Kunnskapsbase

Alienware krasjer og det oppstår en båskjerm-feil


Alienware krasjer og det oppstår en blåskjerm-feil


Denne artikkelen hjelper deg med feilsøking ved blåskjerm på datamaskinen. En blåskjerm er en melding om stoppfeil fra Windows som varsler om en feil i datamaskinens programvare eller maskinvare.


Støttede systemer:

Stasjonære Alienware-datamaskiner Bærbare Alienware-datamaskiner Alienware-spillkonsoll

BSOD (Blue Screen of Death) eller blåskjerm, offisielt kjent som en stoppfeil eller feilkontroll, er feilskjermen som vises på operativsystemer i Microsoft Windows-serien når det oppdages en kritisk feil som ikke kan gjenopprettes, som fører til at systemet krasjer. Det kan oppstå en blåskjerm-feil når:

 • Windows oppdager en feil som ikke kan rettes opp uten å miste data.
 • Windows oppdager at kritiske operativsystemdata har blitt ødelagt.
 • Windows oppdager en feil i maskinvaren som ikke kan rettes opp.

Kjør diagnostikk på Internett

Fullstendig skanning Blåskjermkontroll

Blåskjermkontrollen gir deg informasjon om feilkoden og de anbefalte feilsøkingstrinnene

Hvis PC-en krasjer og blåskjerm vises før Windows lastes inn, kan du prøve disse trinnene.

 1. Start systemet.
 2. Trykk på <F8> når meldingen Trykk F8 for feilsøking og avanserte oppstartsalternativer for Windows vises.
 3. Velg Deaktiver automatisk omstart ved systemfeil. Dette alternativet gjør at skjermbildet med feilmeldingen fortsetter å vises i stedet for at PC-en starter på nytt neste gang det vises.
 4. La feilen vises på nytt. Finn stoppfeilkoden på den siste linjen.

Hvis blåskjermfeilen din ikke dukker opp, kan du prøve følgende trinn:

 1. Klikk på Start-menyen.
 2. Høyreklikk på Datamaskin. Velg Egenskaper.
 3. Velg Avanserte systeminnstillinger i den venstre ruten.
 4. I Avansert-kategorien under Oppstart og gjenoppretting klikker du på Innstillinger.
 5. Systemfeil fjerner du merket for Start på nytt automatisk.

Løsninger fra BlueScreen

Klikk på feilkoden til en blåskjerm for å se detaljerte feilsøkingstrinn

 • Start systemet.
 • Trykk på <F8> når meldingen Trykk F8 for feilsøking og avanserte oppstartsalternativer for Windows vises.
 • Velg Siste fungerende konfigurasjon.
Denne prosedyren fungerer bare hvis systemet ikke har kunnet starte siden det ble gjort endringer.

For å kjøre Bootrec.exe-verktøyet må du starte Windows RE. Følg disse trinnene for å gjøre dette:

 1. Sett gjenopprettings-DVD-en, USB-Flash-stasjonen eller ressurs-DVD-driverdisken i CD-stasjonen, og start deretter datamaskinen.
 2. Trykk på en tast når du blir bedt om det.
 3. Velg et språk, en tid, en valuta, et tastatur eller en inndatametode, og klikk deretter på Neste.
 4. Klikk på Reparer datamaskinen.
 5. Klikk på operativsystemet du vil reparere, og klikk deretter på Neste.
 6. I dialogboksen Alternativer for systemgjenoppretting klikker du på Ledetekst.
 7. Skriv inn Bootrec.exe, og trykk på ENTER.

/FixMbr skriver en Windows 7- og 8-MBR til systempartisjonen. Dette alternativet overskriver ikke den eksisterende partisjonstabellen. Bruk dette alternativet når du må løse problemer med MBR-feil, eller når du må fjerne en kode fra MBR som ikke er standard.

/FixBoot skriver en ny oppstartssektor til systempartisjonen ved hjelp av en oppstartssektor som er kompatibel med Windows 7. Bruk dette alternativet hvis ett av følgende forhold stemmer:

 1. Oppstartssektoren er blitt byttet ut med en ikke-standard Windows 7-oppstartssektor.
 2. Oppstartssektoren er skadet.
 3. En tidligere versjon av Windows-operativsystemet ble installert etter at Windows 7 ble installert. Datamaskinen vil da starte med Windows NT Loader (NTLDR) i stedet for Windows Boot Manager (Bootmgr.exe).
 • Start datamaskinen på nytt, og trykk på <F2> mens Alienware-skjermen vises for å åpne System Setup (Systemoppsett) (BIOS).
 • Kontroller innstillingen for SATA Operation (SATA-operasjon), endre innstillingen som følger, og start datamaskinen på nytt:
  • Innstillingen er RAID / ATA: Endre innstillingen til RAID Autodetect / AHCI
  • Innstillingen er RAID / AHCI eller IRST: Endre innstillingen til RAID Autodetect / ATA
  • Innstillingen er RAID On (RAID På) eller Combination (Kombinasjon): Endre innstillingen til RAID Autodetect / AHCI
 • Hvis problemet ikke løses av å endre innstillingen, kan du tilbakestille SATA Operation (SATA-operasjon) til den opprinnelige verdien.
 1. Skann for virus.
 2. Kjør Dell ePSA Diagnostics (Dell ePSA-diagnostikk)
 3. Kjør Dell Support Assist "belastningstest"
 4. Utfør en ren oppstart
 5. Test datamaskinen. Hvis det ikke vises noen blåskjerm, kan du aktivere alle tjenester og oppstartsprogrammer én etter én til du finner tjenesten eller programmet som fører til blåskjerm.
 6. Kjør Windows-oppdateringer.
 7. Kontroller system-BIOS-versjonen (oppdater til den nyeste versjonen ved behov)
 8. Oppdater brikkesett-, trådløs- og skjermdriverne
 1. Gå til BIOS (trykk F2 under oppstart), gå til Avansert, og deaktiver SpeedStep-alternativet.
 2. Kontroller om systemet har blitt overklokket fra fabrikken. I så fall deaktiverer du overklokkingsfunksjonen.
 3. Kjør Dells ePSA-diagnostikk
 4. Utfør en ren oppstart
 5. Test datamaskinen. Hvis det ikke vises noen blåskjerm, kan du aktivere alle tjenester og oppstartsprogrammer én etter én til du finner tjenesten eller programmet som fører til blåskjerm.
 6. Kjør Windows-oppdateringer.
 7. Kjør Dell Support Assist Belastningstest
 8. Kontroller system-BIOS-versjonen (oppdater til den nyeste versjonen ved behov)
 9. Endre innstillingen for det virtuelle minnet fra Automatically Manage by Windows (Administrer automatisk med Windows) til Custom Size (Egendefinert størrelse). Vi anbefaler at du stiller det virtuelle minnet til minimum 2048 MB og maksimalt 4096 MB.
  1. Åpne systemet ved å klikke på Start, Kontrollpanel, System og Vedlikehold og deretter på System.
  2. Klikk på Avanserte systeminnstillinger i den venstre ruten.


  3. I Avansert-kategorien under Ytelse klikker du på Innstillinger.


  4. Klikk på Avansert-kategorien og deretter på Endre under Virtuelt minne.


  5. Fjern avmerkingen for Automatisk størrelse på sidevekslingsfil for alle stasjoner.


  6. Under Stasjon [Volumnavn] klikker du på stasjonen som inneholder sidevekslingsfilen du vil endre.
  7. Klikk på Egendefinert størrelse, skriv inn en ny størrelse i megabyte i Opprinnelig størrelse (MB) eller Maksimal størrelse (MB), klikk på Sett, og klikk deretter på OK.

Viktig: Vi anbefaler at du stiller det virtuelle minnet til minimum 2048 MB og maksimalt 4096 MB.
 1. Kontroller fildriveren den blå skjermen refererer til.
 2. Rull driveren tilbake til en tidligere versjon.
 3. Oppdater driveren til en ny hvis det forrige alternativet ikke fungerte.
 4. Utfør en ren oppstart
 5. Test datamaskinen. Hvis det ikke vises noen blåskjerm, kan du aktivere alle tjenester og oppstartsprogrammer én etter én til du finner tjenesten eller programmet som fører til blåskjerm.
 6. Kjør Windows-oppdateringer.
 7. Kjør Dells ePSA-diagnostikk
 8. Kjør Dell Support Assist Belastningstest
 9. Kontroller system-BIOS-versjonen (oppdater til den nyeste versjonen ved behov)
 1. Kontroller om systemet har blitt overklokket fra fabrikken. I så fall deaktiverer du overklokkingsfunksjonen.
 2. Utfør en ren oppstart
 3. Test datamaskinen. Hvis det ikke vises noen blåskjerm, kan du aktivere alle tjenester og oppstartsprogrammer én etter én til du finner tjenesten eller programmet som fører til blåskjerm.
 4. Kjør Windows-oppdateringer.
 5. Kjør Dells ePSA-diagnostikk
 6. Kjør Dell Support Assist Belastningstest
 7. Kontroller system-BIOS-versjonen (oppdater til den nyeste versjonen ved behov)
 8. Oppdater driverne for brikkesett, trådløskort og skjermkort
 9. Endre innstillingen for det virtuelle minnet fra Automatically Manage by Windows (Administrer automatisk med Windows) til Custom Size (Egendefinert størrelse). Vi anbefaler at du stiller det virtuelle minnet til minimum 2048 MB og maksimalt 4096 MB.
  1. Åpne systemet ved å klikke på Start, Kontrollpanel, System og Vedlikehold og deretter på System.
  2. Klikk på Avanserte systeminnstillinger i den venstre ruten.


