Kunskapsbank

Dell XPS 10 – anslutningsguide


Innehållsförteckning:

 1. Anslut till ett Wi-Fi-nätverk
 2. Hantera Bluetooth-anslutningar
 3. Ansluta XPS 10 till en extern bildskärm


Artikelsammanfattning: I den här artikeln beskrivs hur du ansluter XPS 10 till Wi-Fi-nätverk, Bluetooth-enheter eller externa bildskärmar.

Problem 1: Anslut till ett Wi-Fi-nätverk

 1. Öppna snabbknappsmenyn (dra med fingret från den högra kanten eller placera musen i något av hörnen till höger) och välj Inställningar.
 2. Välj ikonen Tillgängligt nätverk.
 3. Välj önskat nätverk i listan som visas.
 4. Välj Anslut.
 5. Ange nätverkssäkerhetsnyckeln om du uppmanas till det.

Överst på sidan


Problem 2: Hantera Bluetooth-anslutningar

Så här söker du efter och lägger till Bluetooth-enheter:

 1. Öppna Inställningar från snabbknappsmenyn och välj Ändra datorinställningar.
 2. Under Datorinställningar väljer du Enheter.
 3. Klicka på Lägg till en enhet för att söka efter tillgängliga Bluetooth-enheter.
 4. Klicka på den Bluetooth-enhet som du vill lägga till.

Visa Bluetooth-enheter:

 1. Alla Bluetooth-enheter som du har anslutit till tidigare och fäst på startskärmen visas som rutor på startskärmen.
 2. Om du vill visa alla tidigare anslutna Bluetooth-enheter, inklusive sådana som tagits bort från startskärmen, går du till Alla appar. Enheterna visas under Bluetooth-enheter.

Ta bort en Bluetooth-enhet från pekdatorn:

 1. Öppna Inställningar (via snabbknappen) och välj Ändra datorinställningar.
 2. Under Datorinställningar väljer du Enheter.
 3. I den högra rutan klickar du på den enhet som du vill ta bort.
 4. Klicka på minustecknet (-) och välj Ta bort.

Ta bort en Bluetooth-enhet från startskärmen:

 1. Gå till startskärmen och högerklicka på önskad Bluetooth-enhet.
 2. Välj Fäst inte på Start, så tas rutan bort från startskärmen.

Överföra filer mellan Bluetooth-enheter:

 1. Öppna startskärmen och välj den aktuella Bluetooth-enheten.
 2. Välj Skicka fil och välj de filer som du vill överföra.

Aktivera och inaktivera Bluetooth:

 1. Öppna Inställningar (via snabbknappen) och välj Ändra datorinställningar.
 2. Välj Trådlöst i den vänstra rutan.
 3. Under alternativet Trådlösa enheter inaktiverar du Bluetooth genom att dra reglaget till inaktiverat läge. Aktivera genom att dra reglaget till aktiverat läge.

Överst på sidan


Problem 3: Ansluta XPS 10 till en extern bildskärm

 1. Anslut Mini-HDMI-utgångskontakten på tangentbordsdockan till en kompatibel bildskärm med Mini-HDMI-till-HDMI-kabeln.
 2. Öppna snabbknappsmenyn och välj Enheter.
 3. Välj Andra bildskärm.
 4. Välj önskat alternativ för bildskärmsdelning.

Överst på sidan


 


Artikel-ID: SLN289877

Senast ändrad: 2015-04-30 08:59


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.