Kunskapsbank

Få Dell-skrivardrivrutiner, programvara, användarhandböcker och inbyggd programvara


Innehållsförteckning:

 1. Information för Dell-laserskrivare
 2. Information för Dell-bläckstråleskrivare
 3. Hitta användarguiden för Dell-skrivaren eller -produkten
 4. Hitta garantistatus och information för din Dell-produkt
 5. Hämta programvaran som ingår i Dell-skrivaren

Versioner av drivrutiner och inbyggd programvara är avsedda att uppdatera funktioner och korrigera funktionalitet. Du rekommenderas att uppdatera till den senaste versionen som är tillgänglig för din skrivare.


Dell-laserskrivare

 1. Avinstallera befintliga Dell-laserskrivardrivrutiner
 2. Hämta och installera de senaste Dell-laserskrivardrivrutinerna
 3. Uppdatera firmware för Dell-laserskrivaren genom att hämta och installera den senaste versionen

A: Avinstallera befintliga Dell-laserskrivardrivrutiner

Innan du installerar om några skrivardrivrutiner är det bäst att ta bort alla drivrutiner som har installerats tidigare. Om du inte gör det kan det orsaka problem som förhindrar datorn från att kommunicera med skrivaren.

Så här avinstallerar du tidigare skrivardrivrutiner:

 1. Starta skrivaren.
   
 2. Kontrollera att Dell-laserskrivaren är ansluten till datorn (USB-kabel, trådlös eller fast).
  Obs! Om skrivaren inte längre är tillgänglig kan det vara svårare att ta bort skrivaren utan att den är ansluten.
   
 3. Kontrollera att det inte finns några objekt i utskriftskön.
  Mer information finns i Dells kunskapsbank i artikeln How to Cancel a Print Job in the Queue (Så här avbryter du ett utskriftsjobb i kö). Följ anvisningarna.
   
 4. Gör en felsökning för skrivaren och identifiera och rätta till eventuella fel i utskriftshanterartjänsten. Mer information finns i Dells kunskapsbank i artikeln How to Cancel a Print Job in the Queue (så här åtgärdar du ett fel i utskriftshanterartjänsten).
   
 5. Avinstallera skrivaren:
  • För Windows 10 gör du så här:
   1. I sökrutan skriver du kontrollpanelen.
   2. Tryck eller klicka på Kontrollpanelen.
   3. Tryck eller klicka på Visa enheter och skrivare.
   4. Tryck och håll ned eller högerklicka på önskad skrivare (om skrivaren inte finns i listan behöver du inte utföra ytterligare åtgärder).
   5. Tryck eller klicka på Ta bort enhet.
   6. Det kan hända att fönstret Kontroll av användarkonto visas. Tryck eller klicka i så fall på Ja.
   7. Tryck eller klicka på Ja om du vill ta bort skrivaren.

  • För Windows 8.1 gör du så här:
   1. Flytta pekaren till det övre högra hörnet på skärmen så visas snabbknappsfältet.
   2. Klicka eller peka på Settings (inställningar).
   3. Klicka eller peka på Change PC settings (ändra datorinställningar).
   4. Klicka eller peka på PC and devices (dator och enheter).
   5. Klicka eller peka på Devices (enheter).
   6. Tryck eller klicka på den skrivare som du vill ta bort (om skrivaren inte finns i listan behöver du inte utföra ytterligare åtgärder).
   7. Klicka eller peka på Remove device (ta bort enhet).
   8. Klicka eller peka på Yes (ja) för att ta bort skrivaren.

  • För Windows 7 gör du så här:
   1. Klicka på knappen Start.
   2. Klicka på Devices (enheter) och Printers (skrivare).
   3. Högerklicka på den skrivare som du vill avinstallera (om skrivaren inte finns i listan behöver du inte utföra ytterligare åtgärder).
   4. Välj Remove device (ta bort enhet).
   5. Klicka på Yes (ja) för att ta bort skrivaren.

