Baza wiedzy

Zarządzanie serwerami PowerEdge przy pomocy SupportAssist


Dell SupportAssist automatyzuje wsparcie poprzez proaktywną identyfikację problemów sprzętowych lub software'owych. Kiedy pojawia się problem, SupportAssist informuje o tym użytkownika i automatycznie otwiera zgłoszenie serwisowe w Dell. Dane potrzebne do przeprowadzenia diagnostyki są automatycznie zbierane i wysyłane do Wsparcia Technicznego w Dell. Dzięki tym informacjom Dell może zapewnić swoim klientom usprawnione, wydajne i szybsze wsparcie. Do monitorowania serwerów PowerEdge można użyć dwóch rodzajów SupportAssist (SA): SA Standalone (osobna aplikacja) lub SA w postaci pluginu do OpenManage Essentials.

Kliknij w poniższe menu, aby je rozwinąć.

Ten krótki klip wideo wyjaśnia jak działa SupportAssist

Jakie są wymagania systemowe w monitorowanych urządzeniach?
Aby można było monitorować urządzenie, musi być na nim zainstalowane i uruchomione oprogramowanie Dell OpenManage Server Administrator (OMSA). Zalecana wersja OMSA zależy od systemu operacyjnego używanego w danym urządzeniu. SupportAssist może też monitorować serwery 12. i 13. generacji bez OMSA, jeśli używany jest iDRAC7 lub iDRAC8.

W jakich językach dostępny jest Dell SupportAssist?
Interfejs oprogranowania SupportAssist dostępny jest w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, uproszczonym chińskim oraz japońskim.

Jakie alerty powodują proaktywne otwarcie zgłoszenia serwisowego przed wystąpieniem awarii sprzętowych?
SupportAssist przetwarza alerty otrzymane od monitorowanych urządzeń, aby ustalić, czy dane alert kwalifikuje się do otwarcia zgłoszenia serwisowego. Jeśli alert odpowiada ustalonym kryteriom, to proaktywnie otwierane jest zgłoszenie serwisowe.

Co dzieje się w przypadku wystąpienia awarii sprzętowych?
W przypadku wystąpienia awarii w urządzeniu z aktywnym wsparciem ProSupport, SupportAssist otwiera nowe zgłoszenie w systemach wsparcia technicznego Dell. Użytkownik otrzymuje powiadomienie emailem, w którym zawarty jest numer zgłoszenia dla danego Service Taga, a agent wsparcia technicznego Dell kontaktuje się z użytkownikiem, aby rozwiązać problem.

Jakie opcje dostępne są w SupportAssist, kiedy wsparcie ProSupport dla danego urządzenia skończy się?
Jeśli wsparcie ProSupport wygaśnie, zablokowana będzie funkcja automatycznego zakładania zgłoszeń serwisowych. Nadal będą jednak działały powiadomienia emailowe o błędach sprzętowych. W przypadku przedłużenia umowy ProSupport dla danego urządzenia (Service Taga), automatycznie otwieranie zgłoszeń będzie automatycznie odblokowane.

Z których urządzeń można otrzymywać proaktywne alerty?
Proaktywne alerty dostępne są dla serwerów PowerEdge od 9. do 13. generacji.

Jakie rodzaje danych zbiera Dell SupportAssist?
Dell SupportAssist zbiera informacje o urządzeniu i podstawowe dane o wydajności. Dane o urządzeniu to np. model, Service Tag, rodzaj systemu operacyjnego. Aplikacja nie zbiera żadnych plików z urządzenia, ani żadnych informacji o używanych aplikacjach. Jedynymi wyjątkami są automatyczne pliki z logami diagnostycznymi i log błędów SupportAssist.
SupportAssist for Servers to samodzielnie działająca aplikacja, którą instaluje się w serwerowych systemach operacyjnych Windows oraz Linux. Zbiera ona informacje o komponentach sprzętowych serwera i automatycznie tworzy zgłoszenia serwisowe w przypadku wystąpienia problemu. SupportAssist for Servers może monitorować do 300 serwerów. To narzędzie nazywane jest też SupportAssist Standalone.


Dokumentacja związana z SupportAssist for Servers dostępna jest na stronach wsparcia technicznego (j. ang.).


Poniżej opisane są najważniejsze kroki:

Ta sekcja wyjaśnia jak instalować SupportAssist Standalone.

Uwaga: SupportAssist for Servers należy zainstalować na fizycznym lub wirtualnym serwerze, a DRAC/iDRAC musi być dostępny.

