Kunnskapsbase

Tastaturveiledning for Dell Chromebook


 


Denne veiledningen inneholder informasjon om hvordan du bruker tastaturet. Dette bestemte tastaturet har noen spesielle funksjoner. Vi skal se nærmere på hva de er, og hvordan du bruker dem. Hvis denne artikkelen ikke inneholder den informasjonen du leter etter, kan du se i brukerhåndboken på kundestøttesiden.


Innholdsfortegnelse:

 1. Tastaturoppsett
 2. Tastefunksjon
 3. Justere spesialtaster og Caps Lock
 4. Hurtigtaster
 

 

1. Tastaturoppsett

 

Du vil se at Chromebook-tastaturet har noen ekstra funksjoner for å gjøre det enklere for deg å surfe på nettet. Tastaturet inneholder en dedikert søketast og en ny rad med netthurtigtaster. Et standard USB-tastatur kan også brukes med Chromebook, med de samme tastatursnarveiene.

 

 

 
Merk: Vær oppmerksom på at av/på-knappen for systemet er tasten i høyre hjørne av den øverste raden med taster når du ser på et faktisk tastatur.
 
Merk: Hvis du har problemer med tastaturet ditt, følger du retningslinjene for feilsøking i koblingen nedenfor:


Tilbake til toppen


 

2. Tastefunksjon

 

Tastaturet på Chromebook er utformet for å hjelpe deg med å bruke de riktige tastene for å utføre de oppgavene du trenger. Tabellen nedenfor er en oversikt over de spesielle tastene på den øverste raden på tastaturet.

 
Key Funksjon
Gå til forrige side i leserloggen. Gå til forrige side i leserloggen (F1)
Gå til neste side i leserloggen. Gå til neste side i leserloggen (F2)
Last inn den gjeldende siden på nytt. Last inn den aktuelle siden på nytt (F3)
Åpne siden din i fullskjermmodus. Åpne siden din i fullskjermmodus (F4)
Bytt til neste fane eller vindu. Bytt til neste fane eller vindu (F5)
Reduser lysstyrken på skjermen. Reduser lysstyrken på skjermen (F6)
Øk lysstyrken på skjermen. Øk lysstyrken på skjermen (F7)
Demp lyd. Demp lyd (F8)
Reduser volumet. Reduser volumet (F9)
Øk volumet. Øk volumet (F10)
Søk-tasten.

Søk gjennom appene dine og Internett fra applisten. På en Chromebook sitter denne tasten på siden, der du vanligvis vil finne Caps Lock-tasten.

Hvis du bruker et vanlig tastatur, fungerer Windows-tasten mellom Ctrl og Alt som Søk-tasten.

Hvis du vil slå på Caps Lock midlertidig, trykker du Alt + Søk-tasten.


Tilbake til toppen


 

3. Justere spesialtaster og Caps Lock

 

Chromebook leveres med en spesiell Søk-tast, slik at du raskt kan søke på Internett. Hvis du vil skrive store bokstaver, kan du få Søk-tasten til å fungere som Caps Lock-tasten. På samme måte kan du også justere hvordan Ctrl- og Alt-tastene fungerer på innstillingssiden.

 
Endre tastens virkemåte
 
 1. Logg på Chromebook.

 2. Klikk på statusområdet i nederste høyre hjørne, der kontobildet vises.

 3. Klikk på Settings (Innstillinger).

 4. I avsnittet Device (Enhet) klikker du på Keyboard Settings (Tastaturinnstillinger).

 5. Bruk menyene til å justere funksjonen til søket og Ctrl- og Alt-tastene.

 6. Klikk påOK.

 
Mer om Søk-tasten
 

Hvis du trykker på Søk-tasten , får du opp søkeboksen og applisten. I søkefeltet kan du søke både på Internett og applisten samtidig.

Bruker du et vanlig tastatur?

Windows-tasten mellom Ctrl og Alt vil fungere som Søk-tasten.

Hvis du vil gjøre plass til Søk-tasten, fjernes Caps Lock-tasten, men hvis du virkelig trenger Caps Lock, kan du slå den på midlertidig ved å trykke på Alt- + Søk-tasten. Trykk en gang til for å slå den av.


Tilbake til toppen


 

4. Hurtigtaster

 

Tabellen nedenfor viser de tastatursnarveiene som kan være nyttige.

