Kunnskapsbase

Hvordan feilsøke feil med harddisk- og RAID-kontrollere på Dell PowerEdge 12G-servere


Innholdsfortegnelse:

 1. Meldinger om POST-feil
 2. Generelle problemer
 3. Problemer relatert til fysisk disk
 4. Feilmeldinger i konfigureringsverktøyet
 5. Feil og gjenoppbygginger for fysisk disk
 6. SMART-feil
 7. Replace Member-feil
 8. Problem med Linux-operativsystemer
 9. Lysdioder for status til harddiskholder


Artikkelsammendrag: Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du kan feilsøke feil med harddisk- og RAID-kontrollere på Dell PowerEdge™ 12G-servere.


Merk: Dell PowerEdge 12G-servere inkluderer følgende modeller: T320, R320, T420, R420, R520, T620, R620, R720xd, R720, R820, M420, M520, M620, M820 og R920.

Problem 1: Meldinger om POST-feil

Melding Betydning
There are X enclosures connected to connector Y, but only maximum of 4 enclosures can be connected to a single SAS connector. Please remove the extra enclosures then restart your system. BIOS viser denne meldingen når det registrerer at mer enn fire kabinetter er koblet til en enkelt SAS-kontakt. Du må fjerne alle ekstra kabinetter og starte systemet på nytt.
Cache data was lost, but the controller has recovered. This could be due to the fact that your controller had protected cache after an unexpected power loss and your system was without power longer than the battery backup time. Press any key to continue or 'C' to load the configuration utility. Meldingen vises under følgende omstendigheter:
 • Adapteren oppdager at kontrollerens hurtigbuffer ennå ikke er skrevet til diskundersystemet.
 • Kontrolleren oppdager en Error Correcting Code-feil (ECC) mens den utfører rutinekontrollen av hurtigbufferen under initialisering
 • Kontrolleren forkaster hurtigbufferen fremfor å sende den til diskundersystemet fordi dataintegriteten ikke kan garanteres. La batteriet lades helt opp for å løse dette problemet. Hvis problemet vedvarer, kan det skyldes feil på batteriet eller adapterens DIMM-modul.
 • The following virtual disks have missing disks: (x). If you proceed (or load the configuration utility), these virtual disks will be marked OFFLINE and will be inaccessible. Please check your cables and ensure all disks are present. Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility. Meldingen indikerer at noen konfigurerte disker ble fjernet. Hvis diskene ikke ble fjernet, er de ikke lenger tilgjengelige. SAS-kablene til systemet kan være feil tilkoblet. Kontroller kabeltilkoblingene, og løs eventuelle problemer. Start systemet på nytt. Hvis det ikke er noen kabelproblemer, trykker du på hvilken som helst tast eller 'C' for å fortsette.
  All of the disks from your previous configuration are gone. If this is an unexpected message, then please power off your system and check your cables to ensure all disks are present. Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility. Meldingen indikerer at alle konfigurerte disker ble fjernet. Hvis diskene ikke ble fjernet, er de ikke lenger tilgjengelige. SAS-kablene til systemet kan være feil tilkoblet. Kontroller kabeltilkoblingene, og løs eventuelle problemer. Start systemet på nytt. Hvis det ikke er noen kabelproblemer, trykker du på hvilken som helst tast eller <C> for å fortsette.
  The following virtual disks are missing: (x) If you proceed (or load the configuration utility), these virtual disks will be removed from your configuration. If you wish to use them at a later time, they will have to be imported. If you believe these virtual disks should be present, please power off your system and check your cables to ensure all disks are present. Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility. Meldingen indikerer at noen konfigurerte disker ble fjernet. Hvis diskene ikke ble fjernet, er de ikke lenger tilgjengelige. SAS-kablene til systemet kan være feil tilkoblet. Kontroller kabeltilkoblingene, og løs eventuelle problemer. Start systemet på nytt. Hvis det ikke er noen kabelproblemer, trykker du på hvilken som helst tast eller <C> for å fortsette.
  The cache contains dirty data, but some virtual disks are missing or will go offline, so the cached data can not be written to disk. If this is an unexpected error, then please power off your system and check your cables to ensure all disks are present. If you continue, the data in cache will be permanently discarded. Press 'X' to acknowledge and permanently destroy the cached data. Kontrolleren bevarer den utdaterte hurtigbufferen fra en virtuell disk hvis disken kobles fra eller slettes på grunn av manglende fysiske disker. Denne meldingen indikerer at noen konfigurerte disker ble fjernet. Hvis diskene ikke ble fjernet, er de ikke lenger tilgjengelige. SAS-kablene til systemet kan være feil tilkoblet. Kontroller kabeltilkoblingene, og løs eventuelle problemer. Start systemet på nytt. Bruk Ctrl+R-verktøyet til å importere den virtuelle disken eller forkaste den bevarte hurtigbufferen.
