Kunskapsbank

Lägga till/ta bort program på en Dell-dator med operativsystemet Ubuntu


 


Det här är en artikel som innehåller information om hur du lägger till och tar bort program på en Dell-dator med operativsystemet Ubuntu.


Innehållsförteckning:

 1. Inledning
 2. Lägga till och ta bort från Ubuntu-filarkivet
 3. En sammanfattning av övriga metoder

 

1. Inledning

 

Det finns ett antal olika sätt att installera eller ta bort olika programvaruerbjudanden i operativsystemet Ubuntu.

I den här artikeln kommer jag att koncentrera på GUI (Graphical User Interface) som är lättast för dem som är nya på Ubuntu och Linux.

Jag kommer att sammanfatta de andra alternativen som finns för mer erfarna användare längst ned i artikeln.

Om du har några problem med artikeln eller om den inte kan besvara dina frågor finns avsnittet Ytterligare information längst ned i artikeln.


Överst på sidan


 

2. Lägga till och ta bort från Ubuntu-filarkivet

 

Den senaste versionen av Ubuntu GUI har många likheter med Windows konfigurationspanel. Stegen nedan visar hur du använder Ubuntus motsvarighet till att lägga till/ta bort program i Windows.

Obs! Det finns oftast fyra (4) olika typer av filarkiv som används i Ubuntu. De flesta program och funktioner som är tillgängliga på Ubuntu är öppen källkod och gratis, men det finns fortfarande vissa program som är avgiftsbelagda. Det här avsnittet kommer att behandla programvara som är tillgänglig i huvudfilarkivet, som är standard på ditt system:
Huvudmeny

Det här är den officiellt hanterade och testade programvaran som finns tillgänglig för Ubuntu.

Begränsad

Den här programvaran stöds, men är inte tillgänglig under en helt kostnadsfri licens.

Universe

Den här programvaran stöds inte, men underhålls av Ubuntu-communityn.

Multiverse

Den här programvaran stöds inte och är inte kostnadsfri att ladda ned som all annan Ubuntu-programvara.

Ubuntu Software Center

I Software Center kan du enkelt lägga till/ta bort program och applikationer från Ubuntu-operativsystemet.

Du kan öppna Software Center-fönstret från Dashboard (det är resväskeikonen) eller genom att köra en sökning efter det.

Ubuntu Software Center

Ta bort installerad programvara

 1. När fönstret öppnas klickar du på ikonen Installerade i aktivitetsfältet längst upp i fönstret för att öppna en lista över kategorier där du kan leta efter den programvara du vill ha eller så kan du söka efter programvaran i sökrutan längst uppe i högra hörnet av fönstret.

 2. När du hittar det program eller den applikation du söker efter kan du klicka på det och ditt val markeras och visar både en Mer info-knapp (en rad nedåt från programinformationen på vänstra sidan.) och en Ta bort-knapp (en rad nedåt från programinformationen på höger sida.) :

  1. Klickar du på Mer info öppnas ett annat fönster.

   1. Skärmen som visas innehåller ett meddelande som talar om ifall programvaran redan är installerad på datorn, en beskrivning av vad programmet gör och några skärmbilder av själva programvaran längst upp på sidan.

   2. Bläddra ned på sidan gör att se information om valfria tillbehör, version, storlek, licens och uppdateringar för programvaran på mitten av sidan.

   3. Om du fortsätter bläddra längst ned på sidan ser du några förslag om andra programvaruprodukter som ofta installeras tillsammans med ditt aktuella val av andra användare och några recensioner från personer som har använt det valda programmet.

  2. Klickar du på Ta bort visas en dialogruta.

   1. Den första rutan är vanligtvis en som talar om ifall någon annan installerad programvara är kopplad till det program du vill ta bort.

   2. Det finns en Avbryt-knapp och en Ta bort alla-knapp längst ned i rutan.

   3. Klicka på Ta bort alla för att avinstallera alla program som anges i dialogrutan.

   4. En verifieringsruta visas varje gång du avinstallerar programvara, ange ditt lösenord och klicka på Verifiera för att slutföra avinstallationen.

   5. Programmet tas bort från listan med installerade program.

Installera ny programvara

 1. När fönstret öppnas klickar du på ikonen All Software (alla program) i aktivitetsfältet längst upp i fönstret för att öppna en lista över kategorier där du kan leta efter den programvara du vill ha eller så kan du söka efter programvaran i sökrutan längst uppe i högra hörnet av fönstret.

