Kunskapsbank

Felsökning av bläckpatron för Dells bläckstråleskrivare V525w och V725w


Innehållsförteckning:

 1. Sätta i skrivhuvud och bläckpatron
 2. Kontrollera bläcknivåer
 3. Justera skrivhuvud
 4. Rengöra skrivhuvudets munstycke
 5. Felmeddelanden för bläckpatron
 6. Felmeddelanden för skrivhuvudet
 7. Sätta i bläckpatronerna – video
Obs! INNAN DU FELSÖKER: Kontrollera att skrivaren har senaste firmware från Dell installerad. Gå till Start, Program, Dell Printers (Dell-skrivare) och välj din skrivarmodell. Klicka på Product Update (produktuppdatering) och klicka på Check Now (sök nu). Du kan ställa in programvaran så att sökning efter uppdateringar görs regelbundet.


Artikelsammanfattning: Den här artikeln förklarar hur du sätter i, underhåller och felsöker skrivhuvudet och bläckpatronssystemet på Dells bläckstråleskrivare V525w och V725w.


Problem 1: Sätta i skrivhuvud och bläckpatron

Sätta i skrivhuvud och bläckpatroner i skrivaren:
 1. Koppla in skrivaren och slå på den.
 2. Öppna skrivaren genom att lyfta på locket (bild 1) (nedanför skannerhöljet).


  Bild 1: Öppna locket på skrivaren (V525w visas).
 3. Se till att skyddet för rensning av ihoptrasslat papper är borttaget.
 4. Tryck på frigöringsfliken och öppna skrivhuvudhållaren.
 5. Ta ut bläckpatronerna från förpackningen och vrid och ta bort skyddslocket från bläckpatronerna (bild 2).
  I avsnittet Installing the Ink Cartridges Video (Sätta i bläckpatronerna – video) kan du se en video om hur du sätter i bläckpatronerna.  Bild 2: Vrid av locken på bläckpatronerna och släng dem innan du sätter i bläckpatronerna.
 6. Börja med de tre färgpatronerna. Sätt i varje patron och tryck på den bortre änden tills den klickar på plats (bild 3).


  Bild 3: Sätt i bläckpatronerna för vardera färg i skrivhuvudet.

 7. Stäng skrivhuvudets spärr, sätt tillbaka skyddet för rensning av ihoptrasslat papper och stäng skrivaren.

Överst på sidan


Problem 2: Kontrollera bläcknivåer

Så här kontrollerar du bläcknivåerna:
 1. På skrivarmenyn väljer du Setup (inställning), Maintenance (underhåll) och därefter Check Ink Levels (kontrollera bläcknivåer).
  ELLER
 2. I Windows klickar du på Start, Alla program eller Program och navigerar till startsidan för skrivare. Välj din skrivare och klicka på fliken Maintenance (underhåll) och Supplies Status (tillbehörsstatus).
 3. I Macintosh navigerar du till System preferences, (systemegenskaper) Print & Fax (skriv ut och faxa) från Apple-menyn och väljer skrivaren. Klicka på Options & Supplies (alternativ och tillbehör) eller Print Queue (utskriftskö) och därefter på Supply levels (tillbehörsnivåer).

Överst på sidan


Problem 3: Justera skrivhuvudet

Om tecken eller linjer på den utskrivna sidan är hackiga eller vågiga kan du behöva justera skrivhuvudet.
 1. Lägg i vanligt papper i skrivaren.
 2. Från skrivarens kontrollpanel navigerar du till Setup (inställning), Maintenance (underhåll), Align Printer (justera skrivare). Skrivaren skriver ut en justeringssida.
  Obs! Ta inte ur justeringssidan förrän utskriften är klar. Sidan kan gå in och ut ur skrivaren flera gånger under utskriften.
 3. Skriv ut dokumentet igen. Om problemet inte rättas till kan du behöva rengöra skrivhuvudets munstycke.

Överst på sidan


Problem 4: Rengöra skrivhuvudets munstycke

Om du inte har använt skrivaren på ett tag kan det vara nödvändigt att rengöra skrivhuvudets munstycken för att förbättra utskriftskvaliteten. Ha skrivaren inkopplad på ett korrekt jordat, fungerande eluttag för att den ska kunna gå igenom de automatiska underhållscyklerna.

Obs! Det går åt bläck vid rengöring av skrivhuvudets munstycken så gör det bara om det är nödvändigt.
Obs! Djuprengöring använder mer bläck så använd alternativet för att rengöra skrivhuvudet först för att spara bläck.
Obs! Om bläcknivåerna är för låga måste du byta bläckpatronerna innan du kan rengöra skrivhuvudets munstycken.
 1. Lägg i vanligt papper i skrivaren.
 2. Från skrivarens kontrollpanel navigerar du till Setup (inställning) och sedan till Maintenance (underhåll).
 3. Tryck på upp- och nedpilen för att bläddra till Clean Printhead (rengör skrivhuvud) eller Deep Clean Printhead (djuprengöring av skrivhuvud) och därefter på OK.
 4. Skrivaren skriver ut en rengöringssida.

