Knowledge Base

Problemen met blauw scherm in Windows XP oplossen


Samenvatting van het artikel: In dit artikel wordt beschreven wat fouten met een blauw scherm zijn, waarom die optreden, hoe u die fouten kunt herkennen en hoe u een aantal van de veel voorkomende foutberichten kunt verhelpen.

Dit artikel is voor Microsoft Windows XP.
Klik hieronder om het besturingssysteem te wijzigen.

Inhoudsopgave:

 1. Wat is een fout met een blauw scherm?
 2. Veelvoorkomende problemen oplossen die een blauw scherm tot gevolg hebben
  1. 0x000000ED en 0x0000007B
  2. 0x00000024
  3. 0x0000007E en 0x0000008E
  4. 0x00000050
  5. 0x000000D1
  6. 0xC0000218
  7. 0x000000EA
 3. Werken met Windows Debugger
 4. Het besturingssysteem herstellen naar de fabrieksinstellingen


Onderwerp 1: Wat is een fout met een blauw scherm?

In sommige gevallen stopt Windows en wordt diagnostische informatie in witte tekst op een blauwe achtergrond weergegeven. De manier waarop deze informatie wordt weergegeven, verklaart de naam 'blauw scherm'.
Fouten met een blauw scherm treden op als:
 • Windows een fout detecteert die niet kan worden opgelost zonder dat daarbij gegevens verloren gaan
 • Windows detecteert dat kritieke besturingssysteemgegevens zijn beschadigd
 • Windows detecteert dat de hardware problemen oplevert en de problemen niet kunnen worden hersteld
 • De tekst die wordt weergegeven is door de jaren heen veranderd van een enorme hoeveelheid informatie in Windows NT 4.0 tot betrekkelijk korte meldingen in de hedendaagse versies van Windows. (Afbeelding 1)
Er is een probleem gedetecteerd en Windows is afgesloten om schade
aan uw computer te voorkomen.
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
Als u dit bericht voor het eerst ziet,
start u de computer opnieuw op. Als dit bericht opnieuw wordt weergegeven, voert u
deze stappen uit:
Controleer of voldoende ruimte beschikbaar is op de harde schijf. Als een driver in
het Stop-bericht wordt vermeld, schakelt u die driver uit of
informeert u bij de leverancier van de driver of er updates beschikbaar zijn. Probeer een andere
videoadapter.
Informeer bij de leverancier van de hardware of er BIOS-updates beschikbaar zijn. Schakel
BIOS-geheugenopties zoals de cache of de BIOS-schaduw uit.
Als u de Veilige modus moet gebruiken om onderdelen te verwijderen of uit te schakelen, start u
de computer opnieuw op, drukt u op F8 om de geavanceerde opstartopties weer te geven en
selecteert u Veilige modus.

Technische Informatie:
*** STOP: 0x000000ED (0x80F128D0, 0xC000009C, 0x00000000, 0x00000000)

Afbeelding 1: Voorbeeld van een fout met een blauw scherm


Onderwerp 2: Veelvoorkomende problemen oplossen die een blauw scherm tot gevolg hebben

Stop 0x000000ED (UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME)

Stop 0x0000007B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE)


Deze twee fouten hebben een soortgelijke oorzaak en daardoor gelden voor beide fouten dezelfde stappen voor het oplossen van het probleem. Deze stopcodes treden altijd op tijdens het opstarten. Als een van deze stopcodes wordt weergegeven, is het volgende gebeurd:

1 Het systeem heeft de Power-On Self-Test (POST) voltooid.


2 Het systeem heeft NTLDR geladen en het beheer van het opstartproces overgedragen aan NTOSKRNL (de kernel).


3 NTOSKRNL is verstoord. NTOSKRNL kan de rest van NTOSKRNL niet vinden of kan het bestandssysteem niet lezen op de locatie waar dit volgens NTOSKRNL zou moeten staan.
Bij het oplossen van dit probleem moet u zien uit te vinden waarom de Windows-kernel is verstoord en moet u de oorzaak van het probleem oplossen.
Wat u moet controleren:

 • De configuratie van de SATA-controller in het BIOS van het systeem Als de SATA-controller van de modus ATA naar de modus AHCI is omgezet (of vice versa), kan Windows niet met de SATA-controller communiceren omdat voor iedere modus een andere driver is vereist. Zet de modus van de SATA-controller in de BIOS om.
 • RAID settings (RAID-instellingen) Deze fout treedt op als u met de instellingen van de RAID-controller hebt geëxperimenteerd. Zet de instellingen van de RAID-controller terug naar Autodetect (Automatische detectie).
 • Improperly or poorly seated cabling (Onjuist of slecht aangesloten kabels) Sluit de gegevenskabels tussen de harde schijf en de controller aan beide zijden opnieuw aan.
 • Hard drive failure (Probleem met de harde schijf) Voer de ingebouwde diagnostische test voor de harde schijf uit. Let op: Code 7 duidt op een probleem met de gegevens en niet met de harde schijf.
 • File system corruption (Bestandssysteem beschadigd) Start de herstelconsole vanaf de installatieschijf van Windows en voer chkdsk /f /r uit.
 • Improperly configured BOOT.INI (Windows XP) (Onjuist geconfigureerde BOOT.INI (Windows XP)). Als u het bestand boot.ini per ongeluk hebt gewist of gewijzigd, wordt de stopcode 0x7B tijdens het opstarten weergegeven. Start de herstelconsole vanaf de installatieschijf van Windows en voer BOOTCFG /REBUILD uit.


STOP 0x00000024 (NTFS_FILE_SYSTEM)Deze stopcode geeft aan dat de driver van het NTFS-bestandssysteem een situatie heeft ondergaan die niet kan worden verwerkt. Deze fout wordt bijna altijd door drie dingen veroorzaakt:
 • Beschadigde gegevens op de schijf
 • Beschadigde gegevens in het geheugen
 • Er is geen geheugen meer beschikbaar (dit gebeurt normaal gesproken alleen op zwaar belaste servers)

Wat u moet controleren:

1 Plaats het geheugen en alle gegevenskabels van het station opnieuw om gegevensbeschadiging als gevolg van slecht aangesloten hardware uit te sluiten.


2 Voer een volledige diagnostiek uit voor het geheugen en de harde schijf. De snelle test voldoet hier niet. U moet de volledige systeemdiagnostiek uitvoeren.


3 Nadat de diagnostiek is voltooid, voert u een volledige controle uit van het bestandssysteem vanuit de herstelconsole (chkdsk /f /r) om de beschadigde gegevens te detecteren en (mogelijk) te repareren.


4 Als bovenstaande oplossingen het probleem niet verhelpen, moet u Windows opnieuw installeren.


5 Als ook hiermee het probleem niet is opgelost, moet u de harde schijf vervangen.


STOP 0x0000007E (SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED)

STOP 0x0000008E (KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED)Deze twee fouten geven aan dat in een programma dat in de kernel wordt uitgevoerd een onverwachte fout is opgetreden die niet kan worden hersteld. Voor beide fouten gelden dezelfde stappen voor het oplossen van het probleem en wellicht hebt u Windows Debugger nodig om uit te zoeken waardoor deze fout wordt veroorzaakt.
Wat u moet controleren:
 • Als in de melding op het blauwe scherm wordt gesproken over een driver- of bibliotheekbestand, moet u proberen vast te stellen van welke driver of welke toepassing dat bestand deel uitmaakt en moet u het bestand updaten of uitschakelen.
 • Update het systeem-BIOS naar de nieuwste versie.
 • Verwijder alle programma's die u recentelijk hebt geïnstalleerd en herstel alle drivers die u recentelijk hebt geïnstalleerd.
 • Voer diagnostics uit op het geheugen van de computer.

STOP 0x00000050 (PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA)Deze stopcode betekent dat het systeem toegang heeft proberen te krijgen tot een niet-bestaand gedeelte van het geheugen. Dat wordt bijna altijd veroorzaakt door:
 • Een driver die toegang probeert te krijgen tot een pagina in het geheugen die niet bestaat.
 • Een systeemservice (bijvoorbeeld een virusscanner) die op een ongewone manier is vastgelopen
 • Defect of onjuist geplaatst geheugen
 • Beschadigde gegevens op de harde schijf

Gebruik Windows Debugger om de exacte oorzaak van deze fouten vast te stellen.
Wat u moet controleren:

1 Als in de melding op het blauwe scherm wordt gesproken over een driver- of bibliotheekbestand, moet u proberen vast te stellen van welke driver of welke toepassing dat bestand deel uitmaakt en moet u het bestand updaten of uitschakelen.