Uwaga: Host SA wymaga serwerowego systemu operacyjnego Windows lub Linux.


Serwery 12. i 13. generacji mogą używać iDRACów z SA Standalone. Starsze generacje muszą mieć zainstalowane oprogramowanie OMSA (OpenManage Server Administrator) w systemie operacyjnym. Dzięki temu artykułowi można sprawdzić, do której generacji należy dany serwer.

Pobieranie oprogramowania

Plik instalacyjny można pobrać ze strony dedykowanej narzędziu SupportAssist.
Odnośnik do pliku można znaleźć u dołu strony, w sekcji Enterprise, i dalej Downloads.
Plik należy pobrać i przejść do folderu, w którym go zapisano.

Instalacja

Kiedy instalacja zakończy się, SupportAssist wyświetli stronę logowania. Do logowania należy użyć danych administratora danej domeny (nazwa użytkownika i hasło). Przy pierwszym uruchomieniu należy podać swoje dane kontaktowe.

Uwaga: Te dane kontaktowe będą używane podczas automatycznego tworzenia zgłoszeń serwisowych. Należy upewnić się, że są poprawne.


Ta sekcja zawiera instrukcje dodawania serwerów PowerEdge do SupportAssist for Servers.
Po zainstalowaniu oprogramowania, należy je uruchomić,

 1. przejść do zakładki Devices i kliknąć w niebieski znak plus (+Add).
 2. Wyświetli się okienko, w którym należy wpisać dane serwera.
Zwróć uwagę: W przypadku serwerów 12. i 13. generacji można użyć danych iDRACa. W przypadku starszych generacji należy podać dane oprogramowania OMSA. Dzięki temu artykułowi można sprawdzić, do której generacji należy dany serwer.

W przypadku nowych generacji serwery mogą być dodawane na podstawie IP iDRACa, co jest niezależne od systemu operacyjnego. W przypadku starszych generacji SupportAssist potrzebuje oprogramowania OMSA, aby móc komunikować się z DRAC/iDRAC w tych serwerach.


 • Opcja z użyciem iDRAC
Host Name/IP Address Wpisać adres IP iDRACa
Display Name Nazwa danego serwera
Username nazwa użytkownika do logowania w iDRAC
Password hasło do logowania w iDRAC
 • Opcja z użyciem OMSA
Host Name/IP Address adres IP serwera (systemu operacyjnego)
Display Name Nazwa danego serwera
Username nazwa użytkownika administratora
Password hasło administratora


3. Po potwierdzeniu przyciskiem OK urządzenie zostanie wykryte.

Wykrywanie urządzenia może chwilę trwać.SupportAssist umożliwia automatyczną konfigurację SNMP na zdalnym serwerze, aby umożliwić otrzymywanie alertów.

Po ponownym wybraniu zakładki Devices nowy serwer powinien być widoczny na liście.
Procedurę należy powtórzyć dla każdego serwera, który ma być monitorowany przy pomocy SupportAssist Standalone.

Zakładka Cases zawiera listę zgłoszeń powiązanych z monitorowanymi serwerami.

Jeśli musisz wysłać raport diagnostyczny do wsparcia technicznego Dell, a dany serwer jest na liście w zakładce Devices , to wystarczy

zaznaczyć ten serwer i kliknąć Send System Information powyżej.

Plik z raportem diagnostycznym zostanie zapisany w katalogu programu (Windows: C:\Program Files\Dell\SupportAssist\reports\, Linux: /opt/dell/supportassist/reports/) i automatycznie przesłany do wsparcia technicznego. Generowanie raportu trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu minut.

Zwróć uwagę: Raport diagnostyczny jest powiązany z Service Tagiem danego urządzenia.

W przypadku wykrycia awarii SupportAssist automatycznie tworzy zgłoszenie serwisowe i jednocześnie wysyła raport diagnostyczny DSET.


Plugin SupportAssist dodaje proaktywne wsparcie do narzędzia zarządzającego OpenManage Essentials. W połączeniu z OpenManage Essentials, plugin SupportAssist będzie powiadamiał wsparcie techniczne Dell w przypadku wykrycia problemu nie tylko w serwerach, ale także w macierzach dyskowych i urządzeniach sieciowych.


Na stronach wsparcia technicznego dostępne są m.in. następujące dokumenty:

Dell SupportAssist for Dell OpenManage Essentials Support Matrix (j. ang.)
Dell SupportAssist for Dell OpenManage Essentials User's Guide (j. ang.)