 2. Kategorierna kan brytas ned i ytterligare underkategorier och programvaran listas i dessa underkategorier. När du hittar det program eller den applikation du söker kan du klicka på det och ditt val markeras och visar både en Mer info-knapp (en rad nedåt från programinformationen på vänstra sidan.) och en Installera-knapp (en rad nedåt från programinformationen på höger sida.) :

  1. Klickar du på Mer info öppnas ett annat fönster.

   1. Skärmen som visas innehåller ett meddelande som talar om ifall programvaran redan är installerad på datorn, en beskrivning av vad programmet gör och några skärmbilder av själva programvaran längst upp på sidan.

   2. Bläddra ned på sidan gör att se information om valfria tillbehör, version, storlek, licens och uppdateringar för programvaran på mitten av sidan.

   3. Om du fortsätter bläddra längst ned på sidan ser du några förslag om andra programvaruprodukter som ofta installeras tillsammans med ditt aktuella val av andra användare och några recensioner från personer som har använt det valda programmet.

  2. Klickar du på Installera visas en dialogruta.

   1. En verifieringsruta visas varje gång du avinstallerar programvara, ange ditt lösenord och klicka på Verifiera för att slutföra avinstallationen.

   2. Installationsförloppet visas som ett fält ovanför knappen Installera.

   3. När programmet är helt installerat ändras Installera-knappen till en Ta bort-knapp

    .
Obs! Även om Dell stöder maskinvara för alla Dell-system med garanti som säljs med Ubuntu, ligger all programvarusupport förutom test av maskinvaran och ominstallation av operativsystemet utanför Dells supportbegränsningar. Du kan hänvisas till att kontakta Canonical eller Ubuntu-communityforum för ytterligare hjälp. Den här artikeln är en allmän guide och alla metoder i avsnittet nedan används på egen risk.


Överst på sidan


 

3. En sammanfattning av övriga metoder

 

Det här avsnittet ger en kort sammanfattning av övriga metoder du kan använda för att lägga till/ta bort programvara på operativsystemet Ubuntu. Vissa av dessa metoder bör endast användas av användare som har erfarenhet av Ubuntu och Linux.

Lägga till/ta bort i Terminal

 • Installera och ta bort programvaran med hjälp av Terminal-programmet (CTRL + ALT + T):

  1. Det första är att installera programvara:

   1. Terminalkommandot för programvaruinstallation är:

    sudo apt-get install
   2. Du måste känna till namn och plats för programvaruprodukten.

  2. Det andra är att avinstallera programvara:

   1. Terminalkommandot för att avinstallera programvaran är:

    sudo apt-get --purge autoremove
   2. Du hittar en lista över de program som redan är installerade på systemet med hjälp av:

    dpkg --list

Lägga till filarkiv i Ubuntu

 • Lägg till filarkiv i Ubuntu för att öka antalet program och applikationer som är tillgängliga:

  1. Dessa ytterligare filarkiv är för tredjepartsprogramvara. Programvaran stöds inte eller testas av Canonical och kan vara avgiftsbelagd. Du rekommenderas att bara installera programvara från tillförlitliga källor.

  2. Det finns två metoder för att göra detta:

   1. GUI-metoden:

    1. Öppna Software Center.

    2. Gå till menyn Edit (redigera) menyn och välj Software Sources (programvarukällor).

    3. Det fönster som visas har fem (5) flikar högst upp.

    4. Main (huvudmeny), Restricted (begränsad), Universe och Multiverse ska redan vara markerade på den första fliken.

    5. Se till att Community-maintained Open Source software (programvara med öppen källkod som underhålls av communityn), Proprietary drivers for devices (egna drivrutiner för enheter) och Software restricted by copyright or legal issues (programvara som begränsas av upphovsrätt eller juridiska frågor) är markerade.

    6. Välj stäng och tryck sedan på Reload (läs in igen). Om du har gjort ett misstag väljer du Revert (återgå) istället.

   2. Terminal-metoden:
    1. Fler filarkiv som Universe och Multiverse kan aktiveras genom att ta bort # i början av apt-raderna.

    2. För Universe:

     deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty universe
     deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty universe
     deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates universe
     deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates universe
    3. Det finns fyra (4) liknande rader för Multiverse.

    4. Eller så kan du använda kommandot add-apt-repository:

     sudo add-apt-repository "deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty universe multiverse"
     sudo add-apt-repository "deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates universe multiverse"

Deb-paketfiler

 • Ubuntu-programvarupaket har formatet .deb. Ubuntu är baserat på Debian varifrån formatet .deb kommer:

  1. Dessa kan laddas ner från filarkiven, från webbplatser eller från filer som du har sammanställt.

  2. Du kan installera dem med hjälp av antingen Software Center eller använda Terminal-kommandon som visas ovan.

Binära filer

 • Vissa program och filer distribueras i binär form, snarare än som källkod. Dessa typer av filer och program kräver dock att du bearbetar dem med andra program, innan de kan ändras till ett format som Ubuntu kan använda.