  • För Windows Vista gör du så här:
   1. Klicka på Start.
   2. Klicka på Kontrollpanelen.
   3. Klicka på Skrivare.
   4. Klicka på Arkiv.
   5. Klicka på Serveregenskaper.
   6. Klicka på fliken Drivrutin.
   7. Klicka på de drivrutiner du vill ta bort.
   8. Klicka på Ta bort.
   9. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Ja.
   10. Klicka på Stäng.

  • För Windows XP gör du så här:
   1. Klicka på Start.
   2. Klicka på Kontrollpanelen.
   3. Klicka på Skrivare och fax.
   4. Klicka på Arkiv.
   5. Klicka på Serveregenskaper.
   6. Klicka på fliken Drivrutin.
   7. Klicka på de drivrutiner du vill ta bort.
   8. Klicka på Ta bort.
   9. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Ja.
   10. Klicka på Stäng.
Obs! Koppla ur alla USB-kablar från skrivaren och vänta tills du under installationsprocessen blir uppmanad att ansluta en USB-kabel igen.
Överst på sidan

B: Hämta och installera de senaste Dell-laserskrivardrivrutinerna

Nya drivrutinsversioner är avsedda att uppdatera funktioner och korrigera funktionalitet. Du rekommenderas att uppdatera till den senaste versionen av de drivrutiner som finns tillgängliga för din skrivare.

Obs! När du söker efter Windows 10-, Windows 8- eller Windows 7-drivrutiner för din skrivare och det inte finns något i listan kan några eller samtliga av skrivarens funktioner fortfarande användas i kompatibilitetsläge som ett sätt att installera skrivardrivrutiner från en tidigare version av Windows.
 1. Gå till Dells supportwebbplats.
   
 2. Ange skrivarens Service Tag-nummer eller Express Service-kod att få en översiktlig lista med drivrutiner för skrivaren och tryck eller klicka sedan på Submit (skicka) för att fortsätta. Gå till sidan Where is the Service Tag located for Printers? (Var hittar jag Service Tag-numret för skrivare?) om du vill hitta Service Tag-numret och Express Service-koden.
  Obs! Om Service Tag-numret inte hittas klickar du på:
  1. Tryck eller klicka på Choose from all products (Välj bland alla produkter).
    
  2. Tryck eller klicka på Skrivare.
    
  3. Tryck eller klicka på Mono Laser Printers (svartvita laserskrivare) eller Color Laser Printers (färglaserskrivare) beroende på din skrivartyp.
    
  4. Välj skrivarmodell (modellnumret visas på framsidan av din skrivare).
    
 3. Tryck eller klicka på fliken Drivers & downloads (drivrutiner och hämtningsbara filer).
   
 4. Tryck på eller klicka på Ändra OS.
   
 5. Välj önskat Operativsystem från listan.
  Note: Not all Operating Systems are supported on all printers. Listan visar alla de operativsystem som stöds av din skrivare, men eventuellt finns inte önskat operativsystem med.
   
 6. Tryck eller klicka på Visa alla.
   
 7. Tryck eller klicka på Visa detaljer bredvid den önskade filen.
  Obs!
  • Programhämtningen innehåller ett program för beställning av toner, användarguider och felsökningsverktyg. Vissa program innehåller även skrivardrivrutiner. När drivrutinen inte visas i beskrivningen behöver du även hämta och installera drivrutin(er) från Drivrutiner för distribution av operativsystemet. Vissa skrivare har en drivrutin för varje funktion i skrivaren och de måste hämtas och installeras separat.
  • Om ett programavsnitt inte visas är endast skrivardrivrutiner tillgängliga för hämtning.

  • När du hämtar den accepterar du villkoren i Dells licensavtal för programvara.

 8. På sidan för drivrutiner läser du i installationsanvisningarna som finns längst ned på sidan om hur du hämtar och installerar drivrutinen.  
Överst på sidan

C: Uppdatera firmware för Dell-laserskrivaren genom att hämta och installera den senaste versionen

Firmwareversioner är avsedda att uppdatera funktioner och korrigera funktionalitet. Du rekommenderas att uppdatera till den senaste versionen av den firmware som finns tillgänglig för din skrivare.

