Base de connaissances

Pobieranie sterowników, podręczników użytkownika i oprogramowania sprzętowego drukarki firmy Dell


Spis treści:

 1. Informacje dotyczące drukarek laserowych firmy Dell
 2. Informacje dotyczące sterowników do drukarek atramentowych firmy Dell
 3. Znajdowanie podręcznika użytkownika produktu firmy Dell
 4. Znajdowanie statusu gwarancji oraz informacji na temat produktu firmy Dell

W tym artykule przedstawiono instrukcje dotyczące dezinstalacji sterownika i oprogramowania wewnętrznego drukarki, a następnie pobierania i instalacji ich najnowszej wersji.


Drukarki laserowe Dell

 1. Dezinstalacja istniejących sterowników drukarki laserowej Dell
 2. Pobieranie i instalacja sterowników drukarki laserowej Dell
 3. Pobieranie i instalacja oprogramowania sprzętowego drukarki laserowej Dell

1: Dezinstalacja istniejących sterowników drukarki laserowej Dell

Przed ponowną instalacją jakichkolwiek sterowników drukarki najlepiej usunąć wszystkie zainstalowane wcześniej sterowniki tego urządzenia. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy, które uniemożliwią komputerowi komunikowanie się z drukarką.

Aby odinstalować starsze sterowniki drukarki:

 1. Włącz drukarkę.


 2. Sprawdź, czy drukarka laserowa jest podłączona do komputera (kabel USB, bezprzewodowo lub przewodowo)
  Uwaga: Jeśli drukarka już nie jest dostępna, usuwanie drukarki, gdy nie jest podłączona, może być mniej skuteczne.


 3. Sprawdź, czy kolejka wydruków jest pusta.
  Więcej informacji znajduje się w artykule bazy wiedzy Dell Jak anulować zadanie drukowania w kolejce wydruku. Postępuj zgodnie z instrukcjami.


 4. Uruchom automatyczną poprawkę dla drukarki udostępnioną przez firmę Microsoft.
  Więcej informacji znajduje się w artykule bazy wiedzy firmy Microsoft, Rozwiązywanie problemów z drukarką (funkcja automatycznej naprawy może odinstalować sterownik drukarki).


 5. Dezinstalacja drukarki:
  • W systemie Windows 10 należy wykonać następujące czynności:
   1. W polu wyszukiwania wpisz Panel sterowania.
   2. Naciśnij lub kliknij polecenie Panel sterowania (Aplikacja systemu Windows).
   3. Naciśnij lub kliknij Urządzenia i drukarki.
   4. Dotknij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy żądaną drukarkę (jeśli drukarki nie ma na liście, żadne dalsze czynności nie są potrzebne).
   5. Naciśnij lub kliknij kartę Usuń urządzenie.
   6. Może zostać wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika; jeśli tak się stanie, naciśnij lub kliknij przycisk Tak.
   7. Naciśnij lub kliknij przycisk Tak, aby usunąć drukarkę.

  • W systemie Windows 8.1 należy wykonać następujące czynności:
   1. Ustaw wskaźnik w prawym górnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlony pasek paneli.
   2. Kliknij lub dotknij Ustawienia.
   3. Kliknij lub dotknij Zmień ustawienia komputera.
   4. Kliknij lub dotknij Komputer i urządzenia.
   5. Kliknij lub dotknij Urządzenia.
   6. Kliknij lub dotknij drukarki, którą chcesz usunąć.
   7. Kliknij lub dotknij Usuń urządzenie.
   8. Kliknij lub dotknij Tak, aby usunąć drukarkę.

  • W systemie Windows 7 należy wykonać następujące czynności:
   1. Kliknij przycisk Start.
   2. Kliknij Urządzenia i Drukarki.
   3. Kliknij prawym przyciskiem drukarkę, którą chcesz odinstalować.
   4. Wybierz opcję Usuń urządzenie.
   5. Kliknij Tak, aby usunąć drukarkę.

  • W systemie Windows Vista należy wykonać następujące czynności:
   1. Kliknij przycisk Start.
   2. Kliknij polecenie Panel sterowania.
   3. Kliknij Drukarka.
   4. Kliknij Plik.
   5. Kliknij Właściwości serwera.
   6. Kliknij kartę Sterownik.
   7. Kliknij sterownik, który chcesz odinstalować.
   8. Kliknij Usuń.
   9. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić wybór.
   10. Kliknij przycisk Zamknij.

