Kunskapsbank

Användar- och felsökningshandbok för Dell Inspiron 15 (7560)


Inspiron 15 7560

Snabblänkar

Kom igång med din Dell-dator Konfiguration, specifikationer och servicehandbok för Inspiron 7560 Sök efter Service Tag-numret och Express Service-koden Drivrutiner och hämtningsbara filer för Inspiron 7560 Garanti och supporttjänster

Läs avsnittet som kan utökas nedan om du behöver hjälp med nåt av följande problem: fasta och trådlösa nätverk, Windows, mus, styrplatta, tangentbord, LCD-skärm, webbkamera och hämtning av drivrutiner.


Specifikationer finns på onlinehandbokssidan för Inspiron 7560. Klicka på Konfiguration och specifikationer för Inspiron 15 7000 (se avsnittet ”Specifikationer”).


Portplatser listas på onlinehandbokssidan för Inspiron 7560. Klicka på Konfiguration och specifikationer för Inspiron 15 7000 (se avsnittet ”Vyer”).


Gå till sidan Var hittar jag Service Tag-numret? om du vill hitta service tag-numret och Express Service-koden.

Information om hantering och felsökning av fasta och trådlösa nätverk finns i Dells supportcenter för nätverk och trådlöst.
 


Slå av eller på den trådlösa antennen genom att trycka på och hålla ned tangenten Fn och sedan trycka på tangenten PrtScr (upprepar du detta växlar du den trådlösa antennen mellan på och av).

Mer information om hur man sätter på och stänger av den trådlösa antennen på en Dell-dator finns i Dells kunskapsbank, artikeln How to Turn the Wireless Antenna On and Off on a Dell Computer (Aktivera respektive inaktivera den trådlösa antennen på en Dell-dator).

 • Om du använder SupportAssist-programmet får du automatiska uppdateringar för datorn och det identifierar problem som det löser åt dig. Låt oss ta hand om den ansträngande delen av underhållet för din dator eller surfplatta från Dell. Mer information om SupportAssist finns på sidan SupportAssist for PCs and tablets (SupportAssist för datorer och surfplattor).
   
 • Om du vill köra maskinvarudiagnostik online för att kontrollera att maskinvaran fungerar ordentligt läser du följande artikel i Dells kunskapsbank: How to use the Dell PC Diagnostics (använda Dells PC-diagnostik). I artikeln förklaras det hur du får åtkomst till maskinvarudiagnostiken och andra sorters tester som är tillgängliga för datorer och surfplattor från Dell.  
  Obs! Diagnostiken fixar antingen problemet automatiskt eller så får du anvisningar för de åtgärder du behöver vidta för att lösa problemet. När diagnostiken identifierar en felaktig del, så startar vi, beroende på vilket fel det är, omedelbart processen för att tillhandahålla en kostnadsfri ersättningsdel inom garantin.
   
 • Om datorn inte kan ansluta till internet kan du köra datorns inbyggda diagnostik (ePSA). Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Resolve Hardware Issues With Built-in and Online Diagnostics (ePSA or PSA Error Codes) (åtgärda maskinvaruproblem med hjälp av inbyggd- och onlinediagnostik (ePSA- eller PSA-felkoder)).

Det här avsnittet handlar om det Microsoft Windows-operativsystem som är installerat på datorn. Välj flikarna nedan för att få mer information.


Hjälp om att använda Microsoft Windows finns i Dells supportcenter för Windows. Du måste välja det operativsystem du behöver hjälp med.


Utför följande steg om datorn slutar svara eller om du felsöker problem med långsam prestanda:

 1. Tryck på strömknappen i minst 15 sekunder för att säkerställa att datorn stängs av.
 2. Koppla ifrån alla externa tillbehör, däribland tangentbord, mus och extern skärm. Bland tillbehören finns också externa lagringsenheter som flash-enheter, USB-enheter, skrivare, kort mm.
 3. Tryck på strömknappen för att se om datorn slås på och startar korrekt. Om datorn inte startar korrekt ska du läsa följande artikel i Dells kunskapsbank: Computer Does Not Turn on, or is Stuck on the Dell Logo Screen (Datorn startar inte eller så fastnar startprocessen vid fönstret med Dell-logotypen).
 4. När datorn startar korrekt hämtar du SupportAssist och installerar det. Information om hur du hämtar och installerar SupportAssist finns på sidan SupportAssist for PCs and tablets (SupportAssist för datorer och surfplattor).
 5. Utför systemunderhåll på datorn. Mer information finns i Dells kunskapsbank i artikeln Optimization and Maintenance of Microsoft Windows (optimering och underhåll av Microsoft Windows) och i Troubleshooting Slow Performance Issues (felsöka prestandaproblem).
 6. Börja ansluta externa tillbehör ett i taget och testa för att se om datorn fortsätter svara.


Med den här länken kommer du till Dells kunskapsbank, artikeln Microsoft Windows Locks Up or an Error Occurs (Microsoft Windows hänger sig eller ett fel inträffar).


Information om tillgängliga drivrutiner finns på drivrutinssidan för Inspiron 7560.

I den här artikeln finns information om hur du hämtar drivrutiner för datorer från Dell, How to Download and Install a Driver (Hämta och installera en drivrutin).

Det här avsnittet handlar om maskinvaran som är installerad på datorn. Välj flikarna nedan för mer information.


Läs följande artiklar i Dells kunskapsbank för att få information om hur du använder musen, tangentbordet eller pekplattan eller felsöker problem med dem.


Mer information om hur du stänger av eller slår på styrplattan finns i följande artikel i Dells kunskapsbank Disabling or Enabling the Touchpad on a Dell Laptop (inaktivera eller aktivera styrplattan på en bärbar Dell-dator).


Mer information om felsökning av LCD-skärmen på en bärbar dator finns i följande artikel i Dells kunskapsbank Troubleshooting a Laptop LCD Screen That is Black, Blank or Hard to See (felsökning av en LCD-skärm till en bärbar dator som är svart, tom eller svår att tyda).


Hjälp om hur du löser problem med USB-portar finns i följande artikel i Dells kunskapsbank How to resolve USB-port issues (lösa problem med USB-portar).


Information om och hjälp med att lösa problem med hårddisken finns i följande artikel i Dells kunskapsbank Understanding and Troubleshooting Your Hard Drive (förstå och felsöka hårddisken).


Titta efter ett blinkande gult/vitt mönster på batterilampan om datorn inte startar alls eller om den startar (lampor tänds och fläkten går igång) utan att visa någon bild. Mönstret kan sedan användas för att fastställa felet enligt Tabell 1.

Obs!

Det blinkande mönstret kommer att bestå av 2 uppsättningar nummer som representeras av en grupp gula blinkningar och sedan en grupp vita blinkningar.

Första gruppen: Lampan blinkar gult 1 till 9 gånger följt av en kort paus med lampan släckt i 1,5 sekunder.

Andra gruppen: Lampan blinkar vitt 1 till 9 gånger följt av en längre paus innan nästa cykel börjar igen med lampan släckt i 3 sekunder.

Till exempel: När inget minne kunde identifieras (2,3). Batterilampan blinkar gult två gånger följt av en paus och blinkar sedan vitt tre gånger. Batterilampan pausar i 3 sekunder innan nästa cykel upprepas igen.

 

Blinkande mönster

Komponent Beskrivning
Gult Vit
2
1
Processor Processorfel
2
2
BIOS ROM-fel Moderkortsfel (omfattar korrupt BIOS eller ROM-fel)
2
3
Minne Inget minne/RAM hittades
2
4
Minne Minnes-/RAM-fel
2
5
Minne Ogiltigt minne är installerat
2
6
Kretsuppsättning Moderkorts-/kretsuppsättningsfel
2
7
LCD LCD-fel
3
1
RTC-elfel CMOS-batterifel
3
2
PCI/video Fel på PCI eller grafikkort/-krets
3
3
BIOS-återställning 1 Återställningsavbildning hittades inte
3
4
BIOS-återställning 2 Återställningsavbildning hittades men är ogiltig
Tabell 1: Upprepande LED-batterikoder

Kontakta teknisk support om du behöver ytterligare hjälp med datorn.