Paketfilarkiv från tredje part

 • Vem som helst kan konfigurera ett paketfilarkiv för Ubuntu. (De flesta är distributionsspecifika.) Om du känner till namnet på filarkivet du kan lägga till det. (Såsom beskrivs ovan.) Dessa filarkiv kan ofta läggas till i systemet sömlöst och om de är formaterade som .deb-filer installeras de från Software Center och när en uppdatering blir tillgänglig visas den i Software Updater tillsammans med andra uppdateringar.

PPA:er (personliga paketarkiv)

 • Vem som helst kan skapa ett PPA, de påminner mycket om tredjepartspaket, bara det att de finns på Canonicals startprogramssystemExtern länk. PPA:er innehåller ofta programvara som inte har lagts till officiellt i Ubuntus huvudsakliga filarkiv. Se dem som beta- eller utvecklarversioner av aktuella program och applikationer. Du kan lägga till ett Launchpad PPA-filarkiv med hjälp av kommandot:

  sudo add-apt-repository ppa:
  sudo apt-get update

Lägga till Canonical Partner-filarkiv

 • Lägg till Canonical Partner-filarkiv i Ubuntu för att öka antalet program och applikationer som är tillgängliga:

  1. Dessa ytterligare filarkiv är för tredjepartsprogramvara. Programvaran stöds inte eller testas av Canonical och kan vara avgiftsbelagd. Du rekommenderas att bara installera programvara från tillförlitliga källor.

  2. Det finns två metoder för att göra detta:

   1. GUI-metoden:

    1. Öppna Software Center.

    2. Gå till menyn Edit (redigera) menyn och välj Software Sources (programvarukällor).

    3. Det fönster som visas har fem (5) flikar högst upp.

    4. Gå till fliken Other Software (övrig programvara).

    5. Kontrollera att båda alternativen är ikryssade.

    6. Välj stäng och tryck sedan på Reload (läs in igen). Om du har gjort ett misstag väljer du Revert (återgå) istället.

   2. Terminalmetoden:

    1. Öppna filen sources.list:

     gksudo gedit /etc/apt/sources.list
    2. Lägg till Partner-filarkiven genom att ta bort # från dessa rader:

     deb http://archive.canonical.com/ubuntu maverick partner
     deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu maverick partner
    3. Spara och stäng filen.

    4. Synkronisera indexfiler från deras källor igen:

     sudo apt-get update

CD-ROM/DVD

 • Installera media från en CD-ROM eller DVD är också ett alternativ:

  1. Det finns två möjliga huvudmetoder:

   1. GUI-metoden:

    1. Öppna Software Center.

    2. Gå till menyn Edit (redigera) menyn och välj Software Sources (programvarukällor).

    3. Det fönster som visas har fem (5) flikar högst upp.

    4. Kryssa i rutan längst ned på den första fliken, som har rubriken Installable with CD-ROM/DVD (Installerbara med CD-ROM/DVD). (Ha bara den här rutan markerad när du installerar från skiva, låt den vara omarkerad i alla andra situationer. Om du inte gör det genereras felmeddelanden under andra installationer.)

   2. Terminalmetoden:

    1. Du kan montera innehållet på skivan. Du kan sedan visa det via filhanteraren eller Terminal. (Montering av skivan gör den tillgänglig för systemet genom att göra den till en del av filsystemet. Det innebär att programmen kan visa den som om deb bara var en annan katalog.)

    2. Använd kommandot (där är enhetsidentifieringsnamnet under Ubuntu, dvs. cdrom0):

     mount /media/
    3. Från denna punkt kan du köra kommandona list (lista), run (kör) och install (installera) efter behov.


Överst på sidan


 

Ytterligare information:

 

Obs!
Programvarusupport tillhandahålls av Canonical via följande metoder:
Teknisk support tillhandahålls av Dell:


Överst på sidan

Snabbtipsinnehåll publiceras automatiskt av Dells supportpersonal som dagligen ägnar sig åt problemlösning. För att publiceringen ska gå snabbt kanske det bara är delar av lösningar eller nödlösningar som publiceras i snabbtipsen och de kan fortfarande vara under utveckling eller inväntar mer underlag för att problemlösningen ska vara helt tillämplig. Eftersom sådana snabbtips inte har granskats eller godkänts av Dell ska de användas med lämplig försiktighet. Dell ansvarar inte för eventuella förluster, inklusive men inte begränsat till, av data eller uteblivna inkomster eller förtjänster, som kan drabba kunder som följer anvisningar eller råd som anges i snabbtipsen.

Artikel-ID: SLN136002

Senast ändrad: 2017-11-10 16:45


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.