Baza wiedzy

Pobieranie sterowników Dell do drukarek, programów, podręczników użytkownika i oprogramowania wewnętrznego


Spis treści:

 1. Informacje dotyczące drukarek laserowych firmy Dell
 2. Informacje dotyczące drukarek atramentowych firmy Dell
 3. Znajdowanie podręcznika użytkownika drukarki lub innego produktu firmy Dell
 4. Znajdowanie statusu gwarancji oraz informacji na temat produktu firmy Dell
 5. Pozyskiwanie oprogramowania dołączonego do drukarki firmy Dell

Nowe wersje sterowników i oprogramowania wewnętrznego publikowane są w celu zwiększenia możliwości i poprawy funkcjonalności drukarki. Zaleca się zainstalowanie najnowszej wersji, jaka jest dostępna dla posiadanej drukarki.


Drukarki laserowe Dell

 1. Dezinstalacja istniejących sterowników drukarki laserowej Dell
 2. Pobieranie i instalacja najnowszych sterowników drukarki laserowej Dell
 3. Zaktualizuj oprogramowanie wewnętrzne drukarki laserowej firmy Dell, pobierając i instalując najnowszą dostępną wersję

A: Dezinstalacja istniejących sterowników drukarki laserowej Dell

Przed ponowną instalacją jakichkolwiek sterowników drukarki najlepiej usunąć wszystkie zainstalowane wcześniej sterowniki tego urządzenia. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy, które uniemożliwią komputerowi komunikowanie się z drukarką.

Aby odinstalować starsze sterowniki drukarki:

 1. Włącz drukarkę.
   
 2. Sprawdź, czy drukarka laserowa jest podłączona do komputera (kabel USB, bezprzewodowo lub przewodowo)
  Uwaga: Jeśli drukarka już nie jest dostępna, usuwanie drukarki, gdy nie jest podłączona, może być mniej skuteczne.
   
 3. Sprawdź, czy kolejka wydruków jest pusta.
  Więcej informacji znajduje się w artykule bazy wiedzy Dell Jak anulować zadanie drukowania w kolejce wydruku. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
   
 4. Użyj narzędzia do rozwiązywania problemów, aby zdiagnozować i naprawić problemy związane z buforem drukarki. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Jak naprawiać błędy związane z buforem drukarki.
   
 5. Dezinstalacja drukarki:
  • W systemie Windows 10 należy wykonać następujące czynności:
   1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz r.
   2. W oknie dialogowym Uruchom wpisz appwiz.cpl, a następnie naciśnij Enter.
   3. Dotknij lub kliknij pozycję drukarki, którą chcesz usunąć, i dotknij lub kliknij opcję Odinstaluj.
    Uwaga: jeśli drukarki nie ma na liście, przejdź do kroku g.
   4. Potwierdź usunięcie drukarki.
    Uwaga: w przypadku drukarki wielofunkcyjnej na liście może znajdować się więcej niż jedna pozycja. Powtórz ten proces, aby usunąć wszystkie pozostałe pozycje drukarki.
   5. Zapamiętaj miejsce w artykule, ponieważ w tym momencie konieczne jest ponowne uruchomienie komputera, a trzeba jeszcze wykonać kolejne kroki.
   6. Uruchom ponownie komputer i wróć do tego miejsca w artykule.
   7. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz r.
   8. W oknie dialogowym Uruchom wpisz panel sterowania, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   9. Dotknij lub kliknij Wyświetl urządzenia i drukarki.
   10. Dotknij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy wybraną drukarkę.
    Uwaga: jeśli drukarki nie ma na liście, przejdź do kroku n.
   11. Naciśnij lub kliknij kartę Usuń urządzenie.
   12. Może zostać wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika; jeśli tak się stanie, naciśnij lub kliknij przycisk Tak.
   13. Naciśnij lub kliknij przycisk Tak, aby usunąć drukarkę.
   14. Zaznacz dowolne inne urządzenie drukujące znajdujące się na liście, a następnie dotknij lub kliknij opcję Właściwości serwera wydruku.
   15. Dotknij lub kliknij kartę Sterowniki.
   16. Dotknij lub kliknij drukarkę.
    Uwaga: jeżeli drukarka nie znajduje się na liście, przejdź do sekcji Pobieranie i instalacja najnowszych sterowników drukarki laserowej Dell.
   17. Naciśnij lub kliknij przycisk Usuń, aby usunąć drukarkę.
    Uwaga: w przypadku drukarki wielofunkcyjnej na liście może znajdować się więcej niż jedna pozycja. Powtórz ten proces, aby usunąć wszystkie pozostałe pozycje drukarki.
   18. Zapamiętaj to miejsce w artykule, ponieważ w tym momencie konieczne jest ponowne uruchomienie komputera.
   19. Uruchom ponownie komputer i wróć do tego miejsca w artykule. Następnie postępuj zgodnie z instrukcją dotyczącą instalacji sterowników drukarki przeznaczonych dla starszej wersji systemu Windows w trybie zgodności.  

