Base de connaissances

Pobieranie i instalowanie sterowników i oprogramowania wewnętrznego drukarki


Podsumowanie artykułu: W tym artykule przedstawiono instrukcje dotyczące dezinstalacji sterownika i oprogramowania wewnętrznego drukarki, a następnie pobierania i instalacji ich najnowszej wersji.

Spis treści:

 1. Dezinstalacja istniejących sterowników drukarki Dell
 2. Pobieranie i instalacja sterowników drukarki Dell
 3. Pobieranie i instalacja oprogramowania wewnętrznego drukarki Dell1:   Dezinstalacja istniejących sterowników drukarki Dell  

Przed ponowną instalacją jakichkolwiek sterowników drukarki najlepiej usunąć wszystkie zainstalowane wcześniej sterowniki tego urządzenia. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy, które uniemożliwią komputerowi komunikowanie się z drukarką.

Aby odinstalować starsze sterowniki drukarki:
 1. Włącz drukarkę.
 2. Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do komputera (kabel USB, bezprzewodowo lub przewodowo)
 3. Sprawdź, czy kolejka wydruków jest pusta.
  Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell: „Jak anulować zadanie drukowania w kolejce wydruków”.
 4. Błąd bufora wydruku może spowodować niepowodzenie procesu dezinstalacji drukarki.
  Z poniższej listy wybierz posiadany system operacyjny w celu otwarcia strony Microsoft dotyczącej rozwiązywania problemów z buforem wydruku.   Uwaga: Zresetowanie bufora wydruku może spowodować odinstalowanie sterownika.
 5. Kliknij przycisk Start, wybierz kolejno All Programs (Wszystkie Programy) i Dell™ Printers (Drukarki Dell™), a następnie wybierz z listy swoją drukarkę Dell i kliknij ikonę Uninstall Dell Printer (Odinstaluj drukarkę Dell).
 6. Po wyświetleniu okna potwierdzenia Dell Printer Uninstall (Dezinstalacja drukarki Dell) kliknij przycisk Yes (Tak). Proces dezinstalacji może potrwać kilka minut. W czasie trwania procesu nie należy wyłączać komputera.
  Jeśli zostanie wyświetlony błąd, przejdź do artykułu Bazy wiedzy firmy Dell: Ręczne odinstalowywanie oprogramowania i sterowników drukarki.
 7. Po wyświetleniu okna Dell Printer Uninstallation (Dezinstalacja drukarki Dell) kliknij opcję Yes, I want to restart my computer right now (recommended) (Tak, chcę uruchomić komputer ponownie teraz (zalecane)), a następnie kliknij przycisk OK (komputer automatycznie wyłączy się i uruchomi ponownie). Ponowne uruchomienie systemu kończy proces dezinstalacji drukarki.
   Uwaga: Podczas ponownego uruchamiania komputera odłącz kabel USB od drukarki i poczekaj, aż proces instalacji wskaże, że można ponownie go podłączyć.

Powrót do góry


2:   Pobieranie i instalacja sterowników drukarki Dell  

Nowe sterowniki publikowane są w celu zwiększenia możliwości i poprawy funkcjonalności drukarki; zaleca się instalowanie najnowszej wersji sterowników, jaka jest dostępna dla posiadanego modelu. 

 Uwaga: Jeżeli szukasz sterowników do drukarki dla systemu Windows 7 lub Windows 8, a drukarka ta nie jest wymieniona jako wyposażona w sterowniki, niektóre lub wszystkie funkcje drukarki mogą mimo to działać w systemie Windows 7 lub Windows 8. Może istnieć możliwość skorzystania ze starszego sterownika drukarki.
 1. Przejdź na stronę sterowników firmy Dell
  (gdy strona sterowników firmy Dell otworzy się na prawidłowym modelu drukarki, przejdź do kroku 3, a w razie wyświetlenia innego produktu kliknij polecenie Change Your Product (Zmień produkt)).
 2. Pod polem Yes (Tak) wprowadź kod serwisowy drukarki, aby wyświetlić krótką listę sterowników dla wybranego modelu. Kliknij przycisk Submit (Wyślij), aby kontynuować. Więcej informacji o tym, jak odszukać kod serwisowy posiadanej drukarki można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell Jak znaleźć numer kodu serwisowego na drukarce Dell.
  Uwaga: Jeśli kod serwisowy (Service Tag) jest niedostępny, pod nagłówkiem No (Nie):
  1. Kliknij przycisk na lewo od pozycji Choose from a list of all Dell products (Wybierz z listy wszystkich produktów firmy Dell).
  2. Kliknij przycisk Kontynuuj.
  3. Kliknij opcję Drukarki i przetwarzanie obrazu.
  4. Kliknij opcję Mono Laser Printers (Laserowe drukarki czarno-białe), Color Laser Printers (Laserowe drukarki kolorowe) lub All-In-One Inkjet Printers (Atramentowe urządzenia wielofunkcyjne).
  5. Wybierz swoją drukarkę.
 3. Wybierz odpowiedni System operacyjny z menu rozwijanego, tak jak to pokazano na rysunku 1.
  System operacyjny    

