Knowledge Base

Hoe herstel ik een beschadigde RAID-array op de Dell™ XPS™ 420? - KB Article - 340894


De Dell™ XPS™ 420 kan niet opstarten omdat de RAID-array is beschadigd

Wanneer de Dell XPS 420 desktop wordt gestart, stopt de computer in het scherm Intel(R) Matrix Storage Manager (Intel® Matrix Opslagbeheer). De status van het RAID-volume wordt aangegeven als Failed (Beschadigd) en de computer Microsoft® Windows® niet opstarten. Als er geen sprake is van een hardwarefout, kan het RAID-volume worden hersteld met de Intel(R) Matrix Storage Manager.De beschadigde RAID-array herstellen met behulp van de Intel Matrix Storage Manager

  1. Start de computer opnieuw op.

  2. Wanneer het scherm Intel® Matrix Storage Manager (Intel® Matrix Opslagbeheer) wordt weergegeven, waarop de status van het RAID-volume wordt weergegeven als Failed (Beschadigd), druk dan tegelijkertijd op <Ctrl> en <i> om het optie-ROM van de Intel(R) Matrix Storage Manager te openen.

  3. Wanneer het scherm Intel® Matrix Storage Manager (Intel® Matrix Opslagbeheer) wordt weergegeven, selecteert u 1. Create RAID Volume (RAID-volume maken) en drukt u op <Enter>.

  4. Wanneer het bericht Failed RAID volume detected (Beschadigd RAID-volume gevonden) verschijnt, drukt u op <y> om de array te reconstrueren.

  5. Wanneer de reconstructie is voltooid, wordt de computer opnieuw opgestart. De status van het RAID-volume dient nu Normal (Normaal) te zijn en als het goed is kunt u Microsoft® Windows® nu starten. 


Quick Tips worden gepubliceerd door de Dell Support Professionals die dagelijks problemen oplossen.   Om snelle publicatie mogelijk te maken, bevatten Quick Tips wellicht alleen gedeeltelijke oplossingen of tijdelijke oplossingen waaraan nog wordt gewerkt of waarvan nog nader moet worden bewezen dat er een probleem mee wordt opgelost.  Quick Tips zijn niet door Dell gecontroleerd, gevalideerd of goedgekeurd en dienen met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt. Dell is niet aansprakelijk voor verliezen, waaronder maar niet beperkt tot gegevensverlies en winst- of omzetderving, waarmee gebruikers kunnen worden geconfronteerd door het volgen van procedures of adviezen die worden beschreven in de Quick Tips.

Artikel-id: SLN52267

Laatste wijzigingsdatum: 17-12-2010 00:00


Beoordeel dit artikel

Nauwkeurig
Nuttig
Eenvoudig te begrijpen
Was dit artikel nuttig?
Ja Nee
Stuur ons feedback
Opmerkingen mogen geen speciale tekens bevatten: <>() \
Excuses, ons feedbacksysteem is momenteel offline. Probeert u het later nog eens.

Hartelijk dank voor uw feedback.