  A discovery error has occurred, please power cycle the system and all the enclosures attached to this system. Denne meldingen indikerer at oppdagingen ikke ble fullført innen 120 sekunder. SAS-kablene til systemet kan være feil tilkoblet. Kontroller kabeltilkoblingene, og løs eventuelle problemer. Start systemet på nytt.
  Entering the configuration utility in this state will result in drive configuration changes. Press 'Y' to continue loading the configuration utility or please power off your system and check your cables to ensure all disks are present and reboot. Meldingen vises etter en annen BIOS-advarsel som indikerer at det er problemer med tidligere konfigurerte disker, og hvis du har valgt å godta endringene og fortsette. SAS-kablene til systemet kan være feil tilkoblet. Kontroller kabeltilkoblingene, og løs eventuelle problemer. Start systemet på nytt. Hvis det ikke er noen kabelproblemer, trykker du på hvilken som helst tast eller <Y> for å fortsette.
  BIOS Disabled. No Logical Drives Handled by BIOS. Denne advarselen vises etter at du har deaktivert ROM-alternativet i konfigureringsverktøyet. Når ROM-alternativet er deaktivert, kan ikke BIOS starte opp til INT 13h, og kan ikke tilby muligheten til å starte opp fra den virtuelle disken. Int 13h er et avbruddssignal som støtter en rekke kommandoer som sendes til BIOS, og som deretter sendes til den fysiske disken. Kommandoene inkluderer handlinger du kan utføre med en fysisk disk, som lesing, skriving og formatering.
  Adapter at Baseport xxxx is not responding where xxxx is the baseport of the controller. Kontakt Dells tekniske kundestøtte.
  There are offline or missing virtual drives with preserved cache. Please check the cables and ensure that all drives are present. Press any key to enter the configuration utility. Kontrolleren bevarer den utdaterte hurtigbufferen fra en virtuell disk hvis disken kobles fra eller slettes på grunn av manglende fysiske disker. Denne bevarte utdaterte hurtigbufferen kalles låst hurtigbuffer, og bevares inntil du importerer den virtuelle disken eller forkaster hurtigbufferen. Bruk Ctrl+R-verktøyet til å importere den virtuelle disken eller forkaste den bevarte hurtigbufferen. For trinnene som brukes til å administrere bevart hurtigbuffer.
  x Virtual Disk(s) Offline (x virtuell(e) disk(er) frakoblet), der x er antallet virtuelle disker som feilet. Denne advarselen vises når BIOS oppdager virtuelle disker i frakoblet tilstand. Du må finne ut hvorfor de virtuelle diskene feilet og løse problemet. BIOS foretar seg ikke noe.
  x Virtual Disk(s) Degraded (x virtuell(e) disk(er) degradert), der x er antallet virtuelle disker som er degradert. Denne advarselen vises når BIOS oppdager virtuelle disker i degradert tilstand. Iverksett korrigerende tiltak for å gjøre de virtuelle disker optimale. BIOS foretar seg ikke noe.
  x Virtual Disk(s) Partially Degraded. Denne advarselen vises når BIOS oppdager én diskfeil i en RAID 6- eller RAID 60-konfigurasjon Du må sjekke hvorfor medlemsdisken ikke er til stede for å løse problemet. BIOS foretar seg ikke noe.
  A discovery error has occurred, please power cycle the system and all the enclosures attached to this system. Denne meldingen indikerer at oppdagingen ikke ble fullført innen 120 sekunder. SAS-kablene til systemet kan være feil tilkoblet. Kontroller kabeltilkoblingene, og løs eventuelle problemer. Start systemet på nytt.
  Memory/Battery problems were detected. The adapter has recovered, but cached data was lost. Press any key to continue. (Problemer med minne/batteri ble oppdaget. Adapteren er gjenopprettet, men bufferdata kan være tapt. Trykk en tast for å gå videre.) Meldingen vises under følgende omstendigheter:
 • Adapteren oppdager data i kontrollerens hurtigbuffer som ennå ikke er skrevet til diskundersystemet.
 • Kontrolleren oppdager en Error Correcting Code-feil (ECC) mens den utfører rutinekontrollen av hurtigbufferen under initialisering
 • Kontrolleren forkaster hurtigbufferen fremfor å sende den til diskundersystemet fordi dataintegriteten ikke kan garanteres.
