Kunskapsbank

Så här skapar och använder du Dells återställningsavbildning för Windows

 • Behöver du installera om Microsoft Windows på din Dell-dator på grund av en systemkrasch, byte av hårddisk eller någon annan anledning?
 • Du kan använda återställningsverktyget för Dell OS för att hämta en anpassad Dell-återställningsavbildning av Microsoft Windows.
 • Följ anvisningarna nedan för att hämta verktyget, skapa ett USB-återställningsmedia och installera om Microsoft Windows på din Dell-dator.

Det här behöver du

 • Service Tag-numret för Dell-datorn som du vill installera Microsoft Windows på
 • Hämta och installera återställningsverktyget för Dell OS
 • Ett tomt USB-flashminne med minst 8 GB ledigt utrymme
 • Microsoft .Net Framework 4.5.2 eller senare
 • Administratörsbehörighet och minst 8 GB ledigt lagringsutrymme behövs för att hämta avbildningen för Dell ISO-återställning


Använda återställningsverktyget för Dell OS

Med återställningsverktyget för Dell OS kan du använda avbildningen för Dell ISO-återställning, som är anpassad för din Dell-dator, till att skapa ett USB-återställningsmedia. Skapa ett USB-återställningsmedia med en Windows-dator:

Obs! Windows 10 S kommer inte att tillåta hämtning eller användning av Dells OS-återställningsverktyg på en dator som kör Microsoft Windows 10 S. För att skapa OS-återställningsmedier för en dator som kör Microsoft Windows 10 S, följ instruktionerna för att skapa OS-återställningsmedier från en Windows-dator och välj "Annan enhet" på skärmen "Välj enhet som ska återställas".
 1. Om du vill öppna återställningsverktyget för Dell OS dubbelklickar du på dess ikon på skrivbordet.
  Obs! När prompten User Account Control (kontroll av användarkonto) visas klickar du på Yes (ja).

 2. Anslut en USB-flashenhet som har minst 8 GB ledigt lagringsutrymme som finns på datorn.

 3. Välj antingen "This Device” (den här enheten) (Bild 1) på skärmen Select Device to Recover (välj enhet som ska återställas) för att identifiera datorn som du vill skapa OS-återställningsmedia för.
  Om du skapar OS-återställningsmedia för en annan dator väljer du "Other Device" (annan enhet)(Bild 2) och ange Service tag-numret för den Dell-dator.
  Återställningsverktyg för Dell OS – Välja enhet som ska återställas
  Bild 1: Välj "This Device" (den här enheten) när du använder samma dator. (Endast på engelska)

  Återställningsverktyg för Dell OS – Välja enhet som ska återställas
  Bild 2: Välj "Other Device" (annan enhet) när du använder en annan dator. (Endast på engelska)

 4. Dells OS-återställningsverktyg visar den/de OS-avbildning(ar) som är tillgängliga för det här specifika servicenumret.
  Klicka på Download (hämta) (Bild 3) för att starta hämtningen. När hämtningen har slutförts klickar du på Next (nästa).
  Återställningsverktyg för Dell OS – Välj operativsystem
  Bild 3: Klicka på "Download” (hämta) för att påbörja hämtningen av återställningsavbildningen. (Endast på engelska)

 5. Välj USB-flashenheten som du vill använda för att skapa USB-återställningsmediet (Bild 4 och 5) och klicka på Burn OS (bränn OS).
  Återställningsverktyg för Dell OS – Välja USB-flashenhet
  Bild 4: Välj USB-flashenheten. (Endast på engelska)

  Återställningsverktyg för Dell OS – Varning om USB-format
  Bild 5: USB-flashenheten kommer att formateras. (Endast på engelska)
  Varning: Du kommer att informerad om att ALLA data på USB-enheten kommer att TAS BORT. Se till att du säkerhetskopierar alla befintliga data på USB-enheten och klicka på Yes (ja) om du vill fortsätta.

 6. Dell OS-återställningsverktyget kommer att börja bygga dina OS-återställningsmedier.

 7. När processen är slutförd visas en sammanfattningsskärm och du har möjligheten att skriva ut återställningsinstruktioner för att använda USB-återställningsmedia för att ominstallera Microsoft Windows (Bild 6).
  Återställningsverktyg för Dell OS – Välja enhet som ska återställas
  Bild 6: Sammanfattningsskärm. (Endast på engelska)


