Kunnskapsbase

Dell Backup and Recovery Manager (DBRM)Denne artikkelen inneholder informasjon om Dell Backup and Recovery Manager (DBRM)


Merk: Denne artikkelen henviser til Dell Backup and Recovery Manager (DBRM) 1.3. Hvis du vil ha informasjon om Dell Backup and Recovery 1.8, kan du se følgende artikkel: Dell Backup and Recovery 1.8: Overview and Install (Dell Backup and Recovery 1.8: Oversikt og installering) for kobling til relevante artikler.

Innholdsfortegnelse

 1. Oversikt over Dell Backup and Recovery Manager
 2. Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av filer
 3. Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av system
 4. Dell Gjenopprettingsverktøy
 5. Feilsøke Dell Backup and Recovery Manager

1. Oversikt over Dell Backup and Recovery Manager


Dell™ Backup and Recovery Manager 1.3 er et enkelt og brukervennlig verktøy som hjelper Dell-kunder med å opprette og administrere sikkerhetskopiering av filer og system og gjenopprette datamaskinen og data ved en eventuell feil. DBRM omfatter flere funksjoner, for eksempel følgende:

 • Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av bestemte typer filer, for eksempel musikk-, video- og bildefiler.
 • Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av hele systempartisjoner.
 • Opprettelse av Dell-medier for operativsystem og applikasjoner, for eksempel Microsoft Office-programserien, Roxio Creator, Norton Internet Security eller McAfee Security Suite.
 • Reparasjon av forhåndsinstallerte applikasjoner, for eksempel Microsoft Office-programserien, Roxio Creator, Norton Internet Security eller McAfee Security Suite.
 • Støtter nå muligheten til å opprette sikkerhetskopier av applikasjonsmedier i samsvar med den aktuelle lisensavtalen for sluttbrukere.
 • Det er ikke lenger nødvendig å starte Dell Backup and Recovery Manager på nytt i Windows Recovery Environment for å kunne opprette systemsikkerhetskopiimage. Imageene opprettes nå inne i operativsystemet.
 • Funksjonelle kosmetiske forbedringer for å forenkle hvordan en bruker velger sikkerhetskopimedietype og lagringsplassering.
 • Ekstra støtte for tolags DVD-er (bare for Windows Vista og Windows 7).
Merk: Den første tolags-DVD-en i et tolagssett opprettes som ettlags DVD for å være oppstartbar. De gjenværende tolags-DVD-ene i sikkerhetskopisettet vil imidlertid bruke full kapasitet.
Merk: Blu-ray-støtte er begrenset til bruk som lagringsmedium med høy kapasitet. Blu-ray-disker vil ikke være oppstartbare. Hvis du vil gjenopprette en sikkerhetskopi fra en Blu-ray-disk, må du starte opp systemet fra en oppstartbar Dell-gjenopprettingsdisk eller et annet oppstartbart sikkerhetskopiimage. Må ikke brukes for operativsystem- eller gjenopprettingsmedier.
 

Forrige versjon av Dell Backup and Recovery Manager krevde bruk av Windows Recovery Environment (WinRE) ved opprettelse av systemsikkerhetskopier. Med gjeldende versjon, DBRM 1.3, er det ikke nødvendig med WinRE for å kunne opprette slike sikkerhetskopier.

DBRM støtter en lang rekke medier for sikkerhetskopiering. Modulene er:

 • Eksterne USB-medier (USB-minnepinne eller USB-harddisk).
 • Blu-Ray (Windows 7 og 8)
 • To-lags DVD (bare for Windows 7, 8 og Vista).

 

Skjermbildet for status for systemsikkerhetskopi er det første skjermbildet du ser når du starter Dell Backup and Recovery Manager. Du kan også åpne det ved å klikke på oversiktsknappen.

Skjermbildet for status for systemsikkerhetskopi viser informasjon om siste systemsikkerhetskopiimage som er opprettet. For Microsoft Windows Vista- og Windows 7-systemer som har en kopi av Dell-fabrikkimageet på gjenopprettingspartisjonen, vil dette være det første systemsikkerhetskopiimageet som vises, til brukeren har sikkerhetskopiert systemet.

For Windows XP-systemer som ikke har gjenopprettingspartisjon og et Dell-fabrikkimage, blir informasjonen om sikkerhetskopistatus erstattet med en melding som forteller brukeren at det ikke er opprettet noen sikkerhetskopi, og der brukeren blir rådet til å opprette en sikkerhetskopi ved å klikke på Backup System Now (Sikkerhetskopier systemet nå).


 

Tilbake til toppen


2. Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av filer

Delen File Backup and Restore (Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av filer) har en direkte kobling til Windows Sikkerhetskopiering og gjenoppretting. File Backup and Restore (Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av filer) har flere fordeler sammenlignet med sikkerhetskopiering av hele systemet:

 • Sikkerhetskopiering av en bestemt filtype.
 • Sikkerhetskopiering av en bestemt katalog.

 

Du får tilgang til dette ved å klikke på File Backup and Restore (Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av filer).