 • Batteriet kan være for lite ladet. La batteriet lades helt for å løse dette problemet. Hvis problemet vedvarer, kan det være feil på batteriet eller adapterens DIMM-modul. Ta kontakt med Dells tekniske kundestøtte.
 • Foreign configuration(s) found on adapter. Press any key to continue, or ’C’ to load the configuration utility or ’F’ to import foreign configuration(s) and continue. Når en kontrollerfastvare oppdager en fysisk disk med eksisterende utenlandske metadata, flagges den fysiske disken som utenlandsk, og et varsel som indikerer at en utenlandsk disk ble oppdaget genereres. Trykk på <F> når du ser denne meldingen for på importere konfigurasjonen (hvis alle medlemsdiskene til de virtuelle diskene er tilstede) uten å laste BIOS-konfigureringsverktøyet. Du kan også trykke på <C> for å gå til BIOS-konfigureringsverktøyet og enten importere eller fjerne den utenlandske konfigurasjonen.
  The foreign configuration message is present during POST but no foreign configurations are present in the foreign view page in CTRL+R. All virtual disks are in an optimal state. Kontroller alle fysiske disker er tilstede og at alle virtuelle disker har tilstand som optimal. Fjern den utenlandske konfigurasjonen ved å bruke CTRL+R eller Dell OpenManage™, et systemadministrasjonsverktøy for servere.
  FORHOLDSREGEL:
  Hvis du setter inn en fysisk disk som tidligere var medlem av en virtuell disk i systemet, og den diskens forrige plassering har blitt overtatt av en ny disk etter en gjenoppbygging, må du manuelt fjerne den utenlandske flaggingen av den nye disken.
  Previous configuration(s) cleared or missing. Importing configuration created on XX/XX XX.XX. Press any key to continue, or ’C’ to load the configuration utility. Meldingen angir at kontrolleren og de fysiske diskene har forskjellige konfigurasjoner. Du kan bruke BIOS-konfigureringsverktøyet til å fjerne den utenlandske konfigurasjonen.
  Invalid SAS topology detected. Please check your cable configurations, repair the problem, and restart your system. SAS-kablene til systemet er feil tilkoblet. Kontroller kabeltilkoblingene og løs eventuelle problemer. Start systemet på nytt.
  Multibit ECC errors were detected on the RAID controller. If you continue, data corruption can occur. Contact technical support to resolve this issue. Press 'X' to continue or else power off the system, replace the controller and reboot. Denne feilen er spesifikk PERC H700-kontrolleren. Multi-bit ECC-feil (MBE) skjer i minnet og kan skade og forkaste hurtigbufferen.
  FORHOLDSREGEL:
  MBE-feil er alvorlige siden de kan føre til dataskade og -tap Kontakt Dells tekniske kundestøtte hvis MBE-feil oppstår.
  MERK:
  En lignende melding vises når flere single-bit ECC-feil oppdages på kontrolleren under oppstart.
  Multibit ECC errors were detected on the RAID controller. The DIMM on the controller needs replacement. If you continue, data corruption can occur. Press 'X' to continue or else power off the system, replace the DIMM module, and reboot. If you have replaced the DIMM please press 'X' to continue . Multi-bit ECC-feil (MBE) skjer i minnet og kan skade og forkaste hurtigbufferen.
  FORHOLDSREGEL:
  MBE-feil er alvorlige siden de kan føre til dataskade og -tap. Kontakt Dells tekniske kundestøtte hvis MBE-feil oppstår.
  Some configured disks have been removed from your system or are no longer accessible. Check your cables and ensure all disks are present. Press any key or ’C’ to continue. Meldingen indikerer at noen konfigurerte disker ble fjernet. Hvis diskene ikke ble fjernet, er de ikke lenger tilgjengelige. SAS-kablene til systemet kan være feil tilkoblet. Kontroller kabeltilkoblingene, og løs eventuelle problemer. Start systemet på nytt. Hvis det ikke er noen kabelproblemer, trykker du på hvilken som helst tast eller <C> for å fortsette.
  The battery is currently discharged or disconnected. Verify the connection and allow 30 minutes for charging. If the battery is properly connected and it has not returned to operational state after 30 minutes of charging then contact technical support for additional assistance. MERK:
  Denne meldingen kan vises for kontrollere uten batteri, avhengig av policy for virtuelle disker.
 • Batteriet i kontrolleren mangler eller er for tiden utilgjengelig. Ta kontakt med Dells kundestøtte dersom problemet vedvarer etter 30 minutter.
 • Batteriet i kontrolleren er helt utladet og må lades for at det skal bli aktivt. Du må først lade batteriet, og deretter vente i noen minutter for at systemet skal oppdage det.
 • Tilbake til toppen


