Kunskapsbank

Napęd optyczny nie jest w stanie odczytać/rozpoznać płytyTen artykuł zawiera informacje na temat rozwiązywania problemów związanych z napędem CD, DVD lub Blu-ray na komputerze stacjonarnym lub laptopie firmy Dell. Poniższe wskazówki pomogą zdiagnozować i rozwiązać problemy w przypadku, gdy napęd CD, DVD lub Blu-ray nie jest w stanie odczytać lub rozpoznać płyt umieszczonych w napędzie.

Spis treści:

 1. Objaw
 2. Czynności rozwiązywania problemu

Objaw

Napęd CD, DVD lub Blu-ray zamontowany w komputerze może nie być w stanie rozpoznać lub odczytać żadnych płyt. Aplikacje Mój komputer lub Eksplorator plików (w systemie Microsoft Windows 7 i wcześniejszych wersjach program ten nosił nazwę Eksplorator Windows) mogą pokazywać ikonę CD, DVD lub Blu-ray, jednak podczas próby dostępu do danych, znajdujących się na płycie, pojawia się pusty ekran lub komunikat o błędzie. Ten problem może dotyczyć fabrycznie nagranych płyt lub płyt z możliwością zapisu (R) lub wielokrotnego zapisu (RW).

Skorzystaj z poniższych instrukcji, w przypadku gdy napęd CD, DVD lub Blu-ray nie jest w stanie odczytać lub rozpoznać płyt umieszczonych w napędzie. Poniższe instrukcje pomogą rozwiązać problemy w przypadkach, gdy napęd nie uległ całkowitej awarii.

Poniższe wskazówki mogą być stosowane do wewnętrznych, jak i zewnętrznych napędów CD, DVD lub Blu-ray, ale niektóre z podstawowych działań mogą być nieco inne.

Poniższe instrukcje dotyczą następujących systemów operacyjnych Microsoft Windows, jednak niektóre instrukcje mogą się nieznacznie różnić w przypadku starszych wersji systemu Microsoft Windows (Windows Vista lub Windows XP):

 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8 lub 8.1
 • Microsoft Windows 7
 • Microsoft Windows Vista
 • Microsoft Windows XP

Czynności rozwiązywania problemu

Przed rozpoczęciem rozwiązywania problemów:

 • Spróbuj odczytać znaną, dobrze działającą płytę przed rozpoczęciem rozwiązywania problemów. Użyj fabrycznie nagranej płyty CD, DVD lub Blu-ray, w zależności od rodzaju napędu, który jest zainstalowany w komputerze.
 • Większość komputerów Dell jest wyposażona w płytę DVD z zasobami Dell Resource.
  1. Spróbuj uzyskać dostęp do zawartości dysku przez Mój komputer lub Eksplorator plików (nazywany Eksploratorem Windows w systemie Microsoft Windows 7 i starszych wersjach systemu Microsoft Windows)
  2. Spróbuj uruchomić komputer z płyty Dell Resource DVD, aby upewnić się, że problem dotyczy napędu, a nie samej płyty.
 • Jeśli używasz płyt jednokrotnego (R) lub wielokrotnego zapisu (RW), które zostały nagrane na innym komputerze, upewnij się, że płytę można odtworzyć na komputerze, na którym została nagrana.
 • Upewnij się, że rodzaj płyty, której używasz, jest zgodny z napędem, który jest zainstalowany w komputerze. Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell pt. Przewodnik po napędach optycznych (ODD) i nośnikach optycznych (płyty).
 • Jeśli używasz płyt jednokrotnego (R) lub wielokrotnego zapisu (RW), sprawdź, czy sesja nagrywania płyt/zapisu danych została prawidłowo zamknięta. Zapoznaj się z instrukcją obsługi używanego oprogramowania do nagrywania płyt.
 • Wypróbuj różne marki płyt jednokrotnego (R) lub wielokrotnego zapisu (RW).

Aby uzyskać więcej instrukcji, kliknij poniższe czynności rozwiązywania problemów. Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

 1. Sprawdź, czy napęd optyczny jest rozpoznawany w Menedżerze urządzeń
 2. Ustaw domyślne ustawienia autoodtwarzania w systemie Windows
 3. Uruchom program Dell PC Diagnostics z w celu zdiagnozowania napędu optycznego (CD, DVD lub Blu-ray)
 4. Wyłącz tryb DMA napędu optycznego
 5. Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z napędami CD/DVD Microsoft CD/DVD Fix it
 6. Zainstaluj najnowszą wersję systemu BIOS na komputerze.
 7. Zaktualizuj lub ponownie zainstaluj sterownik napędu optycznego
 8. Odinstaluj i zainstaluj dostarczone oprogramowanie Dell do odtwarzania (problemy z odtwarzaniem filmów DVD lub Blu-ray)
 9. Wykonaj przywracanie systemu Windows
 10. Przywróć ustawienia fabryczne komputera

Sprawdź, czy napęd optyczny jest rozpoznawany w Menedżerze urządzeń

Sprawdź, czy napęd optyczny jest na liście urządzeń w Menedżerze urządzeń Jeżeli nie, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Napęd optyczny nie jest rozpoznawany przez system Microsoft Windows.

