Kunnskapsbase

Bruke CROSH-diagnostikk på Dell ChromebookDenne artikkelen inneholder informasjon om CROSH diagnose og hvordan du bruker det på en Dell Chromebook.


Innholdsfortegnelse:

 1. Hva er CROSH-diagnostikk?
 2. Kjøre CROSH-diagnostikk
 3. CROSH-kommandoer
 4. Kontroll av batteritilstand

1. Hva er CROSH-diagnostikk?

 

Chrome OS støtter ikke ePSA, Dell BIOS, F12-startmenyen eller DellConnect. Det finnes ingen diagnose før oppstart. All feilsøking må skje fra innsiden av operativsystemet. Chrome Shell (CROSH)- og Chrome URL-kommandoer inneholder noen feilsøkingsverktøy, informasjon og avanserte innstillinger.

Chrome Shell (CROSH) er et kommandolinjegrensesnitt som ligner på BASH-terminalen i Linux eller kommandoterminalen (cmd.exe) i Windows. Chrome OS er basert på Linux, men CROSH gjenkjenner ikke de fleste Linux-kommandoene.

De nyttigste kommandoene for feilsøking ville være memtest, storage_test_1 og storage_test_2, ping og tracepath. Ping fungerer annerledes enn i Windows. Som standard gjentas funksjonen til du trykker Ctrl + C, og den viser ikke noen statistikk. Tracepath ligner søkerutekommandoen i Windows. Du kan se en detaljert forklaring på kommandoene nedenfor eller ved å skrive help eller help_advanced i CROSH.


Tilbake til toppen


2. Kjøre CROSH-diagnostikk

 

Merk: CROSH er Chrome-skallet som lar deg kjøre tester og andre kommandolinjefunksjoner på samme måte som cmd.exe i Windows eller BASH-Terminal i Linux.

Hvis du vil åpne SHELL, følger du instruksjonene nedenfor:

 1. Åpne Chrome-nettleseren.

 1. Trykk på tastene Ctrl + Alt + t samtidig. Grensesnittet skal vises på skjermen.

 1. Skriv inn CROSH-kommandoen for diagnose. Skriv inn help for å se en liste over tilgjengelige kommandoer. Skriv inn help_advanced for å vise en mer fullstendig liste over kommandoer for feilsøking. Du kan også se listen over kommandoer nedenfor.

Merk: Dell støtter ikke kjøring av systemet i utviklermodus eller installering av et alternativt operativsystem, f.eks. Chrobuntu og Crouton.


Tilbake til toppen


3. CROSH-kommandoer

 

Tabellene nedenfor viser en liste over tilgjengelige kommandoer i CROSH.

Hjelpkommandoer
Kommando Formål
exit Avslutt Crosh Shell
hjelp Vis denne hjelpen.
help_advanced Vis hjelpen for mer avanserte kommandoer, som hovedsakelig brukes til feilsøking.
ping

[-c count] [-i interval] [-n] [-s packetsize] [-W waittime] < destination >
Send ICMP ECHO_REQUEST-pakker til en nettverksvert. Hvis < destination > er "gw", brukes neste hop-gateway for standardrute.

Det fungerer akkurat som pingkommandoen i andre operativsystemer. Trykk på Ctrl + C for å stoppe pingprosessen eller stoppe andre kommandoer i Crosh.

ssh [optional args...]
Starter ssh-delsystemet hvis det startes uten argumenter.
"ssh < user > < host >", "ssh < user > < host > < port >", "ssh < user >@< host >". eller "ssh < user >@< host > < port >" kobler seg til uten å gå inn i delsystemet.
ssh_forget_host Fjern en vert fra listen over kjente ssh-verter. Denne kommandoen viser en meny over kjente verter og ber verten glemme.
top Angir chapsd-loggingsnivået. Ingen argumenter vil starte utførlig logging.
 