  Problem 2: Generelle problemer

  Problem Anbefalt løsning
  Kontrolleren vises i Enhetsbehandling, men har et gult utropstegn. Installer driveren på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon om å installere drivere på nytt, kan du se "Driverinstallering".
  Meldingen Harddisken ikke funnet vises under mediebasert installering av Microsoft® Windows Server® 2003 eller Microsoft Windows® XP av følgende grunner:
  1. Driveren er ikke innebygd i operativsystemet.
  2. De virtuelle diskene er ikke riktig konfigurert. Kontroller-BIOS er deaktivert.
  De tilhørende løsningene er:
  1. Trykk på <F6> for å installere RAID-enhetsdriveren under installering.
  2. Gå til BIOS-konfigureringsverktøyet for å konfigurere de virtuelle diskene. Gå til BIOS-konfigureringsverktøyet for å aktivere BIOS. For informasjon om konfigurering av virtuelle disker.

  Tilbake til toppen


  Problem 3: Problem relatert til fysisk disk

  Problem Anbefalt løsning
  En av de fysiske diskene i RAID har tilstand som mislykket. Utfør følgende metoder for å løse problemet:
  Undersøk om bakpanelet er skadet.
  2. Kontroller SAS-kablene.
  3. Sett tilbake den fysiske disken.
  4. Kontakt Dells tekniske kundestøtte hvis problemet vedvarer.
  Kan ikke gjenoppbygge en feiltolerant virtuell disk. Den nye disken er for liten eller ikke kompatibel med den virtuelle disken. Bytt ut disken med feil med en kompatibel og fungerende disk med lik eller større lagringsplass.
  En eller flere fysiske disker vises som Blocked (Blokkert) og kan ikke konfigureres. PERC H700 og PERC H800-kontrollere støtter kun Dell-sertifiserte SAS- og SATA-harddisker (HDD) og SSD-stasjoner (SSD) Hvis du bruker en Dell-sertifisert disk og problemet allikevel vedvarer, gjør du følgende:
  Undersøk om bakpanelet er skadet.
  2. Kontroller SAS-kablene.
  3. Sett tilbake den fysiske disken.

