynuować. Więcej informacji o tym, jak odszukać kod serwisowy posiadanej drukarki można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell Jak znaleźć numer kodu serwisowego na drukarce atramentowej Dell.
  Uwaga: jeśli numer seryjny jest niedostępny:
  1. Kliknij Printers (Drukarki).


  2. Kliknij opcję Mono Laser Printers (Laserowe drukarki czarno-białe), Color Laser Printers (Laserowe drukarki kolorowe) lub All-In-One Inkjet Printers (Atramentowe urządzenia wielofunkcyjne).


  3. Wybierz model drukarki (numer modelu posiadanej drukarki znajduje się na jej przedniej części).


 3. Kliknij łącze „Drivers & downloads" (Sterowniki i pliki do pobrania).


 4. Wybierz odpowiedni System operacyjny z menu rozwijanego.


 5. Kliknij Firmware (Oprogramowanie sprzętowe).


 6. Kliknij Pobierz pod odpowiednim plikiem, aby rozpocząć pobieranie natychmiast. Możesz także dodać plik do listy pobierania, aby pobrać wiele plików jednocześnie.
  Uwaga: Pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej oprogramowania Dell.


 7. Kliknij przycisk Uruchom.


 8. Upewnij się, że opcja Zamknij to okno dialogowe po ukończeniu pobierania nie jest zaznaczona.


 9. Po zakończeniu pobierania, kliknij polecenie Zezwól, Uruchom lub Tak.


 10. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zainstalować oprogramowanie wewnętrzne.

Powrót do góry


4. Znajdowanie podręcznika użytkownika produktu firmy Dell

Pobieranie i wyświetlanie instrukcji do drukarek

Instrukcje serwisowe i podręcznik użytkownika komputera lub tabletu firmy Dell

Powrót do góry


5. Znajdowanie statusu gwarancji oraz informacji na temat produktu firmy Dell

Statusu gwarancji oraz informacje na temat produktu firmy Dell

Powrót do góry


Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub chcesz podzielić się z nami opinią, napisz do naszego zespołu technicznego na Twitterze.
ID de l'article : SLN287150

Date de la dernière modification : 18.06.2015 12:52


Noter cet article

Précis
Utile
Facile à comprendre
Cet article vous a-t-il permis de résoudre votre problème ?
Oui Non
Envoyez-nous vos commentaires
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
Saisir le code CAPTCHA
Une entrée est incorrecte. Veuillez saisir de nouveau votre code CAPTCHA.
Vos commentaires comportent un caractère non valide. Les caractères spéciaux refusés sont <> () &#92;
Désolé, notre système de collecte des commentaires est actuellement indisponible. Veuillez réessayer ultérieurement.

Merci. Vos commentaires ont été envoyés.