Baza wiedzy

Dell XPS 10 – Urządzenie może się zawieszać podczas wznawiania pracy z trybu uśpienia


Podsumowanie artykułu: W niniejszym artykule opisano sytuację, w której tablet Dell XPS 10 zawiesza się podczas próby wznowienia pracy z trybu uśpienia.


Problem:
Posiadacze tabletów Dell XPS 10 mogą napotkać sytuację, w której urządzenie zawiesi się, wyświetlając czarny ekran, lub nie będzie w stanie wznowić pracy z trybu uśpienia.

Omówienie:
Jeśli tablet XPS10 nie może wznowić pracy z trybu gotowości lub uśpienia albo zawiesza się, wyświetlając czarny ekran, należy nacisnąć przez 1 sekundę przycisk zasilania i sprawdzić, czy urządzenie zareaguje. Jeśli ekran się wyłączy, należy ponownie nacisnąć przycisk zasilania, aby wznowić pracę urządzenia. Jeśli powyższa metoda nie zadziała, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez co najmniej 4 sekundy, aby wyłączyć zasilanie. Jeśli ekran LED rozbłyśnie na sekundę, oznacza to, że system jest wyłączony i można go włączyć ponownie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania przez 3 sekundy. Jeśli powyższa metoda nie zadziała, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez co najmniej 10 sekund, aby wyłączyć urządzenie.

Rozwiązanie:
W większości przypadków problem rozwiązuje proste wyłączenie i ponowne uruchomienia urządzenia. W niektórych przypadkach konieczne może być odświeżenie lub zresetowanie systemu operacyjnego. 


Identyfikator artykułu: SLN114874

Data ostatniej modyfikacji: 13.03.2013 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.