  Tilbake til toppen


  Problem 4: Feilmeldinger i konfigureringsverktøyet

  Problem Betydning/Løsning
  An error occurred while reading non-volatile settings. Det oppstod en feil med avlesing av en innstilling fra fastvaren. Sett tilbake kontrolleren og start systemet på nytt.
  An error occurred while reading current controller settings. Konfigurasjon og initialisering av kontrolleren mislyktes. Start systemet på nytt.
  Advanced Device Properties settings not found. Kunne ikke lese siden med viktig konfigurasjons fra fastvaren. Flash fastvaren på nytt og start systemet på nytt.
  Error obtaining PHY properties configuration information. Kunne ikke lese siden med viktig konfigurasjons fra fastvaren. Flash fastvaren på nytt og start systemet på nytt.
  Configuration Utility Options Image checksum error. Feil under lesing av alternativene i konfigureringsverktøyet fra flash. Start på nytt og prøv igjen. Flash fastvaren på kontrolleren på nytt hvis problemet vedvarer.
  Can't load default Configuration Utility options. Kunne ikke tildele minne for strukturen til alternativene i konfigureringsverktøyet.
  An error occurred while writing non-volatile settings. Det oppstod en feil under skriving av en eller flere innstillinger til fastvaren.

  Tilbake til toppen


  Problem 5: Fysisk feil med disk og gjenoppbygging

  Problem Anbefalt løsning
  Gjenoppbygging av de fysiske diskene etter at flere disker ble utilgjengelige samtidig. Flere fysisk diskfeil i en enkelt matrise indikerer vanligvis en svikt i kabling eller tilkobling og kan innebære tap av data. Du kan gjenopprette den virtuelle disken etter at flere fysiske disker ble utilgjengelige samtidig. Gjør følgende for å gjenopprette den virtuelle disken.
  FORHOLDSREGEL:
  Følg sikkerhetsinstruksjonene for å unngå statisk elektrisitet.
  1. Slå av systemet, kontroller kabeltilkoblingene og sett de fysiske diskene tilbake.
  2. Kontroller at alle stasjonene er til stede i kabinettet.
  3. Slå på systemet og gå til CTRL+R-verktøyet og importer den utenlandske konfigurasjon. Trykk på <"F"> når du ser meldingen for å importere konfigurasjonen, eller trykk på <"C"> for å gå til BIOS-konfigureringsverktøyet og fjern den utenlandske konfigurasjonen Hvis den virtuelle disken er redundant og har gått over til tilstanden Degraded (Degradert) før den blir Offline (Frakoblet), starter prosessen med gjenoppbygging automatisk etter at konfigurasjonen er importert. Hvis den virtuelle disken har gått direkte til tilstanden Offline (Frakoblet) på grunn av at kabelen er trukket ut eller strømmen har gått, importeres den virtuelle disken i tilstanden Optimal uten at en gjenoppbygging skjer. Du kan bruke BIOS-konfigureringsverktøyet eller Dell OpenManage-applikasjonen for håndtering av lagring til å utføre en manuell gjenoppbygging av flere fysiske disker.
  Gjenoppbygging av en fysisk disk etter at en av dem har hatt tilstand som mislykket. Hvis du har konfigurert varme reservedisker, prøver PERC H700- eller PERC H800-kontrolleren automatisk å bruke en av dem til å gjenoppbygge en fysisk disk som har tilstand som mislykket. Manuell gjenoppbygging er nødvendig hvis det ikke er tilgjengelige varme reservedisker med nok lagringsplass til å gjenoppbygge de mislykkede fysiske diskene. Du må sette inn en fysisk disk med nok lagringsplass i undersystemet før du gjenoppbygger den fysiske disken. Du kan bruke BIOS-konfigureringsverktøyet eller Dell OpenManage-applikasjonen for håndtering av lagring til å utføre en manuell gjenoppbygging av en enkelt fysisk disk.
  En virtuell disk svikter under gjenoppbygging mens du bruker en global varm reservedisk. Den globale varme reservedisken går tilbake til tilstanden Hotspare (Varm reservedisk), og den virtuelle disken går til tilstanden Failed (Mislykket).
  En virtuell disk svikter under gjenoppbygging mens du bruker en dedikert varm reservedisk. Den dedikerte varme reservedisken går til tilstanden Ready (Klar), og den virtuelle disken går til tilstanden Failed (Mislykket).
  En fysisk disk svikter under en rekonstruksjon på en redundant virtuell disk som har en varm reservedisk. Gjenoppbyggingen av den utilgjengelige fysiske disken starter automatisk etter at rekonstruksjonen er fullført.
  En fysisk disk tar lengre tid enn forventet å gjenoppbygge. En fysisk disk tar lengre tid å gjenoppbygge under høy belastning. For eksempel er det én rebuild I/O-operasjon for hver femte host I/O-operasjon.
  Du kan ikke legge til en ny virtuell disk i en diskgruppe mens den virtuelle disken i den diskgruppen er under gjenoppbygging. Fastvaren tillater deg ikke å lage en virtuell disk ved hjelp av ledig plass i en diskgruppe hvis en fysisk disk i en virtuell diskgruppe er under gjenoppbygging.