  • W systemie Windows XP należy wykonać następujące czynności:
   1. Kliknij przycisk Start.
   2. Kliknij polecenie Panel sterowania.
   3. Kliknij opcję Drukarki i faksy.
   4. Kliknij Plik.
   5. Kliknij Właściwości serwera.
   6. Kliknij kartę Sterownik.
   7. Kliknij sterownik, który chcesz odinstalować.
   8. Kliknij Usuń.
   9. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić wybór.
   10. Kliknij przycisk Zamknij.
Uwaga: Odłącz kabel USB od drukarki i poczekaj, aż proces instalacji wskaże, że można ponownie go podłączyć.

Powrót do góry


2: Pobieranie i instalacja sterowników drukarki laserowej Dell

Nowe sterowniki publikowane są w celu zwiększenia możliwości i poprawy funkcjonalności drukarki; zaleca się instalowanie najnowszej wersji sterowników, jaka jest dostępna dla posiadanego modelu.

Uwaga: Jeżeli szukasz sterowników do drukarki dla systemu Windows 10, Windows 8 lub Windows 7, a drukarka ta nie jest wymieniona jako wyposażona w sterowniki, niektóre lub wszystkie funkcje drukarki mogą mimo to działać w systemie Windows 10, Windows 8 lub Windows 7. Może istnieć możliwość skorzystania ze starszego sterownika drukarki.
 1. Przejdź na stronę pomocy technicznej firmy Dell.


 2. Wprowadź kod serwisowy Service Tag drukarki, aby wyświetlić krótką listę sterowników dla wybranego modelu. Kliknij przycisk Submit (Wyślij), aby kontynuować. Więcej informacji o tym, jak odszukać kod serwisowy posiadanej drukarki można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell Jak znaleźć numer kodu serwisowego na drukarce laserowej Dell.
  Uwaga: gdy numer seryjny jest niedostępny:
  1. Dotknij lub kliknij opcję View products (Wyświetl produkty).


  2. Dotknij lub kliknij opcję Printers (Drukarki).


  3. Dotknij lub kliknij opcję Mono Laser Printers (Monochromatyczne drukarki laserowe) lub Color Laser Printers (Kolorowe drukarki laserowe).


  4. Wybierz model drukarki (numer modelu posiadanej drukarki znajduje się na jej przedniej części).


 3. Dotknij lub kliknij opcję Drivers & downloads (Sterowniki i pliki do pobrania).


 4. Wybierz odpowiedni System operacyjny z menu rozwijanego.
  Uwaga: Nie wszystkie systemy operacyjne są obsługiwane na wszystkich drukarkach. Rozwijane menu zawiera listę wszystkich systemów operacyjnych obsługiwanych przez Twoją drukarkę. Na liście może nie znajdować się żądany system operacyjny.
  Więcej informacji znajduje się w artykule bazy wiedzy Dell Zgodność systemu operacyjnego z drukarkami Dell.

 5. Dotknij lub kliknij opcję Show All (Pokaż wszystkie).


 6. Dotknij lub kliknij opcję Download File (Pobierz plik) pod odpowiednim plikiem, aby rozpocząć pobieranie natychmiast. Możesz także dodać plik do listy pobierania, aby pobrać wiele plików jednocześnie.
  Uwaga:
  • Pobrana aplikacja zawiera aplikację do zamawiania tonera, podręczniki użytkownika i narzędzie do rozwiązywania problemów. Niektóre pobrane pliki zawierają także sterownik druku. Jeśli sterownik nie został wymieniony w opisie, wybierz opcję pobierania z kategorii Sterowniki do wdrażania systemu operacyjnego.
  • Jeśli sekcja Aplikacja nie pojawia się, tylko sterowniki druku są dostępne do pobrania.

  • Pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej oprogramowania Dell.


 7. Dotknij lub kliknij opcję Run (Uruchom).


 8. Upewnij się, że opcja Zamknij to okno dialogowe po ukończeniu pobierania nie jest zaznaczona.


 9. Po zakończeniu pobierania, dotknij lub kliknij polecenie Allow (Zezwól), Run (Uruchom) lub Yes (Tak).


 10. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zainstalować sterowniki lub aplikacje.
  Uwagi: Jeśli instalator nie uruchamia się automatycznie, sterowniki muszą zostać zainstalowane ręcznie.

Powrót do góry


3: Pobieranie i instalacja oprogramowania sprzętowego drukarki laserowej Dell

Nowe wersje oprogramowania wewnętrznego publikowane są w celu zwiększenia możliwości i poprawy funkcjonalności drukarki; zaleca się zainstalowanie najnowszej wersji, jaka jest dostępna dla posiadanego modelu.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania wewnętrznego drukarki, zobacz film Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego drukarki.
 1. Przejdź na stronę Pomocy techniczna firmy Dell.


