Baza wiedzy

Jakimi narzędziami diagnostycznymi firmy Dell mogę zdiagnozować i rozwiązać problemy sprzętowe?Jeśli w Twoim komputerze występują problemy z wydajnością, ale nie wiesz, który komponent za nie odpowiada lub jak je rozwiązać, firma Dell zapewnia kilka pomocnych narzędzi do diagnozowania sprzętu.

Diagnostyka online

Napraw urządzenie lub uzyskaj części zamienne bez dzwonienia do działu pomocy technicznej. Możemy naprawić urządzenie z systemem Windows lub przesłać części zamienne, jeśli urządzenie jest objęte gwarancją. Uruchomienie Szybkiego testu powoduje także instalację narzędzia SupportAssist, co w przyszłości ułatwia rozwiązywanie problemów z urządzeniem.

Uwaga: Niektóre testy diagnostyczne mogą wyświetlać grafikę lub okno dialogowe stanu, a inne mogą wymagać Twojego udziału.

Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell Narzędzie diagnostyki w trybie online firmy Dell — rozwiązywanie problemów z komputerem Dell.

Szybki test Dell

Szybki test skanuje dysk twardy, pamięć, procesor i napęd optyczny komputera lub tabletu z systemem Windows. W przypadku wykrycia błędu zostanie on automatycznie naprawiony, zostaną zalecone czynności rozwiązywania problemów lub dalsze testy oraz będzie można uzyskać pomoc w nabyciu odpowiednich części zamiennych.

 1. Przejdź na stronę Dell PC Diagnostics.
 2. Kliknij przycisk Uruchom Szybki test.
 3. Aplikacja Dell System Detect jest wymagana do zidentyfikowania urządzenia Dell i zapewnienia dostosowanej pomocy technicznej. Wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie, aby zainstalować aplikację Dell System Detect.
 4. Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zainstalować aplikację Dell SupportAssist.
 5. Po zainstalowaniu aplikacji Dell SupportAssist rozpoczną się testy diagnostyczne.
  Uwaga: Niektóre testy diagnostyczne mogą wyświetlać grafikę lub okno dialogowe stanu, a inne mogą wymagać Twojego udziału.
Film instruktażowy — Jak korzystać z diagnostyki online firmy Dell

Diagnostyka offline

Urządzenia firmy Dell są wyposażone w narzędzia diagnostyki przedrozruchowej, które umożliwiają wykrywanie problemów z oprogramowaniem i zapisywanie kodów błędów. Ten zestaw narzędzi diagnostycznych wykonuje działania przed uruchomieniem systemu Microsoft Windows, co umożliwia wykrycie problemów sprzętowych bez działającego systemu operacyjnego. Skan początkowy trwa kilka minut i sprawdza pod kątem błędów pamięć urządzenia (RAM), dysk twardy, procesor i kilka innych podzespołów.

Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell Rozwiązywanie problemów sprzętowych przy użyciu diagnostyki ePSA lub PSA i przewodnik po kodach błędów.

Diagnostyka Dell Pre-boot System Assessment lub Enhanced Pre-boot System Assessment (PSA lub ePSA)

Aby uruchomić diagnostykę Dell PSA lub ePSA:

 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Gdy pojawi się logo firmy Dell, naciśnij kilkakrotnie klawisz F12 na klawiaturze, aby otworzyć menu jednorazowego rozruchu.
 3. Przy użyciu klawisza strzałki w dół na klawiaturze wybierz opcję Diagnostics (Diagnostyka) i naciśnij klawisz Enter.
 4. Wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie i udziel odpowiedzi na pytania, aby ukończyć ocenę.
 5. Zanotuj wszystkie wyświetlone kody błędów
 6. Użyj aplikacji Dell Interactive Support Agent (tylko w języku angielskim), aby uzyskać informacje na temat kodów błędów diagnostycznych ePSA i PSA.
Film instruktażowy — Diagnostyka problemów sprzętowych w notebookach lub komputerach stacjonarnych firmy Dell

Aplikacja Dell SupportAssist dla komputerów PC i tabletów

Aplikacja Dell SupportAssist aktywnie monitoruje stan podzespołów i oprogramowania komputera. W przypadku wykrycia problemów aplikacja SupportAssist wyświetla powiadomienie. Aplikacja SupportAssist jest wstępnie zainstalowana na wszystkich nowych domowych komputerach stacjonarnych i tabletach firmy Dell. Jeśli urządzenie ma mniej niż rok, wyszukaj na nim „SupportAssist" i uruchom aplikację. Jeśli aplikacja SupportAssist nie jest wstępnie zainstalowana na urządzeniu lub chcesz zainstalować ją ponownie, upewnij się, że urządzenie spełnia minimalne wymagania systemowe i pobierz aplikację SupportAssist dla komputerów i tabletów.

Więcej informacji można znaleźć w bazie wiedzy firmy Dell, w artykule Dell SupportAssist dla komputerów i tabletów.

Aby rozpocząć diagnostykę przy użyciu aplikacji Dell SupportAssist:

 1. Kliknij przycisk Start systemu Windows.
 2. Przejdź do opcji Wszystkie programy.
 3. W folderze Dell kliknij pozycję SupportAssist
 4. Kliknij kafelek Checkup (Diagnostyka).
 5. Wybierz typ testu diagnostycznego, który chcesz przeprowadzić.
  • Default (Domyślny) — przeprowadzenie tego testu zajmie około 10 minut.
  • Stress (Obciążenie) — przeprowadzenie tego testu zajmie około 15 minut.
  • Scan a Specific Device (Skanuj konkretne urządzenie) — ta opcja umożliwia uruchomienie testu diagnostycznego dla określonego urządzenia w komputerze.
Film instruktażowy — Wprowadzenie do aplikacji Dell SupportAssist

Narzędzia diagnostyczne dla produktów Enterprise

Pełne informacje na temat narzędzi diagnostycznych i wsparcia technicznego dla produktów Enterprise są dostępne na stronie pomocy technicznej Serwery, pamięci masowe i sieci.
Identyfikator artykułu: SLN114988

Data ostatniej modyfikacji: 19.01.2018 11:12


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.