Kunskapsbank

Vilka diagnostikverktyg från Dell kan jag använda för att diagnostisera och reparera maskinvaruproblem?Om datorn har prestandaproblem, men du inte vet vilken maskinvarukomponent som orsakar problemet eller hur du reparerar det, så har Dell flera verktyg för maskinvarudiagnostik som kan hjälpa dig.

Onlinediagnostik

Laga enheten eller få reservdelar utan att behöva ringa teknisk support. Vi kan laga din Windows-baserade enhet eller skicka reservdelar till dig om enheten har en giltig garanti. När du kör snabbtestet installeras även SupportAssist för att hjälpa dig felsöka enheten i framtiden.

Obs! Vissa diagnostiska tester kan visa grafik eller en statusdialogrutan och vissa tester kan kräva ditt deltagande.

Mer information finns artikeln Dell Online Diagnostic Tool - Troubleshoot your Dell PC (Dells onlineverktyg för diagnostik – felsöka en Dell-dator) i Dells kunskapsbank.

Dells snabbtest

Snabbtestet söker igenom hårddisken, minnet, processorn och den optiska enheten på din Windows-baserade dator eller surfplatta. Om ett fel upptäcks åtgärdar vi det automatiskt, föreslår felsökningssteg, rekommenderar ytterligare tester eller hjälpa dig att få kompatibla reservdelar.

 1. Gå till sidan för Dell PC Diagnostics.
 2. Klicka på Run Quick Test (kör snabbtest).
 3. Programmet Dell System Detect krävs för att identifiera din Dell-enhet för att kunna tillhandahålla en anpassad support. Följ anvisningarna på skärmen för att installera programmet Dell System Detect.
 4. Följ anvisningarna på skärmen och installera programmet Dell SupportAssist.
 5. När programmet Dell SupportAssist är installerat startar de diagnostiska testerna.
  Obs! Vissa diagnostiska tester kan visa grafik eller en statusdialogrutan och vissa tester kan kräva ditt deltagande.
Support Video – How to use Dell Online Diagnostics (använda Dell Online Diagnostics)

Diagnostik offline

Dell-enheterna levereras med diagnostik före start för att diagnosticera maskinvaruproblem och registrera felkoder. Denna uppsättning diagnoser körs innan Microsoft Windows startar, så att du kan felsöka maskinvaruproblem utan ett fungerande operativsystem. Den första genomsökningen tar några minuter och kontrollerar efter fel i systemets minne (RAM), hårddisk, processor och flera andra maskinvarukomponenter.

Mer information finns i artikeln Resolve hardware issues using ePSA or PSA diagnostics and guide to error codes (Lösa maskinvaruproblem med ePSA- eller PSA-diagnostik och guide till felkoder) i Dells kunskapsbank.

Dells PSA (Pre-boot System Assessment) eller ePSA (enhanced Pre-boot System Assessment)

Starta Dells PSA eller ePSA-diagnostik genom att:

 1. Starta om datorn.
 2. Tryck på F12 flera gånger när Dells logotyp visas så att menyn One-Time Boot (engångsstart) öppnas.
 3. Använd nedåtpilen på tangentbordet för att välja Diagnostics (diagnostik) och tryck på Retur .
 4. Följ anvisningarna på skärmen och besvara dem på ett lämpligt sätt för att genomföra utvärderingen.
 5. Skriv ned de felkoder som visas
 6. Använd Dell Interactive Support Agent (Dells interaktiva supporttekniker – endast på engelska) för att få information om felkoder från ePSA- eller PSA-diagnostiken.
Support Video – Diagnose Hardware Issues on your Dell Notebook or Desktop Computer (diagnostisera problem med din stationära eller bärbara Dell-dator)

Dell ProSupport för datorer och surfplattor

Dell SupportAssist kontrollerar proaktivt tillståndet för datorns maskinvara och programvara. När ett problem upptäcks aviserar SupportAssist dig. SupportAssist är förinstallerat på alla Dells nya hemmadatorer och surfplattor. Om du har en enhet som är mindre än ett år gammal kan du söka i enheten efter "SupportAssist" och kör programmet. Om enheten inte levererades med SupportAssist förinstallerade eller du vill ominstallera SupportAssist, ska du se till att enheten uppfyller de lägsta systemkraven och hämta SupportAssist for PCs and tablets (SupportAssist för datorer och surfplattor).

Mer information finns i artikeln Dell SupportAssist for PC's and Tablets (Dell SupportAssist för datorer och surfplattor) i Dells kunskapsbank.

Om du vill initiera diagnostiken med Dell SupportAssist:

 1. Klicka på Windows startknapp.
 2. Peka på Alla program.
 3. Under mappen Dell klickar du på SupportAssist
 4. Klicka på panelen Checkup.
 5. Välj vilken typ av diagnostiskt test du vill initiera.
  • Standard – det här testet tar cirka 10 minuter att genomföra.
  • Stress – det här testet tar cirka 15 minuter att genomföra.
  • Scan a Specific Device (genomsök en specifik enhet) – Detta gör att du kan köra ett diagnostiskt test på en viss enhet i datorn.
Support Video – Introduction to Dell SupportAssist (Introduktion till Dell SupportAssist)

Diagnostikverktyg för företagsprodukter

Fullständig information om diagnostik och supportverktyg för våra företagsprodukter finns på supportsidan Server, Storage and Networking (Server-, lagrings- och nätverkslösningar).
Artikel-ID: SLN114988

Senast ändrad: 2017-10-11 04:58


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.