Kunskapsbank

Felsökning vid stoppfel (blåskärm) i Windows 8 och Windows 8.1


Artikeln gäller för Microsoft Windows 8.
Klicka här om du vill ändra operativsystem.

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett blåskärmsfel?
 2. Sök efter problem och lösningar i Action Center
 3. Kör onlinediagnostik
 4. Felsökning av vanliga blåskärmsfelmeddelanden
  1. UNMOUNTABLE BOOT VOLUME and INACCESSIBLE BOOT DEVICE
  2. NTFS FILE SYSTEM
  3. SYSTEM THREAD EXEPTION NOT HANDLED and KERNEL MODE EXCEPTION NOT HANDLED
  4. PAGE FAULT IN NON PAGED AREA
  5. DRIVER IRQL NOT LESS THAN OR EQUAL TO
  6. THREAD STUCK IN DEVICE DRIVER


Vad är ett blåskärmsfel?


När vissa situationer uppstår i Windows stoppas systemet och den resulterande diagnostikinformationen visas med vit text på en blå skärm. Det sätt som de här felmeddelanden visas på är ursprunget till termen blåskärmsfel eller "Blue Screen of Death". I Windows 8 har stora förändringar av blåskärmen gjorts. Nu visas en ledsen gubbe (ASCII-uttryckssymbol) och meddelandet "Your PC ran into a problem that it couldn't handle, and now it needs to restart." (Det har uppstått ett problem som inte kan hanteras och du måste nu starta om."), följt av information om feltyp. De välbekanta felkoderna av typen OxXXXXXXXX har tagits bort.
Blåskärmsfel inträffar när:
 • Windows upptäcker ett fel som det inte går att återställa från utan att data går förlorade
 • Windows upptäcker att viktiga operativsystemsdata har skadats
 • Windows upptäcker att det har uppstått ett maskinvarufel som inte kan återställas
 • Den exakta textformuleringen har ändrats under årens lopp från en svårgenomtränglig informationsmassa i Windows NT 4.0 till det jämförelsevis kortfattade meddelandet som används i moderna versioner av Windows. (Bild 1)


:(
Det uppstod ett problem på datorn som inte kunde lösas. Starta om datorn.

Du kan söka efter felet online: KERNEL DATA INPAGE ERROR


Bild 1: Exempel på blåskärmsfel


Steg 1: Sök efter problem och lösningar i Action Center


Windows 8-systemkraschfel samlas i Action Center och jämförs med andra systemkraschdata som finns online. Så här får du åtkomst till Action Center:
 1. Skriv "Problemrapporter och -lösningar" när startskärmen visas och välj sedan Visa alla problemrapporter. Då visas en lista över de fel som har uppstått i datorn och möjliga lösningar för dem, till exempel uppdatering av drivrutiner eller system-BIOS eller sökning efter eventuella uppdateringar av programvara.
 2. Alternativa anvisningar:
  1. Dra med fingret från den högra kanten på skärmen så öppnas snabbknappsfältet (om du använder en mus placerar du muspekaren i det övre högra hörnet på skärmen och drar sedan muspekaren nedåt för att öppna snabbknappsfältet). Välj sedan Inställningar. Alternativt kan du trycka på Windows + I på tangentbordet för att öppna snabbknappen Inställningar.
  2. Välj Kontrollpanelen.
  3. Välj System och underhåll.
  4. Välj Problemrapporter och -lösningar.


Steg 2: Kör onlinediagnostik


Dell har sammanställt en uppsättning med onlinediagnoser som kan identifiera problem med datorns maskinvara eller konfiguration som kan vara orsaken till problemet. Om du vill veta mer eller göra en genomsökning av datorn kan du gå till Dell Diagnostic Online (Dells onlinediagnostik).

Steg 3: Felsökning av vanliga blåskärmsfelmeddelandenUNMOUNTABLE BOOT VOLUME

INACCESSIBLE BOOT DEVICE


De här två felen har liknande orsaker och samma felsökningssteg gäller för dem båda. De här stoppkoderna uppstår alltid under startprocessen. När någon av de här stoppkoderna visas har följande inträffat:

1 Systemet har slutfört självtest vid start (POST).


2 Systemet har läst in NTLDR och överfört kontroll över startprocessen till NTOSKRNL (kärnan).


3 Förvirring uppstår i NTOSKRNL. Antingen kan den inte hitta återstoden av sig själv eller så kan den inte läsa filsystemet på den plats där den tror att det är lagrat.
När du felsöker det här felet åligger det dig att ta reda på varför förvirring uppstått i Windows-kärnan och åtgärda orsaken till förvirringen.
Saker att undersöka:

 • Konfigurationen av SATA-styrenhet i system-BIOS Om SATA-styrenheten växlas från ATA- till AHCI-läge (eller tvärtom) kan Windows inte kommunicera med SATA-styrenheten, eftersom olika lägen kräver olika drivrutiner. Försök med att växla SATA-styrenhetsläge i BIOS.
 • RAID-inställningar Det kan hända att det här felet uppstår om du har experimenterat med inställningarna för RAID-styrenheten. Försök med att återställa RAID-inställningarna till Autodetect (automatisk avkänning, vanligen rätt inställning).
 • Felaktigt dragna eller dåligt anslutna kablar Försök att koppla från och ansluta båda ändarna av kablarna mellan enheten och styrenheten igen.
 • Hårddiskfel Kör inbyggd diagnostik på hårddisken. Kom ihåg: Kod 7 betecknar ett datafel som kan åtgärdas, inte ett diskfel.
 • Skadat filsystem Starta återställningkonsolen från Windows-installationsskivan och kör chkdsk /f /r.
 • Felaktigt konfigurerad BOOT.INI (Windows Vista). Om du av misstag har tagit bort eller mixtrat med filen boot.ini kan det hända att stoppkoden 0x7B visas under startproceduren. Starta återställningkonsolen från Windows-installationsskivan och kör BOOTCFG /REBUILD