 1. Naciśnij przycisk Windows + R w celu otwarcia okna Uruchom.
 2. W oknie Uruchom wpisz devmgmt.msc, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. W oknie Menedżera urządzeń rozwiń Napędy DVD/CD-ROM. Sprawdź, czy napęd optyczny jest na liście urządzeń.
  Jeżeli nie, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Napęd optyczny nie jest rozpoznawany przez system Microsoft Windows.
Powrót do góry

Ustaw domyślne ustawienia autoodtwarzania w systemie Windows

Funkcja autoodtwarzania w systemie Microsoft Windows analizuje nowo wykryty nośnik wymienny lub urządzenie i w oparciu o treści, takie jak zdjęcia, muzyka lub pliki wideo, pomaga uruchomić odpowiednią aplikację, aby odtworzyć lub wyświetlić zawartość. Jeśli funkcja autoodtwarzania jest wyłączona, system nie wykonuje żadnych czynności po włożeniu płyty. Wykonaj poniższe kroki, aby przywrócić domyślne ustawienia autoodtwarzania.

W systemie Windows 10, Windows 8.1 lub Windows 8:

 1. Naciśnij przycisk Windows + R w celu otwarcia okna Uruchom.
 2. W oknie Uruchom wpisz control, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Autoodtwarzanie.
 4. Upewnij się, że opcja Użyj autoodtwarzania dla wszystkich nośników i urządzeń jest zaznaczona.
 5. W każdym menu rozwijanym obok DVD, Blu-ray i CD wybierz Pytaj mnie za każdym razem, a następnie kliknij Zapisz.

Windows 7 i Windows Vista

 1. Naciśnij przycisk Windows + R w celu otwarcia okna Uruchom.
 2. W oknie Uruchom wpisz control, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. Kliknij ikonę Sprzęt i dźwięk, a następnie Autoodtwarzanie.
 4. W częściMedia, wybierzPytaj mnie za każdym razem w każdym menu rozwijanym, a następnie kliknij Zapisz.

W przypadku systemu Windows XP:

 1. Kliknij ikonę Mój komputer na pulpicie.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę napędu CD lub DVD, a następnie wybierz Właściwości.
 3. W oknie Właściwości kliknij zakładkę Autoodtwarzanie.
 4. Kliknij przycisk Przywróć domyślne. Uruchom ponownie komputer.
  Jeśli przycisk jest nieaktywny, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.
Powrót do góry

Uruchom program Dell PC Diagnostics z w celu zdiagnozowania napędu optycznego (CD, DVD lub Blu-ray)

Do przeprowadzenia diagnostyki napędu optycznego może być niezbędne posiadanie rożnych rodzajów nośników optycznych, takich jak CD-RW, DVD-RW lub Blu-ray. Przed przystąpieniem do diagnostyki sprawdzić, czy odpowiednie nośniki, których dotyczą problemy, są dostępne.

Aby uruchomić diagnostykę napędu CD, DVD lub Blu-ray, uruchom Diagnostykę napędu optycznego i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Uwaga: Powyższe łącze należy kliknąć na komputerze, na którym występują problemy. Aplikacje Dell System Detect i Dell SupportAssist zostaną zainstalowane w celu przeprowadzenia diagnostyki urządzeń w komputerze. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację, jeżeli aplikacje nie są dostępne na posiadanym komputerze marki Dell.

Powrót do góry

Wyłącz tryb DMA napędu optycznego

Aby wyłączyć tryb DMA napędu optycznego, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 1. Naciśnij przycisk Windows + R w celu otwarcia okna Uruchom.
 2. W oknie Uruchom wpisz devmgmt.msc, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. W oknie Menedżera urządzeń rozwiń Napędy DVD/CD-ROM.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę napędu optycznego i wybierz Właściwości.
 5. Kliknij kartę Zaawansowane
 6. W części Właściwości urządzenia odznacz opcję Włącz DMA.
Powrót do góry

Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z napędami CD/DVD Microsoft CD/DVD Fix it

Microsoft Fix it to oprogramowanie diagnostyczne opracowane przez Microsoft, które umożliwia wykrywanie potencjalnych problemów na komputerze z systemem Microsoft Windows.

Aby automatycznie rozwiązać typowe problemy z napędami CD lub DVD, kliknij poniższe łącze Uruchom , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

Microsoft Windows Windows 10, Windows 8.1 i Windows 8
Microsoft Windows Windows 7, Windows Vista i Windows XP

Powrót do góry

Zainstaluj najnowszą wersję systemu BIOS na komputerze.