Poniżej opisane są najważniejsze kroki:

Poniżej wymienione są wstępne wymagania:
 • Serwery Dell PowerEdge z zainstalowanym oprogramowaniem Dell OpenManage Essentials w wersji 2.1
 • Umiejętność instalacji, konfiguracji i obsługi oprogramownia OpenManage Essentials
Więcej informacji o instalacji, konfiguracji i obsłudze oprogramowania OpenManage Essentials należy zapoznać się z dokumentami Dell OpenManage Essentials User’s Guide oraz Dell OpenManage Essentials Release Notes , które dostępne są na stronie Dell.com/OpenManageManuals.

Minimalne wymagania konfiguracji software'owej:

 • Dell OpenManage Essentials w wersji 2.1. lub późniejszej
 • Opcjonalnie: oprogramowanie Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) zainstalowane i działające na monitorowanych serwerach PowerEdge.·
Uwaga: oprogramowanie OMSA jest wymagane do monitorowania serwerów PowerEdge tylko, jeśli do wykrywania serwerów używane są adresy IP systemów operacyjnych. Oprogramowanie OMSA nie jest wymagane do monitorowania serwerów Dell PowerEdge 12. generacji i nowszych, jeśli do wykrywania serwerów używane są adresy IP iDRACów.
 • Agent SNMP musi być odblokowany na wszystkich zarządzanych urządzeniach PowerEdge, EqualLogic, PowerVault, iDRAC, CMC, Networking (wcześniej Force10 oraz PowerConnect) oraz PowerEdge VRTX, aby umożliwić wykrycie ich przez OpenManage Essentials.
 • Wszystkie zarządzane urządzenia PowerEdge, EqualLogic, PowerVault, iDRAC, CMC, Networking (wcześniej Force10 oraz PowerConnect) oraz PowerEdge VRTX muszą być skonfigurowane do wysyłania SNMP traps do serwera z OpenManage Essentials.
 • Wszystkie zarządzane urządzenia PowerEdge, EqualLogic, PowerVault, iDRAC, CMC, Networking (wcześniej Force10 oraz PowerConnect) oraz PowerEdge VRTX muszą zostać wykryte, skategoryzowane i zinwentaryzowane przez serwer OpenManage Essentials.·
Uwaga: Aby umożliwić monitorowanie urządzeń EqualLogic w SupportAssist, należy wykryć je w OpenManage Essentials poprzez Group Management IP lub Storage Group IP.
 • Oprogramowanie PowerVault Modular Disk Storage Manager (MDSM) musi być zainstalowane na serwerze OpenManage Essentials, aby możliwe było monitorowanie urządzeń PowerVault MD Series.
 • Pomiędzy domenami serwera zarządzającego a domenami managed nodes należy zastosować trust relationship.
 • Microsoft .Net Framework 4.5
 • Microsoft ASP.Net
 • IIS 7.x lub 8.x
 • Przeglądarki internetowe – Internet Explorer 9, 10, lub 11; Mozilla Firefox 22 lub 23; wspierane jedynie na systemach operacyjnych Windows.
Poniżej opisane są minimalne zalecane konfiguracje sprzętowe (Ilustracja 1 - j. ang.):
Dell SupportAssist Version 2.1 Hardware Requirements
Ilustracja 1: Dell SupportAssist wersja 2.1 - wymagania sprzętowe
Poniżej opisane są minimalne wymagania sieciowe:
 • Połączenie z internetem – standardowa sieć Gbe.
 • Serwer zarządzający, na którym zainstalowany jest SupportAssist, musi mieć możliwość komunikacji z serwerem SupportAssist w Dell poprzez protokół HTTPS.
 • Serwer zarządzający, na którym zainstalowany jest SupportAssist, musi mieć możliwość komunikacji z następującymi zasobami:
WSKAZÓWKA: Aby sprawdzić, czy jest dostęp do tych zasobów można użyć instrukcji z tej strony: Ensuring successful communication between the SupportAssist application and the SupportAssist server (j. ang.).
Poniższa tabela informuje o tym, które porty muszą być otwarte na serwerze zarządzającym i na managed nodes (Ilustracja 2 - j. ang.):
Dell SupportAssist Version 2.1 -Port Details
Ilustracja 2 - Dell SupportAssist - Szczegóły portów
WSKAZÓWKA: Informacje o innych zależnych portach można znaleźć w sekcji "Supported Protocols and Ports" w dokumencie Dell OpenManage Essentials User’s Guide na stronie Dell.com/OpenManageManuals.
 1. Zaloguj się na serwer zarządzający.