  Tilbake til toppen


  Problem 6: SMART-feil

  Problem Anbefalt løsning
  En SMART-feil er oppdaget på en fysisk disk i en redundant virtuell disk. Utfør følgende trinn:
  1. Koble fra den fysiske disken fysisk.
  MERK:
  Hvis det finnes en varm reservedisk, starter gjenoppbyggingen med den varme reservedisken etter at disken er koblet fra fysisk.

  2. Bytt den ut med en ny fysisk disk med like stor eller større kapasitet. Utfør Replace Member-operasjonen Replace Member-operasjonen lar deg kopiere data fra en virtuell disk sin fysiske kildedisk til en fysisk måldisk som ikke er en del av den virtuelle disken.
  En SMART-feil er oppdaget på en fysisk disk i en virtuell disk som ikke er redundant. Utfør følgende trinn:
  1. Sikkerhetskopier data.
  2. Bruk Replace Member eller konfigurer en global varm reservedisk for å erstatte disken automatisk.
  3. Erstatt den berørte fysiske disken med en ny fysisk disk med like stor eller større kapasitet.
  4. Gjenopprett fra sikkerhetskopien.
  En SMART-feil oppstår under en konsekvenskontroll (CC, Consistency Check). Angi hvordan CC-operasjonen skal utføres når det oppstår en SMART-feil.
  Det finnes to innstillinger, Yes (Ja) og No (Nei). No (Nei) er standardinnstillingen og lar CC fortsette når den første feilen oppstår. Alternativet Yes (Ja) stopper CC når den første feilen oppstår. Hendelser blir generert i Event Log (Hendelseslogg) når feil oppstår under CC.

  Tilbake til toppen


  Problem 7: Replace Member-feil

  Problem Anbefalt løsning
  Kildestasjonen svikter under Replace Member-operasjonen. Hvis kildedataene er tilgjengelige fra andre stasjoner i den virtuelle disken, begynner gjenoppbyggingen automatisk på målstasjonen ved hjelp av data fra de andre stasjonene.
  Målstasjonen svikter. Hvis målstasjonen svikter, avbrytes Replace Member -operasjonen.
  Andre stasjoner svikter. Hvis målstasjonen svikter og Replace Member -operasjonen avbrytes, men kildedataene fortsatt er tilgjengelige, fortsetter Replace Member -operasjonen som Replace Member.

  Tilbake til toppen


  Problem 8: Problem med Linux-operativsystemer

  Feilmelding Anbefalt løsning
  <Date:Time> <HostName>
  kernel: sdb: asking for
  cache data failed
  <Date:Time> <HostName>
  kernel: sdb: assuming
  drive cache: write
  through
  Denne feilmeldingen vises når Linux Small Computer System Interface (SCSI)-mellomlaget ber om bufferinnstillinger for fysisk disk. Kontrollerfastvaren administrerer bufferinnstillingene for virtuelle disker på per kontroller- og per virtuell disk-basis, slik at fastvaren ikke reagerer på denne kommandoen. Linux SCSI-mellomlaget forutsetter at den virtuelle diskens bufferpolicy kan gjennomskrives. SDB er enhetsnoden for en virtuell disk. Verdiene endres for hver virtuelle disk.