NTFS_FILE_SYSTEMDen här stoppkoden visar att det har uppstått en situation som drivrutinen i NTFS-filsystemet inte kan hantera och det har nästan alltid någon av följande tre orsaker:
 • Skadade data på hårddisken
 • Skadade data i minnet
 • Det tar helt slut på minne i systemet (det här inträffar vanligen endast på servrar med stor belastning)

Saker att undersöka:

1 Installera om minnet och anslut alla enhetsdatakablar på nytt för att utesluta datafelproblem som orsakas av dåligt eller felaktigt ansluten maskinvara.


2 Kör en fullständig minnes- och hårddisksdiagnostik. Snabbtestet är inte ett tillräckligt genomgripande test i det här fallet. Du måste köra fullständig systemdiagnostik.


3 Om diagnostiktesterna körs utan fel kör du en fullständig filsystemkontroll från återställningskonsolen (chkdsk /f /r) för att identifiera och (möjligen) åtgärda skadade data.


4 Om det inte går att lösa problemet med någon av ovanstående åtgärder installerar du om Windows.


5 Om inte heller det löser problemet byter du ut hårddisken.


SYSTEM THREAD EXEPTION NOT HANDLED

KERNEL MODE EXCEPTION NOT HANDLEDDessa två felmeddelanden visar att ett oväntat tillstånd uppstod i ett program som körs i kärnan som programmet inte kunde återställas från. Felsöknings- och åtgärdsstegen för meddelandena är desamma och du behöver troligen använda felsökningsverktyget för Windows för att ta reda på vad som orsakade felet.
Saker att undersöka:
 • Om en drivrutins- eller biblioteksfil nämns i blåskärmsmeddelandet tar du reda på vilken drivrutin eller tillämpning som filen hör till och uppdaterar eller avaktiverar den.
 • Uppdatera system-BIOS till den senaste tillgängliga versionen.
 • Avinstallera alla nyligen installerade program och återställ nyligen installerade drivrutiner.
 • Kör diagnostik för datorminnet.

PAGE FAULT IN NON PAGED AREADen här stoppkoden anger att systemet försökte få åtkomst till en ej existerande del av minnet. Det beror nästan alltid på att:
 • En drivrutin försöker få åtkomst till en minnessida som inte finns
 • Ett oväntat fel uppstår i en systemtjänst (till exempel virussökning)
 • Skadat eller felaktigt installerat minne
 • Skadade data på hårddisken

Använd felsökningsverktyget för Windows för att ta reda på den exakta orsaken till felen.
Saker att undersöka:

1 Om en drivrutins- eller biblioteksfil nämns i blåskärmsmeddelandet tar du reda på vilken drivrutin eller vilket program som filen hör till och uppgradera antingen till den senaste versionen eller avinstallera drivrutinen eller programmet.


2 Om felet uppstår under startproceduren försöker du med att starta om med den senast fungerande konfigurationen.


3 Om felet började visas efter att ett program eller en drivrutin hade installerats avinstallerar du programmet eller drivrutinen.


4 Försök med att köra en fullständig hårddisks- och minnesdiagnostik efter att du har installerat om minnet och anslutit datakablarna till hårddisken på nytt.


DRIVER IRQL NOT LESS THAN OR EQUAL TODen här stoppkoden anger att en drivrutin försökte få åtkomst till ett visst minnesområde när så inte skulle ske, vilket innebär att det själva drivrutinen är felaktig. Målet med felsökningen är att hitta den drivrutinen och antingen avaktivera eller byta ut den. Använd felsökningsverktyget för Windows för att göra en felsökning.
Utan felsökningsverktyget är du begränsad till att avinstallera/uppdatera/återställa den drivrutin som innehåller den drivrutinsfil som nämns i blåskärmsmeddelandet.

THREAD STUCK IN DEVICE DRIVERDet här blåskärmsfelet anger att en enhetsdrivrutin – nästan alltid en grafikdrivrutin – väntar på att något (vanligen en maskinvaruåtgärd) ska hända. De flesta av er har troligen sett nv4_disp.sys i samband med det här blåskärmsfelet.
Saker att undersöka:

1 Kontrollera att grafikdrivrutinerna är uppdaterade med den senaste Dell-versionen.


2 Kontrollera att system-BIOS är uppdaterat.


3 Om både grafikdrivrutinerna och system-BIOS är uppdaterade kontrollerar du om tillverkaren har några nya drivrutinsuppdateringar.


4 Som en sista utväg försöker du med att byta grafikkortet.


Du kan troligen inte förhindra att det här felet uppstår igen genom att installera om Windows.

Artikel-ID: SLN129813

Senast ändrad: 2015-07-29 01:03


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.