 
Snarvei Funksjon
Esc Stopp innlastingen av den gjeldende siden
Alt + Pil opp Side opp
Alt + Pil ned Side ned
Alt + Pil venstre (Tilbake) Gå til forrige side i leserloggen
Alt + høyre piltast
(Shift + Tilbake)
Gå til neste side i leserloggen.
Ctrl + Pil høyre Flytt til slutten av neste ord
Ctrl + Pil ned Flytt til begynnelsen av forrige ord
Ctrl + Alt + Pil opp Hjem
Ctrl + Alt + Pil ned End
Ctrl + Alt + Pil høyre Velg neste ord eller bokstav
Ctrl + Alt + Pil venstre Velg forrige ord eller bokstav
Ctrl + Alt + Z Aktiver eller deaktiver tilgjengelighetsfunksjoner hvis du ikke er logget på med en Google-konto. Hvis du er logget på, kan du konfigurere tilgjengelighetsfunksjonen på innstillingssiden.
Ctrl + Alt + / Åpne listen over tilgjengelige hurtigtaster
Ctrl + Shift + D Lagre alle åpne sider i det gjeldende vinduet som bokmerker i en ny mappe
Ctrl + Shift + G eller
Shift + Enter
Gå til forrige treff for inndataene på søkelinjen
Ctrl + Shift + B Slå visningen av bokmerkelinjen av/på. Bokmerker vises på siden for nye faner hvis linjen er skjult.
Ctrl + Shift + I Slå visningen av utviklerverktøypanelet av/på
Ctrl + Shift + J Slå visningen av DOM Inspector av/på
Ctrl + Shift + L Lås skjermen
Ctrl + Shift + N Åpne et nytt vindu i inkognitomodus
Ctrl + Shift + B Slå bokmerkelinjen av/på
Ctrl + Shift + Q Logg av Google-konto
Ctrl + Shift + Q (to ganger) Logg av Google-kontoen på Chrome OS
Ctrl + Shift + R Last inn den gjeldende siden på nytt uten å bruke bufret innhold
Ctrl + Shift + T Gjenåpne den siste fanen som ble lukket. Google Chrome husker de 10 siste fanene som ble lukket.
Ctrl + Shift + V Lim inn innhold fra utklippstavlen som vanlig tekst.
Ctrl + Shift + W Lukk det gjeldende vinduet.
Ctrl + . Vis skjulte filer i Files-appen
Ctrl + ? Gå til Help Center
Ctrl + 0 Tilbakestill zoomnivå
Ctrl + 1 til Ctrl + 8 Gå til fanen ved den angitte posisjonen i vinduet
Ctrl + 9 Gå til siste fane i vinduet
Ctrl + A Velg alt på siden
Ctrl + C Kopier valgt innhold til utklippstavlen
Ctrl + D Lagre den gjeldende nettsiden som bokmerke
Ctrl + F Søk på den gjeldende nettsiden
Ctrl + G eller Enter Gå til neste treff for inndataene på søkelinjen
Ctrl + H Åpne loggsiden
Ctrl + J Åpne nedlastingssiden
Ctrl + K eller Ctrl + E Utfør et søk. Skriv inn et søkeord etter spørsmålstegnet på adresselinjen, og trykk på Enter.
Ctrl + L eller Alt + D Velg innholdet på adresselinjen
Ctrl + N Åpne et nytt vindu
Ctrl + O Åpne en fil i nettleseren
Ctrl + P Skriv ut den gjeldende siden
Ctrl + R Last inn den gjeldende siden på nytt
Ctrl + S Lagre den gjeldende siden
Ctrl + T Åpne en ny fane
Ctrl + U Vis sidekilde
Ctrl + V Lim inn innhold fra utklippstavlen
Ctrl + W Lukk den gjeldende fanen
Ctrl + X Klipp ut
Ctrl + Z Angre siste handling
Ctrl + Tilbake Slett det forrige ordet
Ctrl + Tab Gå til neste fane
Ctrl + Enter Og www. og .com i inndataene på adresselinjen og åpne den resulterende URL-adressen
Ctrl + Shift + Tab Gå til forrige fane i vinduet
Ctrl + Shift + Refresh Roter skjermen 90 grader
Ctrl + Shift + ) Tilbakestill skjermskala
Ctrl + Shift + + Øk skjermskala
Ctrl + Shift + - Reduser skjermskala
Ctrl + Shift + Refresh Roter skjermen 90 grader
Ctrl + + Zoom inn på siden
Ctrl + - Zoom ut på siden
Alt + klikk en kobling Åpne lenken du klikket i en ny fane i bakgrunnen
Alt + 1 til Alt + 8 Gå til vinduet ved den angitte posisjonen
Alt + 9 Gå til det siste åpne vinduet
Alt + E eller Alt + F Åpne Chrome-menyen på verktøylinjen i nettleseren
Alt + Tilbake Slett den neste bokstaven (slett forover)
Alt + Tab Gå til neste vindu som er åpent
Alt + Shift + Tab Gå til forrige vindu som er åpent
Alt + Shift + M Åpne Files-appen
Alt + Shift + B Sett fokus på bokmerkelinjen. Bruk handlingene angitt for Shift + Alt + T til å flytte fokus.
Shift + Alt + S Åpne statusfeltet nederst i høyre hjørne av skjermen
Shift + Alt + L

Sett fokus på startappen

 • Trykk på Tab eller Pil høyre for å fokusere på det neste element på verktøylinjen
 • Trykk på Shift + Tab eller Pil venstre for å fokusere på det forrige element på verktøylinjen
 • Trykk Mellomrom eller Enter for å aktivere knapper, inkludert sidehandlinger og nettleserhandlinger
 • Trykk på Shift + Øk volum-tasten. for å åpne kontekstmenyen for knappen (hvis den er tilgjengelig).
 • Trykk Esc for å fokusere på siden igjen
Shift + Search + Volum opp Åpne høyreklikkmenyer for fokuserte elementer.
Shift + Esc Åpne Oppgavebehandling.


Tilbake til toppen

Artikkel-ID: SLN293875

Dato sist endret: 29/08/2017 03:17 PM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.