När batterilampan inte blinkar med ett gult/vitt mönster gör du följande:
 1. Tryck på strömknappen i minst 15 sekunder för att säkerställa att datorn stängs av.
 2. Koppla ifrån alla externa tillbehör, däribland tangentbord, mus och extern skärm. Bland tillbehören finns också externa lagringsenheter som flash-enheter, USB-enheter, skrivare, kort mm.
 3. Ta bort nätadaptern från datorn och koppla ifrån adaptern från eluttaget.
 4. Se till att anslutningarna på strömkabeln och nätadaptern sitter ihop.
 5. Sätt i nätadaptern i datorn och ett fungerade eluttag (inte på ett överspänningsskydd eller grenuttag).
 6. Tryck på strömknappen för att se om datorn slås på och startar korrekt. Om datorn inte startar korrekt ska du läsa följande artikel i Dells kunskapsbank: Computer Does Not Turn on, or is Stuck on the Dell Logo Screen (Datorn startar inte eller så fastnar startprocessen vid fönstret med Dell-logotypen).
 7. Starta tillkopplade enheter en i taget och testa för att se om datorn går igång.


Det händer då och då att ändringar i systeminställningarna (BIOS) hindrar datorn från att starta Windows. Att återställa BIOS till standardinställningarna kan hjälpa datorn att starta korrekt.
 

 1. Starta om datorn.
 2. När du ser Dells logotyp under självtest vid start trycker du på tangenten F2 så att skärmbilden för konfiguration öppnas.
 3. När skärmen System Setup (systeminställningar) visas klickar du på Restore Settings (återställ inställningar).
 4. Se till att standardinställningarna för BIOS är markerat och klicka på OK.
 5. Klicka på Exit (Avsluta).
 6. När du ombeds, bekräfta att du vill avsluta.

Det här avsnittet handlar om programvaran som kan finnas installerad på datorn. Välj flikarna nedan för mer information.


På sidan Dell Windows Backup Media and Recovery Options (alternativ för Dell-medier och återställning med Windows Säkerhetskopiering) hittar du information om hur du säkerhetskopierar ditt Windows-operativsystem och återställningsalternativ för när Windows startar och inte startar på rätt sätt.


Dell Download Center (Dells center för hämtningsbara filer) ger dig information om programvara som du har köpt och programvara som redan finns installerad på datorn, t.ex. Dell Backup Solutions (Dells säkerhetskopieringslösningar) och Dell SupportAssist för datorer och surfplattor.


En del programvara som såldes i samband med köpet av datorn måste hämtas när du har fått datorn. Du kan hämta och installera dessa program med hjälp av Dell Digital Delivery. Mer information finns via följande länkar:


Det finns en kostnadsfri PDF-läsare (Acrobat Reader DC) från Adobe. Det här programmet behövs för att visa PDF-filer såsom Snabbstartguider eller Ägarhandböcker. Extern länk


Den här artikeln innehåller hjälp för Microsoft Office-program, A Guide to the various Microsoft Office programs available on your Dell PC (en guide till olika Microsoft Office-program som är tillgängliga på Dell-datorn).


 • Programmet Skype kan hämtas från Skypes webbplats. På webbplatsen finns också instruktionsfilmer om hur du använder programmet.

 • Så här gör du om du vill avinstallera Skype:
  1. Stäng Skype och se till att programmet inte körs i bakgrunden.
  2. I Sökfältet skriver du appwiz.cpl
  3. Tryck eller klicka på appwiz.cpl (objekt i kontrollpanelen) för att öppna fönstret Program och funktioner.
  4. Tryck på och håll ned eller högerklicka på Skype i listan och välj antingen Ta bort eller Avinstallera.
  5. Starta om datorn och kontrollera att programmet har avinstallerats.


Klicka på följande länk för att få tillgång till supportsidan för Dell-säkerhet och virusskydd:


Datorn levereras med ett förinstallerat antivirusprogram. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank Useful Information about the Third Party Anti-virus programs that ship with a Dell PC (användbar information om antivirusprogram från tredjepart som levereras med Dell-datorer).


Mer information om virus, spionprogram och skadlig kod finns på följande länkar:
Artikel-ID: SLN303048

Senast ändrad: 2018-01-23 12:08


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.