2 Als de fout tijdens het opstarten optreedt, moet u proberen vanaf de laatst bekende juiste configuratie op te starten.


3 Als de fout optreedt nadat u een programma of driver hebt geïnstalleerd, verwijdert u dat programma of die driver.


4 Voer een volledige diagnostiek voor de harde schijf en het geheugen uit nadat u het geheugen en de gegevenskabels van de harde schijf opnieuw hebt geplaatst.


STOP 0x000000D1 (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_THAN_OR_EQUAL_TO)Deze stopcode geeft aan dat een driver toegang heeft proberen te krijgen tot een niet-toegankelijk gedeelte van het geheugen. Dit betekent dat er een probleem is met de driver zelf. U moet nu op zoek gaan naar die driver en deze verwijderen of vervangen. Gebruik Windows Debugger om dit probleem op te lossen.
Zonder Windows Debugger bent u beperkt tot het verwijderen/updaten/herstellen van de driver die op het blauwe scherm wordt vermeld.

STOP 0xC0000218 (STATUS_CANNOT_LOAD_REGISTRY_FILE)Deze stopcode geeft aan dat het register is beschadigd.
Wat u moet controleren:

1 Probeer vanaf de laatst bekende juiste configuratie op te starten.


2 Als dat niet lukt, moet u de registerbestanden handmatig herstellen. Dat is een tamelijk ingewikkeld proces. Raadpleeg daarvoor het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel: "Het systeem herstellen bij een beschadigd register waardoor Windows XP niet kan worden gestart" Artikel-ID: 307545


STOP 0x000000EA (THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER)Deze fout met een blauw scherm geeft aan dat een apparaatdriver - bijna altijd een driver van een videokaart - op instructies wacht (meestal een hardwarehandeling). Op dit blauwe scherm wordt deze fout vaak in verband gebracht met nv4_disp.sys.
Wat u moet controleren:

1 Zorg dat de videodrivers zijn geüpdatet naar de nieuwste Dell versie.


2 Controleer of het systeem-BIOS volledig up-to-date is.


3 Als de videodriver en het systeem-BIOS volledig up-to-date zijn, vraag dan bij de leverancier of er updates voor de driver beschikbaar zijn.


4 Als laatste oplossing kunt u een andere videokaart plaatsten.


Het opnieuw installeren van Windows garandeert niet dat dit probleem niet terugkeert.

Onderwerp 3: Werken met Windows Debugger

Door Dell aanbevolen video - Dell heeft een online zelfstudie gemaakt waarin wordt uitgelegd hoe u specifieke problemen die een blauw scherm tot gevolg hebben met Windows Debugger kunt oplossen.
Klik hier als u de zelfstudie over Windows Debugger wilt zien. - OPMERKING: alleen Engelstalig

Windows Debugger is een van de meest gebruikte programma's die de softwareontwikkelaars en de supportmedewerkers van Microsoft gebruiken om fouten die leiden tot geheugendumps te analyseren en te verhelpen. U kunt dit programma ook gebruiken.

Windows Debugger is een krachtig hulpprogramma dat over veel nuttige toepassingen beschikt. In het kader van dit artikel zijn we echter alleen geïnteresseerd in de mogelijkheid om geheugendumpbestanden te analyseren die door fouten met een blauw scherm worden gegenereerd, om de oorzaak van de fout vast te stellen.
Als u Windows Debugger gaat gebruiken, moet u rekening houden met het volgende:
 • Windows Debugger is geen programma van Windows zelf. U moet de toepassing downloaden en installeren (15 MB) vanaf de Microsoft-website. Voor de installatie moet u als beheerder zijn aangemeld.
 • Voordat u Windows Debugger kunt gebruiken, moet u enkele kleine aanpassingen aanbrengen.
 • Voor een volledige analyse van de geheugendump heeft Windows Debugger dertig seconden tot twee minuten nodig.


Volg onderstaande stappen als u Windows Debugger wilt gebruiken:

1 Download en installeer Windows Debugger vanaf de Microsoft-website .

Opmerking:

Als u via Google zoekt naar "windows debugger", is het bovenste zoekresultaat de startpagina van Windows Debugger.