  • W systemie Windows 8.1 należy wykonać następujące czynności:
   1. Ustaw wskaźnik w prawym górnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlony pasek paneli.
   2. Kliknij lub dotknij Ustawienia.
   3. Kliknij lub dotknij Zmień ustawienia komputera.
   4. Kliknij lub dotknij Komputer i urządzenia.
   5. Kliknij lub dotknij Urządzenia.
   6. Dotknij lub kliknij drukarkę, którą chcesz usunąć (jeśli drukarki nie ma na liście, żadne dalsze czynności nie są potrzebne).
   7. Kliknij lub dotknij Usuń urządzenie.
   8. Kliknij lub dotknij Tak, aby usunąć drukarkę.

  • W systemie Windows 7 należy wykonać następujące czynności:
   1. Kliknij przycisk Start.
   2. Kliknij Urządzenia i Drukarki.
   3. Kliknij prawym przyciskiem drukarkę, którą chcesz odinstalować (jeśli drukarki nie ma na liście, żadne dalsze czynności nie są potrzebne).
   4. Wybierz opcję Usuń urządzenie.
   5. Kliknij Tak, aby usunąć drukarkę.

  • W systemie Windows Vista należy wykonać następujące czynności:
   1. Kliknij przycisk Start.
   2. Kliknij polecenie Panel sterowania.
   3. Kliknij Drukarka.
   4. Kliknij Plik.
   5. Kliknij Właściwości serwera.
   6. Kliknij kartę Sterownik.
   7. Kliknij sterownik, który chcesz odinstalować.
   8. Kliknij Usuń.
   9. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić wybór.
   10. Kliknij przycisk Zamknij.

  • W systemie Windows XP należy wykonać następujące czynności:
   1. Kliknij przycisk Start.
   2. Kliknij polecenie Panel sterowania.
   3. Kliknij opcję Drukarki i faksy.
   4. Kliknij Plik.
   5. Kliknij Właściwości serwera.
   6. Kliknij kartę Sterownik.
   7. Kliknij sterownik, który chcesz odinstalować.
   8. Kliknij Usuń.
   9. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić wybór.
   10. Kliknij przycisk Zamknij.
Uwaga: Odłącz kabel USB od drukarki i poczekaj, aż proces instalacji wskaże, że można ponownie go podłączyć.
Powrót do góry

B: Pobieranie i instalacja najnowszych sterowników drukarki laserowej Dell

Nowe sterowniki publikowane są w celu zwiększenia możliwości i poprawy funkcjonalności drukarki; zaleca się instalowanie najnowszej wersji sterowników, jaka jest dostępna dla posiadanego modelu.

Uwagi:
 • Przed ponowną instalacją jakichkolwiek sterowników drukarki najlepiej usunąć wszystkie zainstalowane wcześniej sterowniki tego urządzenia. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy, które uniemożliwią komputerowi komunikowanie się z drukarką. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Dezinstalacja istniejących sterowników drukarki laserowej Dell.
 • Jeżeli szukasz sterowników do drukarki dla systemu Windows 10, Windows 8 lub Windows 7, a drukarka ta nie jest wymieniona jako wyposażona w sterowniki dla tych systemów, niektóre lub wszystkie funkcje drukarki mogą mimo to działać w trybie zgodności. Skorzystaj z niego, aby zainstalować sterowniki drukarki do wcześniejszych wersji systemu Windows. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazie wiedzy Dell Instalacja sterowników drukarki dla starszej wersji systemu Windows.
 1. Otwórz w przeglądarce stronę Sterowniki i pliki do pobrania firmy Dell.
   