 2. Wejdź na stronę Dell.com/SupportAssistGroup.
 3. Przewiń w dół do sekcji SupportAssist for Enterprise. Kliknij Download OME and SupportAssist software bundle w kolumnie Software downloads and instructions.
 4. Wypełnij formularz i kliknij Submit. Zostanie wyświetlona strona z linkiem umożliwiającym rozpoczęcie pobierania.
 5. Kliknij Download a następnie Save. Pobrano oprogramowanie OpenManage Essentials 2.1 .
 6. Kliknij prawym klawyszem muszy na plik instalacyjny OpenManage Essentials i wybierz Run as administrator. Okno WinZip Self-Extractor zostanie wyświetlone.
 7. Kliknij Unzip.
 8. Kliknij OK w okienku z komunikatem informującym o poprawnym rozpakowaniu plików . Zostanie wyświetlone okno instalacji Dell OpenManage Essentials.
 9. Upewnij się, że Dell SupportAssist jest zaznaczony. Kliknij Install. Zostanie wyświetlone okno Dell OpenManage Essentials Prerequisites (wymagania wstępne).
 10. Kliknij Install All Critical Prerequisites, aby zainstalować wymagane elementy.
 11. Potwierdź instalację klikając w Yes i czekaj, aż wszystkie wymagane elementy zostaną zainstalowane.
 12. W oknie Dell OpenManage Essentials Prerequisites kliknij Install Essentials .
 13. Komunikat "install Essentials on a local or remote database" potwierdź klikając Yes i czekaj, aż zainstaluje się Microsoft SQL Express 2012.
 14. W oknie Dell OpenManage Essentials Prerequisites kliknij Install Essentials . Wyświetlone zostanie okno Install Wizard for Dell OpenManage Essentials.
 15. Kliknij Next. Wyświetli się strona z License Agreement.
 16. Przeczytaj umowę i, jeśli zgadzasz się z jej treścią, wybierz I accept the terms in the license agreement, a następnie kliknij Next. Wyświetlona zostanie strona Setup Type.
 17. Kliknij Next. Wyświetlona zostanie strona Ready to Install the Program.
 18. Kliknij Install. Wyświetlona zostanie strona Installation Completed.
 19. Kliknij Finish. W nowym oknie przeglądarki wyświetlony zostanie główny portal OpenManage Essentials. Jednocześnie wyświetlone zostanie też okno Welcome to Dell SupportAssist Installer.
 20. W oknie Welcome to Dell SupportAssist Installer kliknij Next. Wyświetlona zostanie strona License Agreement.
 21. Przeczytaj o tym jakie dane zbiera SupportAssist i wybierz I Agree.
 22. Przeczytaj umowę licencyjną i wybierz I Agree.
 23. Kliknij Next i czekaj na zakończenie instalacji.
 24. Kliknij Finish. SupportAssist Setup Wizard zostanie wyświetlony w nowym oknie przeglądarki.
Uwaga: Oprogramowanie OMSA jest wymagane do monitorowania serwerów Dell PowerEdge, tylko jeśli do wykrywania serwerów używa się adresów IP systemu operacyjnego. Oprogramowanie OMSA nie jest wymagane do monitorowania serwerów Dell PowerEdge generacji 12. lub późniejszych, jeśli do wykrywania serwerów używa się adresu IP iDRACa.
 1. Zaloguj się na serwerze i pobierz Dell OpenManage Server Administrator Managed Node Version 8.1 dla Windowsa (64-bit).
 2. Kliknij prawym klawiszem myszy w plik instalacyjnyOpenManage Server Administrator i wybierz Run as administrator. Zostanie wyświetlone okno WinZip Self-Extractor .
 3. Kliknij Unzip.
 4. Potwierdź poprawne rozpakowanie plików klikając OK.
 5. Przejdź do folderu C:\Openmanage\windows.
 6. Kliknij prawym klawiszem myszy na pliku setup i wybierz Run as administrator. Zostanie wyświetlone okno Server Administrator.
 7. Kliknij Install Server Administrator. Rozpocznie się instalacja.
 8. Kliknij Next. Zostanie wyświetlona strona z License Agreement.
 9. Zapoznaj się z zasadami i kliknij Next. Zostanie wyświetlona strona Setup Type.
 10. Kliknij Next. Zostanie wyświetlona strona Ready to Install the Program.
 11. Kliknij Install. Zostanie wyświetlona strona Install Wizard Completed.
 12. Kliknij Finish.
