Kunskapsbank

How To Restore From A Backup Using Microsoft® Windows Vista® - KB Article - 328322


Summary - How To Restore From A Backup Using Vista

This article provides steps on restoring a previously saved backup using Microsoft Windows Vista®.Restore From A Backup Using Microsoft Windows Vista

To restore from a backup created in Microsoft Windows Vista Backup:

1. Click the .

2. Click
All Programs
.

3. Click
Accessories
.

4. Click
System Tools
.

5. Click
Backup Status and Configuration
.

6.
Click
Restore Files
.

7. Click
Restore files
.

8. Click
Files from the latest backup
.

9.

Click

Next
.


10.

The

Add files to restore
window allows you to select specific files within the backup. Select the file or folder to be restored.

 • To restore a specific file, click
  Add files...
  and locate the folder where the file was stored.
 • To restore a collection of files or a folder, click
  Add folders...
  and locate the folder where it was stored.
 • If you are not sure where the file or folder to be restored is located, click
  Search...
  and type in the name to be found.

11. Once the desired files and/or folders to be restored are selected, click
Next
.

12. Specify if the files are to be restored to their original location or in a new location, then click
Start restore
.

13.

If another version of one or more of the restored file already exists in the location being restored to, a window will appear prompting for an action.

 • Click
  Copy and Replace
  to restore the older file over the existing newer file.
 • Click
  Don't copy
  to leave the newer file untouched.
 • Click
  Copy, but keep both files
  to restore the older file and keep the newer file.

14. Windows Backup will restore the selected files/folders. If the desired file to be restored is not located in the latest backup, repeat the steps above and try
Files from an older backup
in step 8.

15. Click
Finish
and close
Backup Status and Configuration
.Ytterligare information - säkerhetskopiering i Microsoft Vista, återställa

Ytterligare information om säkerhetskopieringsprogram finns på följande länk:

Mer information om att konfigurera säkerhetskopiering i Microsoft Windows Vista finns på följande länk: 


Snabbtipsinnehåll publiceras automatiskt av Dells supportpersonal som dagligen ägnar sig åt problemlösning. För att publiceringen ska gå snabbt kanske det bara är delar av lösningar eller nödlösningar som publiceras i snabbtipsen och de kan fortfarande vara under utveckling eller inväntar mer underlag för att problemlösningen ska vara helt tillämplig. Eftersom sådana snabbtips inte har granskats eller godkänts av Dell ska de användas med lämplig försiktighet. Dell ansvarar inte för eventuella förluster, inklusive men inte begränsat till, av data eller uteblivna inkomster eller förtjänster, som kan drabba kunder som följer anvisningar eller råd som anges i snabbtipsen.

Artikel-ID: SLN130532

Senast ändrad: 2016-04-01 13:17


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.