Kunskapsbank

Använda och felsöka Inspiron 3147


Innehållsförteckning:

 1. Så här gör du samt felsökning av trådlösa nätverk
 2. Dells supportcenter för Windows 8
 3. Musen, tangentbordet eller styrplattan fungerar inte som den ska
 4. Problem med att datorn inte svarar och felsökning av prestandaproblem
 5. Microsoft Windows kraschar, hänger sig, startar om eller så uppstår blåskärmsfel
 6. Felsökning av en LCD-skärm till en bärbar dator som är svart, tom eller svår att tyda
 7. Aktivera respektive inaktivera den trådlösa antennen på en Dell-dator
 8. Drivrutiner till Inspiron 11 (3147)
 9. Använda och felsöka Dells webbkamera och programmet Dell Webcam Central
 10. Inaktivera eller aktivera styrplattan
 11. Datorn startar inte eller så visas ingen bild
 12. Dell PC Diagnostics Quick Test och SupportAssist för datorer och surfplattor
 13. Specifikationer
 14. Portplatser
 15. Återställa systeminställningarna (BIOS) till standardinställningarna
 16. Datorkomponent hittas inte

I den här artikeln finns länkar för information om användning och felsökning rörande Inspiron 11 (3147).


1. Så här gör du samt felsökning av trådlösa nätverk

Information om hantering och felsökning om trådlösa nätverk finns i Dells supportcenter för nätverk och trådlöst.

Överst på sidan


2. Dells supportcenter för Windows 8

Via den här länken kommer du till Dells supportcenter för Windows 8.

Överst på sidan


3. Musen, tangentbordet eller styrplattan fungerar inte som den ska

Obs! När bildskärmen är lutad i en vinkel på mer än 200-225 inaktiveras tangentbordet och styrplattan inaktiveras. Samma punkt kan användas för att återaktivera inmatningsenheterna vid återgång till datorläge från surfplatteläge.

Läs följande artiklar i Dells kunskapsbank för att få information om hur du använder musen, tangentbordet eller pekplattan eller felsöker problem med dem.


Överst på sidan


4. Datorn svarar inte

 1. Tryck på strömknappen i minst 15 sekunder för att säkerställa att datorn stängs av.
 2. Koppla ifrån alla externa tillbehör, däribland tangentbord, mus och extern skärm. Bland tillbehören finns också externa lagringsenheter som flash-enheter, USB-enheter, skrivare, kort mm.
 3. Tryck på strömknappen för att se om datorn slås på och startar korrekt. Om inte, läs i Dells kunskapsbank, artikeln Computer Does Not Turn on, or is Stuck on the Dell Logo Screen (Datorn startar inte eller så fastnar startprocessen vid fönstret med Dell-logotyp).
 4. Hämta och installera SupportAssist. Information om hur du hämtar och installerar SupportAssist finns på sidan SupportAssist for PCs and tablets (SupportAssist för datorer och surfplattor).
 5. Utför systemunderhåll på datorn. Mer information finns i Dells kunskapsbank i artikeln Optimization and Maintenance of Microsoft Windows (optimering och underhåll av Microsoft Windows) och i Troubleshooting Slow Performance Issues (felsöka prestandaproblem).
 6. Börja ansluta en enhet i taget till datorn och testa för att se om datorn slutar svara.

Överst på sidan


5. Microsoft Windows kraschar, hänger sig, startar om eller så uppstår blåskärmsfel

Med den här länken kommer du till Dells kunskapsbank, artikeln Microsoft Windows Locks Up or an Error Occurs (Microsoft Windows hänger sig eller ett fel inträffar).

Överst på sidan


6. Felsökning av en LCD-skärm till en bärbar dator som är svart, tom eller svår att tyda

Mer information om felsökning av LCD-skärmen till en bärbar dator finns i Dells kunskapsbank, artikeln Troubleshooting a Notebook LCD Screen That is Black, Blank or Hard to See (Felsökning av en LCD-skärm till en bärbar dator som är svart, tom eller svår att se).

Överst på sidan


7. Aktivera respektive inaktivera den trådlösa antennen på en Dell-dator

Håll ned tangenten och tryck sedan på tangenten . Upprepa medan du växlar den trådlösa antennen av och på.

Mer information om hur man sätter på och stänger av den trådlösa antennen på en Dell-dator finns i Dells kunskapsbank, artikeln How to Turn the Wireless Antenna On and Off on a Dell Computer (Aktivera respektive inaktivera den trådlösa antennen på en Dell-dator).

Överst på sidan


8. Drivrutiner till Inspiron 11 (3147)

Information om tillgängliga drivrutiner finns på drivrutinssidan för Inspiron 11 (3147).

I artikeln How to Download and Install a Driver (hämta och installera en drivrutin) finns information om hur du hämtar drivrutiner för datorn Inspiron 11 (3147).

Överst på sidan


9. Använda och felsöka Dells webbkamera och programmet Dell Webcam Central

Mer information om hur du felsöker webbkameran på datorn finns i Dells kunskapsbank, artikeln Using and Troubleshooting the Dell Webcam and Dell Webcam Central Software (Använda och felsöka Dells webbkamera och programmet Dell Webcam Central).

Överst på sidan


10. Inaktivera eller aktivera styrplattan

Obs! När bildskärmen är lutad i en vinkel på mer än 200-225 inaktiveras tangentbordet och styrplattan inaktiveras. Samma punkt kan användas för att återaktivera inmatningsenheterna vid återgång till datorläge från surfplatteläge.

Mer information om hur du stänger av eller slår på styrplattan på andra sätt finns i Dells kunskapsbank, artikeln Disabling or Enabling the Touchpad (Aktivera eller inaktivera styrplattan).