Överst på sidan


Problem 5: Felmeddelanden för bläckpatron

Följande fel är associerade med de fyra bläckpatronerna i skrivaren:
 • Ink Cartridge Error (bläckpatronsfel): Skrivaren kan inte autentisera en eller flera av de installerade bläckpatronerna.
 1. Tryck på för att avbryta aktuell utskrift.
 2. Se till att den angivna bläckpatronen tas bort och installeras korrekt.
 3. Stäng av skrivaren, vänta 10 sekunder och sätt sedan på skrivaren igen.
Obs! Se till att skrivaren inte är i viloläge. Håll strömknappen intryckt i tre sekunder för att stänga av skrivaren.
 • Ink Cartridge Missing (bläckpatron saknas): Skrivaren kan inte hitta en eller flera bläckpatroner.
 1. Installera den eller de bläckpatroner som saknas.
 2. Om de verkar vara installerade tar du bort och installerar om angiven bläckpatron.
 3. Tryck på OK eller för att stänga meddelandet.Mer information om vilka bläckpatroner som stöds finns i användarhandboken.
 • Ink Cartridge Unsupported (bläckpatron stöds ej): Bläckpatronen känns inte igen som en giltigt bläckpatron.
 1. Byt ut den okända bläckpatronen med en som stöds av din skrivare.
 2. Tryck på OK eller för att stänga meddelandet.
 3. Mer information om vilka bläckpatroner som stöds finns i användarhandboken.
 • Ink Low (låg bläcknivå): En eller flera bläckpatroner rapporterar låga bläcknivåer.
 1. Tryck på OK eller för att stänga meddelandet och fortsätta att skriva ut.
Obs! Beroende på skrivarens inställningar kanske du inte kan fortsätta skriva ut förrän du byter ut den angivna bläckpatronen.
 1. Mer information om vilka bläckpatroner som stöds finns i användarhandboken.

Överst på sidan


Problem 6: Felmeddelanden för skrivhuvudet

Följande fel är associerade med skrivarens skrivhuvud:

 • Printhead Error 1 (skrivhuvudfel 1):
Obs! Ta bort de isatta bläckpatronerna (om sådana finns). Mer information finns i Dells kunskapsbank, artikeln Removing and Reinserting (Reseat) the Ink Cartridges (Ta ut och sätta tillbaka bläckpatronerna).

Om det här meddelandet visas vid första isättandet:

 1. Ta bort och ersätt skrivhuvudet. Mer information finns i Dells kunskapsbank, artikeln Removing and Reinserting (Reseat) the Printhead (ta ut och sätta tillbaka skrivhuvudet).
 2. Om problemet kvarstår kontaktar du teknisk support.


När det här meddelandet visas efter att skrivaren har använts en tid:

 1. Ta bort skrivhuvudet och torka rent kontakterna på skrivaren och skrivhuvudet. Mer information finns i Dells kunskapsbank, artikeln Removing and Reinserting (Reseat) the Printhead (Ta ut och sätta tillbaka skrivhuvudet) och Resolving Printhead Errors by Cleaning the Printhead (Lösa fel med skrivhuvudet genom att rengöra skrivhuvudet).
 2. Ta ut och sätta tillbaka skrivarhuvudet.
 3. Om problemet kvarstår kontaktar du teknisk support.


 • Printhead Error 2 (skrivhuvudfel 2):
Obs! Bläckpatronerna måste vara isatta för att det ska gå att felsöka det här problemet.

Om det här meddelandet visas vid första isättandet:

 1. Låt de isatta bläckpatronerna vara och ta bort och sätt tillbaka skrivhuvudet. Mer information finns i Dells kunskapsbank, artikeln Removing and Reinserting (Reseat) the Printhead (Ta ut och sätta tillbaka skrivhuvudet).
 2. Om problemet kvarstår kontaktar du teknisk support.

När det här meddelandet visas efter att skrivaren har använts en tid:

 1. Ta bort skrivhuvudet och torka rent kontakterna på skrivaren och skrivhuvudet. Mer information finns i Dells kunskapsbank, artikeln Removing and Reinserting (Reseat) the Printhead (Ta ut och sätta tillbaka skrivhuvudet) och Resolving Printhead Errors by Cleaning the Printhead (Lösa fel med skrivhuvudet genom att rengöra skrivhuvudet).
 2. Ta ut och sätta tillbaka skrivarhuvudet.
 3. Om problemet kvarstår kontaktar du teknisk support.


 • Printhead Error 3 and 4 (Skrivhuvudfel 3 och 4):
Obs! Bläckpatronerna måste vara isatta för att det ska gå att felsöka det här problemet.