  3. I Avansert-kategorien under Ytelse klikker du på Innstillinger.


  4. Klikk på Avansert-kategorien og deretter på Endre under Virtuelt minne.


  5. Fjern avmerkingen for Automatisk størrelse på sidevekslingsfil for alle stasjoner.


  6. Under Stasjon [Volumnavn] klikker du på stasjonen som inneholder sidevekslingsfilen du vil endre.
  7. Klikk på Egendefinert størrelse, skriv inn en ny størrelse i megabyte i Opprinnelig størrelse (MB) eller Maksimal størrelse (MB), klikk på Sett, og klikk deretter på OK.

 1. Gå til BIOS (trykk F2 under oppstart), gå til Avansert, og deaktiver SpeedStep-alternativet.
 2. Kontroller om datamaskinen fikk BSOD etter hvile- eller dvalemodus.
 3. Kontroller om strømadapteren er den som er anbefalt for din bærbare PC. Hvis du har en stasjonær datamaskin, kontrollerer du om skjermkortet har riktig strømtilkoblingsplugg for skjermkort. En svak strømforsyning kan føre til blåskjerm.
 4. Kontroller om systemet har blitt overklokket fra fabrikken. I så fall deaktiverer du overklokkingsfunksjonen.
 5. Utfør en ren oppstart
 6. Test datamaskinen. Hvis det ikke vises noen blåskjerm, kan du aktivere alle tjenester og oppstartsprogrammer én etter én til du finner tjenesten eller programmet som fører til blåskjerm.
 7. Gå til Enhetsbehandling, kontroller nettverksenhetene, og fjern merkingen for Allow computer to turn off power (Tillat at datamaskinen slår av strømmen) i kategorien Strømstyring.
 8. Kjør Windows-oppdateringer.
 9. Kontroller system-BIOS-versjonen (oppdater til den nyeste versjonen ved behov)
 10. Oppdater brikkesett-, trådløs- og skjermkortdriveren.
 11. Hvis du får BSOD-koder, slår du dem opp her: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff542347.aspx
 12. Kjør Dells ePSA-diagnostikk
 13. Kjør Dell Support Assist Belastningstest
 14. Endre innstillingen for det virtuelle minnet fra Automatically Manage by Windows (Administrer automatisk med Windows) til Custom Size (Egendefinert størrelse). Vi anbefaler at du stiller det virtuelle minnet til minimum 2048 MB og maksimalt 4096 MB.
  1. Åpne systemet ved å klikke på Start, Kontrollpanel, System og Vedlikehold og deretter på System.
  2. Klikk på Avanserte systeminnstillinger i den venstre ruten.


  3. I Avansert-kategorien under Ytelse klikker du på Innstillinger.


  4. Klikk på Avansert-kategorien og deretter på Endre under Virtuelt minne.


  5. Fjern avmerkingen for Automatisk størrelse på sidevekslingsfil for alle stasjoner.


  6. Under Stasjon [Volumnavn] klikker du på stasjonen som inneholder sidevekslingsfilen du vil endre.
  7. Klikk på Egendefinert størrelse, skriv inn en ny størrelse i megabyte i Opprinnelig størrelse (MB) eller Maksimal størrelse (MB), klikk på Sett, og klikk deretter på OK.

Viktig: Vi anbefaler at du stiller det virtuelle minnet til minimum 2048 MB og maksimalt 4096 MB.
 1. Prøv å starte opp med den siste konfigurasjonen du vet fungerte.
 2. Start systemet.
 3. Trykk på <F8> når meldingen Trykk F8 for feilsøking og avanserte oppstartsalternativer for Windows vises.
 4. Velg Siste fungerende konfigurasjon. MERK: Denne fremgangsmåten fungerer bare hvis systemet ikke har kunnet starte etter at det ble gjort endringer
 5. Kjør PSA-daignose / 32-biters diagnose ved å trykke på F12 når du starter datamaskinen.
 6. Utfør en ren oppstart
 7. Kjør Windows-oppdateringer.
 8. Kjør Dells ePSA-diagnostikk
 9. Kjør Dell Support Assist Belastningstest

Følg trinnene nedenfor for å finne ut om prosessoren fungerer:

 1. Load Bios Defaults (Last BIOS-standarder)
 2. Load Overclocking Level 1 (Last overklokkingsnivå 1) (hvis aktuelt)
 3. Load Overclocking Level 2 (Last overklokkingsnivå 2) (hvis aktuelt)
 4. Kjør Dells ePSA-diagnostikk
 5. Kjør Dell Support Assist Test av CPU-belastning
 6. Hvis problemet vedvarer, må prosessoren skiftes ut.
 1. Finn maskinvarekomponenten som er ansvarlig for den kritiske PCI-buss-feilen, tilbakestill enheten, og følg med på den.
 2. Kjør Dells ePSA-diagnostikk
 3. Kjør Dell Support Assist Belastningstest
 4. Fjern eventuelle andre PCI-enheter installert i andre spor, og følg med.
 1. Prøv å starte opp med den siste konfigurasjonen du vet fungerte.
 2. Start systemet.
 3. Trykk på <F8> når meldingen Trykk F8 for feilsøking og avanserte oppstartsalternativer for Windows vises.
 4. Velg Siste fungerende konfigurasjon. MERK: Denne fremgangsmåten fungerer bare hvis systemet ikke har kunnet starte etter at det ble gjort endringer.
 5. Kjør Windows Recovery Environment, og kjør chkdsk c: /r for å feste filsystemet og kontrollere harddisken for feil. For å kjøre chkdsk.exe-verktøyet må du starte Windows RE. Følg disse trinnene for å gjøre dette:
  1. Sett ressurs-DVD-driverdisken i CD-stasjonen, og start deretter datamaskinen.
  2. Trykk på en tast når du blir bedt om det.
  3. Velg et språk, en tid, en valuta, et tastatur eller en inndatametode, og klikk deretter på Neste.
  4. Klikk på Reparer datamaskinen.
  5. Klikk på operativsystemet du vil reparere, og klikk deretter på Neste.
  6. I dialogboksen Alternativer for systemgjenoppretting klikker du på Ledetekst.
  7. Skriv inn chkdsk.exe c: /r, og trykk deretter på ENTER.
 6. En tidligere versjon av Windows-operativsystemet ble installert etter at Windows 7 ble installert. Datamaskinen vil da starte med Windows NT Loader (NTLDR) i stedet for Windows Boot Manager (Bootmgr.exe).
 7. Start datamaskinen på nytt, og trykk på <F2> mens Dell-skjermen vises for å åpne systemoppsettet (BIOS).
 8. Kontroller innstillingen for SATA Operation (SATA-operasjon), endre innstillingen som følger, og start datamaskinen på nytt:
  1. Innstillingen er RAID Autodetect / ATA: Endre innstillingen til RAID Autodetect / AHCI
  2. Innstillingen er RAID Autodetect / AHCI eller IRRT: Endre innstillingen til RAID Autodetect / ATA
  3. Innstillingen er RAID On (RAID På) eller Combination (Kombinasjon): Endre innstillingen til RAID Autodetect / AHCI
 9. Hvis problemet ikke løses av å endre innstillingen, kan du tilbakestille SATA Operation (SATA-operasjon) til den opprinnelige verdien.
 1. Skann for virus.
 2. Kjør Dells ePSA-diagnostikk
 3. Kjør Dell Support Assist Hurtigtest av harddisk
 4. Utfør en ren oppstart
 5. Test datamaskinen. Hvis det ikke vises noen blåskjerm, kan du aktivere alle tjenester og oppstartsprogrammer én etter én til du finner tjenesten eller programmet som fører til blåskjerm.
 6. Kjør Windows-oppdateringer.
 7. Kontroller system-BIOS-versjonen (oppdater til den nyeste versjonen ved behov)
 8. Oppdater brikkesett-, trådløs- og skjermdriverne
 1. Kontroller at strømadapteren er riktig registrert i Bios (gjelder for bærbare og stasjonære datamaskiner (Alpha og X51)).
 2. Kontroller at du har riktig strømledning for skjermkort for stasjonære datamaskiner.
 3. Kjør Windows-oppdateringer.
 4. Kontroller system-BIOS-versjonen (oppdater til den nyeste versjonen ved behov)
 5. Oppdater brikkesett-, trådløs- og skjermdriverne
 6. Kjør Dells ePSA-diagnostikk
 7. Kjør Dell Support Assist Belastningstest av skjermkort
 8. Utfør en ren oppstart
 9. Test datamaskinen. Hvis det ikke vises noen blåskjerm, kan du aktivere alle tjenester og oppstartsprogrammer én etter én til du finner tjenesten eller programmet som fører til blåskjerm.

Tilbake til toppen


Finner du ikke det du leter etter?
Kontakt ekspertene våre på:

Twitter AlienwareServices Facebook Alienware ArenaArtikkel-ID: SLN129509

Dato sist endret: 21/04/2016 06:40 AM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.