Överst på sidan


11. Datorn startar inte eller så visas ingen bild

Om datorn inte startar alls eller om den startar (lampor tänds och fläkten går igång) men inte visar någon bild lyssnar du om en serie ljudsignaler hörs när du försöker starta.

Om du hör ljudsignaler går du till (tabell 1) för att få hjälp med att felsöka problemet med datorn.
Pip Beskrivning Möjlig orsak
1 Kontrollsumma för BIOS-ROM pågår eller fel har inträffat Systemkortsfel, omfattar korrupt BIOS eller ROM-fel.
2 Inget minne (RAM) hittas Fel på minne eller minneskortplats
3
 • Kretsfel (North and South bridge error, DMA/IMR/Timer error)
 • Fel vid test av klockan
 • Gate A20 failure (Fel på port A20)
 • Fel på superkrets-I/O
 • Fel vid test av tangentbordets styrenhet
Systemkortsfel
4 Fel vid läsning från/skrivning till minne Minnesfel.
5 Fel på realtidsklockan CMOS-batterifel
6 Fel vid test av grafik-BIOS. Fel på videodelsystem
7 Fel vid test av processorcache Fel på processorn
8 LCD LCD-fel

Tabell 1: Upprepande ljudsignalskoder

Kontakta teknisk support om du behöver ytterligare hjälp med datorn.


Om du inte hör ljudsignalskoder gör du så här:
 1. Koppla ifrån alla externa tillbehör, däribland tangentbord, mus och extern skärm. Bland tillbehören finns också externa lagringsenheter som flash-enheter, USB-enheter, skrivare, kort mm.
 2. Ta bort nätadaptern från datorn och koppla ifrån adaptern från eluttaget.
 3. Se till att anslutningarna på strömkabeln och nätadaptern sitter ihop.
 4. Sätt i nätadaptern i datorn och ett fungerande eluttag.
 5. Tryck på strömknappen för att se om datorn slås på och startar korrekt. Om inte, läs i Dells kunskapsbank, artikeln Computer Does Not Turn on, or is Stuck on the Dell Logo Screen (Datorn startar inte eller så fastnar startprocessen vid fönstret med Dell-logotyp) eller Check the Battery (Kontrollera batteriet).
 6. Börja ansluta en enhet i taget till datorn och testa för att se om datorn startar när enheten är ansluten.

Överst på sidan


12. Dell PC Diagnostics Quick Test och SupportAssist för datorer och surfplattor

 • Det snabbaste och enklaste sättet att hitta och lösa de vanligaste problemen är att använda Dells snabbtest för PC-diagnostik. Det fixar antingen problemet automatiskt eller vägleder dig genom de åtgärder du behöver vidta för att lösa problemet.
  Obs! När diagnostiken identifierar en felaktig del, så startar vi, beroende på vilket fel det är, omedelbart processen för en kostnadsfri ersättningsdel inom garantin.

 • Via SupportAssist (hette tidigare My Dell) får du systemuppdateringar, identifiering av problem och enhetsspecifika meddelanden, så nu kan du lösa och förebygga problem ännu smidigare än tidigare. Med det här programmet har du allt som krävs för att kunna underhålla datorer och surfplattor exakt och initierat. Mer information, t.ex. om hur du hämtar och installerar SupportAssist, finns på sidan SupportAssist for PCs and tablets (SupportAssist för datorer och surfplattor).
 • Om du saknar internetuppkoppling på datorn kan du köra den inbyggda diagnostiken. Mer information om hur du gör det finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Run Built-In Diagnostics (ePSA) for Your System (Kör inbyggd diagnostik (ePSA) för ditt system).

Överst på sidan


13. Specifikationer

Specifikationerna för Inspiron 11 (3147) finns på onlinehandbokssidan för Inspiron 11 (3147). Klicka på PDF intill Specifikationer.

Överst på sidan


14. Portplatser

Information om portplatser finns på onlinehandbokssidan för Inspiron 11 (3147). Klicka på PDF intill Snabbstartsguide eller Specifikationer.

Överst på sidan


15. Återställa systeminställningarna (BIOS) till standardinställningarna

Alternativ 1:

 1. Starta om datorn.
 2. När du ser Dells logotyp under självtest vid start trycker du på tangenten , så öppnas skärmbilden för konfiguration.
 3. När skärmbilden System Setup (systeminställningar) visas trycker du på högerpilen för att gå till menyn Exit (avsluta).
 4. Tryck på pil ned-tangenten tills Load Optimal Defaults (läs in optimerade standardinställningar) är markerat och tryck på Enter.
 5. Tryck på Enter vid Yes (ja) för att läsa in optimala standardinställningar och starta om datorn.

Alternativ 2:

 1. Starta om datorn.
 2. När du ser Dells logotyp under självtest vid start trycker du på tangenten , så öppnas skärmbilden för konfiguration.
 3. När skärmbilden System Setup (systeminställningar) visas trycker du på F9.
 4. Tryck på Enter vid Yes (ja) för att läsa in optimala standardinställningar och starta om datorn.

Överst på sidan


16. Datorkomponent hittas inte

Via SupportAssist (hette tidigare My Dell) får du identifiering av problem samt enhetsspecifika meddelanden. Med det här programmet har du allt som krävs för att kunna underhålla datorer och surfplattor exakt och initierat. Information om hur du hämtar och installerar SupportAssist finns på sidan SupportAssist for PCs and tablets (SupportAssist för datorer och surfplattor).

Överst på sidan

Artikel-ID: SLN296487

Senast ändrad: 2017-09-11 11:32


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.