 2. Wprowadź kod serwisowy Service Tag drukarki, aby wyświetlić krótką listę sterowników dla wybranego modelu, a następnie kliknij przycisk Prześlij, aby kontynuować. Więcej informacji o tym, jak odszukać kod Service Tag posiadanej drukarki można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell Jak znaleźć numer kodu serwisowego na drukarce Dell.
  Uwaga: Gdy numer seryjny jest niedostępny:
  1. Dotknij lub kliknij opcję Wyświetl produkty.
  2. Dotknij lub kliknij opcję Drukarki.
  3. Dotknij lub kliknij opcję Monochromatyczne drukarki laserowe lub Kolorowe drukarki laserowe.
  4. Wybierz model drukarki (numer modelu posiadanej drukarki znajduje się na jej przedniej części).

   Sterowniki nie zostały automatycznie pokazane, ponieważ nie użyto kodu Service Tag drukarki. Użyj rozwijanego menu, aby wybrać Aplikację w obszarze Kategorii, a następnie wybierz Nie określono, aby wyświetlić pełną listę.


 3. Korzystając z menu rozwijanego w obszarze System operacyjny, wybierz System operacyjny zainstalowany na komputerze.
   
 4. Na liście plików, w kolumnie Kategoria poszukaj plików określonych jako Aplikacja lub Sterowniki do wdrażania systemu operacyjnego, w których nazwie będzie znajdować się słowo Sterownik lub Sterowniki.
   
 5. Zapisz treść pola Nazwa pliku:. Jej znajomość będzie konieczna po pobraniu pliku.
   
 6. Dotknij lub kliknij ikonę na prawo pliku z kolumny Pobierz.
  Uwagi:
  • Sekcja pobierania Aplikacja zawiera aplikację do zamawiania tonera oraz inne narzędzia. Czasami znajduje się w niej również sterownik drukarki. Ze względu na ograniczenia wynikające z praw autorskich nie zawierają one dodatkowego oprogramowania, które znajdowało się na płycie CD dołączonej do drukarki — na przykład oprogramowania Optical Character Reader (OCR).
  • Dla niektórych drukarek laserowych dostępne są pliki Aplikacja i Sterownik, które należy pobrać i zainstalować, podczas gdy dla innych drukarek dostępny jest tylko jeden plik. W razie wątpliwości należy pobrać i zainstalować wszystkie pliki wymienione w sekcjach Aplikacja i Sterowniki do wdrażania systemu operacyjnego.
  • Jeśli sekcja Aplikacja nie zawiera żadnych pozycji, tylko sterowniki druku są dostępne do pobrania.
  • Pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej oprogramowania Dell.

 7. W zależności od przeglądarki może zostać wyświetlona prośba o zapisanie pliku lub pobieranie rozpocznie się automatycznie.
   
 8. Po pobraniu pliku przeglądarka wyświetli opcję pozwalającą otworzyć folder pobierania.
   
 9. Dotknij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy plik sterownika, a następnie dotknij lub kliknij opcję Uruchom jako administrator (Run as Administrator).
   
 10. Może pojawić się okno Kontrola konta użytkownika, w takim wypadku dotknij lub kliknij przycisk Tak, aby rozpocząć instalację, i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie lub sterowniki drukarki.
  Uwaga: więcej informacji można znaleźć w Instrukcjach instalacji znajdujących się na dole strony ze sterownikami, dotyczącymi pobierania i instalacji sterownika.
Powrót do góry

C: Zaktualizuj oprogramowanie wewnętrzne drukarki laserowej firmy Dell, pobierając i instalując najnowszą dostępną wersję

Nowe wersje oprogramowania wewnętrznego publikowane są w celu zwiększenia możliwości i poprawy funkcjonalności drukarki; zaleca się zainstalowanie najnowszej wersji, jaka jest dostępna dla posiadanego modelu.

