Kunskapsbank

Felsöka faxproblem på allt-i-ett-bläckstråleskrivare Dell V525w och V725w


Artikelsammanfattning: Den här artikeln innehåller tips för användning av faxfunktionerna på Dells allt-i-ett-bläckstråleskrivare V525w och V725w.

Innehållsförteckning:

 1. Checklista för faxfelsökning
 2. Det går inte att skicka fax
 3. Det går inte att ta emot fax
 4. Det går inte att köra faxprogramvaran
 5. Felmeddelanden för faxProblem 1: Checklista för faxfelsökning

Kontrollera först anslutningen om du får problem när du skickar och tar emot fax:
 1. Kontrollera att du har kopplingston på telefonlinjen genom att sätta i en analog telefon i vägguttaget, DSL-filtret, VoIP-enheten eller kabelmodemet där du anslöt skrivaren. Se till att du sätter i telefonen i samma port. Om du inte hör någon kopplingston kontaktar du din teleleverantör.

 2. När skivaren är ansluten till telefonlinjen kontrollerar du att du har kopplingston genom att sätta i en analog telefon i skrivarens -port. Om du inte hör någon kopplingston går du igenom checklistan för anslutning nedan. Lyssna efter kopplingston efter att du kontrollerat varje punkt. Om du hör en kopplingston med ändå har problem med att skicka och ta emot fax, se övriga punkter i listan nedan.Checklista för anslutning
 • Se till att skrivaren och andra enheter på linjen (om det finns) är inställda och konfigurerade korrekt enligt ditt installationsscenario.

 • Se till att kablarna är anslutna till rätt portar.

 • Se till att kablarna är säkert inkopplade. Kontrollera kabelanslutningarna för följande maskinvara (om den finns):
  • Strömförsörjning
  • Telefonsvarare
  • Kabelmodem
  • Delning
  • Telefon
  • VoIP-adapter
  • DSL-filter
  • RJ-11-adapter


 • Om skrivaren är ansluten till en digital prenumerationslinje, se då till att du använder ett DSL-filter för skrivaren.

 • Om skrivaren är ansluten till en VoIP-adapter eller kabelmodem ser du till att skrivaren är inkopplad på den första telefonporten.

 • Om du använder en delare ser du till att du använder en telefondelare. Använd ingen linjedelare.

Överst på sidan

Problem 2: Det går inte att skicka fax

 • Se till att du har registrerat din användarinformation på skrivaren. Om du inte angav din användarinformation under den initiala inställningen måste du ange ditt faxnamn och faxnummer. I vissa länder kan du inte skicka ett fax utan att ange ett faxnamn eller företagsnamn. Vissa faxmaskiner blockerar inkommande fax utan avsändarinformation.

 • Minska överföringshastigheten för modemet. Hastigheten på den mottagande maskinen kan inte vara lägre än den hastighet du skickar ditt fax i.


  1. Från skrivarens kontrollpanel navigerar du till , Setup (inställning), , Fax Setup (faxinställning), , Dialing and Sending (ringa upp och skicka), , Max Send Speed (max sändhastighet) och .

  2. Välj en sändhastighet och tryck sedan på .


 • Aktivera felkorrigering. Med det här alternativet kan skrivaren sända dåliga datablock som kanske hindrar faxen från att sända:


  1. Från skrivarens kontrollpanel navigerar du till , Setup (inställning), , Fax Setup (faxinställning), , Dialing and Sending (ringa upp och skicka), , Error Correction (felkorrigering) och .

  2. Kontrollera om felkorrigering är på. Om inte så trycker du på pilknapparna för att välja På och trycker därefter på .


 • Aktivera automatisk faxkonvertering. Om den mottagande maskinen inte har stöd för färgfax konverterar det här alternativet automatiskt det utgående faxet till svartvitt och minskar även upplösningen automatiskt till en som den mottagande maskinen har stöd för:


  1. Från skrivarens kontrollpanel navigerar du till , Setup (inställning), , Fax Setup (faxinställning), , Dialing and Sending (ringa upp och skicka), , Auto Fax Convert (automatisk faxkonvertering) och .

  2. Kontrollera om automatisk faxkonvertering är på. Om inte så trycker du på pilknapparna för att välja På och trycker därefter på .


 • Se till att uppringningsprefixet är korrekt. Uppringningsprefixet består av en uppsättning siffror som måste slås innan du kan slå det faktiska utgående faxnumret:


  1. Från skrivarens kontrollpanel navigerar du till , Setup (inställning), , Fax Setup (faxinställning), , Dialing and Sending (ringa upp och skicka), , Dial Prefix (uppringningsprefix) och .

  2. Tryck på pilknapparna för att skapa eller ändra prefixet och tryck sedan på .Överst på sidan

Problem 3: Det går inte att ta emot fax

 • Se till att du har konfigurerat korrekt inställningar för din installation. Faxinställningarna beror på om skrivaren är ansluten till en egen faxlinje eller delar linjen med andra enheter.


  • Om skrivaren delar telefonlinje med en telefonsvarare måste du se till att följande är inställt:


   • Autosvar är PÅ.

   • Skrivaren svarar på flera uppringningar än telefonsvararen.

   • Skrivaren svarar på korrekt ringsignal (om du har en tjänst med olika ringsignaler).


  • Om skrivaren delar telefonlinje med en telefon med röstbrevlåda måste följande vara inställt:


   • Autosvar är AV (om du bara har ett nummer på telefonlinjen).

   • Skrivaren svarar på korrekt ringsignal (om du har en tjänst med olika ringsignaler).


 • Se till att skrivaren är ansluten till en analog port. Skrivaren är en analog enhet. Om du använder ett PBX-system måste du se till att skrivaren är ansluten till en analog port på PBX. Du kan behöva en digital linjekonverterare som konverterar digitala signaler till analoga signaler.

