Kunskapsbank

Så återställer du operativsystemet på Dell Chromebook


Så här återställer du operativsystemet fullständigt och försätter enheten i fabrikstillstånd:

 1. Klicka på systemfältet i längst ned till höger på skrivbordet.
 2. Klicka på Settings (inställningar).
 3. Bläddra längst ned på skärmen och klicka på Show advanced settings (visa avancerade inställningar).
 4. Bläddra ned på sidan och klicka på Powerwash.
 5. När varningsfönstret visas klickar du på Restart (starta om) för att fortsätta eller Cancel (avbryt) om du vill stoppa processen.
 6. Efter några sekunder får du en sista varningsskärm som beskriver Powerwash-processen mer i detalj. På skärmen förklaras att alla filer och media som lagrats lokalt på datorn kommer att ersättas. Du kan avbryta processen eller slutföra den genom att klicka på Reset (återställ).
 7. Processen tar flera sekunder och du blir upplyst om att Powerwash pågår. När det är klart börjar du den initiala uppstartsprocessen exakt som om enheten var ny.

När du ser meddelandet Chrome OS saknas eller är skadat måste du skapa en flash-enhet eller ett SD-kort för återställning på en tillgänglig Windows-dator.

 1. Ladda ned Återställningsverktyget för Chrome OS på en tillgänglig Windows-dator.
 2. Kör verktyget och följ anvisningarna på skärmen.
 3. Efter att du har återställt Chromebook måste du formatera USB-flash-enheten eller SD-kortet med återställningsverktyget. Om du inte formaterar USB-flash-enheten eller SD-kortet kommer du inte att kunna använda allt lagringsutrymme på din externa enhet. Dessutom kommer USB-flash-enheten eller SD-kortet kanske inte att kännas igen av Windows.
  Se anvisningarna för att formatera om USB-flash-enheten eller SD-kortet.
 4. Starta din Chromebook.
 5. När meddelandet ”Chrome OS saknas eller är skadat” visas ska du sätta in USB-flash-enheten eller SD-kortet som du skapat i USB-porten eller SD-kortplatsen på Chrome-enheten.
 6. Vänta på att Chromebook ska startas från flash-enheten.
 7. Följ anvisningarna på skärmen.
 8. När installationen av operativsystemet Chrome har slutförts kommer du att uppmanas att ta bort USB-flash-enheten eller SD-kortet.
 9. Ta bort USB-flash-enheten eller SD-kortet när du uppmanas till det så startas Chromebook om automatiskt.

Du ska nu kunna starta Chromebook som vanligt. Eftersom lagrade data på Chromebook har rensats kommer du att behöva gå igenom den initiala konfigurationen igen. Se till att du är inloggad med ditt primära Google-konto eftersom det här kontot kommer att anges som ägarkonto.

Mer information om hur du återställer Chromebook finns i artikeln
Recover your Chromebook (Återställa Chromebook) i kunskapsbanken för Chromebook.Extern länk
Artikel-ID: SLN288087

Senast ändrad: 2017-02-17 09:25


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.