 1. Otwórz w przeglądarce stronę Sterowniki i pliki do pobrania firmy Dell.
   
 2. Wprowadź kod serwisowy Service Tag drukarki, aby wyświetlić krótką listę sterowników dla wybranego modelu, a następnie kliknij przycisk Prześlij, aby kontynuować. Więcej informacji o tym, jak odszukać kod Service Tag posiadanej drukarki można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell Jak znaleźć numer kodu serwisowego na drukarce Dell.
  Uwaga: Gdy numer seryjny jest niedostępny:
  1. Dotknij lub kliknij opcję Wyświetl produkty.
  2. Dotknij lub kliknij opcję Drukarki.
  3. Dotknij lub kliknij opcję Monochromatyczne drukarki laserowe lub Kolorowe drukarki laserowe.
  4. Wybierz model drukarki (numer modelu posiadanej drukarki znajduje się na jej przedniej części).

   Sterowniki lub oprogramowanie wewnętrzne nie zostały automatycznie pokazane, ponieważ nie użyto kodu Service Tag drukarki. Użyj rozwijanego menu, aby wybrać Aplikację w obszarze Kategorii, a następnie wybierz Nie określono, aby wyświetlić pełną listę.


 3. Korzystając z menu rozwijanego w obszarze System operacyjny, wybierz najnowszy system operacyjny na liście lub system zainstalowany na komputerze.
  Uwaga: kolejność wersji systemu operacyjnego Windows, od najnowszej do najstarszej to: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows ME i Windows 2000.
   
 4. W kolumnie Kategoria poszukaj plików określonych jako Oprogramowanie wewnętrzne. Jeżeli nie będzie wyników, przejdź do kolejnej, starszej wersji systemu operacyjnego.
  Uwagi:
  • Firma Dell najczęściej instaluje na swoich urządzeniach 64-bitowe wersje systemów Windows. Wybierając sterowniki przeznaczone dla starszej wersji systemu Windows, poszukaj sterowników w wersji 64-bitowej, która najbardziej nadaje się do zainstalowania na komputerze.
  • Jeżeli wersja 64-bitowa jest niedostępna, wersja 32-bitowa może działać, jednak nie można tego zagwarantować.

 5. Zapisz treść pola Nazwa pliku: oprogramowania wewnętrznego. Jej znajomość będzie konieczna po pobraniu pliku.
   
 6. Dotknij lub kliknij ikonę na prawo pliku z kolumny Pobierz.
  Uwaga: pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej oprogramowania Dell.
   
 7. W zależności od przeglądarki może zostać wyświetlona prośba o zapisanie pliku lub pobieranie rozpocznie się automatycznie.
   
 8. Po pobraniu pliku przeglądarka wyświetli opcję pozwalającą otworzyć folder pobierania.
  Uwaga: jeżeli system operacyjny zainstalowany na komputerze odpowiada systemu operacyjnemu, dla którego pobierany jest sterownik, przejdź do kroku 16.
   
 9. Dotknij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy pobrany plik, a następnie kliknij opcję Właściwości.
   
 10. Dotknij lub kliknij kartę Zgodność.
   
 11. Dotknij lub kliknij opcję Zmień ustawienia dla wszystkich użytkowników.
   
 12. Dotknij lub kliknij pole obok opcji Uruchom ten program w trybie zgodności z:.
   
 13. Używając menu rozwijanego, wybierz system operacyjny zgodny z systemem operacyjnym pobranego sterownika.
   
 14. Dotknij lub kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK.
   
 15. Dotknij lub kliknij opcję OK.
   
 16. Dotknij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy plik sterownika, a następnie dotknij lub kliknij opcję Uruchom jako administrator (Run as Administrator).
   
