Kunskapsbank

Alienware-datorn kraschar och ett blåskärmsfel uppstår


Alienware-datorn kraschar och ett blåskärmsfel uppstår


Den här artikeln innehåller information om hur du felsöker ett blåskärmsfel på datorn. En blåskärm är ett stoppfelsmeddelande från Windows som varnar dig om ett fel i datorns maskin- eller programvara.


System som stöds:

Stationära Alienware-datorer Bärbara Alienware-datorer Alienware-spelkonsol

En blåskärm (Blue Screen of Death, BSOD eller Blue Screen på engelska), officiellt ett stoppfel eller felkontroll, är den felskärm som visas av Microsoft Windows-familjen av operativsystem när ett kritiskt, icke-återställningsbart fel påträffas och kraschar systemet. Ett blåskärmsfel kan inträffa när:

 • Windows upptäcker ett fel som det inte går att återställa från utan att data går förlorade
 • Windows upptäcker att viktiga operativsystemsdata har skadats
 • Windows upptäcker att det har uppstått ett maskinvarufel som inte kan återställas

Kör diagnostik online

Full sökning Blåskärmsgranskare

Blåskärmsgranskaren ger dig information om felkoden och rekommenderade felsökningssteg

Om datorn kraschar och ett blåskärmsfel uppstår innan Windows läses in försöker du med att följa nedanstående steg:

 1. Starta systemet
 2. Tryck på <F8> när meddelandet For troubleshooting and advanced startup options for Windows, press F8 (Tryck på F8 för felsöknings- och avancerade startalternativ i Windows) visas.
 3. Välj Disable automatic restart (inaktivera automatisk omstart) efter systemfel. När du väljer det här alternativet startas datorn inte om nästa gång felet uppstår. Felskärmen fortsätter att visas.
 4. Låt felet visas igen. Sök efter stoppfelkoden på den sista raden.

Prova följande anvisningar om ditt blåskärmsfel inte visas:

 1. Klicka på menyn Start .
 2. Högerklicka på Dator. Välj Egenskaper.
 3. Välj Avancerade systeminställningar i den vänstra rutan.
 4. På fliken Avancerat, under Start och återställning, klickar du på Inställningar.
 5. Systemfel tar du bort markeringen vid Automatisk omstart.

Lösningar efter typ av blåskärm

Klicka på en blåskärmsfelkod för att få detaljerade felsökningssteg

 • Starta systemet.
 • Tryck på <F8> när meddelandet For troubleshooting and advanced startup options for Windows, press F8 (Tryck på F8 för felsöknings- och avancerade startalternativ i Windows) visas.
 • Välj den senast fungerande konfigurationen.
Det här fungerar bara om systemet inte har startats utan fel efter att ändringar gjordes.

Du måste starta Windows RE för att kunna köra verktyget Bootrec.exe. Så här gör du:

 1. Sätt in återställnings-DVD-skivan, USB-flashenheten eller resurs-DVD-skivan med drivrutiner i diskenheten och starta sedan datorn.
 2. Tryck på en tangent när du uppmanas till det.
 3. Välj ett språk, en tid, en valuta, ett tangentbord eller en inmatningsmetod och klicka sedan på Nästa.
 4. Klicka på Reparera datorn.
 5. Välj det operativsystem som du vill reparera och klicka sedan på Nästa.
 6. Klicka på kommandotolken i dialogrutan System Recovery Options (Systemåterställningsalternativ).
 7. Skriv Bootrec.exe och tryck sedan på ENTER.

Alternativet /FixMbr skriver en Windows 7 och 8 MBR till systempartitionen. Det här alternativet skriver inte över den befintliga partitionstabellen. Använd det här alternativet när du måste lösa MBR-fel, eller när du måste ta bort icke-standardkod från MBR

Alternativet /FixBoot skriver en ny startsektor till systempartitionen genom att använda en startsektor som är kompatibel med Windows 7. Använd det här alternativet om ett av följande tillstånd är sant:

 1. Startsektorn har ersatts mot en icke-standard startsektor för Windows 7.
 2. Startsektorn är skadad.
 3. En äldre version av Windows har installerats efter att Windows 7 installerades. I det här scenariot startar datorn genom att använda Windows NT Loader (NTLDR) istället för Windows Boot Manager (Windows Starthanteraren) (Bootmgr.exe).
 • Starta om datorn och tryck på <F2> när Alienware-skärmen visas för att öppna systeminställningar (BIOS).
 • Kontrollera inställningen för SATA Operation (SATA-drift) och ändra inställningen enligt följande och starta om datorn:
  • Inställningen är RAID/ATA: Ändra inställningen till RAID Autodetect/AHCI (Automatisk RAID-avkänning/AHCI)
  • Inställningen är RAID/AHCI eller IRST: Ändra inställningen till RAID Autodetect/ATA (Automatisk RAID-avkänning/ATA)
  • Inställningen är RAID On eller Combination: Ändra inställningen till RAID Autodetect/AHCI (Automatisk RAID-avkänning/AHCI)
 • Om det inte går att lösa problemet genom att ändra inställningen ska du återställa SATA Operation till ursprungsvärdet.
 1. Sök efter virus.
 2. Kör Dell ePSA Diagnostics (Dell ePSA-diagnostik)
 3. Kör "Stress"-test med Dell Support Assist
 4. Utför en omstart
 5. Testa datorn och om ingen blåskärm visas återaktiverar du alla tjänster och startprogram en åt gången tills du hittar den tjänst eller det program som orsakar blåskärmsfelet.
 6. Kör Windows-uppdateringar.
 7. Kontrollera BIOS-systemets version (uppdatera till den senaste versionen vid behov)
 8. Uppdatera drivrutinerna för kretsuppsättningen, trådlösa drivrutiner och grafikdrivrutiner
 1. Öppna BIOS (tryck på F2 under uppstart), gå till Advanced (Avancerat) och inaktivera alternativet "SpeedStep".
 2. Kontrollera om systemet har överklockats från fabriksinställningarna. Om systemet har det ska du inaktivera överklockningsfunktionen.
 3. Kör Kör Dell ePSA Diagnostics (Dell ePSA-diagnostik)
 4. Starta om
 5. Testa datorn och om ingen blåskärm visas återaktiverar du alla tjänster och startprogram en åt gången tills du hittar den tjänst eller det program som orsakar blåskärmsfelet.
 6. Kör Windows-uppdateringar.
 7. Kör Dell Support Assist "Belastningstest"
 8. Kontrollera BIOS-systemets version (uppdatera till den senaste versionen vid behov)
 9. Ändra det virtuella minnet från "Automatically Manage by Windows" (Hantera automatiskt efter Windows) till "Custom Size" (Anpassad storlek). Vi rekommenderar att du ställer in det virtuella minnet till minst 2 048 MB och högst 4 096 MB.
  1. Öppna System genom att klicka på Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och underhåll och sedan på System.
  2. Välj Avancerade systeminställningar i den vänstra rutan.


  3. Klicka på Inställningar under Prestanda på fliken Avancerat.


  4. Klicka på fliken Avancerat och sedan på Ändra under Virtuellt minne.


  5. Avmarkera kryssrutan för Hantera automatiskt växlingsfilens storlek för alla enheter.


  6. Under Drive [Volume Label] (Enhet [Volymetikett]) klickar du på enheten som har växlingsfilen du vill ändra.
  7. Klicka på Custom Size (Anpassad storlek), ange storleken i megabyte i rutan Initial Size (Ursprunglig storlek) (MB) eller Maximum Size (Maximal storlek) (MB), klicka på Set (Ange) och sedan på OK.

Viktigt! Vi rekommenderar att du ställer in det virtuella minnet till minst 2 048 MB och högst 4 096 MB.
 1. Kontrollera drivrutinsfilen som blåskärmen beskriver.
 2. Återställ drivrutinen till en äldre version.
 3. Uppdatera drivrutinen om föregående alternativ inte fungerade.
 4. Utför en omstart
 5. Testa datorn och om ingen blåskärm visas återaktiverar du alla tjänster och startprogram en åt gången tills du hittar den tjänst eller det program som orsakar blåskärmsfelet.
 6. Kör Windows-uppdateringar.
 7. Kör Kör Dell ePSA Diagnostics (Dell ePSA-diagnostik)
 8. Kör Dell Support Assist "Belastningstest"
 9. Kontrollera BIOS-systemets version (uppdatera till den senaste versionen vid behov)
 1. Kontrollera om systemet har överklockats från fabriksinställningarna. Om systemet har det ska du inaktivera överklockningsfunktionen.
 2. Utför en omstart
 3. Testa datorn och om ingen blåskärm visas återaktiverar du alla tjänster och startprogram en åt gången tills du hittar den tjänst eller det program som orsakar blåskärmsfelet.
 4. Kör Windows-uppdateringar.
 5. Kör Kör Dell ePSA Diagnostics (Dell ePSA-diagnostik)
 6. Kör Dell Support Assist "Belastningstest"
 7. Kontrollera BIOS-systemets version (uppdatera till den senaste versionen vid behov)
 8. Uppdatera drivrutinerna för kretsuppsättningen, det trådlösa kortet och grafikkortet
 9. Ändra det virtuella minnet från "Automatically Manage by Windows" (Hantera automatiskt efter Windows) till "Custom Size" (Anpassad storlek). Vi rekommenderar att du ställer in det virtuella minnet till minst 2 048 MB och högst 4 096 MB.
  1. Öppna System genom att klicka på Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och underhåll och sedan på System.
  2. Välj Avancerade systeminställningar i den vänstra rutan.