 1. Gå till Dells supportsida.
   
 2. Ange skrivarens Service Tag-nummer eller Express Service-kod att få den senaste inbyggda programvaranför skrivaren och tryck eller klicka sedan på Submit (skicka) för att fortsätta. Gå till sidan Where is the Service Tag located for Printers? (Var hittar jag Service Tag-numret för skrivare?) om du vill hitta Service Tag-numret och Express Service-koden.
  Obs! Om Service Tag-numret inte hittas klickar du på:
  1. Tryck eller klicka på Choose from all products (Välj bland alla produkter).
    
  2. Tryck eller klicka på Skrivare.
    
  3. Tryck eller klicka på Mono Laser Printers (svartvita laserskrivare) eller Color Laser Printers (färglaserskrivare) beroende på din skrivartyp.
    
  4. Välj skrivarmodell (modellnumret visas på framsidan av din skrivare).
   
 3. Tryck eller klicka på fliken Drivers & downloads (drivrutiner och hämtningsbara filer).
   
 4. Tryck på eller klicka på Ändra OS.
   
 5. Välj önskat Operativsystem från listan.
  Note: Not all Operating Systems are supported on all printers. Listan visar alla de operativsystem som stöds av din skrivare, men eventuellt finns inte önskat operativsystem med.
   
 6. Tryck eller klicka på Visa alla.
   
 7. Tryck eller klicka på Visa detaljer bredvid den önskade filen i kategorin Inbyggd programvara.
  Obs! När du hämtar filen accepterar du villkoren i Dells licensavtal för programvara.

 8. På sidan för inbyggd programvara läser du i installationsanvisningarna som finns längst ned på sidan om hur du hämtar och installerar den inbyggda programvaran.  
Överst på sidan

Dell bläckstråleskrivare

 1. Avinstallera befintliga drivrutiner för Dell-bläckstråleskrivare
 2. Hämta och installera de senaste drivrutinerna för Dell-bläckstråleskrivare
 3. Uppdatera firmware för Dell-bläckstråleskrivaren genom att hämta och installera den senaste versionen

A: Avinstallera befintliga drivrutiner för Dell-bläckstråleskrivare

Innan du installerar om några skrivardrivrutiner är det bäst att ta bort alla drivrutiner som har installerats tidigare. Om du inte gör det kan det orsaka problem som förhindrar datorn från att kommunicera med skrivaren.

Så här avinstallerar du tidigare skrivardrivrutiner:

 1. Starta skrivaren.
   
 2. Kontrollera att Dell-bläckstråleskrivaren är ansluten till datorn (USB-kabel, trådlös eller fast).
   
 3. Kontrollera att det inte finns några objekt i utskriftskön.
  Mer information finns i Dells kunskapsbank i artikeln How to Cancel a Print Job in the Queue (så här avbryter du ett utskriftsjobb i kö).
   
 4. Gör en felsökning för skrivaren och identifiera och rätta till eventuella fel i utskriftshanterartjänsten. Mer information finns i Dells kunskapsbank i artikeln How to Cancel a Print Job in the Queue (så här åtgärdar du ett fel i utskriftshanterartjänsten).
   
 5. Avinstallera skrivaren:
  • För Windows 10 gör du så här:
   1. I sökrutan skriver du kontrollpanelen.
   2. Tryck eller klicka på Kontrollpanelen.
   3. Tryck eller klicka på Visa enheter och skrivare.
   4. Tryck och håll ned eller högerklicka på önskad skrivare (om skrivaren inte finns i listan behöver du inte utföra ytterligare åtgärder).
   5. Tryck eller klicka på Ta bort enhet.
   6. Det kan hända att fönstret Kontroll av användarkonto visas. Tryck eller klicka i så fall på Ja.
   7. Tryck eller klicka på Ja om du vill ta bort skrivaren.