Firma Dell zaleca aktualizowanie systemu BIOS w ramach planowanego cyklu aktualizacji. Podobnie jak w przypadku aktualizacji systemu operacyjnego i sterowników, aktualizacja zawiera usprawnienia lub zmiany, które pomogą utrzymać aktualność i zgodność oprogramowania komputera z innymi elementami (podzespoły, oprogramowanie układowe, sterowniki i oprogramowanie), a także aktualizacje zabezpieczeń i zmiany zwiększające stabilność.

Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell pt Jak zaktualizować system BIOS w Windows, aby uzyskać więcej informacji.

Powrót do góry

Zaktualizuj lub ponownie zainstaluj sterownik napędu optycznego

Sterowniki napędu CD, DVD lub Blu-ray znajdują się w systemie operacyjnym, więc nie ma potrzeby ich instalowania.

Aby ponownie zainstalować sterownik, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij przycisk Windows + R w celu otwarcia okna Uruchom.
 2. Wpisz devmgmt.msc w oknie Uruchom i naciśnij klawisz Enter .
  Uwaga: Musisz się zalogować do systemu Windows przy użyciu konta z uprawnieniami administratora. Jeśli pojawią się jakiekolwiek monity funkcji Kontrola konta użytkownika podczas korzystania z Menedżera urządzeń, kliknij Tak, aby kontynuować.
 3. W oknie Menedżera urządzeń rozwiń Napędy DVD/CD-ROM. Kliknij prawym przyciskiem napęd CD/DVD/Blu-ray, który znajduje się na liście, a następnie kliknij Odinstaluj.
 4. Kliknij OK, aby potwierdzić, że chcesz usunąć to urządzenie.
 5. Uruchom ponownie komputer (po ponownym uruchomieniu system operacyjny automatycznie zainstaluje wymagane sterowniki).
Powrót do góry

Odinstaluj i zainstaluj dostarczone oprogramowanie Dell do odtwarzania (problemy z odtwarzaniem filmów DVD lub Blu-ray)

Systemy Dell, które mają napęd optyczny, są wyposażone w fabrycznie zainstalowane oprogramowaniem do odtwarzania płyt DVD lub Blu-ray. Do odtwarzania filmów DVD lub Blu-ray należy zainstalować specjalne oprogramowanie do odtwarzania i kodeki. Aplikacje dostarczone przez firmę Dell mają wbudowane kodeki, umożliwiające odtwarzanie płyt DVD lub Blu-ray.

W przypadku problemów z odtwarzaniem filmów, spróbuj odinstalować i zainstalować ponownie dostarczone oprogramowanie Dell do odtwarzania.

 • Można użyć płyty instalacyjnej oprogramowania, która została dostarczona z komputerem Dell.
 • W przypadku braku płyty dostarczonej wraz z komputerem Dell, można pobrać oprogramowanie ze strony Moje pobierania z witryny Dell.
Uwaga: Aby uzyskać informacje na temat strony Moje pobierania z witryny Dell, zapoznaj się artykułem Bazy wiedzy Moje pobierania z witryny Dell – często zadawane pytania.

Powrót do góry

Wykonaj przywracanie systemu Windows

Przywracanie systemu jest narzędziem systemu Windows wbudowanym w system i zaprojektowanym, aby chronić i naprawiać system operacyjny. W przypadku wystąpienia problemów z komputerem, przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy zastosować narzędzie przywracania systemu.

Wybierz system operacyjny zainstalowany na komputerze, aby znaleźć więcej informacji o tym, jak wykonać przywracanie systemu.

Powrót do góry

Przywróć ustawienia fabryczne komputera

Jeśli program Dell PC Diagnostics nie wykrył problemów z napędem optycznym, to prawdopodobnie problem powoduje oprogramowanie zainstalowane na komputerze. Jeśli powyższe instrukcje nie pomogły w rozwiązaniu problemu z napędem optycznym, można spróbować przywrócić ustawienia fabryczne komputera, jako ostatniej opcji.

Dyski twarde w komputerach firmy Dell mają zarezerwowaną niewielką ilość miejsca na dysku twardym na potrzeby ponownej instalacji systemu operacyjnego. Jest to najprostsza metoda przywrócenia ustawień fabrycznych komputera. Proces przywracania ustawień fabrycznych usuwa z komputera wszystkie dane użytkownika, należy więc utworzyć kopię zapasową przed rozpoczęciem procesu.

Wybierz system operacyjny zainstalowany na komputerze, aby znaleźć więcej informacji o tym, jak przywrócić ustawienia fabryczne komputera.

Powrót do góry

W przypadku innych problemów z napędami CD, DVD lub Blu-Ray należy zapoznać się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell: Rozwiązywanie problemów z napędami CD, DVD i Blu-Ray w systemie Microsoft Windows.

Powrót do góryArtikel-ID: SLN129293

Senast ändrad: 20.10.2016 14:44


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Synpunkterna innehåller felaktiga tecken, du får inte använda specialtecknen <> () &#92;
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack. Dina synpunkter har skickats.