 17. Może pojawić się okno Kontrola konta użytkownika, w takim wypadku dotknij lub kliknij przycisk Tak, aby rozpocząć instalację, i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie wewnętrzne.
Powrót do góry

Drukarki atramentowe Dell

 1. Dezinstalacja istniejących sterowników drukarki atramentowej Dell
 2. Pobieranie i instalacja najnowszych sterowników drukarki atramentowej Dell
 3. Zaktualizuj oprogramowanie wewnętrzne drukarki atramentowej firmy Dell, pobierając i instalując najnowszą dostępną wersję

A: Dezinstalacja istniejących sterowników drukarki atramentowej Dell

Przed ponowną instalacją jakichkolwiek sterowników drukarki najlepiej usunąć wszystkie zainstalowane wcześniej sterowniki tego urządzenia. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy, które uniemożliwią komputerowi komunikowanie się z drukarką.

Aby odinstalować starsze sterowniki drukarki:

 1. Włącz drukarkę.
   
 2. Sprawdź, czy drukarka atramentowa jest podłączona do komputera (kabel USB, bezprzewodowo lub przewodowo)
   
 3. Sprawdź, czy kolejka wydruków jest pusta.
  Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell: „Jak anulować zadanie drukowania w kolejce wydruków”.
   
 4. Użyj narzędzia do rozwiązywania problemów, aby zdiagnozować i naprawić problemy związane z buforem drukarki. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Jak naprawiać błędy związane z buforem drukarki.
   
 5. Dezinstalacja drukarki:
  • W systemie Windows 10 należy wykonać następujące czynności:
   1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz r.
   2. W oknie dialogowym Uruchom wpisz appwiz.cpl, a następnie naciśnij Enter.
   3. Dotknij lub kliknij pozycję drukarki, którą chcesz usunąć, i dotknij lub kliknij opcję Odinstaluj.
    Uwaga: jeśli drukarki nie ma na liście, przejdź do kroku g.
   4. Potwierdź usunięcie drukarki.
    Uwaga: w przypadku drukarki wielofunkcyjnej na liście może znajdować się więcej niż jedna pozycja. Powtórz ten proces, aby usunąć wszystkie pozostałe pozycje drukarki.
   5. Zapamiętaj miejsce w artykule, ponieważ w tym momencie konieczne jest ponowne uruchomienie komputera, a trzeba jeszcze wykonać kolejne kroki.
   6. Uruchom ponownie komputer i wróć do tego miejsca w artykule.
   7. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz r.
   8. W oknie dialogowym Uruchom wpisz panel sterowania, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   9. Dotknij lub kliknij Wyświetl urządzenia i drukarki.
   10. Dotknij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy wybraną drukarkę.
    Uwaga: jeśli drukarki nie ma na liście, przejdź do kroku n.
   11. Naciśnij lub kliknij kartę Usuń urządzenie.
   12. Może zostać wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika; jeśli tak się stanie, naciśnij lub kliknij przycisk Tak.
   13. Naciśnij lub kliknij przycisk Tak, aby usunąć drukarkę.
   14. Zaznacz dowolne inne urządzenie drukujące znajdujące się na liście, a następnie dotknij lub kliknij opcję Właściwości serwera wydruku.
   15. Dotknij lub kliknij kartę Sterowniki.
   16. Dotknij lub kliknij drukarkę.
    Uwaga: jeżeli drukarka nie znajduje się na liście, przejdź do sekcji Pobieranie i instalacja najnowszych sterowników drukarki atramentowej Dell.
   17. Naciśnij lub kliknij przycisk Usuń, aby usunąć drukarkę.
    Uwaga: w przypadku drukarki wielofunkcyjnej na liście może znajdować się więcej niż jedna pozycja. Powtórz ten proces, aby usunąć wszystkie pozostałe pozycje drukarki.
   18. Zapamiętaj to miejsce w artykule, ponieważ w tym momencie konieczne jest ponowne uruchomienie komputera.
   19. Uruchom ponownie komputer i wróć do tego miejsca w artykule. Następnie postępuj zgodnie z instrukcją dotyczącą instalacji sterowników drukarki przeznaczonych dla starszej wersji systemu Windows w trybie zgodności.  