  • För Windows 8.1 gör du så här:
   1. Flytta pekaren till det övre högra hörnet på skärmen så visas snabbknappsfältet.
   2. Klicka eller peka på Settings (inställningar).
   3. Klicka eller peka på Change PC settings (ändra datorinställningar).
   4. Klicka eller peka på PC and devices (dator och enheter).
   5. Klicka eller peka på Devices (enheter).
   6. Tryck eller klicka på den skrivare som du vill ta bort (om skrivaren inte finns i listan behöver du inte utföra ytterligare åtgärder).
   7. Klicka eller peka på Remove device (ta bort enhet).
   8. Klicka eller peka på Yes (ja) för att ta bort skrivaren.

  • För Windows 7 gör du så här:
   1. Klicka på knappen Start.
   2. Klicka på Devices (enheter) och Printers (skrivare).
   3. Högerklicka på den skrivare som du vill avinstallera (om skrivaren inte finns i listan behöver du inte utföra ytterligare åtgärder).
   4. Välj Remove device (ta bort enhet).
   5. Klicka på Yes (ja) för att ta bort skrivaren.

  • För Windows Vista gör du så här:
   1. Klicka på Start.
   2. Klicka på Kontrollpanelen.
   3. Klicka på Skrivare.
   4. Klicka på Arkiv.
   5. Klicka på Serveregenskaper.
   6. Klicka på fliken Drivrutin.
   7. Klicka på de drivrutiner du vill ta bort.
   8. Klicka på Ta bort.
   9. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Ja.
   10. Klicka på Stäng.

  • För Windows XP gör du så här:
   1. Klicka på Start.
   2. Klicka på Kontrollpanelen.
   3. Klicka på Skrivare och fax.
   4. Klicka på Arkiv.
   5. Klicka på Serveregenskaper.
   6. Klicka på fliken Drivrutin.
   7. Klicka på de drivrutiner du vill ta bort.
   8. Klicka på Ta bort.
   9. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Ja.
   10. Klicka på Stäng.
Obs! Koppla ur alla USB-kablar från skrivaren och vänta tills du under installationsprocessen blir uppmanad att ansluta en USB-kabel igen.
Överst på sidan

B: Hämta och installera de senaste drivrutinerna för Dell-bläckstråleskrivare

Nya drivrutinsversioner är avsedda att uppdatera funktioner och korrigera funktionalitet. Du rekommenderas att uppdatera till den senaste versionen av de drivrutiner som finns tillgängliga för din skrivare.

Obs! När du söker efter Windows 10-, Windows 8- eller Windows 7-drivrutiner för din skrivare och det inte finns något i listan kan några eller samtliga av skrivarens funktioner fortfarande användas i kompatibilitetsläge som ett sätt att installera skrivardrivrutiner från en tidigare version av Windows.
 1. Gå till Dells supportsida.
   
 2. Ange skrivarens Service Tag-nummer eller Express Service-kod att få en översiktlig lista med drivrutiner för skrivaren och tryck eller klicka sedan på Submit (skicka) för att fortsätta. Gå till sidan Where is the Service Tag located for Printers? (Var hittar jag Service Tag-numret för skrivare?) om du vill hitta Service Tag-numret och Express Service-koden.
  Obs! Om Service Tag-numret inte hittas klickar du på:
  1. Tryck eller klicka på Choose from all products (Välj bland alla produkter).
    