 2. Wprowadzić kod serwisowy Service Tag drukarki, aby uzyskać najnowsze oprogramowanie sprzętowe dla wybranego modelu. Kliknij przycisk Submit (Wyślij), aby kontynuować. Więcej informacji o tym, jak odszukać kod serwisowy posiadanej drukarki można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell Jak znaleźć numer kodu serwisowego na drukarce laserowej Dell.
  Uwaga: jeśli numer seryjny jest niedostępny:
  1. Dotknij lub kliknij opcję Printers (Drukarki).


  2. Dotknij lub kliknij opcję Mono Laser Printers (Monochromatyczne drukarki laserowe) lub Color Laser Printers (Kolorowe drukarki laserowe).


  3. Wybierz model drukarki (numer modelu posiadanej drukarki znajduje się na jej przedniej części).


 3. Dotknij lub kliknij opcję Drivers & downloads (Sterowniki i pliki do pobrania).


 4. Wybierz odpowiedni System operacyjny z menu rozwijanego.
  Uwaga: Nie wszystkie systemy operacyjne są obsługiwane na wszystkich drukarkach. Rozwijane menu zawiera listę wszystkich systemów operacyjnych obsługiwanych przez Twoją drukarkę. Na liście może nie znajdować się żądany system operacyjny.
  Więcej informacji znajduje się w artykule bazy wiedzy Dell Zgodność systemu operacyjnego z drukarkami Dell.

 5. Dotknij lub kliknij opcję Firmware (Oprogramowanie układowe).


 6. Dotknij lub kliknij opcję Download (Pobierz) pod odpowiednim plikiem, aby rozpocząć pobieranie natychmiast. Możesz także dodać plik do listy pobierania, aby pobrać wiele plików jednocześnie.
  Uwaga: Pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej oprogramowania Dell.


 7. Dotknij lub kliknij opcję Run (Uruchom).


 8. Upewnij się, że opcja Zamknij to okno dialogowe po ukończeniu pobierania nie jest zaznaczona.


 9. Po zakończeniu pobierania, dotknij lub kliknij polecenie Allow (Zezwól), Run (Uruchom) lub Yes (Tak).


 10. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zainstalować oprogramowanie wewnętrzne.

Powrót do góry


Drukarki atramentowe Dell

 1. Dezinstalacja istniejących sterowników drukarki atramentowej Dell
 2. Pobieranie i instalacja sterowników drukarki atramentowej Dell
 3. Pobieranie i instalacja oprogramowania sprzętowego drukarki atramentowej Dell

1: Dezinstalacja istniejących sterowników drukarki atramentowej Dell

Przed ponowną instalacją jakichkolwiek sterowników drukarki najlepiej usunąć wszystkie zainstalowane wcześniej sterowniki tego urządzenia. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy, które uniemożliwią komputerowi komunikowanie się z drukarką.

Aby odinstalować starsze sterowniki drukarki:

 1. Włącz drukarkę.


 2. Sprawdź, czy drukarka atramentowa jest podłączona do komputera (kabel USB, bezprzewodowo lub przewodowo)


 3. Sprawdź, czy kolejka wydruków jest pusta.
  Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell: „Jak anulować zadanie drukowania w kolejce wydruków”.


 4. Uruchom automatyczną poprawkę dla drukarki udostępnioną przez firmę Microsoft.
  Więcej informacji znajduje się w artykule bazy wiedzy firmy Microsoft, Rozwiązywanie problemów z drukarką (funkcja automatycznej naprawy może odinstalować sterownik drukarki).


 5. Dezinstalacja drukarki:
  • W systemie Windows 10 należy wykonać następujące czynności:
   1. W polu wyszukiwania wpisz Panel sterowania.
   2. Naciśnij lub kliknij polecenie Panel sterowania (Aplikacja systemu Windows).
   3. Naciśnij lub kliknij Urządzenia i drukarki.
   4. Dotknij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy żądaną drukarkę (jeśli drukarki nie ma na liście, żadne dalsze czynności nie są potrzebne).
   5. Naciśnij lub kliknij kartę Usuń urządzenie.
   6. Może zostać wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika; jeśli tak się stanie, naciśnij lub kliknij przycisk Tak.
   7. Naciśnij lub kliknij przycisk Tak, aby usunąć drukarkę.

  • W systemie Windows 8.1 należy wykonać następujące czynności:
   1. Ustaw wskaźnik w prawym górnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlony pasek paneli.
   2. Kliknij lub dotknij Ustawienia.
   3. Kliknij lub dotknij Zmień ustawienia komputera.
   4. Kliknij lub dotknij Komputer i urządzenia.
   5. Kliknij lub dotknij Urządzenia.
   6. Dotknij lub kliknij drukarkę, którą chcesz usunąć (jeśli drukarki nie ma na liście, żadne dalsze czynności nie są potrzebne).
   7. Kliknij lub dotknij Usuń urządzenie.
   8. Kliknij lub dotknij Tak, aby usunąć drukarkę.