  • W systemie Windows 8.1 należy wykonać następujące czynności:
   1. Ustaw wskaźnik w prawym górnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlony pasek paneli.
   2. Kliknij lub dotknij Ustawienia.
   3. Kliknij lub dotknij Zmień ustawienia komputera.
   4. Kliknij lub dotknij Komputer i urządzenia.
   5. Kliknij lub dotknij Urządzenia.
   6. Dotknij lub kliknij drukarkę, którą chcesz usunąć (jeśli drukarki nie ma na liście, żadne dalsze czynności nie są potrzebne).
   7. Kliknij lub dotknij Usuń urządzenie.
   8. Kliknij lub dotknij Tak, aby usunąć drukarkę.

  • W systemie Windows 7 należy wykonać następujące czynności:
   1. Kliknij przycisk Start.
   2. Kliknij Urządzenia i Drukarki.
   3. Kliknij prawym przyciskiem drukarkę, którą chcesz odinstalować (jeśli drukarki nie ma na liście, żadne dalsze czynności nie są potrzebne).
   4. Wybierz opcję Usuń urządzenie.
   5. Kliknij Tak, aby usunąć drukarkę.

  • W systemie Windows Vista należy wykonać następujące czynności:
   1. Kliknij przycisk Start.
   2. Kliknij polecenie Panel sterowania.
   3. Kliknij Drukarka.
   4. Kliknij Plik.
   5. Kliknij Właściwości serwera.
   6. Kliknij kartę Sterownik.
   7. Kliknij sterownik, który chcesz odinstalować.
   8. Kliknij Usuń.
   9. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić wybór.
   10. Kliknij przycisk Zamknij.

  • W systemie Windows XP należy wykonać następujące czynności:
   1. Kliknij przycisk Start.
   2. Kliknij polecenie Panel sterowania.
   3. Kliknij opcję Drukarki i faksy.
   4. Kliknij Plik.
   5. Kliknij Właściwości serwera.
   6. Kliknij kartę Sterownik.
   7. Kliknij sterownik, który chcesz odinstalować.
   8. Kliknij Usuń.
   9. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić wybór.
   10. Kliknij przycisk Zamknij.
Uwaga: Odłącz kabel USB od drukarki i poczekaj, aż proces instalacji wskaże, że można ponownie go podłączyć.
Powrót do góry

B: Pobieranie i instalacja najnowszych sterowników drukarki atramentowej Dell

Nowe sterowniki publikowane są w celu zwiększenia możliwości i poprawy funkcjonalności drukarki; zaleca się instalowanie najnowszej wersji sterowników, jaka jest dostępna dla posiadanego modelu.

Uwagi:
 • Przed ponowną instalacją jakichkolwiek sterowników drukarki najlepiej usunąć wszystkie zainstalowane wcześniej sterowniki tego urządzenia. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy, które uniemożliwią komputerowi komunikowanie się z drukarką. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Dezinstalacja istniejących sterowników drukarki atramentowej Dell.
 • Jeżeli szukasz sterowników do drukarki dla systemu Windows 10, Windows 8 lub Windows 7, a drukarka ta nie jest wymieniona jako wyposażona w sterowniki dla tych systemów, niektóre lub wszystkie funkcje drukarki mogą mimo to działać w trybie zgodności. Skorzystaj z niego, aby zainstalować sterowniki drukarki do wcześniejszych wersji systemu Windows. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazie wiedzy Dell Instalacja sterowników drukarki dla starszej wersji systemu Windows.
 1. Otwórz w przeglądarce stronę Sterowniki i pliki do pobrania firmy Dell.
   
 2. Wprowadź kod serwisowy Service Tag drukarki, aby wyświetlić krótką listę sterowników dla wybranego modelu, a następnie kliknij przycisk Prześlij, aby kontynuować. Więcej informacji o tym, jak odszukać kod Service Tag posiadanej drukarki można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell Jak znaleźć numer kodu serwisowego na drukarce Dell.
  Uwaga: Gdy numer seryjny jest niedostępny:
  1. Dotknij lub kliknij opcję Wyświetl produkty.
  2. Dotknij lub kliknij opcję Drukarki.
  3. Dotknij lub kliknij opcję All-In-One Inkjet Printers (Atramentowe urządzenia wielofunkcyjne).
  4. Wybierz model drukarki (numer modelu posiadanej drukarki znajduje się na jej przedniej części).