    MS Windows 7 w wersji 64-bitowej
  Rysunek 1: Pola rozwijane na stronie Sterowniki i Pliki do pobrania
 4. Kliknij łącze Download File (Pobierz plik) obok odpowiedniej pozycji oznaczonej jako (Driver) (Sterownik).
   Uwaga:
  • W skład plików do pobrania dla komputera wchodzą sterowniki i oprogramowanie obsługujące podstawowy zakres funkcji drukarki. Ze względu na ograniczenia wynikające z praw autorskich nie zawierają one dodatkowego oprogramowania, które znajdowało się na płycie CD dołączonej do drukarki — na przykład oprogramowania Optical Character Reader (OCR).
  • Pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej oprogramowania Dell.
 5. Wybierz opcję Pobieranie pojedynczego pliku.
   Uwaga: Jeśli korzystasz z programu Download Manager, skorzystaj z artykułu Bazy wiedzy firmy Dell Pobieranie i instalowanie sterowników za pomocą programu Dell Download Manager.
 6. Kliknij przycisk Kontynuuj.
 7. Kliknij przycisk Uruchom.
 8. Upewnij się, że opcja Zamknij to okno dialogowe po ukończeniu pobierania nie jest zaznaczona.
 9. Po zakończeniu pobierania, kliknij polecenie Zezwól lub Uruchom.
 10. W oknie Drukarki: kliknij Kontynuuj.
 11. W oknie Wybierz folder, do którego mają być rozpakowane pliki kliknij przycisk OK.
 12. Jeśli pojawi się komunikat z pytaniem, czy zastąpić istniejący folder, kliknij przycisk Tak na wszystkie. Jeśli pojawi się komunikat z pytaniem, czy utworzyć folder, kliknij przycisk Tak.
 13. W oknie Wszystkie pliki zostały rozpakowane kliknij przycisk OK.
 14. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zainstalować sterownik.
 15. W przypadku wyświetlenia monitu o ponowne uruchomienie komputera kliknij przycisk OK.

Powrót do góry


3:   Pobieranie i instalacja oprogramowania wewnętrznego drukarki Dell  

Nowe wersje oprogramowania wewnętrznego publikowane są w celu zwiększenia możliwości i poprawy funkcjonalności drukarki; zaleca się zainstalowanie najnowszej wersji, jaka jest dostępna dla posiadanego modelu.

 Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania wewnętrznego drukarki, zobacz film Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego drukarki.
 1. Przejdź na stronę instrukcji obsługi produktów firmy Dell
  (gdy strona instrukcji otworzy się na prawidłowym modelu drukarki, przejdź do kroku 3, a w razie wyświetlenia innego produktu kliknij polecenie Change Your Product (Zmień produkt)).
 2. Pod polem Yes (Tak) wprowadź kod serwisowy drukarki, aby wyświetlić krótką listę sterowników dla wybranego modelu. Kliknij przycisk Submit (Wyślij), aby kontynuować. Więcej informacji o tym, jak odszukać kod serwisowy posiadanej drukarki można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell Jak znaleźć numer kodu serwisowego na drukarce Dell.
  Uwaga: Jeśli kod serwisowy (Service Tag) jest niedostępny, pod nagłówkiem No (Nie):
  1. Kliknij przycisk na lewo od pozycji Choose from a list of all Dell products (Wybierz z listy wszystkich produktów firmy Dell).
  2. Kliknij przycisk Kontynuuj.
  3. Kliknij opcję Drukarki i przetwarzanie obrazu.
  4. Kliknij opcję Mono Laser Printers (Laserowe drukarki czarno-białe), Color Printers (Drukarki kolorowe) lub All-In-One Inkjet Printers (Atramentowe urządzenia wielofunkcyjne)
  5. Wybierz swoją drukarkę.
 3. Wybierz odpowiedni System operacyjny z menu rozwijanego, tak jak to pokazano na rysunku 1.
  System operacyjny    

    Windows 7 w wersji 64-bitowej
  Rysunek 1: Pola rozwijane na stronie Sterowniki i Pliki do pobrania
 4. Kliknij łącze Download File (Pobierz plik) obok odpowiedniej pozycji oznaczonej jako Firmware (Oprogramowanie wewnętrzne).
   Uwaga: Pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej oprogramowania Dell.
 5. Wybierz opcję Pobieranie pojedynczego pliku.
   Uwaga: Jeśli korzystasz z programu Download Manager, skorzystaj z artykułu Bazy wiedzy firmy Dell Pobieranie i instalowanie sterowników za pomocą programu Dell Download Manager.
 6. Kliknij przycisk Kontynuuj.
 7. Kliknij przycisk Uruchom.
 8. Upewnij się, że opcja Zamknij to okno dialogowe po ukończeniu pobierania nie jest zaznaczona.
 9. Po zakończeniu pobierania, kliknij polecenie Zezwól lub Uruchom.
 10. W oknie narzędzia Firmware Update Utility kliknij przycisk Continue (Dalej).
 11. Kliknij przycisk Agree (Zgadzam się).
 12. Po znalezieniu drukarki przez program Firmware Update Utility kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).
 13. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zainstalować oprogramowanie wewnętrzne.

Powrót do góry
 


ID de l'article : SLN115511

Date de la dernière modification : 15.01.2014 00:00


Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Cet article vous a-t-il permis de résoudre votre problème ?
Oui
Non
Envoyez-nous vos commentaires
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
Saisir le code CAPTCHA
Une entrée est incorrecte. Veuillez saisir de nouveau votre code CAPTCHA.
Vos commentaires comportent un caractère non valide. Les caractères spéciaux refusés sont <> () \
Désolé, notre système de collecte des commentaires est actuellement indisponible. Veuillez réessayer ultérieurement.

Merci. Vos commentaires ont été envoyés.