Kunskapsbank

Så här konfigurerar du din nya Dell-dator med Windows 8


Innehållsförteckning:

 1. Översikt
 2. Fysisk konfiguration
 3. Installation av Microsoft Windows
 4. Skapa återställningsskivor
 5. Uppdatera Windows
 6. Uppdatera drivrutiner och BIOS
 7. Ställa in datorns tid vid behov

Den här artikeln innehåller information om hur du konfigurerar en ny Dell-dator med Windows 8 för första gången, samt hur du konfigurerar trådlösa funktioner, aktiverar programpaket och skapar återställningsmedia.


Steg 1: Översikt

 

Grattis till ditt köp av en ny Dell-dator! Nu när du har din nya Dell-dator framför dig kan du följa den här guiden och stegvis ta dig igenom konfigurationen innan du använder datorn för första gången. Datorn konfigureras i flera steg:

 1. Fysisk konfiguration
 2. Installation av Microsoft Windows 8
 3. Skapa ett medium för återställning av Windows 8
 4. Uppdatera Windows 8
 5. Uppdatera drivrutiner

Du behöver två tomma skrivbara dvd-skivor eller en 16 GB USB-nyckel för att skapa ett medium för återställning för Dell-datorn.


Steg 2: Fysisk konfiguration

 1. Anslut datorn till ett nätuttag med de bifogade strömsladdarna.

 2. Anslut bildskärmen*

 3. Anslut musen och tangentbordet*

 4. Anslut högtalarna*

 5. Slå på datorn.

* – Valfritt för bärbara datorer Specifik information om hur du konfigurerar och installerar kringutrustning finns i Användarhandboken eller installationsguiden för din specifika datormodell.


Steg 3: Installation av Microsoft Windows

Du måste ange viss information innan du startar Windows 8-operativsystemet för första gången:

 1. Land/region, språk och layout för tangentbord

 2. Godkänn licensvillkoren för Microsoft efter att du har läst igenom dem noggrant. Markera kryssrutan längst ned till vänster på skärmen innan du klickar på Godkänn.

 3. I fönstret Security & Dell Updates (säkerhet och Dell-uppdateringar) anger du din e-postadress för att registrera din McAfee-prenumeration och installera uppdateringar för Dell-datorn. Alternativt markerar du kryssrutan för att tillåta att ditt Service Tag-nummer används för att tillhandahålla supportfunktioner som är specifika för maskinvaran i datorn.

 4. Anpassa datorn genom att ge den ett namn och välja bakgrundsfärg för startskärmen.

 5. Anslut till ditt trådlösa nätverk genom att välja bland nätverken i listan. Om ditt nätverk är dolt väljer du Anslut till ett dolt trådlöst nätverk längst ned på skärmen. Följ sedan anvisningarna. Om du inte har något trådlöst nätverk klickar du på Anslut till ett trådlöst nätverk senare för att hoppa över det här steget.

 6. Välj inställningar för datorn. Dell rekommenderar Standardinställningar för de flesta kunder. Välj Använd standardinställningar längst ned på skärmen för att fortsätta. Om du vill ha mer information klickar du på Läs mer om standardinställningar längst ned på skärmen.

 7. Konfigurera ditt Microsoft-konto för att logga in på datorn. Använd ett befintligt Microsoft-konto, registrera dig för en ny Microsoft-e-postadress eller skapa ett nytt konto med en befintlig e-postadress. Du kan även skapa ett lokalt konto för att logga in på datorn men det innebär att det är många Windows 8-appar som du inte får åtkoms till, till exempel Windows Store.

 8. Titta på självstudiekursen för användning av Windows 8 i en enhet med pekfunktion medan konfigurationsprocessen för Windows slutförs.

Steg 4: Skapa återställningsskivor

När du installerar datorn är det viktigt att även skapa återställningsskivor. I bästa fall får du aldrig några problem med din Dell-dator, men det kan hända att du vid något tillfälle kommer att behöva återställa fabriksinställningarna för operativsystemet. Dell ser till att det finns en partition på din hårddisk så att den här processen ska vara så smidig som möjligt. Om du tar bort den partitionen, eller om hårddisken skulle skadas på något sätt, behöver du emellertid återställningsmedia som du kan använda när du ska installera om Windows 8. Dessa skivor ska förvaras på ett säkert sätt som du kommer ihåg och ska heta något som är lätt att känna igen.

För att genomföra detta steg krävs två (2) skrivbara DVD-skivor ELLER en (1) 16 GB USB-nyckel. Tänk på att den här processen med dvd-skivor tar ungefär en timme att genomföra.

 1. Välj rutan My Dell Support Center (mitt Dell-supportcenter) på startskärmen.

 2. Välj Backup (säkerhetskopiera) längst upp i fönstret My Dell.

 3. Välj Create Recovery Media (skapa återställningsmedium).

 4. Välj Yes (ja) så att programmet Dell Backup and Recovery (Dells säkerhetskopiering och återställning) kan starta.

 5. Välj den medietyp som du tänker använda när du skapar säkerhetskopian, antingen USB Flash Drive (USB-flashenhet) eller Discs (skivor).

 6. Följ anvisningarna på skärmen och utför proceduren för säkerhetskopiering. Om du använder dvd-skivor måste du byta dvd-skivor halvvägs in i processen.

Steg 5: Uppdatera Windows

Din Dell-dator kanske inte är fullständigt uppdaterad med de senaste funktionerna för säkerhet och användarvänlighet i Windows. Så här kör du Windows Update:

 1. Ange Windows Update på startskärmen.

 2. I sökfältet till höger på skärmen väljer du Settings (inställningar).

 3. Välj Install optional updates (installera valfria uppdateringar) i resultatlistan.

 4. I rutan med rubriken You're set to automatically install updates (uppdateringar installeras automatiskt) väljer du den länk som visar tillgängliga uppdateringar.
  En lista med tillgängliga uppdateringar visas.

 5. Välj Install (installera) längst ned på skärmen för att installera tillgängliga uppdateringar.

Steg 6: Uppdatera drivrutiner och BIOS

Dell uppdaterar drivrutiner, program och firmware för att tillgodose de krav som medföljer ny programvara och maskinvara. Gå till hjälpsidan Drivrutiner och hämtningsbara filer om du vill veta mer om hur du får tag i de senaste drivrutinerna för din Dell-dator.


Steg 7: Ställa in datorns tid vid behov

Om klockan på din dator visar en felaktig tid, se artikeln i Dells kunskapsbank, "Hur du ändrar datorklockans tid i Windows 8".

Artikel-ID: SLN154918

Senast ändrad: 2017-07-20 09:16


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.