Slik bruker du sikkerhetskopieringsfunksjonen:

 1. Velg hvor du vil sikkerhetskopiere.
 1. Velg typer sikkerhetskopiering. Hvis du velger La Windows velge, sikkerhetskopieres hele dokumentmappen, og det opprettes et systemimage. Hvis du velger La meg velge, opprettes det en mappestruktur for tilpasset sikkerhetskopiering.
 1. Hvis La meg velge velges, blir du bedt om å velge hvilken mappe som skal sikkerhetskopieres.
 1. På siste side må du gå gjennom det du har valgt gjennom veiviseren.

 

Slik bruker du gjenopprettingsfunksjonen:

 1. Velg filen/mappen du vil gjenopprette.
 1. Systemet ber deg om å angi hvor sikkerhetskopien skal gjenopprettes.

Tilbake til toppen


3. Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av system

Sikkerhetskopiering av system fungerer litt forskjellig fra sikkerhetskopiering og gjenoppretting av filer. I stedet for at enkeltfiler og -mapper sikkerhetskopieres, brukes Windows Recovery Environment (WinRE), som er tilgjengelig gjennom Windows Vista og Windows 7 og muliggjør sikkerhetskopiering av hele systemet.

Sikkerhetskopiering av system:

Med denne prosedyren opprettes det en sikkerhetskopi av den primære systempartisjonen. Denne er vanligvis merket som C:-stasjonen.

 1. I første trinn i veiviseren angir du navnet på sikkerhetskopien og hvor du vil lagre sikkerhetskopien.
 1. Trykk på Create Image (Opprett image) for å starte sikkerhetskopieringen.
 1. Det vises en fullføringslinje mens prosessen pågår.
 

Behandling av sikkerhetskopier:

Behandling av sikkerhetskopier innebærer at du kan eksportere, gi nytt navn til eller slette sikkerhetskopier.

 1. Velg ønsket sikkerhetskopi fra rullegardinlisten.
 2. Velg deretter en handling, for eksempel
  1. Export (Eksporter) – hvis du vil eksportere en sikkerhetskopi til en annen plassering
  2. Rename (Gi nytt navn) – hvis du vil gi nytt navn til en sikkerhetskopi
  3. Delete (Slett) – hvis du vil slette en sikkerhetskopi

Systemgjenoppretting via DBRM:

 1. Velg ønsket image, og klikk på Next (Neste).
 1. Klikk på Start.
 1. Systemet vil fortsette med en statuslinje og be brukeren om å starte datamaskinen på nytt når prosessen er fullført.

Tilbake til toppen


4. Dell-gjenopprettingsverktøy:

Delen for Dell-gjenopprettingsverktøy er en spesialdel innenfor DBRM for opprettelse av medier for Dell-kunder. Denne delen omfatter følgende: a) Dell-gjenopprettingsmedier – standard fabrikkimage og b) operativsystem- og applikasjonsmedier. Kunder som har kjøpt ekstra programvare sammen med systemet, kan opprette slike applikasjonsmedier.

Dell Gjenopprettingsmedier

 1. Veiviseren ber deg om å velge enheten du vil opprette gjenopprettingsmedier for.
 • Fabrikkimage og gjenopprettingsverktøy er en kombinasjon av standard Dell-operativsystemimage og tilhørende drivere/applikasjoner.
 • Gjenopprettingsverktøy brukes bare til å opprette Dell-medier for drivere og applikasjoner.
Merk: Dette er et advarselstrinn bare for eksterne lagringsenheter. Hvis du bruker et optisk medium, vises ikke denne meldingen.
 1. Systemet ber om en bekreftelse.
 1. Systemet fortsetter med en statuslinje, og det vises en statusmelding når prosessen er fullført.

Tilbake til toppen


5. Problemer med Dell Backup and Recovery Manager (DBRM)

 1. Manglende evne til å oppgradere, installere eller avinstallere DCP Security Manager (Sikkerhetsbehandling) eller Dell Sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsbehandling.

  – Hvis du prøver å avinstallere DCP Security Manager (Sikkerhetsbehandling) for å oppgradere til Dell Data Protection-programvare på eldre systemer, kan du oppleve en rekke forskjellige feilkoder og at installasjonen eller fjerningen mislykkes. Et problem kan også oppstå når du prøver å registrere fingeravtrykk, kryptere harddisken, osv. på et umiddelbart brukerklart Dell-system. DCP Security Manager (Sikkerhetsbehandling) kan ikke være oppført i menyen Programmer eller et ikon på skrivebordet. Du må laste ned Dells ControlPoint-sikkerhetsprogramvare for å få Wave-programvaren.

  – Problemet er at Dell Data Protection\Access er fabrikkinstallert og disse to programmene kan være installert samtidig. Du må fjerne DCP for å få full funksjonalitet av DBRM.

  – I nyere systemer bør ikke dette være et problem, ettersom DCP (Dell Control Point) ikke lenger er installert på Dell-systemer.

 2. Dell Backup and Recovery Manager (DBRM) kan vise feil dato for neste planlagte sikkerhetskopiering

 3. En brukeropprettet systempartisjon kan forsvinne etter gjenoppretting ved hjelp av Dell Backup and Recovery Manager (DBRM)


Tilbake til toppen

SIKKERHETSKOPI Finn ut mer på støttesiden vår for løsninger for datalagring og sikkerhetskopiering.
 Artikkel-ID: SLN155384

Dato sist endret: 12/02/2018 12:47 PM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.