   Sterowniki nie zostały automatycznie pokazane, ponieważ nie użyto kodu Service Tag drukarki. Użyj rozwijanego menu, aby wybrać Aplikację w obszarze Kategorii, a następnie wybierz Nie określono, aby wyświetlić pełną listę.


 3. Korzystając z menu rozwijanego w obszarze System operacyjny, wybierz System operacyjny zainstalowany na komputerze.
   
 4. Na liście plików, w kolumnie Kategoria poszukaj plików określonych jako Aplikacja lub Sterowniki do wdrażania systemu operacyjnego, w których nazwie będzie znajdować się słowo Sterownik lub Sterowniki.
   
 5. Zapisz treść pola Nazwa pliku:. Jej znajomość będzie konieczna po pobraniu pliku.
   
 6. Dotknij lub kliknij ikonę na prawo pliku z kolumny Pobierz.
  Uwagi:
  • Sekcja pobierania Aplikacja zawiera aplikację do zamawiania wkładów oraz inne narzędzia. Czasami znajduje się w niej również sterownik drukarki. Ze względu na ograniczenia wynikające z praw autorskich nie zawierają one dodatkowego oprogramowania, które znajdowało się na płycie CD dołączonej do drukarki — na przykład oprogramowania Optical Character Reader (OCR).
  • Dla niektórych drukarek dostępne są pliki Application (Aplikacja) i Driver (Sterownik), które należy pobrać i zainstalować, dla innych drukarek dostępny jest tylko jeden plik. W razie wątpliwości należy pobrać i zainstalować wszystkie pliki wymienione w sekcjach Aplikacja i Sterowniki do wdrażania systemu operacyjnego.
  • Jeśli sekcja Aplikacja nie zawiera żadnych pozycji, tylko sterowniki druku są dostępne do pobrania.
  • Pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej oprogramowania Dell.

 7. W zależności od przeglądarki może zostać wyświetlona prośba o zapisanie pliku lub pobieranie rozpocznie się automatycznie.
   
 8. Po pobraniu pliku przeglądarka wyświetli opcję pozwalającą otworzyć folder pobierania.
   
 9. Dotknij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy plik sterownika, a następnie dotknij lub kliknij opcję Uruchom jako administrator (Run as Administrator).
   
 10. Może pojawić się okno Kontrola konta użytkownika, w takim wypadku dotknij lub kliknij przycisk Tak, aby rozpocząć instalację, i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie lub sterowniki drukarki.
  Uwaga: więcej informacji można znaleźć w Instrukcjach instalacji znajdujących się na dole strony ze sterownikami, dotyczącymi pobierania i instalacji sterownika.
Powrót do góry

C: Zaktualizuj oprogramowanie wewnętrzne drukarki atramentowej firmy Dell, pobierając i instalując najnowszą dostępną wersję

Nowe wersje oprogramowania wewnętrznego publikowane są w celu zwiększenia możliwości i poprawy funkcjonalności drukarki; zaleca się zainstalowanie najnowszej wersji, jaka jest dostępna dla posiadanego modelu.

 1. Otwórz w przeglądarce stronę Sterowniki i pliki do pobrania firmy Dell.
   
 2. Wprowadź kod serwisowy Service Tag drukarki, aby wyświetlić krótką listę sterowników dla wybranego modelu, a następnie kliknij przycisk Prześlij, aby kontynuować. Więcej informacji o tym, jak odszukać kod Service Tag posiadanej drukarki można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell Jak znaleźć numer kodu serwisowego na drukarce Dell.
  Uwaga: Gdy numer seryjny jest niedostępny:
  1. Dotknij lub kliknij opcję Wyświetl produkty.
  2. Dotknij lub kliknij opcję Drukarki.
  3. Dotknij lub kliknij opcję All-In-One Inkjet Printers (Atramentowe urządzenia wielofunkcyjne).
  4. Wybierz model drukarki (numer modelu posiadanej drukarki znajduje się na jej przedniej części).

   Sterowniki lub oprogramowanie wewnętrzne nie zostały automatycznie pokazane, ponieważ nie użyto kodu Service Tag drukarki. Użyj rozwijanego menu, aby wybrać Aplikację w obszarze Kategorii, a następnie wybierz Nie określono, aby wyświetlić pełną listę.