Om det här meddelandet visas vid första isättandet:

 1. Låt de isatta bläckpatronerna vara och ta bort och sätt tillbaka skrivhuvudet. Mer information finns i Dells kunskapsbank, artikeln Removing and Reinserting (Reseat) the Printhead (Ta ut och sätta tillbaka skrivhuvudet).
 2. Om problemet kvarstår kontaktar du teknisk support.

Om det här meddelandet visas efter att du fått en skrivhuvudsats eller ersättningsskrivare:

 1. Ta bort skrivhuvudet och torka rent kontakterna på skrivaren och skrivhuvudet. Mer information finns i Dells kunskapsbank, artikeln Removing and Reinserting (Reseat) the Printhead (Ta ut och sätta tillbaka skrivhuvudet) och Resolving Printhead Errors by Cleaning the Printhead (Lösa fel med skrivhuvudet genom att rengöra skrivhuvudet).
 2. Ta ut och sätta tillbaka skrivarhuvudet.
 3. Om problemet kvarstår kontaktar du teknisk support.

När det här meddelandet visas efter att skrivaren har använts en tid:

 1. Se till att skrivaren är avstängd.
 2. Ta bort nätadaptern (huvuddelen) från skrivaren. Mer information finns i online-användarboken. Klicka på skrivarens modell och önskat språk och hämta användarhandboken.
 3. Sätt tillbaka strömsladden i nätadaptern (huvuddelen).

Om problemet kvarstår:

 1. Ta bort skrivhuvudet och torka rent kontakterna på skrivaren och skrivhuvudet. Mer information finns i Dells kunskapsbank, artikeln Removing and Reinserting (Reseat) the Printhead (Ta ut och sätta tillbaka skrivhuvudet) och Resolving Printhead Errors by Cleaning the Printhead (Lösa fel med skrivhuvudet genom att rengöra skrivhuvudet).
 2. Ta ut och sätta tillbaka skrivarhuvudet.
 3. Om problemet kvarstår kontaktar du teknisk support.


 • Printhead Cannot Move (skrivhuvudet rör sig inte): Skrivhuvudhållareen sitter fast på något sätt.
 1. Öppna skrivaren och ta bort det som hindrar skrivhuvudet och stäng sedan skrivaren.
 2. Tryck på OK för att rensa meddelandet.

 • Printhead Error (fel på skrivhuvud): Skrivhuvudets kontakter kan inte avläsas korrekt av skrivaren.
 1. Öppna skrivaren och lyft upp spärren till skrivhuvudet.
 2. Ta bort hela skrivhuvudet från hållaren.
 3. Torka skrivhuvudkontakterna inuti skrivhuvudhållaren med en ren, luddfri duk.
 4. Sätt tillbaka skrivhuvudet och stäng sedan spärren tills den klickar på plats.
 5. Stäng skrivaren.

 • Printhead Missing (skrivhuvud saknas): Skrivhuvudet är inte installerat eller är felaktigt installerat.
 1. Öppna skrivaren och lyft upp hållarens spärr.
 2. Sätt i skrivhuvudet och stäng sedan spärren tills det klickar på plats.
 3. Stäng skrivaren och tryck på hemknappen för att stänga meddelandet.
 • Printhead Unsupported (skrivhuvudet stöds ej): Skrivhuvudet är antingen av en modell som inte stöds eller så hittas det inte korrekt av skrivaren.
 1. Stäng av skrivaren och sätt på den igen.
 2. Öppna skrivaren.
 3. Tryck på frigöringsspärren och ta bort bläckpatronerna.
 4. Lyft upp hållarspärren.
 5. Ta bort det skrivhuvud som inte stöds.
 6. Sätt i ett skrivhuvud som stöds och stäng sedan spärren tills det klickar på plats.
 7. Sätt tillbaka bläckpatronerna.
 8. Stäng skrivaren.

 • Printhead Warning (skrivhuvudvarning): En eller flera patroner har saknats i mer än två timmar efter att skrivaren slogs på. Rengör eller djuprengör skrivhuvudet för att återställa utskriftskvaliteten.

Överst på sidan


Sätta i bläckpatronerna – video

 • För Windows® 7 och Vista®:
 1. Klicka på följande länk Installing the Ink Cartridges Video (Sätta i bläckpatronerna – video) (endast på engelska).
 2. Klicka på Öppna.
 3. Det kan hända att fönstret Kontroll av användarkonto visas. Klicka i så fall på Tillåt.
 4. Titta på videon så många gånger som behövs.
 • För Windows XP:
 1. Klicka på följande länk Installing the Ink Cartridges Video (Sätta i bläckpatronerna – video) (endast på engelska).
 2. Klicka på Spara.
 3. I fönstret Spara som klickar du på Mina dokument.
 4. Klicka på Spara.
Obs! För att se videon i Windows XP måste du ha en MP4-visare som QuickTime, som finns att hämta hos Apple.


Överst på sidan

Artikel-ID: SLN129433

Senast ändrad: 2015-02-09 14:11


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.