Kunnskapsbase

Slik kobler du til et Dell Bluetooth-tastatur og en Dell Bluetooth-mus ved hjelp av SetPoint-programvare i Windows Vista


Artikkelsammendrag: Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du oppretter en parkobling mellom Dell™ Bluetooth®-adaptere og Dell Bluetooth-mus og -tastaturer ved hjelp av SetPoint-programvare. Den inneholder også grunnleggende informasjon om feilsøking.

Innholdsfortegnelse:

 1. Opprette en parkobling til et Dell Bluetooth-tastatur og en Dell Bluetooth-mus (ny eller endret)
 2. Mer informasjon om feilsøking for tilfeller der det ikke kunne opprettes en parkobling med Dells Bluetooth-adapter


 Problem 1:   Opprette en parkobling til en Bluetooth-enhet (ny eller endret)  
 1. Finn Bluetooth-ikonet nederst til høyre på skjermen, og sammenlign statusen med tabell 1.
  (Det kan hende at Bluetooth-ikonet er skjult. I så fall klikker du på pilen Vis skjulte ikoner for å vise skjulte ikoner.)


    Bluetooth-ikon     Status
  Aktivert – du kan opprette en parkobling mellom Bluetooth-adapteren og en annen Bluetooth-enhet.

  Tilkoblet – Bluetooth-adapteren er allerede koblet til en Bluetooth-enhet (hvis den ikke er koblet til enheten du vil at den skal være koblet til, må du koble den til på nytt).
  Deaktivert – trådløsbryteren er av. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du slår på trådløsbryteren, kan du se
  den elektroniske brukerveiledningen.
  Ingen Hvis det ikke vises noe ikon, må Bluetooth-driveren installeres. Se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase:
  Laste ned og installere den nyeste trådløsdriveren for Bluetooth
  Tabell 1: Bluetooth-status 2. Kontroller at følgende betingelser er oppfylt:
  • Det er satt inn batterier i musen og tastaturet.
  • Bluetooth-adapteren, USB Bluetooth-adapteren eller 13/19-i-1-mediekortleseren er installert på eller koblet til datamaskinen.
  • Den nyeste versjonen av Dells pakke med trådløst Bluetooth-tastatur og trådløs Bluetooth-mus er installert.
   Hvis du er usikker på dette, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Hvordan laste ned og installere en driver.
  • Bluetooth-enheten du skal opprette en parkobling til, befinner seg ikke mer enn 10 meter fra datamaskinen. 3. Høyreklikk på Bluetooth-ikonet i systemstatusfeltet. 4. Klikk på Add a Bluetooth Device (Legg til Bluetooth-enhet). 5. Slå på Bluetooth-musen, og trykk på knappen for Bluetooth-tilkobling nederst på musen. LED-indikatoren for Bluetooth øverst på musen begynner å blinke. Hvis LED-indikatoren ikke blinker, trykker du på knappen for Bluetooth-tilkobling på nytt og holder den nede i 2-3 sekunder til indikatoren begynner å blinke. 6. Klikk på Next (Neste) for å starte søket. 7. Klikk på ikonet for musen for å utheve den, og klikk deretter på Next (Neste). 8. Tilkoblingen konfigureres automatisk. Når tilkoblingen til musen er opprettet, lukkes veiviseren, og du kommer tilbake til vinduet Bluetooth Settings (Bluetooth-innstillinger). Den nye tilkoblingen er nå oppført der. Koblingssymbolet under musen angir at den er koblet til. 9. SetPoint startes, og du får spørsmål om du vil søke etter oppdateringer. Klikk på OK. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, klikker du på den for å laste den ned. 10. Når oppdateringen er installert, klikker du på OK. 11. Slå på Bluetooth-tastaturet, og trykk på knappen for Bluetooth-tilkobling nederst på tastaturet. LED-indikatoren for Bluetooth øverst på tastaturet begynner å blinke. Hvis LED-indikatoren ikke blinker, trykker du på knappen for Bluetooth-tilkobling på nytt og holder den nede i 2-3 sekunder til indikatoren begynner å blinke. 12. Merk av for My device is set up and ready to be found (Enheten er installert og klar til å bli oppdaget), og klikk deretter på Next (Neste) for å starte søk. 13. Klikk på ikonet for tastaturet du vil koble til, for å utheve det, og klikk deretter på Next (Neste). 14. Når tastaturet er koblet til, vises skjermbildet Confirm Keyboard Connection (Bekreft tastaturtilkobling). Det vises en tilgangsnøkkel som er generert for tastaturet. Tast inn tilgangsnøkkelen slik den vises på skjermen.
  Merk:  
   
  Det kan kun lagres én tilgangsnøkkel for tastaturet. Tilgangsnøkkelen er unik for hver PC. Hvis du forsøker å koble tastaturet til flere PC-er, endres tilgangsnøkkelen hver gang du oppretter en tilkobling.
   
 15. Tilkoblingen konfigureres automatisk. Når tilkoblingen til tastaturet er opprettet, lukkes veiviseren, og du kommer tilbake til vinduet Bluetooth Settings (Bluetooth-innstillinger). Den nye tilkoblingen er nå oppført der. Koblingssymbolet under tastaturet angir at det er koblet til. Du kan nå ta i bruk enhetene.


Tilbake til toppen


Problem 2.   Mer informasjon om feilsøking for tilfeller der det ikke kunne  
  opprettes en parkobling fra Dell Bluetooth-adapteren  

Klikk på koblingen nedenfor for å få flere feilsøkingstrinn hvis det ikke lyktes å opprette en parkobling fra Dell Bluetooth-adapteren.Tilbake til toppen
 


Artikkel-ID: SLN129464

Dato sist endret: 16/11/2017 11:29 AM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.