2 Als de installatie is voltooid, klikt u op

start
, klik op Alle programma's , klik op Debugging Tools for Windows en vervolgens op WinDbg om het programma te starten.

3 Het pad voor het symboolbestand configureren dat door Windows Debugger wordt gebruikt om de adressen in het geheugendumpbestand om te zetten in duidelijke locatienamen: open het menu File (Bestand), selecteer Symbol File Path (Pad symboolbestand), typ "SRV*c:\debug_symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols" in het dialoogvenster en klik op OK.


4 Een minidumpbestand openen: open het menu File (Bestand), selecteer Open Crash Dump (Crashdump openen), selecteer het gewenste dumpbestand en klik op Open (Openen).

Opmerking:

Minidumpbestanden worden meestal in: C:\WINNT\Minidump\ of C:\Windows\Minidump\ opgeslagen. De bestanden krijgen de naam miniMMDDJJ-NN.dmp, waarbij MM de maand, DD de dag en JJ het jaar is waarin het dumpbestand is gemaakt. NN is de volgorde waarin de dumpbestanden zijn gemaakt als meerdere dumps op één dag zijn gemaakt (de eerste dump krijgt het nummer 01, de tweede 02 enzovoort.).

5 Windows Debugger opent het dumpbestand en geeft een korte beschrijving van de oorzaak van het probleem. (Afbeelding 2)

Opmerking:

De eerste keer dat u met Windows Debugger een dumpbestand op een systeem opent, duurt het enkele minuten voordat de symboolgegevens op de achtergrond zijn gedownload.


Afbeelding 2: Windows Debugger
Aanbevolen opdracht voor de opdrachtregel van Windows Debugger
Stopcode op het blauwe scherm (1000007F is identiek aan 0x7F)
Als Windows de vermoedelijke oorzaak van het probleem weergeeft (atapi.sys in dit voorbeeld), ziet u soms aanvullende informatie zoals memory_corruption

6 Nadat deze eerste analyse is voltooid, meldt Windows Debugger hoe u verder moet zoeken. Typ "!analyze -v" in de opdrachtregel (kd>) onder in het venster en druk op Enter om WinDbg een gedetailleerde analyse voor het bestand uit te laten voeren.

Opmerking:

Het resultaat van deze analyse kan lang zijn en wellicht moet u in het venster van Windows Debugger verticaal schuiven om de gewenste informatie weer te geven.


Afbeelding 3: De resultaten analyseren
Een gedetailleerde uitleg van de stopcode (in dit voorbeeld is de kernel gestuit op een EXCEPTION_DOUBLE_FAULT (8) of een fout bij een poging tot het verwerken van de fout)


Afbeelding 4: Een verdere analyse van de resultaten
De controlecode voor fouten (in dit voorbeeld is het getal 8 opgenomen, ter indicatie van een dubbele fout)
Het aantal keer dat het systeem door deze fout is vastgelopen (meestal 1)
De bucket waarin Windows de fout heeft gecategoriseerd
De stack-tracering op het moment dat het systeem vastliep, waarbij de meest recent aangeroepen procedure bovenaan staat (in dit voorbeeld is het systeem vastgelopen bij het verwerken van een aanvraag van de IDE-controller)


Afbeelding 5: Aanvullende analyse
De naam van de module waarin het systeem zich bevond toen het systeem vastliep. De naam van de module is een koppeling waarop u kunt klikken voor meer informatie over de module; wie de module heeft gemaakt, hoe oud de module is, enzovoort

Onderwerp 4: Het besturingssysteem herstellen naar de fabrieksinstellingen

Als de wizard Probleemoplossing voor opstarten het probleem niet kan vinden, kan het nodig zijn om uw computer te herstellen naar de fabrieksinstellingen. Klik op de koppeling hieronder om het besturingssysteem te herstellen naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen:
De handleiding voor herinstallatie van Microsoft Windows openenArtikel-id: SLN130053

Laatste wijzigingsdatum: 06-04-2016 11:04


Beoordeel dit artikel

Nauwkeurig
Nuttig
Eenvoudig te begrijpen
Was dit artikel nuttig?
Ja Nee
Stuur ons feedback
Feedback bevat ongeldig teken, speciale tekens die niet worden geaccepteerd zijn <> () &#92;
Excuses, ons feedbacksysteem is momenteel offline. Probeert u het later nog eens.

Dank u. Uw feedback is verzonden.