  3. Klicka på Inställningar under Prestanda på fliken Avancerat.


  4. Klicka på fliken Avancerat och sedan på Ändra under Virtuellt minne.


  5. Avmarkera kryssrutan för Hantera automatiskt växlingsfilens storlek för alla enheter.


  6. Under Drive [Volume Label] (Enhet [Volymetikett]) klickar du på enheten som har växlingsfilen du vill ändra.
  7. Klicka på Custom Size (Anpassad storlek), ange storleken i megabyte i rutan Initial Size (Ursprunglig storlek) (MB) eller Maximum Size (Maximal storlek) (MB), klicka på Set (Ange) och sedan på OK.

 1. Öppna BIOS (tryck på F2 under uppstart), gå till Advanced (Avancerat) och inaktivera alternativet "SpeedStep".
 2. Bekräfta att datorn visade blåskärmen efter strömspar- eller viloläge.
 3. Kontrollera om nätadaptern är den som rekommenderas för den bärbara datorn. Om du har en bärbar dator ska du bekräfta att grafikkortet har korrekt anslutning. Svag strömtillförsel kan orsaka blåskärmen.
 4. Kontrollera om systemet har överklockats från fabriksinställningarna. Om systemet har det ska du inaktivera överklockningsfunktionen.
 5. Utför en omstart
 6. Testa datorn och om ingen blåskärm visas återaktiverar du alla tjänster och startprogram en åt gången tills du hittar den tjänst eller det program som orsakar blåskärmsfelet.
 7. Gå till Enhetshanteraren, kontrollera Nätverksenheter och avmarkera "Tillåt att datorn stängs av" på fliken Energisparfunktioner.
 8. Kör Windows-uppdateringar.
 9. Kontrollera BIOS-systemets version (uppdatera till den senaste versionen vid behov)
 10. Uppdatera drivrutinerna för kretsuppsättningen, det trådlösa kortet och grafikkortet.
 11. Om du får felkoder på blåskärmen ska du kontrollera dem på: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff542347.aspx
 12. Kör Kör Dell ePSA Diagnostics (Dell ePSA-diagnostik)
 13. Kör Dell Support Assist "Belastningstest"
 14. Ändra det virtuella minnet från "Automatically Manage by Windows" (Hantera automatiskt efter Windows) till "Custom Size" (Anpassad storlek). Vi rekommenderar att du ställer in det virtuella minnet till minst 2 048 MB och högst 4 096 MB.
  1. Öppna System genom att klicka på Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och underhåll och sedan på System.
  2. Välj Avancerade systeminställningar i den vänstra rutan.


  3. Klicka på Inställningar under Prestanda på fliken Avancerat.


  4. Klicka på fliken Avancerat och sedan på Ändra under Virtuellt minne.


  5. Avmarkera kryssrutan för Hantera automatiskt växlingsfilens storlek för alla enheter.


  6. Under Drive [Volume Label] (Enhet [Volymetikett]) klickar du på enheten som har växlingsfilen du vill ändra.
  7. Klicka på Custom Size (Anpassad storlek), ange storleken i megabyte i rutan Initial Size (Ursprunglig storlek) (MB) eller Maximum Size (Maximal storlek) (MB), klicka på Set (Ange) och sedan på OK.

Viktigt! Vi rekommenderar att du ställer in det virtuella minnet till minst 2 048 MB och högst 4 096 MB.
 1. Försök med att starta med den senast fungerande konfigurationen.
 2. Starta systemet.
 3. Tryck på <F8> när meddelandet For troubleshooting and advanced startup options for Windows, press F8 (Tryck på F8 för felsöknings- och avancerade startalternativ i Windows) visas.
 4. Välj den senast fungerande konfigurationen. OBS! Det här fungerar bara om systemet inte har startats utan fel efter att ändringar gjordes
 5. Kör PSA/32-bitars diagnostik genom att trycka på F12 när du startar om datorn.
 6. Utför en omstart
 7. Kör Windows-uppdateringar.
 8. Kör Kör Dell ePSA Diagnostics (Dell ePSA-diagnostik)
 9. Kör Dell Support Assist "Belastningstest"

Utför följande åtgärder för att avgöra om processorn fungerar:

 1. Läs in standardinställningarna för BIOS
 2. Läs in Overclocking Level 1 (Överklocking på nivå 1) (om tillämpligt)
 3. Läs in Overclocking Level 2 (Överklocking på nivå 1) (om tillämpligt)
 4. Kör Kör Dell ePSA Diagnostics (Dell ePSA-diagnostik)
 5. Kör Dell Support Assist "Processor – belastningstest"
 6. Om problemet kvarstår måste du byta ut processorn.
 1. Avgör vilken maskinvarukomponent som är ansvarig för det allvarliga PCI-bussfelet, installera om enheten och skärmen.
 2. Kör Kör Dell ePSA Diagnostics (Dell ePSA-diagnostik)
 3. Kör Dell Support Assist "Belastningstest"
 4. Ta bort eventuella PCI-enheter som är installerad på andra platser och skärmen.
 1. Försök med att starta med den senast fungerande konfigurationen.
 2. Starta systemet.
 3. Tryck på <F8> när meddelandet For troubleshooting and advanced startup options for Windows, press F8 (Tryck på F8 för felsöknings- och avancerade startalternativ i Windows) visas.
 4. Välj den senast fungerande konfigurationen. Obs! Det här fungerar bara om systemet inte har startats utan fel efter att ändringar gjordes.
 5. Kör Windows Recovery Enviroment (Återställningsmiljön i Windows) och kör "chkdsk c: /r" för att åtgärda filsystemet och kontrollera om det finns fel i hårddisken. Du måste starta Windows RE för att kunna köra verktyget chkdsk.exe. Så här gör du:
  1. Sätt in resurs-DVD-skivan med drivrutiner i diskenheten och starta sedan datorn.
  2. Tryck på en tangent när du uppmanas till det.
  3. Välj ett språk, en tid, en valuta, ett tangentbord eller en inmatningsmetod och klicka sedan på Nästa.
  4. Klicka på Reparera datorn.
  5. Välj det operativsystem som du vill reparera och klicka sedan på Nästa.
  6. Klicka på kommandotolken i dialogrutan System Recovery Options (Systemåterställningsalternativ).
  7. Ange chkdsk.exe c: /r och tryck sedan på ENTER.
 6. En äldre version av Windows har installerats efter att Windows 7 installerades. I det här scenariot startar datorn genom att använda Windows NT Loader (NTLDR) istället för Windows Boot Manager (Windows Starthanteraren) (Bootmgr.exe).
 7. Starta om datorn och tryck på <F2> när Dell-skärmen visas för att öppna systeminställningar (BIOS).
 8. Kontrollera inställningen för SATA Operation (SATA-drift) och ändra inställningen enligt följande och starta om datorn:
  1. Inställningen är RAID Autodetect/ATA: Ändra inställningen till RAID Autodetect/AHCI (Automatisk RAID-avkänning/AHCI)
  2. Inställningen är RAID Autodetect/AHCI eller IRRT: Ändra inställningen till RAID Autodetect/ATA (Automatisk RAID-avkänning/ATA)
  3. Inställningen är RAID On eller Combination: Ändra inställningen till RAID Autodetect/AHCI (Automatisk RAID-avkänning/AHCI)
 9. Om det inte går att lösa problemet genom att ändra inställningen ska du återställa SATA Operation till ursprungsvärdet.
 1. Sök efter virus.
 2. Kör Kör Dell ePSA Diagnostics (Dell ePSA-diagnostik)
 3. Kör Dell Support Assist "Belastningstest av hårddisk"
 4. Utför en omstart
 5. Testa datorn och om ingen blåskärm visas återaktiverar du alla tjänster och startprogram en åt gången tills du hittar den tjänst eller det program som orsakar blåskärmsfelet.
 6. Kör Windows-uppdateringar.
 7. Kontrollera BIOS-systemets version (uppdatera till den senaste versionen vid behov)
 8. Uppdatera drivrutinerna för kretsuppsättningen, trådlösa drivrutiner och grafikdrivrutiner
 1. Kontrollera att strömadaptern hittas ordentligt i BIOS (gäller för bärbara och stationära datorer, Alpha och X51).
 2. Kontrollera att strömkabeln till grafikkort för stationära datorer är den rätta.
 3. Kör Windows-uppdateringar.
 4. Kontrollera BIOS-systemets version (uppdatera till den senaste versionen vid behov)
 5. Uppdatera drivrutinerna för kretsuppsättningen, trådlösa drivrutiner och grafikdrivrutiner
 6. Kör Kör Dell ePSA Diagnostics (Dell ePSA-diagnostik)
 7. Kör Dell Support Assist "Belastningstest av grafikkort"
 8. Utför en omstart
 9. Testa datorn och om ingen blåskärm visas återaktiverar du alla tjänster och startprogram en åt gången tills du hittar den tjänst eller det program som orsakar blåskärmsfelet.

Överst på sidan


Can't find what you are looking for?
Reach out to our experts on:

Twitter AlienwareServices Facebook Alienware ArenaArtikel-ID: SLN129509

Senast ändrad: 2017-03-23 11:52


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.