Uwaga: Poniższe wskazówki mają zastsowanie jedynie do Microsoft Windows Server 2012 lub nowszych systemów operacyjnych. W przypadku innego systemu operacyjnego można pominąc te kroki i przejść do sekcji Konfiguracja usługi SNMP .
 1. Otwórz Server Manager na zdalnym urządzeniu.
 2. Kliknij Manage > Add Roles and Features . Wyświetlony zostanie Add Roles and Features Wizard.
 3. Klikaj Next aż wyświetlona zostanie strona Features.
 4. W panelu Features przewiń w dół i kliknij Remote Server Administrator Tools > Feature Administration Tools > SNMP Tools , a następnie kliknij Next.
 5. Kliknij Install.
 6. Po zakończeniu instalacji kliknij Close.
 1. Na zdalnym urządzeniu otwórz wiersz polecenia, wpisz services.msc i naciśnij Enter. Zostanie wyświetlone okno Services.
 2. W panelu po prawej kliknij dwukrotnie SNMP Service. Zostanie wyświetlone okno SNMP Service Properties.
 3. Przejdź do zakładki Traps.
 4. W polu Community name wpisz public i kliknij Add to list.
 5. Pod Trap destinations kliknij click Add. Zostanie wyświetlone okno SNMP Service Configuration.
 6. W polu Host name, IP or IPX address wpisz adres IP serwera, na którym zainstalowano OpenManage Essentials i kliknij Add.
 7. Przejdź do zakładki Security.
 8. Pod Accepted community names kliknij Add. Zostanie wyświetlone okno SNMP Service Configuration.
 9. W polu Community Name wpisz public i kliknij Add.
 10. Zaznacz Accept SNMP packets from any host i kliknij Apply.
 11. Kliknij OK, aby zamknąć okno SNMP Service Properties.
 12. W oknie Services kliknij prawym klawiszem myszy w SNMP Service i wybierz Restart.
 1. Na serwerze zarządzającym kliknij dwukrotnie ikonę OpenManage Essentials na pulpicie. Okno OpenManage Essentials otworzy się w nowym oknie przeglądarki.
 2. Na pasku menu kliknij Manage a następnie Discovery and Inventory . Wyświetlony zostanie portal Discovery and Inventory.
 3. Kliknij Add Discovery Range. Zostanie wyświetlone okno Discovery Wizard Configuration.
 4. Wybierz Guided Wizard i następnie kliknij Finish. Zostanie wyświetlone okno Discover Devices.
 5. W polu IP address / range wpisz adres IP zdalnego urządzenia.
 6. Kliknij Add , a następnie Next. Zostanie wyświetlona strona Device Type Filtering.
 7. Wybierz protokół odpowiedni do wykrywania.
 8. Klikaj Next aż zostanie wyświetlona strona Summary.
 9. Kliknij Finish. Zostanie wyświetlony portal Discovery Range Summary. Ten portal wyświetla status wykrywania urządzenia.
 10. Po zakończeniu wykrywania kliknij menu Devices. Wyświetlony zostanie portal Devices. Zdalne urządzenie, które właśnie zostało wykryte będzie widoczne w drzewie nawigacyjnym po lewej stronie pod All Device > Servers.
 1. Przejdź do okna przeglądarki, w którym wyświetlony jest SupportAssist Setup Wizard.
 2. Na stronie powitalnej kliknij Next. Zostanie wyświetlona strona Registration.
 3. Wprowadź dane kontaktowe, wybierz preferowany język do komunikacji emailowej i kliknij Next. Zostanie wyświetlona strona System Credentials.
 4. Wpisz nazwę użytkownika i hasło konta, które ma prawa administratora na serwerze zarządzającym i kliknij Next. Zostanie wyświetlona strona Summary.
 5. Kliknij Finish. Zostanie wyświetlona strona ze zgłoszeniami serwisowymi - SupportAssist Cases .
 6. Kliknij w zakładkę Settings tab. Zostanie wyświetlona strona z logami systemowymi - System Logs.
 7. W Edit Device Type Credentials wpisz we właściwych polach nazwę użytkownika i hasło do zdalnego urządzenia.
 8. Kliknij Save Changes.

Identyfikator artykułu: SLN299049

Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2016 06:17


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Opinia zawiera nieprawidłowy znak. Nieakceptowane znaki specjalne: <> () &#92;
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy! Twoja opinia została wysłana.