Använd USB-återställningsmediet för att installera Microsoft Windows

 1. Anslut USB-återställningsmediet som du skapade, till den Dell-dator som du vill installera Microsoft Windows på.
 2. Starta om datorn och när Dell-logotypen visas trycker du på F12-tangenten flera gånger tills menyn Preparing one time boot (förbereder engångsstart) visas i det övre högra hörnet av skärmen.
 3. På startmenyn väljer du USB-enheten och trycker på Retur.
 4. På skärmen Välj ett alternativ väljer du Felsöka och väljer sedan Återställ från en enhet.
 5. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen av Microsoft Windows.
  Installationen tar ett tag och datorn startas eventuellt om flera gånger.
 1. Anslut USB-enheten till den Dell-dator som du vill installera Microsoft Windows på.
 2. Starta om datorn och när Dell-logotypen visas trycker du på F12-tangenten flera gånger tills menyn Preparing one time boot (förbereder engångsstart) visas i det övre högra hörnet av skärmen.
 3. På startmenyn, under UEFI-start, väljer du USB-enheten och trycker på Retur.
 4. När installationsprogrammet för Windows visas väljer du dina inställningar.
 5. I dialogrutan för installation av Windows klickar du på Installera nu.
 6. Granska licensavtalet och välj Jag accepterar licensvillkoren.
 7. I fönstret Vilken slags installation vill du utföra? klickar du på Anpassad (avancerat).
 8. I fönstret Var vill du installera Windows, väljer du den största interna disken som primär partition och klickar därefter på Nästa.
  Om den primära partitionen visar 0 GB ledigt, väljer du Inte allokerat utrymme och klickar på Nästa.
 9. Installationsprogrammet för Windows skapar automatiskt den nya Windows-partitionen, formaterar den och börjar sedan installera Windows.
  Installationen tar ett tag och datorn startas eventuellt om flera gånger.
För instruktioner om hur du använder OS-återställningsmedia för att ominstallera operativsystemet Linux, se Dells kunskapsbank-baserade artikel How to use the Dell Hosted Recovery Image of Linux (Hur du använder Dellbaserad återställningsavbildning av Linux).


Vanliga frågor

Återställningsverktyget för Dell OS fungerar på alla Windows-baserade datorer.

Återställningsverktyget från Dell OS fungerar endast på Windows-baserade datorer. Hämta Windows ISO-filen manuellt på en dator som inte kommer från Windows:

 1. Gå till webbplatsen Dell Windows Recovery Image (Dells återställningsavbildning för Windows).
 2. Ange Sevice Tag-numret för Dell-datorn och verifikationskoden, och klicka sedan på Check Availability (kontrollera tillgänglighet).
 3. Välj Windows-operativsystemet och klicka på Download Selected Files (hämta utvalda filer).
 4. Granska och acceptera villkoren, klicka på Continue (fortsätt) för att starta hämtningen.
 5. I fönstret "Browse for Folder" (bläddra efter mappen) markerar du en befintlig mapp eller så skapar du en som du kan hitta enkelt och sedan klickar du på OK.

Dells återställningsavbildning för Windows finns tillgänglig för 64-bitarsversionen av Microsoft Windows-operativsystem.

Om det uppstår ett problem med nätverksanslutningen går det att pausa och återuppta hämtningen med återställningsverktyget för Dell OS. Hämtningen kommer att återupptas så snart nätverksanslutningen har återställts.

Avbildningen för Dell ISO-återställning är ganska stor. Det kan ta en stund att hämta filen beroende på hur snabb internetanslutningen är.

Så här startar du i USB- eller DVD-återställningsmediet för att installera Microsoft Windows 7 på Dell-datorn:

 1. Starta om datorn.
 2. Tryck på F12-tangenten när datorn startas om och starta i BIOS eller systeminställningsprogrammet.
 3. Inaktivera Secure Boot (säker start).
 4. Aktivera Legacy Boot (äldre start) i BIOS.
 5. Spara BIOS-inställningarna och starta om datorn.
Obs! Närmare anvisningar om hur du aktiverar/inaktiverar Secure Boot (säker start) eller Legacy Boot (äldre start) på Dell-datorn finns i datorns användarhandbok på webbplatsen Dell Manuals (Dellhandböcker).

Om du hämtar en stor fil via ett Dell-onlineprogram (till exempel webbplatsen Dell Windows Recovery Image (Dells återställningsavbildning för Windows)) kan det hända att ett felmeddelande om att det inte finns tillräckligt med utrymme på enheten visas. Det här är normalt och beror på en utrymmesbegränsning för den enhet där filerna sparas. Vissa avbildningar som hämtas via Dells återställningsavbildning för Windows kan ha en filstorlek på upp till 8 GB.

Du måste frigöra utrymme på hårddisken för att åtgärda felet. Information om hur du frigör diskutrymme i olika operativsystem finns i Microsofts kunskapsbank:

Om du har en extern hårddisk eller en andra hårddisk med mer diskutrymme kan du även helt enkelt välja att spara filerna på den hårddisken.

Du kan försöka lösa problemet med hjälp av en USB-enhet av ett annat märke.

Återställningsavbildningen får inte innehålla de senaste enhetsdrivrutinerna för din Dell-dator. De senaste drivrutinerna finns tillgängliga på Dell-webbplatsen Drivers & Downloads (Drivrutiner och hämtningsbara filer). Vi rekommenderar att du hämtar och installerar de senaste enhetsdrivrutinerna när Windows-operativsystemet har installerats på datorn.

Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank Drivers and Downloads FAQs (vanliga frågor – drivrutiner och hämtningsbara filer).


Artikel-ID: SLN299044

Senast ändrad: 2017-09-19 09:15


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.