  • W systemie Windows 7 należy wykonać następujące czynności:
   1. Kliknij przycisk Start.
   2. Kliknij Urządzenia i Drukarki.
   3. Kliknij prawym przyciskiem drukarkę, którą chcesz odinstalować.
   4. Wybierz opcję Usuń urządzenie.
   5. Kliknij Tak, aby usunąć drukarkę.

  • W systemie Windows Vista należy wykonać następujące czynności:
   1. Kliknij przycisk Start.
   2. Kliknij polecenie Panel sterowania.
   3. Kliknij Drukarka.
   4. Kliknij Plik.
   5. Kliknij Właściwości serwera.
   6. Kliknij kartę Sterownik.
   7. Kliknij sterownik, który chcesz odinstalować.
   8. Kliknij Usuń.
   9. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić wybór.
   10. Kliknij przycisk Zamknij.

  • W systemie Windows XP należy wykonać następujące czynności:
   1. Kliknij przycisk Start.
   2. Kliknij polecenie Panel sterowania.
   3. Kliknij opcję Drukarki i faksy.
   4. Kliknij Plik.
   5. Kliknij Właściwości serwera.
   6. Kliknij kartę Sterownik.
   7. Kliknij sterownik, który chcesz odinstalować.
   8. Kliknij Usuń.
   9. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić wybór.
   10. Kliknij przycisk Zamknij.
Uwaga: Odłącz kabel USB od drukarki i poczekaj, aż proces instalacji wskaże, że można ponownie go podłączyć.

Powrót do góry


2: Pobieranie i instalacja sterowników drukarki atramentowej Dell

Nowe sterowniki publikowane są w celu zwiększenia możliwości i poprawy funkcjonalności drukarki; zaleca się instalowanie najnowszej wersji sterowników, jaka jest dostępna dla posiadanego modelu.

Uwaga: Jeżeli szukasz sterowników do drukarki dla systemu Windows 10, Windows 8 lub Windows 7, a drukarka ta nie jest wymieniona jako wyposażona w sterowniki, niektóre lub wszystkie funkcje drukarki mogą mimo to działać w systemie Windows 10, Windows 8 lub Windows 7. Może istnieć możliwość skorzystania ze starszego sterownika drukarki.
 1. Przejdź na stronę pomocy technicznej firmy Dell.


 2. Wprowadź kod serwisowy Service Tag drukarki, aby wyświetlić krótką listę sterowników dla wybranego modelu. Kliknij przycisk Submit (Wyślij), aby kontynuować. Więcej informacji o tym, jak odszukać kod serwisowy posiadanej drukarki można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell Jak znaleźć numer kodu serwisowego na drukarce atramentowej Dell.
  Uwaga: gdy numer seryjny jest niedostępny:
  1. Dotknij lub kliknij opcję Printers (Drukarki).


  2. Dotknij lub kliknij opcję All-In-One Inkjet Printers (Atramentowe urządzenia wielofunkcyjne).


  3. Wybierz model drukarki (numer modelu posiadanej drukarki znajduje się na jej przedniej części).


 3. Dotknij lub kliknij opcję Drivers & downloads (Sterowniki i pliki do pobrania).


 4. Wybierz odpowiedni System operacyjny z menu rozwijanego.
  Uwaga: Nie wszystkie systemy operacyjne są obsługiwane na wszystkich drukarkach. Rozwijane menu zawiera listę wszystkich systemów operacyjnych obsługiwanych przez Twoją drukarkę. Na liście może nie znajdować się żądany system operacyjny.
  Więcej informacji znajduje się w artykule bazy wiedzy Dell Zgodność systemu operacyjnego z drukarkami Dell.

 5. Dotknij lub kliknij opcję Drivers for OS Deployment (Sterowniki do wdrażania systemu operacyjnego).


 6. W sekcji Drivers for OS Deployment (Sterowniki do wdrażania systemu operacyjnego) dotknij lub kliknij opcję Download File (Pobierz plik).
  Uwaga:
  • Pobrana aplikacja zawiera aplikację do zamawiania tonera, podręczniki użytkownika i narzędzie do rozwiązywania problemów. Niektóre pobrane pliki zawierają także sterownik druku. Jeśli sterownik nie został wymieniony w opisie, wybierz opcję pobierania z kategorii Sterowniki do wdrażania systemu operacyjnego.
  • Jeśli sekcja Aplikacja nie pojawia się, tylko sterowniki druku są dostępne do pobrania. W razie wątpliwości należy pobrać i zainstalować wszystkie pliki wymienione w sekcji Drivers for OS Deployment (Sterowniki do wdrażania systemu operacyjnego).
  • Pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej oprogramowania Dell.