 • Se till att skrivarminnet inte är fullt. Skrivaren sparar ett inkommande fax till skrivarminnet innan den skriver ut faxet. Om skrivaren får slut på bläck eller papper medan faxet tas emot sparar skrivaren faxet för senare utskrift. Om skrivarminnet blir fullt kanske den inte kan ta emot ett nytt fax.

 • Se till att vidarebefordran av fax är inaktiverat:


  1. Från skrivarens kontrollpanel navigerar du till , Setup (inställning), , Fax Setup (faxinställning), , Ringing and Answering (ringa upp och svara), , Fax Forward (vidarebefordran av fax) och .

  2. Tryck på pilknapparna för att välja Av och tryck därefter på .


 • Öka ringsignalsvolymen. Om du ställer in skrivaren på att ta emot fax manuellt (autosvar av) ökar du ringsignalsvolymen.

 • Se till att du har korrekt manuell svarskord. Om du ställer in skrivaren på att ta emot fax manuellt (autosvar av) måste du trycka korrekt kod när ett fax kommer så att skrivaren kan ta emot det:


  1. Från skrivarens kontrollpanel navigerar du till , Setup (inställning), , Fax Setup (faxinställning), , Ringing and Answering (ringa upp och svara), , Manual Pickup Code (manuell svarskod) och .

  2. Kopiera den manuella svarskoden såsom den visas på skärmen. Du kan ändra den manuella svarskoden till ett nummer som bara du känner till.Överst på sidan

Problem 4: Det går inte att köra faxprogramvaran

Skrivaren måste vara ansluten till en telefon-, DSL-, VoIP- eller kabeltjänst innan du kan konfigurera faxinställningarna i faxprogramvaran. Se till att skrivaren är ansluten till linjen via ett vanligt vägguttag, ett DSL-filter, en VoIP-adapter eller ett kabelmodem.

Överst på sidan

Problem 5: Felmeddelande för fax
Felmeddelande: Vad det betyder: Möjliga lösningar:
Fjärrfaxfel Den mottagande faxmaskinen kan inte ka emot faxet. Felet på mottagarsidan kan bero på flera faktorer.
 • Skicka om faxet. Det kan vara problem med anslutningskvaliteten.
 • Minska sändningshastigheten för ditt faxmodem.
 • Registrera din användarinformation. I vissa länder kan du inte skicka fax utan att lagra avsändarinformation.
Faxläge stöds inte Den mottagande faxmaskinen har inte stöd för färgfax eller den skanningsupplösning som det dokument du skickar har.
 • Aktivera automatisk faxkonvertering.
 • Sänk faxkvaliteten.
 • Formatera om dokumentet till letterstorlek.
Komprimering stöds inte Faxmodemet på den mottagande faxmaskinen har inte stöd för datakomprimering. Faxmodem komprimerar data för att snabba upp överföring, men det mottagande faxmodemet måste ha samma komprimeringskod.
 • Sänk överföringshastighet för faxmodemet.
 • Aktivera automatisk faxkonvertering.
Upplösningen stöds ej Den mottagande maskinen har inte stöd för skanningsupplösningen i det dokument du skickar.
 • Sänk faxkvaliteten.
 • Aktivera automatisk faxkonvertering.
Olösligt faxfel Faxmodemet har stött på kritiska fel. Stäng av skrivaren, slå på den igen och skicka om faxet.
Fel på faxmodem Skrivarens faxmodem kan vara upptaget eller så har faxmodemet stött på problem vid överföringen. Stäng av skrivaren, slå på den igen och skicka om faxet.
Telefonlinjen är ansluten till fel uttag på baksidan av maskinen. Telefonlinjen är ansluten till fel port på baksidan av skrivaren. Anslut telefonkabeln till -porten på baksidan av skrivaren.
Digital linje hittad Skrivaren är ansluten till en digital linje. Skrivaren är en analog enhet och måste anslutas till en analog linje. För att ansluta skrivaren till en digital linje måste du använda en digital linjekonverterare eller ett filter.
Det gick inte att ansluta
Fel på telefonlinje
Telefonlinjen är inte ansluten
Skrivaren hittar ingen kopplingston. Se checklistan för felsökning av fax längst upp i den här artikeln.
Telefonlinjen upptagen Din telefonlinje eller den mottagande faxmaskinens telefonlinje är upptagen. Det händer om skrivaren delar linje med andra enheter.
 • Ställ in skrivaren för att ringa upp igen.
 • Öka tiden mellan uppringningsförsöken.
 • Gör en testuppringning till det nummer du vill faxa till för att kontrollera att det fungerar som det ska.
 • Om telefonlinjen används av en annan enhet väntar du tills den är klar innan du skickar faxet.
 • Schemalägg för att skicka om faxet senare.
 • Ställ in skrivaren på att skanna innan den ringer upp. Det skannade dokumentet sparas i skrivarens minne. Skrivaren kan då hämta det och automatiskt slå numret igen.
Inget svar Autosvar kan ha stängts av på den mottagande faxmaskinen.
 • Verifiera numret och skicka sedan om faxet.
 • Ställ in skrivaren för att ringa upp igen. I vissa länder finns det en specifik gräns för uppringningsförsök oavsett din inställning.
 • Schemalägg för att skicka om faxet senare.
Inget uppringnings-ID
Samtal stoppat
Din skrivare stoppade uppringningen eftersom det inkommande faxet saknar avsändarinformation. Du kan ha valt att blockera fax utan uppringnings-ID eller så tillåts inte fax utan uppringnings-ID i ditt land eller region. Inaktivera Blockera utan ID.

Överst på sidan
 


Artikel-ID: SLN129388

Senast ändrad: 2014-01-14 00:00


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.