  2. Tryck eller klicka på Skrivare.
    
  3. Tryck eller klicka på All-In-One Inkjet Printers (Allt-i-ett-bläckstråleskrivare).
    
  4. Välj skrivarmodell (modellnumret visas på framsidan av din skrivare).
    
 3. Tryck eller klicka på fliken Drivers & downloads (drivrutiner och hämtningsbara filer).
   
 4. Tryck på eller klicka på Ändra OS.
   
 5. Tryck eller klicka på Visa alla.
   
 6. Tryck eller klicka på Visa detaljer bredvid den önskade filen.
  Obs!
  • Programhämtningen innehåller program för beställning av toner, användarguider och felsökningsverktyg. Vissa program innehåller även skrivardrivrutiner. När drivrutinen inte visas i beskrivningen behöver du även hämta och installera drivrutinen från Drivrutiner för distribution av operativsystemet.
  • Om ett programavsnitt inte visas är endast skrivardrivrutiner tillgängliga för hämtning. Om du är osäker kan du hämta och installera all de filer som finns i listan i avsnittet Drivers for OS Deployment (Drivrutiner för operativsystemdistribution).
  • När du hämtar den accepterar du villkoren i Dells licensavtal för programvara.

 7. På sidan för drivrutiner läser du i installationsanvisningarna som finns längst ned på sidan om hur du hämtar och installerar drivrutinen.  
Överst på sidan

C: Uppdatera firmware för Dell-bläckstråleskrivaren genom att hämta och installera den senaste versionen

Firmwareversioner är avsedda att uppdatera funktioner och korrigera funktionalitet. Du rekommenderas att uppdatera till den senaste versionen av den firmware som finns tillgänglig för din skrivare.

 1. Gå till Dells supportsida.
   
 2. Ange skrivarens Service Tag-nummer eller Express Service-kod att få den senaste inbyggda programvaranför skrivaren och tryck eller klicka sedan på Submit (skicka) för att fortsätta. Gå till sidan Where is the Service Tag located for Printers? (Var hittar jag Service Tag-numret för skrivare?) om du vill hitta Service Tag-numret och Express Service-koden.
  Obs! Om Service Tag-numret inte hittas klickar du på:
  1. Tryck eller klicka på Choose from all products (Välj bland alla produkter).
    
  2. Tryck eller klicka på Skrivare.
    
  3. Tryck eller klicka på All-In-One Inkjet Printers (Allt-i-ett-bläckstråleskrivare).
    
  4. Välj skrivarmodell (modellnumret visas på framsidan av din skrivare).
   
 3. Tryck eller klicka på fliken Drivers & downloads (drivrutiner och hämtningsbara filer).
   
 4. Tryck på eller klicka på Ändra OS.
   
 5. Välj önskat Operativsystem från listan.
  Note: Not all Operating Systems are supported on all printers. Listan visar alla de operativsystem som stöds av din skrivare, men eventuellt finns inte önskat operativsystem med.
   
 6. Tryck eller klicka på Visa alla.
   
 7. Tryck eller klicka på Visa detaljer bredvid den önskade filen i kategorin Inbyggd programvara.
  Obs! När du hämtar filen accepterar du villkoren i Dells licensavtal för programvara.

 8. På sidan för inbyggd programvara läser du i installationsanvisningarna som finns längst ned på sidan om hur du hämtar och installerar den inbyggda programvaran.  
Överst på sidan

3. Hitta användarguiden för Dell-skrivaren eller -produkten

Hämta och visa handböcker för skrivare

Servicehandböcker och användarguider till din Dell-dator eller pekdator

Överst på sidan

4. Hitta garantistatus och information för din Dell-produkt

Garantistatus och information för din Dell-produkt 

Överst på sidan

5. Hämta programvaran som ingår i Dell-skrivaren

 • Drivrutiner och hanteringsprogramvara för skrivaren hittar du på Dells supportsida. Om du vill installera den extra programvara (t.ex. OCR-läsare, PaperPort etc.) från en annan tillverkare än Dell (tredje part) som medföljde skrivaren, så behöver du CD- eller DVD-skivan som medföljde skrivaren. Den här typen av programvara som inte är tillverkad av Dell är licensierad, och vi kan inte visa den på vår webbplats.

 • Ett alternativ är att använda ett kostnadsfritt OCR-program (spridningsprogram) som du kan hämta. Det heter Simple OCR.
Överst på sidanArtikel-ID: SLN287150

Senast ändrad: 2017-05-17 16:01


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.