 7. Dotknij lub kliknij opcję Run (Uruchom).


 8. Upewnij się, że opcja Zamknij to okno dialogowe po ukończeniu pobierania nie jest zaznaczona.


 9. Po zakończeniu pobierania, dotknij lub kliknij polecenie Allow (Zezwól), Run (Uruchom) lub Yes (Tak).


 10. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zainstalować sterowniki lub aplikacje.

Powrót do góry


3: Pobieranie i instalacja oprogramowania sprzętowego drukarki atramentowej Dell

Nowe wersje oprogramowania wewnętrznego publikowane są w celu zwiększenia możliwości i poprawy funkcjonalności drukarki; zaleca się zainstalowanie najnowszej wersji, jaka jest dostępna dla posiadanego modelu.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania wewnętrznego drukarki, zobacz film Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego drukarki.
 1. Przejdź na stronę Pomocy techniczna firmy Dell.


 2. Wprowadzić kod serwisowy Service Tag drukarki, aby uzyskać najnowsze oprogramowanie sprzętowe dla wybranego modelu. Kliknij przycisk Submit (Wyślij), aby kontynuować. Więcej informacji o tym, jak odszukać kod serwisowy posiadanej drukarki można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell Jak znaleźć numer kodu serwisowego na drukarce atramentowej Dell.
  Uwaga: jeśli numer seryjny jest niedostępny:
  1. Dotknij lub kliknij opcję Printers (Drukarki).


  2. Dotknij lub kliknij opcję All-In-One Inkjet Printers (Atramentowe urządzenia wielofunkcyjne).


  3. Wybierz model drukarki (numer modelu posiadanej drukarki znajduje się na jej przedniej części).


 3. Dotknij lub kliknij opcję Drivers & downloads (Sterowniki i pliki do pobrania).


 4. Wybierz odpowiedni System operacyjny z menu rozwijanego.
  Uwaga: Nie wszystkie systemy operacyjne są obsługiwane na wszystkich drukarkach. Rozwijane menu zawiera listę wszystkich systemów operacyjnych obsługiwanych przez Twoją drukarkę. Na liście może nie znajdować się żądany system operacyjny.
  Więcej informacji znajduje się w artykule bazy wiedzy Dell Zgodność systemu operacyjnego z drukarkami Dell.

 5. Dotknij lub kliknij opcję Firmware (Oprogramowanie układowe).


 6. Dotknij lub kliknij opcję Download (Pobierz) pod odpowiednim plikiem, aby rozpocząć pobieranie natychmiast. Możesz także dodać plik do listy pobierania, aby pobrać wiele plików jednocześnie.
  Uwaga: Pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej oprogramowania Dell.


 7. Dotknij lub kliknij opcję Run (Uruchom).


 8. Upewnij się, że opcja Zamknij to okno dialogowe po ukończeniu pobierania nie jest zaznaczona.


 9. Po zakończeniu pobierania, dotknij lub kliknij polecenie Allow (Zezwól), Run (Uruchom) lub Yes (Tak).


 10. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zainstalować oprogramowanie wewnętrzne.

Powrót do góry


4. Znajdowanie podręcznika użytkownika produktu firmy Dell

Pobieranie i wyświetlanie instrukcji do drukarek

Instrukcje serwisowe i podręcznik użytkownika komputera lub tabletu firmy Dell

Powrót do góry


5. Znajdowanie statusu gwarancji oraz informacji na temat produktu firmy Dell

Statusu gwarancji oraz informacje na temat produktu firmy Dell

Powrót do góry


Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub chcesz podzielić się z nami opinią, napisz do naszego zespołu technicznego na Twitterze.
ID de l'article : SLN287150

Date de la dernière modification :


Noter cet article

Précis
Utile
Facile à comprendre
Cet article vous a-t-il permis de résoudre votre problème ?
Oui Non
Envoyez-nous vos commentaires
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
Saisir le code CAPTCHA
Une entrée est incorrecte. Veuillez saisir de nouveau votre code CAPTCHA.
Vos commentaires comportent un caractère non valide. Les caractères spéciaux refusés sont <> () &#92;
Désolé, notre système de collecte des commentaires est actuellement indisponible. Veuillez réessayer ultérieurement.

Merci. Vos commentaires ont été envoyés.