  Bortsett fra denne meldingen har ikke dette noen innvirkning på normal drift. Bufferpolicyen
  for den virtuelle disken og I/O-gjennomstrømning påvirkes ikke av denne meldingen. Bufferpolicyen
  for SAS RAID-systemene PERC H700 og PERC H800 forblir uendret.
  Driver does not auto-build into new kernel after customer updates. Denne feilen er et generelt problem for Dynamic Kernel Module Support (DKMS) og gjelder for alle DKMS-aktiverte driverpakker. Dette problemet oppstår når du gjør følgende:
  1. Installerer en DKMS-aktivert driverpakke.
  2. Kjører up2date eller et lignende verktøy for å oppgradere kjernen til den nyeste versjonen.
  3. Starter på nytt for å bruke den nye kjernen.
  Driveren som kjører i den nye kjernen, er den innebygde driveren til den nye kjernen. Driverpakken du installerte tidligere i den nye kjernen, trer ikke i kraft i den nye kjernen. Gjør følgende for å automatisk bygge driveren inn i den nye kjernen:
  1. Skriv inn følgende: dkms build -m <module_name> -v<module version> -k <kernel version>
  2. Skriv inn følgende: dkms install -m <module_name> - v <module version> -k <kernel version>
  Skriv inn det følgende for å kontrollere om driveren ble installert i den nye kjernen på riktig måte: DKMS
  Følgende informasjon vises: <drivernavn, <driverversjon>, <versjonen av den nye kjernen>: installert
  smartd[smartd[2338] Device: /dev/sda, Bad IEC (SMART) mode page, err=-5, skip device Dette er et kjent problem. En kommando som ikke støttes, angis via brukerprogrammet. Brukerprogrammer forsøker å sende blokker med kommandobeskrivelse til RAID-volumer.
  Feilmeldingen påvirker ikke funksjonaliteten.
  smartd[2338] Unable to register SCSI device /dev/sda at line 1 of file /etc/smartd.conf Kommandoen Mode Sense/Select støttes av fastvare på kontrolleren. Imidlertid
  sender Linux kernel daemon kommandoen til den virtuelle disken i stedet for IOCTL-noden til driveren. Denne handlingen støttes ikke.

  Tilbake til toppen


  Problem 9: Lysdioder for status til harddiskholder

  Lysdiodene på den fysiske harddiskholderen indikerer tilstanden til hver fysiske disk. Hver harddiskholder i kabinettet har to lysdioder: en for aktivitet (grønn) og en for status (tofarget, grønn/gul) som vist nedenfor. Lysdioden for aktivitet blinker når stasjonen er i bruk.
  Lysdiode Beskrivelse
  Av Sporet er tomt, disken har ikke blitt oppdaget av systemet enda.
  Lyser grønt. Disken er tilgjengelig.
  Blinker grønt (250 millisekunder [ms]) Disken identifiseres eller forberedes for fjerning.
  Blinker grønt (På 400 ms, Av 100 ms) Disken gjenoppbygges eller gjennomgår Replace Member-operasjon.
  Blinker gult (125 ms) Harddisken har mislyktes.
  Blinker grønt/gult (grønn på 500 ms / gul på 500 ms, av 1000 ms) Forventet feil rapporteres av disken.
  Blinker grønt (grønn på 3000 ms, av 3000 ms, gul på 3000 ms, av 3000 ms) Disken blir spunnet ned etter forespørsel fra bruker eller andre tilstander som ikke innebærer feil.

  Tilbake til toppen

  Artikkel-ID: SLN129432

  Dato sist endret: 28/06/2016 10:35 AM


  Vurder denne artikkelen

  Nøyaktig
  Nyttig
  Brukervennlig
  Var denne artikkelen nyttig?
  Ja Nei
  Send oss tilbakemelding
  Tilbakemelding viser ugyldig tegn, ikke godkjente spesialtegn er <> () &#92;
  Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

  Takk. Meldingen er sendt.