 3. Korzystając z menu rozwijanego w obszarze System operacyjny, wybierz najnowszy system operacyjny na liście lub system zainstalowany na komputerze.
  Uwaga: kolejność wersji systemu operacyjnego Windows, od najnowszej do najstarszej to: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows ME i Windows 2000.
   
 4. W kolumnie Kategoria poszukaj plików określonych jako Oprogramowanie wewnętrzne. Jeżeli nie będzie wyników, przejdź do kolejnej, starszej wersji systemu operacyjnego.
  Uwagi:
  • Firma Dell najczęściej instaluje na swoich urządzeniach 64-bitowe wersje systemów Windows. Wybierając sterowniki przeznaczone dla starszej wersji systemu Windows, poszukaj sterowników w wersji 64-bitowej, która najbardziej nadaje się do zainstalowania na komputerze.
  • Jeżeli wersja 64-bitowa jest niedostępna, wersja 32-bitowa może działać, jednak nie można tego zagwarantować.

 5. Zapisz treść pola Nazwa pliku: oprogramowania wewnętrznego. Jej znajomość będzie konieczna po pobraniu pliku.
   
 6. Dotknij lub kliknij ikonę na prawo pliku z kolumny Pobierz.
  Uwaga: Pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej oprogramowania Dell.
   
 7. W zależności od przeglądarki może zostać wyświetlona prośba o zapisanie pliku lub pobieranie rozpocznie się automatycznie.
   
 8. Po pobraniu pliku przeglądarka wyświetli opcję pozwalającą otworzyć folder pobierania.
  Uwaga: jeżeli system operacyjny zainstalowany na komputerze odpowiada systemu operacyjnemu, dla którego pobierany jest sterownik, przejdź do kroku 16.
   
 9. Dotknij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy pobrany plik, a następnie kliknij opcję Właściwości.
   
 10. Dotknij lub kliknij kartę Zgodność.
   
 11. Dotknij lub kliknij opcję Zmień ustawienia dla wszystkich użytkowników.
   
 12. Dotknij lub kliknij pole obok opcji Uruchom ten program w trybie zgodności z:.
   
 13. Używając menu rozwijanego, wybierz system operacyjny zgodny z systemem operacyjnym pobranego sterownika.
   
 14. Dotknij lub kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK.
   
 15. Dotknij lub kliknij opcję OK.
   
 16. Dotknij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy plik sterownika, a następnie dotknij lub kliknij opcję Uruchom jako administrator (Run as Administrator).
   
 17. Może pojawić się okno Kontrola konta użytkownika, w takim wypadku dotknij lub kliknij przycisk Tak, aby rozpocząć instalację, i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie wewnętrzne.
Powrót do góry

3. Znajdowanie podręcznika użytkownika drukarki lub innego produktu firmy Dell

Pobieranie i wyświetlanie instrukcji do drukarek

Instrukcje serwisowe i podręcznik użytkownika komputera lub tabletu firmy Dell

Powrót do góry

4. Znajdowanie statusu gwarancji oraz informacji na temat produktu firmy Dell

Statusu gwarancji oraz informacje na temat produktu firmy Dell 

Powrót do góry

5. Pozyskiwanie oprogramowania dołączonego do drukarki firmy Dell

 • Sterowniki i oprogramowanie do zarządzania drukarką są dostępne na stronie pomocy technicznej firmy Dell. Dodatkowe oprogramowanie innych producentów dostarczone razem z drukarką (np. program do obsługi funkcji optycznego rozpoznawania znaków (OCR), PaperPort itp.) jest dostępne na płycie CD lub DVD dostarczonej z drukarką. Oprogramowanie innych producentów jest objęte licencją i nie możemy go umieścić w naszej witrynie internetowej.

 • Można też pobrać i skorzystać z bezpłatnej wersji oprogramowania (typu shareware) do obsługi funkcji OCR o nazwie Simple OCR.
Powrót do góryIdentyfikator artykułu: SLN287150

Data ostatniej modyfikacji: 07.11.2017 16:46


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.