Help_Advanced Commands
Kommando Formål
battery_test [< test length >] Tester batteriets utladningshastighet for et gitt antall sekunder. Intet argument vil settes il 300 s test som standard.
bt_console [< agent capability >] Går til en Bluetooth-feilsøkingskonsoll. Valgfritt argument angir den mulighet konsollen vil gi en paringsagent. Se Bluetooth Core-spesifikasjonen for gyldige alternativer.
chaps_debug [start | stop | < log_level >] Angir chapsd-loggingsnivået. Ingen argumenter vil starte utførlig logging.
connectivity Viser status for tilkobling.
experimental_storage < status | enable | disable > Aktiver eller deaktiver eksperimentelle lagringsfunksjoner.
ff_debug [< tag_expr >] [--help] [--list_valid_tags] [--reset] Legg til og fjern flimflam-feilsøkingstagger.
memory_test Utfører omfattende minnetesting på det tilgjengelige, ledige minnet.
modem < command > [args...] Interager med 3G-modemet. Kjør "modem help" for detaljert hjelp.
modem_set_carrier carrier-name Konfigurerer modemet for den angitte operatøren.
network_diag [--date] [--link] [--show-macs] [--wifi] [--help] [--wifi-mon] < host > En funksjon som utfører en mengde nettverksdiagnostikk. Lagrer en kopi av utdataene til nedlastingskatalogen.
network_logging < wifi | cellular | ethernet > En funksjon som aktiverer et forhåndsdefinert sett med tagger som er nyttige for feilsøking av den angitte enheten.
p2p_update [enable | disable] Aktiverer eller deaktiverer P2P-deling av oppdateringer over det lokale nettverket. Dette vil både prøve å hente oppdateringer fra andre datamaskiner i nettverket og dele de nedlastede oppdateringene med dem. Kjør denne kommandoen uten argumenter for å se gjeldende status.
rlz < status | enable | disable > Aktiver eller deaktiver RLZ.
rollback Prøv å tilbakestille til den forrige oppdateringen som er bufret i systemet. Bare tilgjengelig på ikke-stabile kanaler og enheter som ikke er registrert som foretak. Merk at dette vil gjenopprette fabrikkinnstillingene på enheten.
route [-n] [-6] Vis rutingstabeller.
set_apn [-n < network-id >] [-u < username >] [-p < password >] < apn > Angi APN som skal brukes når du kobler til nettverket angitt av < network-id >. Hvis < network-id > ikke er angitt, bruker du det gjeldende nettverkets nettverks-ID.
set_apn - c Tøm APN-en som skal brukes, slik at standard APN blir brukt i stedet.
set_arpgw < true | false > Slå på ekstra tilstandskontroll for nettverk for å sikre at standardgatewayen kan nås.
set_cellular_ppp [-u < username >] [-p < password >] Angi PPP-brukernavn og/eller -passord for en eksisterende mobilforbindelse. Hvis verken -u eller -p er angitt, viser du det eksisterende PPP-brukernavnet for mobiltilkobling.
set_cellular_ppp -c Tøm eventuelle eksisterende PPP-brukernavn og PPP-passord for en eksisterende mobilforbindelse.
sound < command > < argument > Lydkonfigurasjon på lavt nivå. Kan brukes til å spille av / ta opp lydprøver og aktivere stråledannelse på Pixel.
"sound beamforming < on | off >" vil aktivere/deaktivere funksjonen.
"sound record [duration]" vil begynne innspilling.
"sound play < filename >" vil spille av de innspilte lydprøvene.
storage_status Leser lagringsenheten SMARTs helsetilstand, forhandlerattributter og feillogg.
storage_test_1 Utfører en kort frakoblet SMART-test.
storage_test_2 Utfører en omfattende lesbarhetstest.
syslog < message > Logger en melding til syslog.
tpcontrol {status | taptoclick [on|off] sensitivity [1-5] | set < property > }
tpcontrol {syntp [on|off]}
Juster avanserte styreplateinnstillinger manuelt.
tracepath [-n] < destination >[/port] Spor banen/ruten til en nettverksvert.
update_over_cellular [enable|disable] Aktiverer eller deaktiverer de automatiske oppdateringene over mobilnettverk. Kjør uten argumenter for å se gjeldende status.
last opp krasjer Laster opp tilgjengelige krasjrapporter til krasjserver.
wpa_debug [< debug_level >] [--help] [--list_valid_level] [--reset] Angi wpa_supplicant-feilsøkingsnivå.
xset m [acc_mult[/acc_div] [thr]]
xset m default
Finjuster musens akselerasjonsgrad.
xset r rate [delay [rate]] Finjuster autogjentakelsesverdier. Forsinkelsen er antall millisekunder før autogjentakelse starter. Verdien er antall gjentakelser per sekund.
xset r [keycode] < on|off > Slå autogjentakelse av/på. Hvis nøkkelkode er angitt, påvirker det bare den tasten. Hvis det ikke er angitt, påvirker det global virkemåte.


Tilbake til toppen


4. Kontroll av batteritilstand

 1. Åpne Chrome-nettleseren.

 2. Trykk på tastene Ctrl + Alt + t samtidig (CROSH åpnes i en ny nettleserkategori).

 3. Kontroller at strømadapteren er koblet til Chromebook og en stikkontakt.

 4. Skriv inn battery_test 1 (inkludert mellomrommet) i CROSH, og trykk deretter på Enter.

 5. Se etter Battery is Charging (percent left) (Batteriet lades (gjenværende prosent)).

  Merk: Dette viser at strømadapteren lader batteriet.
 6. Fjern strømadapteren fra Chromebook.

 7. Skriv inn battery_test 10 (inkludert mellomrommet) i CROSH, og trykk deretter på Enter.

  Merk: Testen kjøres i ti sekunder.
 8. Se etter Battery health: (with a percent showing) (Batteritilstand: (med en prosentverdi)).

  Merk: En prosentverdi på over 50 % for batteritilstanden betyr at batteriet fungerer som det skal.


Tilbake til toppen

Artikkel-ID: SLN293879

Dato sist endret: 17/02/2017 09:00 AM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Tilbakemelding viser ugyldig tegn, ikke godkjente spesialtegn er <> () &#92;
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk. Meldingen er sendt.